Changeset 1000


Ignore:
Timestamp:
Feb 19, 2007, 1:06:51 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1013@kochinka: ash | 2007-02-18 23:08:45 +0200
gnome-system-tools: подадено г trunk. Трябва да се тества. Нещо компилацията на liboobs ми дойде множко. Чакам някой да направи libooty.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-system-tools.HEAD.bg.po

  r951 r1000  
  1 # Bulgarian translation of gnome-system-tools po-file.
  2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 THE GST'S COPYRIGHT HOLDER
  3 # This file is distributed under the same conditions as Gnome-system-tools.
  4 # Peter "Peshka" Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
  5 # Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
  6 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
   1# Bulgarian translation for gnome-system-monitor po-file.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
   4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
  76#
  87msgid ""
  98msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gnome system tools HEAD\n"
   9"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
  1110"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-02-04 23:04+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-02-04 22:20+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2007-02-18 23:06+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2007-02-18 23:04+0200\n"
  1413"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1514"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1918"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2019
  21 #: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
  22 msgid "Whether the users-admin tool should show all users and groups or not"
  23 msgstr ""
  24 "Дали инструментът за настройка на потребителите да покаже всички потребители "
  25 "и групи"
  26 
  27 #: ../interfaces/common.glade.in.h:1
   20#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.cpp:155
   21#: ../src/interface.cpp:659 ../src/procman.cpp:688
   22msgid "System Monitor"
   23msgstr "Наблюдение на системата"
   24
   25#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2 ../src/callbacks.cpp:156
   26msgid "View current processes and monitor system state"
   27msgstr "Показване на текущите процеси и следене на системното състояние"
   28
   29#: ../src/callbacks.cpp:165
   30msgid "translator-credits"
   31msgstr ""
   32"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
   33"Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
   34"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   35"\n"
   36"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   37"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
   38"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
   39
   40#: ../src/disks.cpp:307 ../src/memmaps.cpp:433
   41msgid "Device"
   42msgstr "Устройство"
   43
   44#: ../src/disks.cpp:308
   45msgid "Directory"
   46msgstr "Папка"
   47
   48#: ../src/disks.cpp:309 ../src/openfiles.cpp:233
   49msgid "Type"
   50msgstr "Тип"
   51
   52#: ../src/disks.cpp:310
   53msgid "Total"
   54msgstr "Общо"
   55
   56#: ../src/disks.cpp:311
   57msgid "Free"
   58msgstr "Свободно"
   59
   60#: ../src/disks.cpp:312
   61msgid "Available"
   62msgstr "Налично"
   63
   64#: ../src/disks.cpp:313
   65msgid "Used"
   66msgstr "Използвано"
   67
   68#: ../src/disks.cpp:320 ../src/interface.cpp:743 ../src/procdialogs.cpp:686
   69#: ../src/procdialogs.cpp:690
   70msgid "File Systems"
   71msgstr "Файлови системи"
   72
   73#: ../src/e_date.c:154
   74msgid "?"
   75msgstr "?"
   76
   77#: ../src/e_date.c:161
   78msgid "Today %l:%M %p"
   79msgstr "Днес, %H:%M"
   80
   81#: ../src/e_date.c:170
   82msgid "Yesterday %l:%M %p"
   83msgstr "Вчера, %H:%M"
   84
   85#: ../src/e_date.c:182
   86msgid "%a %l:%M %p"
   87msgstr "%a %H:%M"
   88
   89#: ../src/e_date.c:190
   90msgid "%b %d %l:%M %p"
   91msgstr "%d %b %H:%M"
   92
   93#: ../src/e_date.c:192
   94msgid "%b %d %Y"
   95msgstr "%d %b %Y"
   96
   97#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:1
  2898msgid ""
  29 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</span>"
  30 msgstr ""
  31 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Въведете паролата на администратора</"
  32 "span>"
  33 
  34 #: ../interfaces/common.glade.in.h:2
  35 msgid "Enter Password"
  36 msgstr "Въведете парола"
  37 
  38 #: ../interfaces/common.glade.in.h:3
   99"0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and 3 "
   100"for the disks list"
   101msgstr ""
   102"„0“ за системната информация, „1“ за списъка с процесите, „2“ за ресурсите и "
   103"„3“ за списъка с дискове"
   104
   105#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:2
   106msgid "Column zero saved width"
   107msgstr "Запазената широчина на нулевата колона"
   108
   109#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:3
   110msgid "Default graph background color"
   111msgstr "Стандартен фонов цвят на диаграмата"
   112
   113#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:4
   114msgid "Default graph cpu color"
   115msgstr "Стандартен цвят на графиката за процесора"
   116
   117#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:5
   118msgid "Default graph frame color"
   119msgstr "Стандартен цвят на рамката на графиката"
   120
   121#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:6
   122msgid "Default graph mem color"
   123msgstr "Стандартен цвят на графиката за паметта"
   124
   125#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:7
   126msgid "Default graph net in color"
   127msgstr "Стандартен цвят на графиката за входящия трафик"
   128
   129#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:8
   130msgid "Default graph net out color"
   131msgstr "Стандартен цвят на графиката за изходящия трафик"
   132
   133#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:9
   134msgid "Default graph swap color"
   135msgstr "Стандартен цвят на графиката за мястото за странициране"
   136
   137#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:10
  39138msgid ""
  40 "You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
  41 "modify\n"
  42 "your system configuration."
  43 msgstr ""
  44 "Трябва да имате права на администратор, за да използвате този инструмент.\n"
  45 "Въведете парола, за да променяте настройките на системата."
  46 
  47 #: ../interfaces/common.glade.in.h:5
  48 msgid "_Password:"
  49 msgstr "_Парола:"
  50 
  51 #: ../interfaces/network.glade.in.h:1
  52 msgid "<b>Account data</b>"
  53 msgstr "<b>Данни за потребител</b>"
  54 
  55 #: ../interfaces/network.glade.in.h:2
  56 msgid "<b>Connection settings</b>"
  57 msgstr "<b>Настройка на връзката</b>"
  58 
  59 #: ../interfaces/network.glade.in.h:3
  60 msgid "<b>DNS Servers</b>"
  61 msgstr "<b>Сървъри за имена</b>"
  62 
  63 #: ../interfaces/network.glade.in.h:4
  64 msgid "<b>Host Settings</b>"
  65 msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
  66 
  67 #: ../interfaces/network.glade.in.h:5
  68 msgid "<b>Internet service provider data</b>"
  69 msgstr "<b>Данни за доставчика на Интернет</b>"
  70 
  71 #: ../interfaces/network.glade.in.h:6
  72 msgid "<b>Modem settings</b>"
  73 msgstr "<b>Настройки на модеми</b>"
  74 
  75 #: ../interfaces/network.glade.in.h:7
  76 msgid "<b>Search Domains</b>"
  77 msgstr "<b>Търсене на домейни</b>"
  78 
  79 #: ../interfaces/network.glade.in.h:8
  80 msgid "<b>Wireless settings</b>"
  81 msgstr "<b>Настройки на безжична връзка</b>"
  82 
  83 #: ../interfaces/network.glade.in.h:9
  84 msgid "Aliases:"
  85 msgstr "Псевдоними:"
  86 
  87 #: ../interfaces/network.glade.in.h:10
  88 msgid "C_onfiguration:"
  89 msgstr "_Настройки:"
  90 
  91 #: ../interfaces/network.glade.in.h:11
  92 msgid "Connections"
  93 msgstr "Връзки"
  94 
  95 #: ../interfaces/network.glade.in.h:12
  96 msgid "DNS"
  97 msgstr "Система от имена"
  98 
  99 #: ../interfaces/network.glade.in.h:13
  100 msgid "D_omain name:"
  101 msgstr "Име на д_омейна:"
  102 
  103 #: ../interfaces/network.glade.in.h:14
  104 msgid "Delete current location"
  105 msgstr "Изтриване на текущото място"
  106 
  107 #: ../interfaces/network.glade.in.h:15
  108 msgid "E_nable roaming mode"
  109 msgstr "_Режим на преминаване от мрежа в мрежа"
  110 
  111 #: ../interfaces/network.glade.in.h:16
  112 msgid "E_nable this connection"
  113 msgstr "Активира_не на тази връзка"
  114 
  115 #: ../interfaces/network.glade.in.h:17 ../interfaces/users.glade.in.h:19
  116 msgid "General"
  117 msgstr "Основни"
  118 
  119 #: ../interfaces/network.glade.in.h:18
  120 msgid "Host alias settings"
  121 msgstr "Настройки на псевдонимите на хостовете"
  122 
  123 #: ../interfaces/network.glade.in.h:19
  124 msgid "Hosts"
  125 msgstr "Хостове"
  126 
  127 #: ../interfaces/network.glade.in.h:20 ../interfaces/shares.glade.in.h:12
  128 msgid "IP address:"
  129 msgstr "IP адрес:"
  130 
  131 #: ../interfaces/network.glade.in.h:21
  132 msgid "Interface properties"
  133 msgstr "Настройки на интерфейса"
  134 
  135 #: ../interfaces/network.glade.in.h:22
  136 msgid "Location:"
  137 msgstr "Място:"
  138 
  139 #: ../interfaces/network.glade.in.h:23
  140 msgid "Modem"
  141 msgstr "Модем"
  142 
  143 #: ../interfaces/network.glade.in.h:24
  144 msgid "Network _password:"
  145 msgstr "_Парола за мрежата:"
  146 
  147 #: ../interfaces/network.glade.in.h:25
  148 msgid "Network name (_ESSID):"
  149 msgstr "_Име на мрежата (ESSID):"
  150 
  151 #: ../interfaces/network.glade.in.h:26
   139"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
   140"active"
   141msgstr ""
   142"Определяне на кои процеси да се показват стандартно. „0“ е за всички, „1“ е "
   143"за потребителските и „2“ е за активните"
   144
   145#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:11
   146msgid "Disk view columns order"
   147msgstr "Подредба на колоните според дисковете"
   148
   149#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:12
   150msgid "Enable/Disable smooth refresh"
   151msgstr "Включване/изключване на гладкото опресняване"
   152
   153#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:13
   154msgid "Main Window height"
   155msgstr "Височина на основния прозорец"
   156
   157#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:14
   158msgid "Main Window width"
   159msgstr "Широчина на основния прозорец"
   160
   161#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:15
   162msgid "Process view columns order"
   163msgstr "Ред на процесите в колоната"
   164
   165#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:16
   166msgid "Process view sort column"
   167msgstr "Колона за подреждане на процеси"
   168
   169#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:17
   170msgid "Process view sort order"
   171msgstr "Ред за подреждане на изгледа на процесите"
   172
   173#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:18
