Changeset 1088


Ignore:
Timestamp:
Mar 21, 2007, 8:38:06 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1190@kochinka: ash | 2007-03-19 07:58:42 +0200
bash: още мъничко превод.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1073 r1088  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-03-11 10:46+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-03-19 07:58+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6262#, c-format
  6363msgid "`%s': cannot unbind"
  64 msgstr ""
   64msgstr "„%s“: не може да се премахне"
  6565
  6666#: builtins/bind.def:283
   
  7272#, c-format
  7373msgid "%s is not bound to any keys.\n"
  74 msgstr ""
   74msgstr "%s не може да се зададе на никой клавиш.\n"
  7575
  7676#: builtins/bind.def:295
   
  408408#, c-format
  409409msgid "%s: history expansion failed"
  410 msgstr ""
   410msgstr "%s: неупспешно заместване чрез историята"
  411411
  412412#: builtins/jobs.def:99
   
  14931493"    true unless a NAME is given for which no alias has been defined."
  14941494msgstr ""
   1495" „alias“ без аргументи или с опцията „-p“ отпечатва списъка със синонимите във\n"
   1496"    формат ИМЕ=СТОЙНОСТ на стандартния изход.  В противен случай за всяко ИМЕ,\n"
   1497"    за което е зададена стойност, се дефинира синоним.  Шпация в края на\n"
   1498"    стойност предизивква синонимно разширяване на следващата дума при\n"
   1499"    заместването на синонима.  Командата alias връща истина, освен в случаите,\n"
   1500"    когато се зададе ИМЕ, за което не е дефиниран синоним."
  14951501
  14961502#: builtins.c:257
   
  15331539"values\n"
  15341540"                         in a form that can be reused as input."
  1535 msgstr "подредба на клавиши"
   1541msgstr ""
   1542"bind задавам\n"
   1543"подредба на клавиши"
  15361544
  15371545#: builtins.c:297
   
  18191827
  18201828#: builtins.c:620
   1829#, fuzzy
  18211830msgid ""
  18221831" Display the history list with line numbers.  Lines listed with\n"
   
  18411850"    as a format string for strftime(3) to print the time stamp associated\n"
  18421851"    with each displayed history entry.  No time stamps are printed otherwise."
  1843 msgstr ""
   1852msgstr "expand заместване"
  18441853
  18451854#: builtins.c:648
   
  23092318
  23102319#: builtins.c:1128
   2320#, fuzzy
  23112321msgid ""
  23122322" The WORDS are expanded, generating a list of words.  The\n"
   
  23222332"    until a break command is executed."
  23232333msgstr ""
   2334" ДУМИте биват замествани, което води до създаването на списък с думи.\n"
   2335"    Наборът от заместените думи бива отпечатан на изхода за стандартната\n"
   2336"    грешка, като всяка от тях се предшества от номер.  Ако клаузата „in ДУМИ“\n"
   2337"    липсва, използва се „in \"$@\"“.  В такива случа се отпечатва подсказката PS3\n"
   2338"    и от стандартния вход се прочита ред.  Ако редът се състои от номера, който\n"
   2339"    съответства на някоя от показаните думи, ИМЕто се задава да е тази дума.\n"
   2340"    Ако редът е празен, отново се отпечатват ДУМИте и подсказката.  Ако се\n"
   2341"    прочете EOF, комндата завършва.  Всяка друга стойност присвоява null на ИМЕ.\n"
   2342"    Прочетеният ред null се запазва в променливата REPLY.  КОМАНДИте се\n"
   2343"    изпълняват след всеки избор до изпълняването на команда за прекъсване\n"
   2344"    (break)."
  23242345
  23252346#: builtins.c:1144
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.