Changeset 1037


Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2007, 12:41:08 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1085@kochinka: ash | 2007-02-25 23:45:36 +0200
gnome-screensaver: подаден в trunk.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-screensaver.HEAD.bg.po

  r758 r1037  
  1 # Bulgarian translation of gnome-screensaver.
  2 # Copyright (C) 2005, 2006 THE gnome-screensaver'S COPYRIGHT HOLDER
   1# Bulgarian translation of gnome-screensaver po-file.
   2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
  44# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005, 2006.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
  66#
  77msgid ""
   
  99"Project-Id-Version: gnome-screensaver\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-08-20 01:16+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-08-20 01:15+0300\n"
  13 "Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   11"POT-Creation-Date: 2007-02-25 23:43+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2007-02-25 23:34+0200\n"
   13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
   
  3535
  3636#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:3
   37msgid "Power _Management"
   38msgstr "_Управление на захранването"
   39
   40#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:4
  3741msgid "Regard the computer as _idle after:"
  3842msgstr "Сесията е _неактивна след:"
  3943
  40 #: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:4
   44#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:5
  4145msgid "Screensaver Preferences"
  4246msgstr "Настройки на екранния предпазител"
  4347
  44 #: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:5
   48#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:6
  4549msgid "Screensaver Preview"
  4650msgstr "Преглед на предпазителя на екрана"
  4751
  48 #: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:6
   52#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:7
  4953msgid "_Activate screensaver when computer is idle"
  5054msgstr "_Включване на екранния предпазител при неактивна сесия"
  5155
  52 #: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:7
   56#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:8
  5357msgid "_Lock screen when screensaver is active"
  5458msgstr "_Заключване на екрана при задействане на предпазителя"
  5559
  56 #: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:8
   60#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:9
  5761msgid "_Preview"
  5862msgstr "_Преглед"
  5963
  60 #: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:9
   64#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:10
  6165msgid "_Screensaver theme:"
  6266msgstr "_Тема на предпазителя на екрана:"
   
  126130"different user account."
  127131msgstr ""
  128 "Дали да се дава възможността да се превключва към друг потребител в диалога "
  129 "за отключване"
   132"Дали да се дава възможност за превключване към друг потребител в диалога за "
   133"отключване"
  130134
  131135#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:14
   
  145149msgstr ""
  146150"Командата, която ще бъде стартирана, ако ключът „embedded_keyboard_enabled“ "
  147 "е зададен да е TRUE, за да се вгради графичен обект - клавиатура в "
   151"е зададен да е ИСТИНА, за да се вгради графичен обект-клавиатура в "
  148152"прозореца. Тази команда трябва да ползва интерфейса XEMBED и на стандартния "
  149 "изход да извежда прозорец XID."
   153"изход да извежда идентификатора на прозореца - XID."
  150154
  151155#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
   
  157161"Коя команда да се изпълнява при натискането на бутона за изход. Командата "
  158162"трябва да доведе до изхода на потребителя без вход от потребителя. Този ключ "
  159 "е в сила, единствено ако ключът „logout_enable“ е TRUE."
   163"е в сила, единствено ако ключът „logout_enable“ е ИСТИНА."
  160164
  161165#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
   
  174178"Минутите след задействане на екранния предпазител, преди да се появи бутон "
  175179"за изход в диалога за отключване. Този ключ е в сила, единствено ако ключът "
  176 "„logout_enable“ е TRUE."
   180"„logout_enable“ е ИСТИНА."
  177181
  178182#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:19
   
  184188msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver theme."
  185189msgstr ""
  186 "Броят минути изпълнение преди да се смени темата на екранния предпазител"
   190"Броят минути изпълнение, преди да се смени темата на екранния предпазител"
  187191
  188192#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:21
   193msgid ""
   194"The number of seconds of inactivity before signalling to power-management. "
   195"This key is set and maintained by the session power-management agent."
   196msgstr ""
   197"Броят секунди бездействие, преди да се сигнализира на управлението на "
   198"захранването. Този ключ се задава и се поддържа от програмата за "
   199"управлението на захранването."
   200
   201#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:22
  189202msgid ""
  190203"The selection mode used by screensaver. May be \"blank-only\" to enable the "
   