   174msgid "Saves the currently viewed tab"
   175msgstr "Запазване на текущия таб"
   176
   177#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:19
   178msgid "Show column zero on startup"
   179msgstr "Показване на нулевата колона при стартиране"
   180
   181#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:20
   182msgid "Show estimated memory usage column on startup"
   183msgstr ""
   184"Показване на колоната за преценената използвана памет от процеса при "
   185"стартиране"
   186
   187#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:22
   188#, no-c-format
   189msgid "Show process CPU % column on startup"
   190msgstr ""
   191"Показване на колоната за процента на използване на процесора при стартиране"
   192
   193#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:23
   194msgid "Show process CPU time column on startup"
   195msgstr "Показване на колоната за използваното процесорно време при стартиране"
   196
   197#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:24
   198msgid "Show process PID column on startup"
   199msgstr "Показване на колоната за идентификаторите на процесите при стартиране"
   200
   201#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:25
   202msgid "Show process SELinux security context column on startup"
   203msgstr ""
   204"Показване на колоната за контекста за сигурност на процеса в SELinux при "
   205"стартиране"
   206
   207#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:26
   208msgid "Show process X server memory column zero startup"
   209msgstr ""
   210"Показване на колоната за паметта към X сървъра на процеса при стартиране"
   211
   212#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:27
   213msgid "Show process arguments column on startup"
   214msgstr "Показване на колоната за аргументите на процесите при стартиране"
   215
   216#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:28
   217msgid "Show process dependencies in tree form"
   218msgstr "Показване на зависимостите на процес чрез дървовиден изглед"
   219
   220#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:29
   221msgid "Show process name column on startup"
   222msgstr "Показване на колоната за имената на процесите при стартиране"
   223
   224#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:30
   225msgid "Show process nice column on startup"
   226msgstr "Показване на колоната за приоритета на процесите при стартиране"
   227
   228#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:31
   229msgid "Show process owner column on startup"
   230msgstr "Показване на колоната за притежателя на процеса при стартиране"
   231
   232#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:32
   233msgid "Show process resident memory column on startup"
   234msgstr ""
   235"Показване на колоната за постоянно заетата памет от процеса при стартиране"
   236
   237#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:33
   238msgid "Show process shared memory column on startup"
   239msgstr ""
   240"Показване на колоната за споделената памет заета от процеса при стартиране"
   241
   242#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:34
   243msgid "Show process start time column on startup"
   244msgstr ""
   245"Показване на колоната за времето на стартиране на процеса при стартиране"
   246
   247#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:35
   248msgid "Show process status column on startup"
   249msgstr "Показване на колоната за състоянието на процеса при стартиране"
   250
   251#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:36
   252msgid "Show process virtual memory column on startup"
   253msgstr ""
   254"Показване на колоната за виртуалната памет заета от процеса при стартиране"
   255
   256#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:37
   257msgid "Show process writable memory column on startup"
   258msgstr "Показване на колоната за паметта със запис при стартиране"
   259
   260#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:38
   261msgid "Show warning dialog when killing processes"
   262msgstr "Показване на предупреждение при убиване на процес"
   263
   264#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:39
   265msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
   266msgstr ""
   267"Време, в милисекунди, между интервалите за обновяване на списъка с устройства"
   268
   269#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:40
   270msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
   271msgstr "Време, в милисекунди, между интервалите за обновяване на графиките"
   272
   273#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:41
   274msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
   275msgstr ""
   276"Време, в милисекунди, между интервалите за обновяване на списъка с процеси"
   277
   278#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:42
   279msgid "Whether information about all filesystems should be displayed"
   280msgstr "Дали да се показва информация за всички файлови системи."
   281
   282#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:43
  152283msgid ""
  153 "Off\n"
  154 "Low\n"
  155 "Medium\n"
  156 "Loud"
  157 msgstr ""
  158 "Без звук\n"
  159 "Ниска\n"
  160 "Средна\n"
  161 "Висока"
  162 
  163 #: ../interfaces/network.glade.in.h:30
  164 msgid "Options"
  165 msgstr "Настройки"
  166 
  167 #: ../interfaces/network.glade.in.h:31
  168 msgid "P_assword"
  169 msgstr "П_арола"
  170 
  171 #: ../interfaces/network.glade.in.h:32
  172 msgid "Password _type:"
  173 msgstr "Вид _парола:"
  174 
  175 #: ../interfaces/network.glade.in.h:33
   284"Whether to display information about all filesystems (including types like "
   285"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
   286"filesystems."
   287msgstr ""
   288"Дали да се показва информация за всички файлови системи - това включва и "
   289"служебните „autofs“ и „procfs“. Тази настройка е полезна, ако искате да "
   290"получите списък с всички монтирани файлови системи."
   291
   292#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:45
   293#, no-c-format
   294msgid "Width of Process CPU % column"
   295msgstr "Широчина на колоната за процента на използване на процесора"
   296
   297#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:46
   298msgid "Width of Process CPU time column"
   299msgstr "Широчина на колоната за използваното процесорно време"
   300
   301#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:47
   302msgid "Width of Process PID column"
   303msgstr "Широчина на колоната за идентификаторите на процесите"
   304
   305#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:48
   306msgid "Width of Process SELinux security context column"
   307msgstr "Широчина на колоната за контекста за сигурност на процеса в SELinux"
   308
   309#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:49
   310msgid "Width of Process X server memory column"
   311msgstr "Широчина на колоната за паметта към X сървъра на процеса"
   312
   313#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:50
   314msgid "Width of Process arguments column"
   315msgstr "Широчина на колоната за аргументите на процесите"
   316
   317#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:51
   318msgid "Width of Process estimated memory usage column"
   319msgstr "Широчина на колоната за преценената използвана памет от процесите"
   320
   321#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:52
   322msgid "Width of Process name column"
   323msgstr "Широчина на колоната за имената на процесите"
   324
   325#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:53
   326msgid "Width of Process nice column"
   327msgstr "Широчина на колоната за приоритета на процесите"
   328
   329#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:54
   330msgid "Width of Process owner column"
   331msgstr "Широчина на колоната за притежателя на процеса"
   332
   333#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:55
   334msgid "Width of Process resident memory column"
   335msgstr "Широчина на колоната за постоянно заетата памет от процеса"
   336
   337#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:56
   338msgid "Width of Process shared memory column"
   339msgstr "Широчина на колоната за споделената памет заета от процеса"
   340
   341#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:57
   342msgid "Width of Process start time column"
   343msgstr "Широчина на колоната за времето на стартиране на процеса"
   344
   345#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:58
   346msgid "Width of Process status column"
   347msgstr "Широчина на колоната за състоянието на процеса"
   348
   349#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:59
   350msgid "Width of Process virtual memory column"
   351msgstr "Широчина на колоната за виртуалната памет заета от процеса"
   352
   353#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:60
   354msgid "Width of Process writable memory column"
   355msgstr "Широчина на колоната за паметта със запис"
   356
   357#: ../src/interface.cpp:47
   358msgid "_Monitor"
   359msgstr "_Наблюдение"
   360
   361#: ../src/interface.cpp:48
   362msgid "_Edit"
   363msgstr "_Редактиране"
   364
   365#: ../src/interface.cpp:49
   366msgid "_View"
   367msgstr "_Изглед"
   368
   369#: ../src/interface.cpp:50
   370msgid "_Help"
   371msgstr "_Помощ"
   372
   373#: ../src/interface.cpp:52
   374msgid "Search for _Open Files"
   375msgstr "Търсене за _отворени файлове"
   376
   377#: ../src/interface.cpp:53
   378msgid "Search for open files"
   379msgstr "Търсене за отворени файлове"
   380
   381#: ../src/interface.cpp:54
   382msgid "_Quit"
   383msgstr "_Спиране на програмата"
   384
   385#: ../src/interface.cpp:55
   386msgid "Quit the program"
   387msgstr "Спиране на програмата"
   388
   389#: ../src/interface.cpp:58
   390msgid "_Stop Process"
   391msgstr "_Спиране на процес"
   392
   393#: ../src/interface.cpp:59
   394msgid "Stop process"
   395msgstr "Спиране на процес"
   396
   397#: ../src/interface.cpp:60
   398msgid "_Continue Process"
   399msgstr "_Продължаване на процес"
   400
   401#: ../src/interface.cpp:61
   402msgid "Continue process if stopped"
   403msgstr "Продължаване на процес, ако е спрян"
   404
   405#: ../src/interface.cpp:63 ../src/interface.cpp:183
   406msgid "End _Process"
   407msgstr "Завършване на _процес"
   408
   409#: ../src/interface.cpp:64
   410msgid "Force process to finish normally"
   411msgstr "Принуждаване на процеса да завърши нормално"
   412
   413#: ../src/interface.cpp:65 ../src/procdialogs.cpp:75
   414msgid "_Kill Process"
   415msgstr "_Убиване на процес"
   416
   417#: ../src/interface.cpp:66
   418msgid "Force process to finish immediately"
   419msgstr "Принуждаване на процеса да завърши моментално"
   420
   421#: ../src/interface.cpp:67
   422msgid "_Change Priority..."
