Changeset 1073


Ignore:
Timestamp:
Mar 12, 2007, 11:32:40 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1157@kochinka: ash | 2007-03-11 14:06:38 +0200
bash: Как Емакса ми заби - преводът ми бе отнесен, буря във главата ми тръби, дни наред ще бъда бесен.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1062 r1073  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-03-10 14:32+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-03-11 10:46+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  242242#, c-format
  243243msgid "%s: no completion specification"
  244 msgstr ""
   244msgstr "%s: не е указано дописване"
  245245
  246246#: builtins/complete.def:571
   
  11641164#, c-format
  11651165msgid "completion: function `%s' not found"
  1166 msgstr ""
   1166msgstr "дописване: функцията „%s“ не е открита"
  11671167
  11681168#: pcomplib.c:179
   
  23922392"    evaluation.  Equivalent to \"let EXPRESSION\"."
  23932393msgstr ""
   2394" ИЗРАЗът се изчислява според правилата на аритметичното оценяване.\n"
   2395"    Еквивалентно на „let ИЗРАЗ“."
  23942396
  23952397#: builtins.c:1219
   
  24122414"    determine the expression's value."
  24132415msgstr ""
   2416" Връща състояние 0 или 1 в зависимост от оценката на условния ИЗРАС.  Изразите\n"
   2417"    са съставени от същите примитиви, както вградената команда „test“ и могат да\n"
   2418"    се съчетават чрез следните оператори:\n"
   2419"    \n"
   2420"    \t( ИЗРАЗ )        Връща стойността на ИЗРАЗа\n"
   2421"    \t! ИЗРАЗ          Истина, ако ИЗРАЗ се оценя на лъжа, в останалите случаи\n"
   2422"                         е лъжа\n"
   2423"    \tИЗРАЗ1 && ИЗРАЗ2 Истина, ако едновременно ИЗРАЗ1 и ИЗРАЗ2 са истина,\n"
   2424"                         в останалите случаи е лъжа.\n"
   2425"    \tИЗРАЗ1 || ИЗРАЗ2 Истина, ако поне единият от ИЗРАЗ1 и ИЗРАЗ2 е истина,\n"
   2426"                         в останалите случаи е лъжа.\n"
   2427"    \n"
   2428"    Когато се използват операторите „==“ и „!=“, низът от дясната страна на\n"
   2429"    оператора се използва като шаблон и се извършва напасване.  Операторите\n"
   2430"    „&&“ и „||“ не оценят ИЗРАЗ2, ако ИЗРАЗ1 е достатъчен за определяне на\n"
   2431"    стойността на израза."
  24142432
  24152433#: builtins.c:1237
   
  25692587" Указва как да се допълват аргументите за всяко име.\n"
  25702588"    Ако е зададена опцията -p, или не са зададени никакви опции, съществуващите\n"
  2571 "    класове допълвания се отпечатват по начин, който позволява да се използват\n"
  2572 "    за вход.  Опцията -r премахва клас допълвяния за всяко ИМЕ, а ако не е\n"
   2589"    класове дописвания се отпечатват по начин, който позволява да се използват\n"
   2590"    за вход.  Опцията -r премахва клас дописвания за всяко ИМЕ, а ако не е\n"
  25732591"    дадено такова, се махат всички класове."
  25742592
   
  25812599"    generated."
  25822600msgstr ""
  2583 " Показване на възможните допълвания на базата на възможностите.  Целта е да се\n"
  2584 "    ползва в рамките функция на обвивката, която генерира възможните допълвания.\n"
   2601" Показване на възможните дописвания на базата на възможностите.  Целта е да се\n"
   2602"    ползва в рамките функция на обвивката, която генерира възможните дописвания.\n"
  25852603"    Ако е зададен незадължителният аргумент ДУМА, генерират се напсванията с\n"
  25862604"    него."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.