  199212"предпазителя."
  200213
  201 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:22
   214#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
  202215msgid "Theme for lock dialog"
  203216msgstr "Тема за прозореца за заключен екран"
  204217
  205 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
   218#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
  206219msgid "Theme to use for the lock dialog."
  207220msgstr "Тема на прозореца за заключен екран"
  208221
  209 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
   222#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:25
  210223msgid ""
  211224"This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
   
  219232"„random“, трябва да съдържа списък с имена на темите."
  220233
  221 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:25
  222 msgid "Time before activation"
  223 msgstr "Време преди задействане"
  224 
  225234#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:26
  226235msgid "Time before locking"
   
  232241
  233242#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:28
   243msgid "Time before power-management baseline"
   244msgstr "Време преди съобщаване на управлението на захранване"
   245
   246#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:29
   247msgid "Time before session is considered idle"
   248msgstr "Време, за да се счете сесията за неактивна"
   249
   250#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:30
  234251msgid "Time before theme change"
  235252msgstr "Време преди промяна на темата"
   
  245262msgstr "<span size=\"x-large\">%R</span>"
  246263
  247 #: ../data/lock-dialog-default.glade.h:5 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:172
  248 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:173
  249 msgid "Password:"
  250 msgstr "Парола:"
  251 
  252 #: ../data/lock-dialog-default.glade.h:6 ../src/gs-lock-plug.c:1703
  253 msgid "S_witch to user:"
  254 msgstr "_Смяна към потребител:"
  255 
  256 #: ../data/lock-dialog-default.glade.h:7
   264#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:5
  257265msgid "_Cancel"
  258266msgstr "_Отказ"
  259267
  260 #: ../data/lock-dialog-default.glade.h:8
   268#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:6
  261269msgid "_Log Out"
  262270msgstr "_Изход"
  263271
  264 #: ../data/lock-dialog-default.glade.h:9
  265 msgid "_Switch User..."
  266 msgstr "_Смяна на потребител..."
  267 
  268 #: ../data/lock-dialog-default.glade.h:10
   272#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:7
  269273msgid "_Switch user..."
  270274msgstr "_Смяна на потребител..."
  271275
  272 #: ../data/lock-dialog-default.glade.h:11 ../src/gs-lock-plug.c:1432
   276#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:8 ../src/gs-lock-plug.c:1098
  273277msgid "_Unlock"
  274278msgstr "_Отключване"
   
  300304#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:1
  301305msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
  302 msgstr "Поп-арт изглеждаща мрежа от пулсиращи цветове."
   306msgstr "Мрежа от пулсиращи цветове в стил поп-арт."
  303307
  304308#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:2
  305309msgid "Pop art squares"
  306 msgstr "Поп-арт квадрати"
   310msgstr "Квадрати поп-арт"
  307311
  308312#: ../savers/floaters.c:1166
   
  343347#: ../savers/floaters.c:1211
  344348msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
  345 msgstr "Шир.xВис.+Отм.ПоX+Отм.ПоY"
   349msgstr "Шир.xВис.+Отм.поX+Отм.поY"
  346350
  347351#. translators: the word "image" here
   
  350354#: ../savers/floaters.c:1229
  351355msgid "image - floats images around the screen"
  352 msgstr "image - изображение се движи по екрана"
   356msgstr "image - изображение, което да се движи по екрана"
  353357
  354358#: ../savers/floaters.c:1239
   
  364368#: ../savers/slideshow.c:47
  365369msgid "Location to get images from"
  366 msgstr "Местонахождение от където да се вземат изображенията"
   370msgstr "Място, от което да се вземат изображенията"
  367371
  368372#: ../savers/slideshow.c:47
   