   423msgstr "_Промяна на приоритет..."
   424
   425#: ../src/interface.cpp:68
   426msgid "Change the order of priority of process"
   427msgstr "Промяна на приоритета на процес"
   428
   429#: ../src/interface.cpp:69
   430msgid "Prefere_nces"
   431msgstr "_Настройки"
   432
   433#: ../src/interface.cpp:70
   434msgid "Configure the application"
   435msgstr "Настройки на програмата"
   436
   437#: ../src/interface.cpp:72
   438msgid "_Memory Maps"
   439msgstr "_Карти на паметта"
   440
   441#: ../src/interface.cpp:73
   442msgid "Open the memory maps associated with a process"
   443msgstr "Отваряне на картите на паметта свързани с процеса"
   444
   445#: ../src/interface.cpp:74
   446msgid "Open _Files"
   447msgstr "Отваряне на _файлове"
   448
   449#: ../src/interface.cpp:75
   450msgid "View the files opened by a process"
   451msgstr "Показване на файловете отворени от процес"
   452
   453#: ../src/interface.cpp:77
   454msgid "_Contents"
   455msgstr "_Ръководство"
   456
   457#: ../src/interface.cpp:78
   458msgid "Open the manual"
   459msgstr "Отваряне на ръководството"
   460
   461#: ../src/interface.cpp:79
   462msgid "_About"
   463msgstr "_Относно"
   464
   465#: ../src/interface.cpp:80
   466msgid "About this application"
   467msgstr "Относно тази програма"
   468
   469#: ../src/interface.cpp:85
   470msgid "_Dependencies"
   471msgstr "_Зависимости"
   472
   473#: ../src/interface.cpp:86
   474msgid "Show parent/child relationship between processes"
   475msgstr "Показване на отношенията родител/дете между процесите"
   476
   477#: ../src/interface.cpp:93
   478msgid "_Active Processes"
   479msgstr "_Активни процеси"
   480
   481#: ../src/interface.cpp:94
   482msgid "Show active processes"
   483msgstr "Показване на активните процеси"
   484
   485#: ../src/interface.cpp:95
   486msgid "A_ll Processes"
   487msgstr "В_сички процеси"
   488
   489#: ../src/interface.cpp:96
   490msgid "Show all processes"
   491msgstr "Показване на всички процеси"
   492
   493#: ../src/interface.cpp:97
   494msgid "M_y Processes"
   495msgstr "М_ои процеси"
   496
   497#: ../src/interface.cpp:98
   498msgid "Show user own process"
   499msgstr "Показване на процесите на потребителя"
   500
   501#: ../src/interface.cpp:251
   502msgid "CPU History"
   503msgstr "История на използването на процесора"
   504
   505#: ../src/interface.cpp:294
   506msgid "CPU:"
   507msgstr "Проц.:"
   508
   509#: ../src/interface.cpp:297
   510#, c-format
   511msgid "CPU%d:"
   512msgstr "Проц.%d:"
   513
   514#: ../src/interface.cpp:317
   515msgid "Memory and Swap History"
   516msgstr "История на използването на паметта/страницирането"
   517
   518#: ../src/interface.cpp:350
   519msgid "User memory:"
   520msgstr "Потребителска памет:"
   521
   522#: ../src/interface.cpp:368 ../src/interface.cpp:428
   523msgid "of"
   524msgstr "от"
   525
   526#: ../src/interface.cpp:409
   527msgid "Used swap:"
   528msgstr "Използвано място за странициране:"
   529
   530#: ../src/interface.cpp:468
   531msgid "Network History"
   532msgstr "История на мрежата"
   533
   534#: ../src/interface.cpp:500
   535msgid "Received:"
   536msgstr "Получени:"
   537
   538#: ../src/interface.cpp:520 ../src/interface.cpp:563
   539msgid "Total:"
   540msgstr "Общо:"
   541
   542#: ../src/interface.cpp:544
   543msgid "Sent:"
   544msgstr "Изпратени:"
   545
   546#: ../src/interface.cpp:725
   547msgid "System"
   548msgstr "Система"
   549
   550#: ../src/interface.cpp:731 ../src/procdialogs.cpp:501
   551msgid "Processes"
   552msgstr "Процеси"
   553
   554#: ../src/interface.cpp:737 ../src/procdialogs.cpp:597
   555msgid "Resources"
   556msgstr "Ресурси"
   557
   558#: ../src/load-graph.cpp:399 ../src/load-graph.cpp:409
   559#, c-format
   560msgid "%s/s"
   561msgstr "%s/s"
   562
   563#: ../src/lsof.cpp:355
   564msgid "Process"
   565msgstr "Процес"
   566
   567#: ../src/lsof.cpp:367
   568msgid "PID"
   569msgstr "ИдПр"
   570
   571#: ../src/lsof.cpp:377 ../src/memmaps.cpp:427
   572msgid "Filename"
   573msgstr "Име на файл"
   574
   575#. gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(dialog), TRUE);
   576#: ../src/lsof.cpp:394
   577msgid "Search for Open Files"
   578msgstr "Търсене за отворени файлове"
   579
   580#: ../src/lsof.cpp:422
   581msgid "_Name contains:"
   582msgstr "_Името съдържа:"
   583
   584#: ../src/lsof.cpp:438
   585msgid "Case insensitive matching"
   586msgstr "Без разлика главни/малки"
   587
   588#: ../src/lsof.cpp:446
   589msgid "S_earch results:"
   590msgstr "_Резултати от търсенето:"
   591
   592#: ../src/memmaps.cpp:428
   593msgid "VM Start"
   594msgstr "Начало на ВП"
   595
   596#: ../src/memmaps.cpp:429
   597msgid "VM End"
   598msgstr "Край на ВП"
   599
   600#: ../src/memmaps.cpp:430
   601msgid "VM Size"
   602msgstr "Размер на ВП"
   603
   604#: ../src/memmaps.cpp:431
   605msgid "Flags"
   606msgstr "Флагове"
   607
   608#: ../src/memmaps.cpp:432
   609msgid "VM Offset"
   610msgstr "Отместване на ВП"
   611
   612#: ../src/memmaps.cpp:434
   613msgid "Inode"
   614msgstr "I възел"
   615
   616#: ../src/memmaps.cpp:540
   617msgid "Memory Maps"
   618msgstr "Карти на паметта"
   619
   620#: ../src/memmaps.cpp:560
   621#, c-format
   622msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
   623msgstr "_Карти на паметта за процеса „%s“ (ид. пр. %u):"
   624
   625#: ../src/openfiles.cpp:32
   626msgid "file"
   627msgstr "файл"
   628
   629#: ../src/openfiles.cpp:34
   630msgid "pipe"
   631msgstr "канал"
   632
   633#: ../src/openfiles.cpp:36
   634msgid "network connection"
   635msgstr "мрежова свързаност"
   636
   637#: ../src/openfiles.cpp:38
   638msgid "local socket"
   639msgstr "локално гнездо"
   640
   641#: ../src/openfiles.cpp:40
   642msgid "unknown type"
   643msgstr "неизвестен тип"
   644
   645#. Translators: "FD" here means "File Descriptor". Please use
   646#. a very short translation if possible, and at most
   647#. 2-3 characters for it to be able to fit in the UI.
   648#: ../src/openfiles.cpp:232
   649msgid "FD"
   650msgstr "УкФ"
   651
   652#: ../src/openfiles.cpp:234
   653msgid "Object"
   654msgstr "Обект"
   655
   656#: ../src/openfiles.cpp:318
   657msgid "Open Files"
   658msgstr "Отваряне на файлове"
   659
   660#: ../src/openfiles.cpp:340
   661#, c-format
   662msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
   663msgstr "_Отворени файлове от процес „%s“ (ид. пр. %u):"
   664
   665#: ../src/procactions.cpp:75
   666#, c-format
  176667msgid ""
  177 "Plain (ASCII)\n"
  178 "Hexadecimal"
  179 msgstr ""
  180 "Обикновена (ASCII)\n"
  181 "Шестнадесетична"
  182 
  183 #: ../interfaces/network.glade.in.h:35
  184 msgid "Save current network configuration as a location"
  185 msgstr "Запазване на текущата мрежова конфигурация като място"
  186 
  187 #: ../interfaces/network.glade.in.h:36
   668"Cannot change the priority of process with pid %d to %d.\n"
   669"%s"
   670msgstr ""
   671"Невъзможно е да се промени приоритета на процес с идентификатор %d на %d.\n"
   672"%s"
   673
   674#: ../src/procactions.cpp:155
   675#, c-format
  188676msgid ""
  189 "Tones\n"
  190 "Pulses"
  191 msgstr ""
  192 "Тонално\n"
  193 "Пулсово"
  194 
  195 #: ../interfaces/network.glade.in.h:38
  196 msgid "Use the Internet service provider nameservers"
  197 msgstr "Използване на сървър за имена от доставчика на Интернет"
  198 
  199 #: ../interfaces/network.glade.in.h:39
  200 msgid "_Autodetect"
  201 msgstr "_Автоматично засичане"
  202 
  203 #: ../interfaces/network.glade.in.h:40
  204 msgid "_Dial prefix:"
  205 msgstr "_Префикс на набирането:"
  206 
  207 #: ../interfaces/network.glade.in.h:41
  208 msgid "_Dial type:"
  209 msgstr "Вид _набиране:"
  210 
  211 #: ../interfaces/network.glade.in.h:42
  212 msgid "_Gateway address:"
  213 msgstr "Адрес на _шлюза:"
  214 
  215 #: ../interfaces/network.glade.in.h:43
  216 msgid "_Host name:"
  217 msgstr "Име на _хост:"
  218 
  219 #: ../interfaces/network.glade.in.h:44
  220 msgid "_IP address:"
  221 msgstr "_IP адрес:"
  222 
  223 #: ../interfaces/network.glade.in.h:45
  224 msgid "_Local IP:"
  225 msgstr "_Локален IP:"
  226 
  227 #: ../interfaces/network.glade.in.h:46
  228 msgid "_Modem port:"
  229 msgstr "Порт на _модема:"
  230 
  231 #: ../interfaces/network.glade.in.h:47
  232 msgid "_Phone number:"
  233 msgstr "Теле_фонен номер:"
  234 
  235 #: ../interfaces/network.glade.in.h:48
  236 msgid "_Remote IP:"
  237 msgstr "_Отдалечен IP:"
  238 
  239 #: ../interfaces/network.glade.in.h:49
  240 msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
  241 msgstr "Повторен опит, ако връзката _не се осъществи или се разпадне"
  242 
  243 #: ../interfaces/network.glade.in.h:50
  244 msgid "_Set modem as default route to internet"
  245 msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към Интернет"
  246 
  247 #: ../interfaces/network.glade.in.h:51
  248 msgid "_Subnet mask:"
  249 msgstr "Ма_ска на мрежата:"
  250 
  251 #: ../interfaces/network.glade.in.h:52 ../interfaces/users.glade.in.h:55
  252 msgid "_Username:"
  253 msgstr "Потребителско _име:"
  254 
  255 #: ../interfaces/network.glade.in.h:53
  256 msgid "_Volume:"
  257 msgstr "Сила на _звука:"
  258 
  259 #: ../interfaces/services.glade.in.h:1
  260 msgid "Advanced settings:"
  261 msgstr "Допълнителни настройки:"
  262 
  263 #: ../interfaces/services.glade.in.h:2
  264 msgid "Select the services that you wish to activate:"
  265 msgstr "Изберете услугите, които искате да активирате:"
  266 
  267 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:1
  268 msgid "<b>Allowed Hosts</b>"
  269 msgstr "<b>Позволени хостове</b>"
  270 
  271 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:2
  272 msgid "<b>Hosts Settings</b>"
  273 msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
  274 
  275 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:3
  276 msgid "<b>Share Properties</b>"
  277 msgstr "<b>Настройки на споделянето</b>"
  278 
  279 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:4
  280 msgid "<b>Shared Folder</b>"
  281 msgstr "<b>Споделена папка</b>"
  282 
  283 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:5
  284 msgid "<b>Windows sharing</b>"
  285 msgstr "<b>Споделяне тип Windows</b>"
  286 
  287 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:6
  288 msgid "Add allowed hosts"
  289 msgstr "Добавяне на позволени хостове"
  290 
  291 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:7
  292 msgid "Allowed hosts:"
  293 msgstr "Позволени хостове:"
  294 
  295 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:8
  296 msgid "Comment:"
  297 msgstr "Коментар:"
  298 
  299 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:9
  300 msgid "Domain / _Workgroup:"
  301 msgstr "_Домейн/група:"
  302 
  303 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:10
  304 msgid "General Properties"
  305 msgstr "Общи настройки"
  306 
  307 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:11
  308 msgid "Host name:"
  309 msgstr "Хост:"
  310 
  311 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:13
  312 msgid "Name:"
  313 msgstr "Име:"
  314 
  315 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:14
  316 msgid "Netmask:"
  317 msgstr "Маска на мрежата:"
  318 
  319 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:15
  320 msgid "Network:"
  321 msgstr "Мрежа:"
  322 
  323 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:16 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
  324 msgid "Read only"
  325 msgstr "Само за четене"
  326 
  327 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:17
  328 msgid "Share through:"
  329 msgstr "Споделяне чрез:"
  330 
  331 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:18 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
  332 #: ../src/shares/shares-tool.c:207
  333 msgid "Shared Folders"
  334 msgstr "Споделени папки"
  335 
  336 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:19
  337 msgid "This computer is a _WINS server"
  338 msgstr "Този компютър е _сървър за WINS"
  339 
  340 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:20
  341 msgid "WINS _server:"
  342 msgstr "_Сървър за WINS:"
  343 
  344 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:21
  345 msgid "_Path:"
  346 msgstr "_Път:"
  347 
  348 #: ../interfaces/shares.glade.in.h:22
  349 msgid "_Read only"
  350 msgstr "_Само за четене"
  351 
  352 #: ../interfaces/time.glade.in.h:1
  353 msgid "<b>Selection</b>"
  354 msgstr "<b>Избор</b>"
  355 
  356 #: ../interfaces/time.glade.in.h:2
  357 msgid "<b>Time Zone</b>"
  358 msgstr "<b>Часови пояс</b>"
  359 
  360 #: ../interfaces/time.glade.in.h:3
  361 msgid "Add NTP Server"
  362 msgstr "Добавяне на сървър за NTP"
  363 
  364 #: ../interfaces/time.glade.in.h:4
  365 msgid "NTP server"
  366 msgstr "Сървър за NTP"
  367 
  368 #: ../interfaces/time.glade.in.h:5
  369 msgid "Se_lect Servers"
  370 msgstr "_Избиране на сървъри..."
  371 
  372 #: ../interfaces/time.glade.in.h:6
  373 msgid "Time servers"
  374 msgstr "Сървъри за време"
  375 
  376 #: ../interfaces/time.glade.in.h:7
  377 msgid "Time servers:"
  378 msgstr "Сървъри за време:"
  379 
  380 #: ../interfaces/time.glade.in.h:8
  381 msgid "Time zone"
  382 msgstr "Часови пояс"
  383 
  384 #: ../interfaces/time.glade.in.h:9
  385 msgid "Time zone:"
  386 msgstr "Часови пояс:"
  387 
  388 #: ../interfaces/time.glade.in.h:10
  389 msgid "Unconfigured"
  390 msgstr "не е настроена"
  391 
  392 #: ../interfaces/time.glade.in.h:11
  393 msgid "_Configuration:"
  394 msgstr "_Настройки:"
  395 
  396 #: ../interfaces/time.glade.in.h:12
  397 msgid "_Date:"
  398 msgstr "_Дата:"
  399 
  400 #: ../interfaces/time.glade.in.h:13
  401 msgid "_Time:"
  402 msgstr "_Час:"
  403 
  404 #: ../interfaces/users.glade.in.h:1
  405 msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
  406 msgstr "<span weight=\"bold\">Разширени настройки</span>"
  407 
  408 #: ../interfaces/users.glade.in.h:2
  409 msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
  410 msgstr ""
  411 "<span weight=\"bold\">Автоматични групови и потребителски идентификатори</"
  412 "span>"
  413 
  414 #: ../interfaces/users.glade.in.h:3
  415 msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
  416 msgstr "<span weight=\"bold\">Основни настройки</span>"
  417 
  418 #: ../interfaces/users.glade.in.h:4
  419 msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
  420 msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
  421 
  422 #: ../interfaces/users.glade.in.h:5
  423 msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
  424 msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
  425 
  426 #: ../interfaces/users.glade.in.h:6
  427 msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
  428 msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
  429 
  430 #: ../interfaces/users.glade.in.h:7
  431 msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
  432 msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
  433 
  434 #: ../interfaces/users.glade.in.h:8
  435 msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
  436 msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
  437 
  438 #: ../interfaces/users.glade.in.h:9
  439 msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
  440 msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
  441 
  442 #: ../interfaces/users.glade.in.h:10
  443 msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
  444 msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span"
  445 
  446 #: ../interfaces/users.glade.in.h:11
  447 msgid "Account"
   677"Cannot kill process with pid %d with signal %d.\n"
   678"%s"
   679msgstr ""
   680"Процес с идентификатор %d не може да бъде убит със сигнал %d.\n"
   681"%s"
   682
   683#. translators: primary alert message
   684#: ../src/procdialogs.cpp:70
   685msgid "Kill the selected process?"