  370374msgstr "ПЪТ"
  371375
  372 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:119 ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:150
  373 msgid "Manager"
  374 msgstr "Управление"
  375 
  376 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:120
  377 msgid "The manager which owns this object."
  378 msgstr "Програмата за управление, която притежава този обект."
  379 
  380 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:127
  381 msgid "Name"
  382 msgstr "Име"
  383 
  384 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:128
  385 msgid "The name of the X11 display this object refers to."
  386 msgstr "Името на дисплея на X Window, към който се обръща обекта"
  387 
  388 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:134
  389 #: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:163
  390 msgid "User"
  391 msgstr "Потребител"
  392 
  393 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:135
  394 msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
  395 msgstr "Потребителят, който в момента е влезнал на този виртуален терминал."
  396 
  397 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:141
  398 msgid "Console"
  399 msgstr "Конзола"
  400 
  401 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:142
  402 msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
  403 msgstr ""
  404 "Номера на виртуалната конзола, на която може да се намери този дисплей или %-"
  405 "1."
  406 
  407 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:148
  408 msgid "Nested"
  409 msgstr "Вложен"
  410 
  411 #: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:149
  412 msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
  413 msgstr "Дали този дисплей е вложен (Xnest) или не."
  414 
  415 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1453
  416 msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
  417 msgstr ""
  418 "Поради неизвестна причина не може да се установи връзка с мениджъра на "
  419 "дисплеи."
  420 
  421 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1460
  422 msgid "The display manager is not running or too old."
  423 msgstr "Мениджърът на дисплеи не е стартиран или е прекалено стар."
  424 
  425 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1463
  426 msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
  427 msgstr "Конфигурирания лимит на гъвкави сървъри е достигнат."
  428 
  429 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1466
  430 msgid "There was an unknown error starting X."
  431 msgstr "Имаше непозната грешка при стартирането на Х."
  432 
  433 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1469
  434 msgid "The X server failed to finish starting."
  435 msgstr "Х сървърът не успя да завърши стартирането си."
  436 
  437 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1472
  438 msgid "There are too many X sessions running."
  439 msgstr "Има прекалено много стартирани Х сесии."
  440 
  441 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1475
  442 msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
  443 msgstr "Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
  444 
  445 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1478
  446 msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
  447 msgstr "Х сървърът в конфигурацията на GDM не може да бъде открит."
  448 
  449 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1481 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:492
  450 msgid ""
  451 "Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
  452 "which is not available."
  453 msgstr ""
  454 "Опит за задаване на непознато или недостъпно действие за излизане от "
  455 "системата."
  456 
  457 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1484 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:495
  458 msgid "Virtual terminals not supported."
  459 msgstr "Виртуалните терминали не се поддържат."
  460 
  461 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1487
  462 msgid "Invalid virtual terminal number."
  463 msgstr "Невалиден номер на виртуалния терминал."
  464 
  465 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1490 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:499
  466 msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  467 msgstr "Опит за обновяване на неподдържан конфигурационен ключ."
  468 
  469 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1493
  470 msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
  471 msgstr "Файлът ~/.Xauthority е зле конфигуриран или е липсващ."
  472 
  473 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1496
  474 msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
  475 msgstr ""
  476 "Прекалено много съобщения са подадени към мениджъра на дисплеи и той заби"
  477 
  478 #: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1500
  479 msgid "The display manager sent an unknown error message."
  480 msgstr "Мениджърът на дисплеи прати непознато съобщение за грешка."
  481 
  482 #: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:164
  483 msgid "The user this menu item represents."
  484 msgstr "Потребителят, който този елемент от менюто представлява"
  485 
  486 #: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:171
  487 msgid "Icon Size"
  488 msgstr "Размер на иконите"
  489 
  490 #: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:172