   686msgstr "Спиране на избрания процес?"
   687
   688#. translators: secondary alert message
   689#: ../src/procdialogs.cpp:72
   690msgid ""
   691"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
   692"security risk. Only unresponding processes should be killed."
   693msgstr ""
   694"Ако убиете процес, можете да загубите данни, развалите текущата си сесия или "
   695"да създадете риск за сигурността на системата. Желателно е да убивате само "
   696"процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
   697
   698#. translators: primary alert message
   699#: ../src/procdialogs.cpp:79
   700msgid "End the selected process?"
   701msgstr "Прекратяване на избрания процес?"
   702
   703#. translators: secondary alert message
   704#: ../src/procdialogs.cpp:81
   705msgid ""
   706"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
   707"risk. Only unresponding processes should be ended."
   708msgstr ""
   709"Ако прекратите на процес, можете да загубите данни, да развалите текущата "
   710"сесия или да създадете риск за сигурността на системата. Добре е да "
   711"прекратявате само процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
   712
   713#: ../src/procdialogs.cpp:84
   714msgid "_End Process"
   715msgstr "_Завършване на процес"
   716
   717#: ../src/procdialogs.cpp:113
   718msgid "(Very High Priority)"
   719msgstr "(Много висок приоритет)"
   720
   721#: ../src/procdialogs.cpp:115
   722msgid "(High Priority)"
   723msgstr "(Висок приоритет)"
   724
   725#: ../src/procdialogs.cpp:117
   726msgid "(Normal Priority)"
   727msgstr "(Нормален приоритет)"
   728
   729#: ../src/procdialogs.cpp:119
   730msgid "(Low Priority)"
   731msgstr "(Нисък приоритет)"
   732
   733#: ../src/procdialogs.cpp:121
   734msgid "(Very Low Priority)"
   735msgstr "(Много нисък приоритет)"
   736
   737#: ../src/procdialogs.cpp:173
   738msgid "Change Priority"
   739msgstr "Промяна на приоритет"
   740
   741#: ../src/procdialogs.cpp:194
   742msgid "Change _Priority"
   743msgstr "Промяна на _приоритет"
   744
   745#: ../src/procdialogs.cpp:215
   746msgid "_Nice value:"
   747msgstr "_Стойност на nice:"
   748
   749#: ../src/procdialogs.cpp:231
   750msgid "Note:"
   751msgstr "Бележка:"
   752
   753#: ../src/procdialogs.cpp:232
   754msgid ""
   755"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
   756"corresponds to a higher priority."
   757msgstr ""
   758"Приоритетът на процеса се задава с неговата стойност в nice. Ниска стойност "
   759"на nice съответства на висок приоритет."
   760
   761#: ../src/procdialogs.cpp:379
   762msgid "Process i_nformation shown in list:"
   763msgstr "И_нформация за процесите в списъка:"
   764
   765#: ../src/procdialogs.cpp:431
   766msgid "Icon"
   767msgstr "Икона"
   768
   769#: ../src/procdialogs.cpp:478
   770msgid "System Monitor Preferences"
   771msgstr "Настройки на наблюдението на системата"
   772
   773#: ../src/procdialogs.cpp:508
   774msgid "Behavior"
   775msgstr "Поведение"
   776
   777#: ../src/procdialogs.cpp:527 ../src/procdialogs.cpp:623
   778#: ../src/procdialogs.cpp:709
   779msgid "_Update interval in seconds:"
   780msgstr "_Интервал на обновяване в секунди:"
   781
   782#: ../src/procdialogs.cpp:552
   783msgid "Enable _smooth refresh"
   784msgstr "Включване на _гладко опресняване"
   785
   786#: ../src/procdialogs.cpp:566
   787msgid "Alert before ending or _killing processes"
   788msgstr "Показване на предупредителен диалог, когато _спирате процес"
   789
   790#: ../src/procdialogs.cpp:579
   791msgid "Information Fields"
   792msgstr "Полета с информация"
   793
   794#: ../src/procdialogs.cpp:604
   795msgid "Graphs"
   796msgstr "Графики"
   797
   798#: ../src/procdialogs.cpp:645
   799msgid "_Background color:"
   800msgstr "_Фонов цвят:"
   801
   802#: ../src/procdialogs.cpp:664
   803msgid "_Grid color:"
   804msgstr "Цвят на _мрежа:"
   805
   806#: ../src/procdialogs.cpp:729
   807msgid "Show _all filesystems"
   808msgstr "Показване на _всички файлови системи"
   809
   810#: ../src/proctable.cpp:273
   811msgid "Process Name"
   812msgstr "Име на процес"
   813
   814#: ../src/proctable.cpp:274
   815msgid "User"
  448816msgstr "Потребител"
  449817
  450 #: ../interfaces/users.glade.in.h:12
  451 msgid "Advanced"
  452 msgstr "Допълнителни"
  453 
  454 #: ../interfaces/users.glade.in.h:13
  455 msgid "Assign a random password by default"
  456 msgstr "Задаване на случайна парола по подразбиране"
  457 
  458 #: ../interfaces/users.glade.in.h:14
  459 msgid "Check password _quality"
  460 msgstr "Проверка на _качеството на паролата"
  461 
  462 #: ../interfaces/users.glade.in.h:15
  463 msgid "Con_firmation:"
  464 msgstr "_Потвърждение:"
  465 
  466 #: ../interfaces/users.glade.in.h:16
  467 msgid "Days between warning and password expiration:"
  468 msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
  469 
  470 #: ../interfaces/users.glade.in.h:17
  471 msgid "Default _group:"
  472 msgstr "_Група по подразбиране:"
  473 
  474 #: ../interfaces/users.glade.in.h:18
  475 msgid "Default _shell:"
  476 msgstr "_Обвивка по подразбиране:"
  477 
  478 #: ../interfaces/users.glade.in.h:20
  479 msgid "Generate _random password"
  480 msgstr "_Генериране на случайна парола"
  481 
  482 #: ../interfaces/users.glade.in.h:21
  483 msgid "Group _ID:"
  484 msgstr "_Идентификатор на групата:"
  485 
  486 #: ../interfaces/users.glade.in.h:22
  487 msgid "Group _name:"
  488 msgstr "_Име на групата:"
  489 
  490 #: ../interfaces/users.glade.in.h:23
  491 msgid "Group properties"
  492 msgstr "Настройки на групата"
  493 
  494 #: ../interfaces/users.glade.in.h:24
  495 msgid "Groups settings"
  496 msgstr "Настройки на групите"
  497 
  498 #: ../interfaces/users.glade.in.h:25
  499 msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
  500 msgstr "_Максимум дни за използване на паролата:"
  501 
  502 #: ../interfaces/users.glade.in.h:26
  503 msgid "Maximum UID:"
  504 msgstr "Максимален потребителски идентификатор:"
  505 
  506 #: ../interfaces/users.glade.in.h:27
  507 msgid "Mi_nimum days between password changes:"
  508 msgstr "Ми_нимум дни между промяна на паролата:"
  509 
  510 #: ../interfaces/users.glade.in.h:28
  511 msgid "Minimum GID:"
  512 msgstr "Минимален групов идентификатор:"
  513 
  514 #: ../interfaces/users.glade.in.h:29
  515 msgid "Minimum UID:"
  516 msgstr "Минимален потребителски идентификатор:"
  517 
  518 #: ../interfaces/users.glade.in.h:30
  519 msgid "Minimum days allowed between password changes:"
  520 msgstr "Позволени минимум дни между промени на паролата:"
  521 
  522 #: ../interfaces/users.glade.in.h:31
  523 msgid "Number of days that a password may be used:"
  524 msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
  525 
  526 #: ../interfaces/users.glade.in.h:32
  527 msgid "O_ffice location:"
  528 msgstr "Място на о_фиса:"
  529 
  530 #: ../interfaces/users.glade.in.h:33
  531 msgid "Password set to: "
  532 msgstr "Задаване на паролата да е:"
  533 
  534 #: ../interfaces/users.glade.in.h:34
  535 msgid "Privileges"
  536 msgstr "Привилегии"
  537 
  538 #: ../interfaces/users.glade.in.h:35
  539 msgid "Profile _name:"
  540 msgstr "Име _на профила:"
  541 
  542 #: ../interfaces/users.glade.in.h:36
  543 msgid "Set password b_y hand"
  544 msgstr "_Ръчна настройка на паролата"
  545 
  546 #: ../interfaces/users.glade.in.h:37
  547 msgid "User ID:"
  548 msgstr "_Идентификатор на потребителя:"
  549 
  550 #: ../interfaces/users.glade.in.h:38
  551 msgid "User Privileges"
  552 msgstr "Привилегии на потребителите"
  553 
  554 #: ../interfaces/users.glade.in.h:39
  555 msgid "User _password:"
  556 msgstr "_Парола на потребителя:"
  557 
  558 #: ../interfaces/users.glade.in.h:40
  559 msgid "User profiles"
  560 msgstr "Профили на потребителите"
  561 
  562 #: ../interfaces/users.glade.in.h:41
  563 msgid "_Add Group"
  564 msgstr "Добавяне на _група..."
  565 
  566 #: ../interfaces/users.glade.in.h:42
  567 msgid "_Add Profile"
  568 msgstr "Добавяне на про_фил..."
  569 
  570 #: ../interfaces/users.glade.in.h:43
  571 msgid "_Add User"
  572 msgstr "Добавяне на _потребител..."
  573 
  574 #: ../interfaces/users.glade.in.h:44
  575 msgid "_Comments"
  576 msgstr "_Коментари"
  577 
  578 #: ../interfaces/users.glade.in.h:45
  579 msgid "_Days between warning and password expiration:"
  580 msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
  581 
  582 #: ../interfaces/users.glade.in.h:46 ../src/network/address-list.c:77
  583 #: ../src/network/hosts.c:33 ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:40
  584 msgid "_Delete"
  585 msgstr "_Изтриване"
  586 
  587 #: ../interfaces/users.glade.in.h:47
  588 msgid "_Generate"
  589 msgstr "_Генериране"
  590 
  591 #: ../interfaces/users.glade.in.h:48
  592 msgid "_Home directory:"
  593 msgstr "_Домашна папка:"
  594 
  595 #: ../interfaces/users.glade.in.h:49
  596 msgid "_Home phone:"
  597 msgstr "_Домашен телефон:"
  598 
  599 #: ../interfaces/users.glade.in.h:50
  600 msgid "_Main group:"
  601 msgstr "_Главна група:"
  602 
  603 #: ../interfaces/users.glade.in.h:51
  604 msgid "_Manage Groups"
  605 msgstr "_Управление на групите"
  606 
  607 #: ../interfaces/users.glade.in.h:52
  608 msgid "_Profile:"
  609 msgstr "_Профил:"
  610 
  611 #: ../interfaces/users.glade.in.h:53
  612 msgid "_Real name:"
  613 msgstr "_Истинско име:"
  614 
  615 #: ../interfaces/users.glade.in.h:54
  616 msgid "_Shell:"
  617 msgstr "_Обвивка:"
  618 
  619 #: ../interfaces/users.glade.in.h:56
  620 msgid "_Work phone:"
  621 msgstr "_Служебен телефон:"
  622 
  623 #: ../src/common/gst-platform-dialog.c:179
  624 msgid "The platform you are running is not supported by this tool"
  625 msgstr "Дистрибуцията, която използвате, не се поддържа от този инструмент"
  626 
  627 #. label
  628 #: ../src/common/gst-platform-dialog.c:185
  629 msgid ""
  630 "If you know for sure that it works like one of the platforms listed below, "
  631 "you can select that and continue. Note, however, that this might damage the "
  632 "system configuration or downright cripple your computer."
  633 msgstr ""
  634 "Ако знаете със сигурност, че работи като една от платформите изписани по-"
  635 "долу, можете да я посочите и да продължите. Забележете, че това може да "
  636 "повреди настройките на системата и да я приведе в неработещо състояние."
  637 
  638 #: ../src/common/gst-platform-dialog.c:212
  639 msgid "Unsupported platform"
  640 msgstr "Неподдържана платформа"
  641 
  642 #: ../src/common/gst-tool.c:176
  643 msgid "The configuration could not be loaded"
  644 msgstr "Настройките не могат да бъдат заредени"
  645 
  646 #: ../src/common/gst-tool.c:178
  647 msgid "You are not allowed to access the system configuration."
  648 msgstr "Нямате права да променяте системните настройки."
  649 
  650 #: ../src/common/gst-tool.c:356
  651 msgid "GNOME System Tools"
  652 msgstr "Системни инструменти към GNOME"
  653 
  654 #: ../src/common/gst-tool.c:380
  655 msgid "Could not display help"
  656 msgstr "Помощта не може да бъде показана"
  657 
  658 #: ../src/network/address-list.c:76 ../src/network/hosts.c:31
  659 #: ../src/shares/table.c:38 ../src/users/table.c:38
  660 msgid "_Add"
  661 msgstr "_Добавяне"
  662 
  663 #: ../src/network/address-list.c:486
  664 msgid "Type address"
  665 msgstr "Вид адрес"
  666 
  667 #: ../src/network/callbacks.c:185 ../src/network/callbacks.c:431
  668 msgid "Changing interface configuration"
  669 msgstr "Промяна на настройките на интерфейс"
  670 
  671 #: ../src/network/callbacks.c:243
  672 msgid "Could not autodetect modem device"
  673 msgstr "Модемът не може да бъде засечен автоматично"
  674 
  675 #: ../src/network/callbacks.c:246
  676 msgid ""
  677 "Check that the device is not busy and that is correctly attached to the "
  678 "computer."
  679 msgstr ""
  680 "Проверете дали устройството не е заето и дали е включено правилно в "
  681 "компютъра."
  682 
  683 #: ../src/network/callbacks.c:467
  684 msgid "The host name has changed"
  685 msgstr "Името на хоста се промени"
  686 
  687 #: ../src/network/callbacks.c:470
  688 msgid ""
  689 "This will prevent you from launching new applications, and so you will have "
  690 "to log in again. Continue anyway?"
  691 msgstr ""
  692 "Няма да можете да стартирате нови програми и ще трябва отново да влезете в "
  693 "системата. Да се продължи ли?"
  694 
  695 #: ../src/network/callbacks.c:476
  696 msgid "Change _Host name"
  697 msgstr "Промяна на името на _хоста"
  698 
  699 #: ../src/network/connection.c:39
  700 msgid "Automatic configuration (DHCP)"
  701 msgstr "Автоматично настройване (DHCP)"
  702 
  703 #: ../src/network/connection.c:40
  704 msgid "Local Zeroconf network (IPv4 LL)"
  705 msgstr "Локална мрежа за лесна настройка (IPv4 LL)"
  706 
  707 #: ../src/network/connection.c:41
  708 msgid "Static IP address"
  709 msgstr "Статичен IP адрес"
  710 
  711 #: ../src/network/connection.c:45
  712 msgid "WEP key (ascii)"
  713 msgstr "Ключ за WEP (в ASCII)"
  714 
  715 #: ../src/network/connection.c:46
  716 msgid "WEP key (hexadecimal)"
  717 msgstr "Ключ за WEP (шестнадесетичен)"
  718 
  719 #: ../src/network/connection.c:47
  720 msgid "WPA"
  721 msgstr "WPA"
  722 
  723 #: ../src/network/hosts.c:32 ../src/network/ifaces-list.c:33
  724 #: ../src/shares/table.c:39 ../src/users/table.c:39
  725 msgid "_Properties"
  726 msgstr "_Настройки"
  727 
  728 #: ../src/network/hosts.c:89
  729 msgid "IP Address"
  730 msgstr "IP адрес"
  731 
  732 #: ../src/network/hosts.c:97
  733 msgid "Aliases"
  734 msgstr "Псевдоними"
  735 
  736 #: ../src/network/ifaces-list.c:282
  737 msgid "This network interface is not configured"
  738 msgstr "Този мрежови интерфейс не е настроен"
  739 
  740 #: ../src/network/ifaces-list.c:284
  741 msgid "Roaming mode enabled"
  742 msgstr "Режим на преминаване от мрежа в мрежа"
  743 
  744 #: ../src/network/ifaces-list.c:291
  745 #, c-format
  746 msgid "<b>Essid:</b> %s "
  747 msgstr "<b>Име:</b> %s "
  748 
  749 #: ../src/network/ifaces-list.c:297
  750 #, c-format
  751 msgid "<b>Address:</b> %s <b>Subnet mask:</b> %s"
  752 msgstr "<b>Адрес:</b> %s <b>Мрежова маска:</b> %s"
  753 
  754 #: ../src/network/ifaces-list.c:301
  755 #, c-format
  756 msgid "<b>Address:</b> %s"
  757 msgstr "<b>Адрес:</b> %s"
  758 
  759 #: ../src/network/ifaces-list.c:305
  760 #, c-format
  761 msgid "<b>Address:</b> %s <b>Remote address:</b> %s"
  762 msgstr "<b>Адрес:</b> %s <b>Отдалечен адрес:</b> %s"
  763 
  764 #: ../src/network/ifaces-list.c:311
  765 #, c-format
  766 msgid "<b>Phone number:</b> %s <b>Login:</b> %s"
  767 msgstr "<b>Телефонен №:</b> %s <b>Потребителско име:</b> %s"
  768 
  769 #: ../src/network/ifaces-list.c:330
  770 msgid "Wireless connection"
  771 msgstr "Безжична връзка"
  772 
  773 #: ../src/network/ifaces-list.c:332
  774 msgid "Infrared connection"
  775 msgstr "Инфрачервена връзка"
  776 
  777 #: ../src/network/ifaces-list.c:334
  778 msgid "Wired connection"
  779 msgstr "Кабелна връзка"
  780 
  781 #: ../src/network/ifaces-list.c:336
  782 msgid "Parallel port connection"
  783 msgstr "Паралелен порт"
  784 
  785 #: ../src/network/ifaces-list.c:338
  786 msgid "Modem connection"
  787 msgstr "Връзка с модем"
  788 
  789 #: ../src/network/ifaces-list.c:340
  790 msgid "ISDN connection"
  791 msgstr "Връзка по ISDN"
  792 
  793 #: ../src/network/locations-combo.c:224
  794 msgid "Changing network location"
  795 msgstr "Промяна на мрежовото място"
  796 
  797 #: ../src/network/locations-combo.c:268
  798 msgid "There is already a location with the same name"
  799 msgstr "Съществува място със същото име"
  800 
  801 #: ../src/network/locations-combo.c:270
  802 msgid "Overwrite it?"