  491 msgid "The size of the icon to use."
  492 msgstr "Размера на иконата, който да се използва"
  493 
  494 #: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:178
  495 msgid "Indicator Size"
  496 msgstr "Размер на индикацията"
  497 
  498 #: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:179
  499 msgid "Size of check indicator"
  500 msgstr "Размерът на индикатора за проверка"
  501 
  502 #: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:184
  503 msgid "Indicator Spacing"
  504 msgstr "Отстояние от индикатора"
  505 
  506 #: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:185
  507 msgid "Space between the username and the indicator"
  508 msgstr "Разстояние между потребителското име и индикатора"
  509 
  510 #: ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:151
  511 msgid "The user manager object this user is controlled by."
  512 msgstr "Управлението на потребители, от което е контролиран този потребител"
  513 
  514 #: ../src/cut-n-paste/fusa-utils.c:80
  515 msgid "Show Details"
  516 msgstr "Показване на подробности"
  517 
  518 #. markup
  519 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:413
  520 msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  521 msgstr "GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME) не е стартиран."
  522 
  523 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:416
  524 msgid ""
  525 "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
  526 "Display Manager) or xdm."
  527 msgstr ""
  528 "Възможно е да ползвате различен мениджър на дисплеи, като KDM (част от KDE) "
  529 "или xdm."
  530 
  531 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:419
  532 msgid ""
  533 "If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your "
  534 "system administrator to start GDM."
  535 msgstr ""
  536 "Ако искате да използвате тази възможност или стартирайте GDM, или помолете "
  537 "системния администратор да го стартира."
  538 
  539 #. markup
  540 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:441
  541 msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  542 msgstr "Невъзможно е да се комуникира с GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME)"
  543 
  544 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:444
  545 msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  546 msgstr "Вероятно имате стара версия на GDM."
  547 
  548 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:463 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:466
  549 msgid "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
  550 msgstr "Не може да се комуникира с GDM. Вероятно имате стара версия."
  551 
  552 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:469
  553 msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
  554 msgstr "Достигнат е позволения лимит от стартирани гъвкави Х сървъри."
  555 
  556 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:471
  557 msgid "There were errors trying to start the X server."
  558 msgstr "Имаше грешки при опитите за стартиране на Х сървъра."
  559 
  560 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:473
  561 msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
  562 msgstr "Х сървърът не успя да се стартира.  Вероятно не е конфигуриран добре."
  563 
  564 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:476
  565 msgid "Too many X sessions running."
  566 msgstr "Стартирани"
  567 
  568 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:478
  569 msgid ""
  570 "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
  571 "may be missing an X authorization file."
  572 msgstr ""
  573 "Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущият Ви X сървър. "
  574 "Възможно е Вашия файл за упълномощаване пред X - .Xauthority да липсва."
  575 
  576 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:483
  577 msgid ""
  578 "The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
  579 "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
  580 msgstr ""
  581 "Вложеният сървър (Xnest) или не е достъпен, или GDM е лошо настроен.\n"
  582 "За да ползвате Xnest, трябва да го инсталирате."
  583 
  584 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:488
  585 msgid ""
  586 "The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
  587 msgstr "Няма наличен X сървър. Вероятно GDM е лошо конфигуриран."
  588 
  589 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:497
  590 msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
  591 msgstr "Опит за преминаване към виртуален терминал с невалиден номер."
  592 
  593 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:501
  594 msgid ""
  595 "You do not seem to have authentication needed be for this operation.  "
  596 "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  597 msgstr ""
  598 "Не сте се идентифицирали правилно за тази операция. Най-вероятно има проблем "
  599 "с Вашия файл .Xauthority."
  600 
  601 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:505
  602 msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
  603 msgstr "Прекалено много съобщения са подадени към GDM, който заби"
  604 
  605 #: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:508
  606 msgid "Unknown error occurred."
  607 msgstr "Непозната грешка."
  608 
  609376#: ../src/file-transfer-dialog.c:94
  610377#, c-format
   
  619386#: ../src/file-transfer-dialog.c:193
  620387msgid "From URI"
  621 msgstr "От УРИ"
   388msgstr "От адрес"
  622389
  623390#: ../src/file-transfer-dialog.c:194
  624391msgid "URI currently transferring from"
  625 msgstr "От кое УРИ се приемат данни"
   392msgstr "От кой адрес се приемат данни"
  626393
  627394#: ../src/file-transfer-dialog.c:201
  628395msgid "To URI"
  629 msgstr "До УРИ"
   396msgstr "До адрес"
  630397
  631398#: ../src/file-transfer-dialog.c:202
  632399msgid "URI currently transferring to"
  633 msgstr "Към кое УРИ се предават данни"
   400msgstr "Към кой адрес се предават данни"
  634401
  635402#: ../src/file-transfer-dialog.c:209
   
  643410#: ../src/file-transfer-dialog.c:217
  644411msgid "Current URI index"
  645 msgstr "Текущ индекс на УРИ"
   412msgstr "Текущ индекс на адрес"
  646413
  647414#: ../src/file-transfer-dialog.c:218
  648415msgid "Current URI index - starts from 1"
  649 msgstr "Текущ индекс на УРИ - броенето започва от 1"
   416msgstr "Текущ индекс на адрес - броенето започва от 1"
  650417
  651418#: ../src/file-transfer-dialog.c:225
  652419msgid "Total URIs"
  653 msgstr "Общо УРИ-та"
   420msgstr "Общо адреси"
  654421
  655422#: ../src/file-transfer-dialog.c:226
  656423msgid "Total number of URIs"
  657 msgstr "Общ брой на УРИ-тата"
   424msgstr "Общ брой на адресите"
  658425
  659426#: ../src/file-transfer-dialog.c:327 ../src/file-transfer-dialog.c:369
   
  673440msgstr "Свързване..."
  674441
  675 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:61
   442#: ../src/gnome-screensaver-command.c:62
  676443msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
  677 msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори грациозно"
  678 
  679 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:63
   444msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори"
   445
   446#: ../src/gnome-screensaver-command.c:64
  680447msgid "Query the state of the screensaver"
  681448msgstr "Запитване за състоянието на екранния предпазител"
  682449
  683 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:65
   450#: ../src/gnome-screensaver-command.c:66
   451msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
   452msgstr "Запитване за времето на активност на екранния предпазител"
   453
   454#: ../src/gnome-screensaver-command.c:68
  684455msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
  685456msgstr "Съобщава на стартирания екранен предпазител веднага да заключи екрана"
  686457
  687 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:67
   458#: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
  688459msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
  689460msgstr ""
  690461"Ако екранният предпазител е включен, да се превключи към друга визуализация"
  691462
  692 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:69
   463#: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
  693464msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
  694465msgstr "Включване на екранния предпазител (изчистване на екрана)"
  695466
  696 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:71
   467#: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
  697468msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
  698469msgstr ""
  699470"Ако екранният предпазител е активен - да се деактивира (включване на екрана)"
  700471
  701 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:73
   472#: ../src/gnome-screensaver-command.c:76
  702473msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
  703474msgstr ""
   
  705476"потребителска дейност"
  706477
  707 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:75
   478#: ../src/gnome-screensaver-command.c:78
  708479msgid ""
  709480"Inhibit the screensaver from activating.  Command blocks while inhibit is "
   
  713484"докато забраната е активна."
  714485
  715 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:77
   486#: ../src/gnome-screensaver-command.c:80
  716487msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
  717488msgstr ""
  718489"Викащата програма, която не допуска стартирането на предпазителя на екрана"
  719490
  720 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:79
   491#: ../src/gnome-screensaver-command.c:82
  721492msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
  722493msgstr "Причината за недопускането на стартирането на предпазителя на екрана"
  723494
  724 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:81 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:54
   495#: ../src/gnome-screensaver-command.c:84 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:54
  725496#: ../src/gnome-screensaver.c:56
  726497msgid "Version of this application"
  727498msgstr "Версия на програмата"
  728499
  729 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:246
   500#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
  730501#, c-format
  731502msgid "The screensaver is %s\n"
  732503msgstr "Екранният предпазител е %s\n"
  733504
  734 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:246
   505#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
  735506msgid "active"
  736507msgstr "активен"
  737508
  738 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:246
   509#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
  739510msgid "inactive"
  740511msgstr "неактивен"
   512
   513#: ../src/gnome-screensaver-command.c:274
   514#, c-format
   515msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
   516msgstr "Екранният предпазител се е задействал преди %d секунди.\n"
  741517
  742518#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:52
   