  803 msgstr "Да бъде ли презаписано?"
  804 
  805 #: ../src/network/locations-combo.c:360
  806 msgid "Save location"
  807 msgstr "Запазване на място"
  808 
  809 #: ../src/network/locations-combo.c:375
  810 msgid "_Location name:"
  811 msgstr "_Име на място:"
  812 
  813 #: ../src/network/locations-combo.c:427
  814 #, c-format
  815 msgid "Do you want to delete location \"%s\"?"
  816 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете мястото „%s“?"
  817 
  818 #: ../src/network/main.c:112
  819 msgid "The interface does not exist"
  820 msgstr "Интерфейсът не съществува"
  821 
  822 #: ../src/network/main.c:114
  823 msgid ""
  824 "Check that it is correctly typed and that it is correctly supported by your "
  825 "system."
  826 msgstr ""
  827 "Проверете дали е написано правилно и дали се поддържа коректно от вашата "
  828 "система."
  829 
  830 #: ../src/network/main.c:160
  831 msgid "Configure a network interface"
  832 msgstr "Настройка на мрежов интерфейс"
  833 
  834 #: ../src/network/main.c:160
  835 msgid "INTERFACE"
  836 msgstr "ИНТЕРФЕЙС"
  837 
  838 #: ../src/network/main.c:161
  839 msgid "Configure the first network interface with a specific type"
  840 msgstr "Настройка на мрежов интерфейс със специфичен вид"
  841 
  842 #: ../src/network/main.c:161
  843 msgid "TYPE"
  844 msgstr "ВИД"
  845 
  846 #: ../src/network/network.desktop.in.in.h:1
  847 msgid "Configure network devices and connections"
  848 msgstr "Настройка на мрежови устройства и връзки"
  849 
  850 #: ../src/network/network.desktop.in.in.h:2
  851 msgid "Network"
  852 msgstr "Мрежа"
  853 
  854 #: ../src/network/network-tool.c:285
  855 msgid "Network Settings"
  856 msgstr "Настройки на мрежата"
  857 
  858 #: ../src/services/callbacks.c:58
  859 #, c-format
  860 msgid "Settings for service \"%s\""
  861 msgstr "Настройки за услугата „%s“"
  862 
  863 #: ../src/services/callbacks.c:110
  864 #, c-format
  865 msgid "Are you sure you want to deactivate %s?"
  866 msgstr "Искате ли да изключите „%s“?"
  867 
  868 #: ../src/services/callbacks.c:114
  869 msgid ""
  870 "This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
  871 "data loss."
  872 msgstr ""
  873 "Това може да повлияе върху поведението на вашата система по много начини, "
  874 "възможно е да се стигне до загуба на данни"
  875 
  876 #: ../src/services/service.c:32
  877 msgid "Web server"
  878 msgstr "Уеб сървър"
  879 
  880 #: ../src/services/service.c:32
  881 msgid "Shares your web pages over the Internet"
  882 msgstr "Споделяне на уеб страниците ви чрез Интернет"
  883 
  884 #. GST_ROLE_WEB_SERVER
  885 #: ../src/services/service.c:33
  886 msgid "Actions scheduler"
  887 msgstr "Диспечер на действия"
  888 
  889 #: ../src/services/service.c:33
  890 msgid "Executes scheduled actions"
  891 msgstr "Изпълнение на запланувани действия"
  892 
  893 #. GST_ROLE_COMMAND_SCHEDULER
  894 #: ../src/services/service.c:34
  895 msgid "Printer service"
  896 msgstr "Услуга за печат"
  897 
  898 #: ../src/services/service.c:34
  899 msgid "Allows applications to use printers"
  900 msgstr "Позволява на програмите да ползват принтери"
  901 
  902 #. GST_ROLE_PRINTER_SERVICE
  903 #: ../src/services/service.c:35
  904 msgid "Mail agent"
  905 msgstr "Пощенски агент"
  906 
  907 #: ../src/services/service.c:35
  908 msgid "Delivers your outgoing mail"
  909 msgstr "Доставяне на изпратената поща"
  910 
  911 #. GST_ROLE_MTA
  912 #: ../src/services/service.c:36
  913 msgid "MTA authentication service"
  914 msgstr "Услуга за идентификация на MTA"
  915 
  916 #. GST_ROLE_MTA_AUTH
  917 #: ../src/services/service.c:37
  918 msgid "Mail fetcher"
  919 msgstr "Пощенски агент"
  920 
  921 #: ../src/services/service.c:37
  922 msgid "Downloads your mail from remote accounts"
  923 msgstr "Изтегляне на пощата ви от отдалечени сървъри"
  924 
  925 #. GST_ROLE_MAIL_FETCHER
  926 #: ../src/services/service.c:38
  927 msgid "Graphical login manager"
  928 msgstr "Графична програма за влизане"
  929 
  930 #: ../src/services/service.c:38
  931 msgid "Allows users to login graphically"
  932 msgstr "Позволяване на потребители да влизат през графична среда"
  933 
  934 #. GST_ROLE_DISPLAY_MANAGER
  935 #: ../src/services/service.c:39
  936 msgid "Database server"
  937 msgstr "Сървър за база данни"
  938 
  939 #: ../src/services/service.c:39
  940 msgid "Data storage system"
  941 msgstr "Система за запазване на данни"
  942 
  943 #. GST_ROLE_DATABASE_SERVER
  944 #. GST_ROLE_FILE_SERVER_SMB
  945 #. GST_ROLE_FILE_SERVER_FTP
  946 #: ../src/services/service.c:40 ../src/services/service.c:41
  947 #: ../src/services/service.c:43
  948 msgid "Folder sharing service"
  949 msgstr "Услуга за споделяне на папка"
  950 
  951 #: ../src/services/service.c:40 ../src/services/service.c:41
  952 msgid "Shares folders over your network"
  953 msgstr "Споделяне на папки по мрежата"
  954 
  955 #. GST_ROLE_FILE_SERVER_NFS
  956 #: ../src/services/service.c:42
  957 msgid "FTP service"
  958 msgstr "Услуга за FTP"
  959 
  960 #: ../src/services/service.c:42 ../src/services/service.c:43
  961 msgid "Shares folders over the Internet"
  962 msgstr "Споделяне на папки през Интернет"
  963 
  964 #. GST_ROLE_FILE_SERVER_TFTP
  965 #: ../src/services/service.c:44
  966 msgid "Clock synchronization service"
  967 msgstr "Услуга за синхронизиране на часовника"
  968 
  969 #: ../src/services/service.c:44
  970 msgid "Synchronizes your computer clock with Internet time servers"
  971 msgstr ""
  972 "Сверяване на часовника на компютъра със сървърите за точно време в Интернет"
  973 
  974 #. GST_ROLE_NTP_SERVER
  975 #: ../src/services/service.c:46
  976 msgid "Antivirus"
  977 msgstr "Борба с вируси"
  978 
  979 #: ../src/services/service.c:46
  980 msgid "Analyzes your incoming mail for virus"
  981 msgstr "Преглеждане на пристигащата поща за вируси"
  982 
  983 #. GST_ROLE_ANTIVIRUS
  984 #: ../src/services/service.c:47
  985 msgid "Firewall"
  986 msgstr "Защитна стена"
  987 
  988 #: ../src/services/service.c:47
  989 msgid "Blocks undesired network access to your computer"
  990 msgstr "Блокиране на нежелания достъп по мрежа до компютъра ви"
  991 
  992 #. GST_ROLE_FIREWALL_MANAGEMENT
  993 #: ../src/services/service.c:49
  994 msgid "Dictionary server"
  995 msgstr "Сървър за речници"
  996 
  997 #. GST_ROLE_DICTIONARY_SERVER
  998 #: ../src/services/service.c:50
  999 msgid "Speech synthesis support"
  1000 msgstr "Поддръжка на синтезирането на реч"
  1001 
  1002 #. GST_ROLE_SPEECH_SYNTHESIS
  1003 #: ../src/services/service.c:51
  1004 msgid "Computer activity logger"
  1005 msgstr "Дневник на действията на компютъра"
  1006 
  1007 #: ../src/services/service.c:51
  1008 msgid "Keeps a log of your computer activity"
  1009 msgstr "Записване на дневник с действията на компютъра"