  757533
  758534#. login: is whacked always translate to Username:
  759 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:169 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:170
  760 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:171 ../src/gs-auth-pam.c:380
   535#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:170 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:171
   536#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:172 ../src/gs-auth-pam.c:698
  761537msgid "Username:"
  762538msgstr "Потребител:"
  763539
  764 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:174
   540#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:173 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:174
   541#: ../src/gs-auth-pam.c:166
   542msgid "Password:"
   543msgstr "Парола:"
   544
   545#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:175
  765546msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
  766547msgstr "Изисква се да смените паролата си незабавно (остаряла парола)"
  767548
  768 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:175
   549#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:176
  769550msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
  770551msgstr ""
  771 "Задължени сте да смените паролата си незабавно (подсигурено от "
  772 "администратора)"
  773 
  774 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:176
   552"Необходимо е незабавно да смените паролата (администраторът ви е задължил)"
   553
   554#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:177
  775555msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
  776 msgstr "Регистрацията Ви е изтекла. Свържете се със системния администратор."
  777 
  778 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:177
   556msgstr "Регистрацията ви е изтекла. Свържете се със системния администратор."
   557
   558#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:178
  779559msgid "No password supplied"
  780560msgstr "Не е предоставена парола."
  781561
  782 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:178
   562#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:179
  783563msgid "Password unchanged"
  784564msgstr "Паролата е непроменена"
  785565
  786 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:179
   566#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:180
  787567msgid "Can not get username"
  788568msgstr "Не може да се получи потребителското име."
  789569
  790 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:180
   570#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:181
  791571msgid "Retype new UNIX password:"
  792572msgstr "Въведете отново новата парола за UNIX:"
  793573
  794 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:181
   574#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:182
  795575msgid "Enter new UNIX password:"
  796576msgstr "Въведете нова парола за UNIX:"
  797577
  798 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:182
   578#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:183
  799579msgid "(current) UNIX password:"
  800580msgstr "(текуща) парола за UNIX:"
  801581
  802 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:183
   582#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:184
  803583msgid "Error while changing NIS password."
  804584msgstr "Грешка при сменяне на паролата за NIS."
  805585
  806 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:184
   586#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:185
  807587msgid "You must choose a longer password"
  808588msgstr "Трябва да изберете друга парола."
  809589
  810 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:185
   590#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:186
  811591msgid "Password has been already used. Choose another."
  812 msgstr "Паролата е вече използвана. Изберете друга."
  813 
  814 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:186
   592msgstr "Паролата вече е използвана. Изберете друга."
   593
   594#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:187
  815595msgid "You must wait longer to change your password"
  816596msgstr "Трябва да изчакате по-дълго, за да смените паролата си."
  817597
  818 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:187
   598#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:188
  819599msgid "Sorry, passwords do not match"
  820600msgstr "Паролите не си съвпадат."
  821601
  822 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:250
   602#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:254
  823603msgid "Checking..."
  824604msgstr "Проверка..."
  825605
  826 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:289 ../src/gs-auth-pam.c:320
   606#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:296 ../src/gs-auth-pam.c:457
  827607msgid "Authentication failed."
  828608msgstr "Идентификацията пропадна."
  829609
  830 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:439
   610#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:459
  831611msgid "Blank screen"
  832612msgstr "Черен екран"
  833613
  834 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:445
   614#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:465
  835615msgid "Random"
  836 msgstr "Произволен"
  837 
  838 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:805
   616msgstr "Произволна"
   617
   618#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:835
  839619msgid "Invalid screensaver theme"
  840620msgstr "Невалидна тема за екранния предпазител"
  841621
  842 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:808
   622#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:838
  843623msgid "This file does not appear to be a valid screensaver theme."
  844 msgstr "Този файл не изглежда като да е валидна тема за екранния предпазител."
  845 
  846 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:935
   624msgstr "Този файл не изглежда да е валидна тема за екранния предпазител."
   625
   626#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:965
  847627#, c-format
  848628msgid "%d hour"
   
  851631msgstr[1] "%d часа"
  852632
  853 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:938
   633#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:968
  854634#, c-format
  855635msgid "%d minute"
   
  858638msgstr[1] "%d минути"
  859639
  860 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:941
   640#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:971
  861641#, c-format
  862642msgid "%d second"
   
  866646
  867647#. hour:minutes:seconds
  868 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:947
   648#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:977
  869649#, c-format
  870650msgid "%s %s %s"
   
  873653#. hour:minutes
  874654#. minutes:seconds
  875 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:950
  876 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:958
   655#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:980
   656#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:988
  877657#, c-format
  878658msgid "%s %s"
   
  882662#. minutes
  883663#. seconds
  884 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:953
  885 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:961
  886 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:965
   664#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:983
   665#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:991
   666#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:995
  887667#, c-format
  888668msgid "%s"
  889669msgstr "%s"
  890670
  891 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:980
   671#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1010
  892672msgid "Never"
  893673msgstr "Никога"
  894674
  895 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1365
   675#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1396
  896676msgid "Could not load the main interface"
  897677msgstr "Неуспех при зареждането на главния интерфейс"
  898678
  899 #: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1367
   679#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1398
  900680msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
  901681msgstr "Уверете се, че екранният предпазител е инсталиран правилно."
   
  909689msgstr "Да се включи режим на изчистване на грешки"
  910690
  911 #: ../src/gs-auth-pam.c:262
   691#: ../src/gs-auth-pam.c:397
  912692#, c-format
  913693msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
  914694msgstr "Не може да се установи услугата %s: %s\n"
  915695
  916 #: ../src/gs-auth-pam.c:288
   696#: ../src/gs-auth-pam.c:423
  917697#, c-format
  918698msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
  919699msgstr "Не може да се настрои PAM_TTY=%s"
  920700
  921 #: ../src/gs-auth-pam.c:318
   701#: ../src/gs-auth-pam.c:455
  922702msgid "Incorrect password."
  923703msgstr "Неправилна парола"
  924704
  925 #: ../src/gs-auth-pam.c:334
   705#: ../src/gs-auth-pam.c:471
  926706msgid "Not permitted to gain access at this time."
  927707msgstr "В момента нямате право на достъп."
  928708
  929 #: ../src/gs-auth-pam.c:340
   709#: ../src/gs-auth-pam.c:477
  930710msgid "No longer permitted to access the system."
  931711msgstr "Вече нямате право на достъп до системата."
  932712
  933 #: ../src/gs-listener-dbus.c:1631
   713#: ../src/gs-listener-dbus.c:1817
  934714msgid "failed to register with the message bus"
  935715msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
  936716
  937 #: ../src/gs-listener-dbus.c:1641
   717#: ../src/gs-listener-dbus.c:1827
  938718msgid "not connected to the message bus"
  939719msgstr "няма връзка с шината за съобщенията"
  940720
  941 #: ../src/gs-listener-dbus.c:1650
   721#: ../src/gs-listener-dbus.c:1836
  942722msgid "screensaver already running in this session"
  943723msgstr "екранният предпазител вече е стартиран в тази сесия"
  944724
  945 #: ../src/gs-lock-plug.c:336
   725#: ../src/gs-lock-plug.c:255
  946726msgid "Time has expired."
  947727msgstr "Времето изтече!"
  948728
  949 #: ../src/gs-lock-plug.c:366
   729#: ../src/gs-lock-plug.c:283
  950730msgid "You have the Caps Lock key on."
  951731msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат"
  952732
  953 #: ../src/gs-lock-plug.c:1414 ../src/gs-lock-plug.c:1451
   733#: ../src/gs-lock-plug.c:1078
  954734msgid "S_witch User..."
  955735msgstr "_Смяна на потребител..."
  956736
  957 #: ../src/gs-lock-plug.c:1422
   737#: ../src/gs-lock-plug.c:1087
  958738msgid "Log _Out"
  959739msgstr "_Изход"
  960740
  961 #: ../src/gs-lock-plug.c:1613
   741#: ../src/gs-lock-plug.c:1263
  962742msgid "%U on %h"
  963 msgstr "%s на %s"
  964 
  965 #: ../src/gs-lock-plug.c:1627
   743msgstr "%U на %h"
   744
   745#: ../src/gs-lock-plug.c:1277
  966746msgid "_Password:"
  967747msgstr "Па_рола:"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.