  1010 
  1011 #. GST_ROLE_SYSTEM_LOGGER
  1012 #: ../src/services/service.c:52
  1013 msgid "Remote backup server"
  1014 msgstr "Отдалечен сървър за резервни копия"
  1015 
  1016 #. GST_ROLE_REMOTE_BACKUP
  1017 #: ../src/services/service.c:53
  1018 msgid "Spam filter"
  1019 msgstr "Филтър за спам"
  1020 
  1021 #. GST_ROLE_SPAM_FILTER
  1022 #: ../src/services/service.c:54
  1023 msgid "Remote shell server"
  1024 msgstr "Сървър за отдалечена обвивка"
  1025 
  1026 #: ../src/services/service.c:54
  1027 msgid "Secure shell server"
  1028 msgstr "Сървър за сигурна обвивка (SSH)"
  1029 
  1030 #. GST_ROLE_SECURE_SHELL_SERVER
  1031 #: ../src/services/service.c:55
  1032 msgid "Application server"
  1033 msgstr "Сървър за приложения"
  1034 
  1035 #. GST_ROLE_APPLICATION_SERVER
  1036 #: ../src/services/service.c:56
  1037 msgid "Automated crash reports support"
  1038 msgstr "Поддръжка на автоматични доклади за грешки"
  1039 
  1040 #. GST_ROLE_AUTOMATED_CRASH_REPORTS_MANAGEMENT
  1041 #: ../src/services/service.c:57
  1042 msgid "System communication bus"
  1043 msgstr "Шина за системни съобщения"
  1044 
  1045 #. GST_ROLE_DBUS,
  1046 #: ../src/services/service.c:58
  1047 msgid "System configuration manager"
  1048 msgstr "Управление на системните настройки"
  1049 
  1050 #. GST_ROLE_SYSTEM_CONFIGURATION_MANAGEMENT
  1051 #: ../src/services/service.c:59
  1052 msgid "School management platform"
  1053 msgstr "Училищна платформа за управление"
  1054 
  1055 #. GST_ROLE_SCHOOL_MANAGEMENT_PLATFORM
  1056 #: ../src/services/service.c:60
  1057 msgid "Network security auditor"
  1058 msgstr "Наблюдение на сигурността на мрежата"
  1059 
  1060 #. GST_ROLE_SECURITY_AUDITING
  1061 #: ../src/services/service.c:61
  1062 msgid "Web calendar server"
  1063 msgstr "Сървър за уеб календар"
  1064 
  1065 #. GST_ROLE_WEB_CALENDAR_SERVER
  1066 #: ../src/services/service.c:62
  1067 msgid "OEM configuration manager"
  1068 msgstr "Управление на фабричните настройки"
  1069 
  1070 #. GST_ROLE_OEM_CONFIGURATION_MANAGEMENT
  1071 #: ../src/services/service.c:63
  1072 msgid "Terminal multiplexor"
  1073 msgstr "Мултиплексор на терминали"
  1074 
  1075 #. GST_ROLE_TERMINAL_MULTIPLEXOR
  1076 #: ../src/services/service.c:64
  1077 msgid "Disk quota activation"
  1078 msgstr "Включване на дисковите квоти"
  1079 
  1080 #. GST_ROLE_QUOTA_MANAGEMENT
  1081 #: ../src/services/service.c:65
  1082 msgid "Package index monitor"
  1083 msgstr "Наблюдение на списъка с пакети"
  1084 
  1085 #. GST_ROLE_PACKAGE_INDEX_MONITORING
  1086 #: ../src/services/service.c:66
  1087 msgid "Network service"
  1088 msgstr "Мрежова услуга"
  1089 
  1090 #. GST_ROLE_NETWORK
  1091 #: ../src/services/service.c:67
  1092 msgid "Dynamic DNS services updater"
  1093 msgstr "Обновяване на услугата за динамични имена"
  1094 
  1095 #. GST_ROLE_DYNAMIC_DNS_SERVICE
  1096 #: ../src/services/service.c:68
  1097 msgid "DHCP server"
  1098 msgstr "Сървър за NTP"
  1099 
  1100 #. GST_ROLE_DHCP_SERVER
  1101 #: ../src/services/service.c:69
  1102 msgid "Domain name server"
  1103 msgstr "Сървър за имена"
  1104 
  1105 #. GST_ROLE_DNS
  1106 #: ../src/services/service.c:70
  1107 msgid "Proxy cache service"
  1108 msgstr "Сървър за кеширане и посредничество"
  1109 
  1110 #. GST_ROLE_PROXY_CACHE
  1111 #: ../src/services/service.c:71
  1112 msgid "LDAP server"
  1113 msgstr "Сървър за LDAP"
  1114 
  1115 #. GST_ROLE_LDAP_SERVER
  1116 #: ../src/services/service.c:72
  1117 msgid "Mailing lists manager"
  1118 msgstr "Управление на пощенски списъци"
  1119 
  1120 #. GST_ROLE_MAILING_LISTS_MANAGER
  1121 #: ../src/services/service.c:73
  1122 msgid "Multicast DNS service discovery"
  1123 msgstr "Откриване на услугата за излъчване на имена"
  1124 
  1125 #. GST_ROLE_RENDEZVOUS
  1126 #: ../src/services/service.c:74
  1127 msgid "Account information resolver"
  1128 msgstr "Получаване на информация за настройките на потребителя"
  1129 
  1130 #. GST_ROLE_NSS
  1131 #: ../src/services/service.c:75
  1132 msgid "Virtual Private Network server"
  1133 msgstr "Сървър за ВЧМ"
  1134 
  1135 #. GST_ROLE_VPN_SERVER
  1136 #: ../src/services/service.c:76
  1137 msgid "Router advertisement server"
  1138 msgstr "Сървър за обявяване на маршрутизиране"
  1139 
  1140 #. GST_ROLE_ROUTER_ADVERTISEMENT_SERVER
  1141 #: ../src/services/service.c:77
  1142 msgid "IPSec key exchange server"
  1143 msgstr "Сървър за обмяна на ключовете за IPSec"
  1144 
  1145 #. GST_ROLE_IPSEC_KEY_EXCHANGE_SERVER
  1146 #: ../src/services/service.c:78
  1147 msgid "Disk server"
  1148 msgstr "Дисков сървър"
  1149 
  1150 #. GST_ROLE_DISK_SERVER
  1151 #: ../src/services/service.c:79
  1152 msgid "Disk client"
  1153 msgstr "Дисков клиент"
  1154 
  1155 #. GST_ROLE_DISK_CLIENT
  1156 #: ../src/services/service.c:80
  1157 msgid "Route server"
  1158 msgstr "Маршрутизиращ сървър"
  1159 
  1160 #. GST_ROLE_ROUTE_SERVER
  1161 #: ../src/services/service.c:81
  1162 msgid "RPC mapper"
  1163 msgstr "Напасване по RPC"
  1164 
  1165 #. GST_ROLE_RPC_MAPPER
  1166 #: ../src/services/service.c:82
  1167 msgid "SNMP server"
  1168 msgstr "Сървър за SMTP"
  1169 
  1170 #. GST_ROLE_SNMP_SERVER
  1171 #: ../src/services/service.c:83
  1172 msgid "Terminal server client"
  1173 msgstr "Клиент на сървър за терминали"
  1174 
  1175 #. GST_ROLE_LTSP_CLIENT
  1176 #: ../src/services/service.c:84
  1177 msgid "Audio settings management"
  1178 msgstr "Управление на звуковите настройки"
  1179 
  1180 #. GST_ROLE_AUDIO_MANAGEMENT
  1181 #: ../src/services/service.c:85
  1182 msgid "Volumes mounter"
  1183 msgstr "Монтиране на устройства"
  1184 
  1185 #: ../src/services/service.c:85
  1186 msgid "Mounts your volumes automatically"
  1187 msgstr "Автоматично монтиране на устройствата"
  1188 
  1189 #. GST_ROLE_AUTOMOUNTER
  1190 #: ../src/services/service.c:86
  1191 msgid "Infrared port management"
  1192 msgstr "Управление на инфрачервения порт"
  1193 
  1194 #. GST_ROLE_INFRARED_MANAGEMENT
  1195 #: ../src/services/service.c:87
  1196 msgid "Braille display management"
  1197 msgstr "Управление на брайлов дисплей"
  1198 
  1199 #. GST_ROLE_BRAILLE_DISPLAY_MANAGEMENT
  1200 #: ../src/services/service.c:88
  1201 msgid "Bluetooth device management"
  1202 msgstr "Управление на устройства с Bluetooth"
  1203 
  1204 #. GST_ROLE_BLUETOOTH_MANAGEMENT
  1205 #: ../src/services/service.c:89
  1206 msgid "Hard disk tuning"
  1207 msgstr "Настройване на твърди дискове"
  1208 
  1209 #. GST_ROLE_HDD_MANAGEMENT
  1210 #: ../src/services/service.c:90
  1211 msgid "Hotkeys management"
  1212 msgstr "Управление на мултимедийните клавиши"
  1213 
  1214 #. GST_ROLE_HOTKEYS_MANAGEMENT
  1215 #: ../src/services/service.c:91
  1216 msgid "Power management"
  1217 msgstr "Управление на захранването"
  1218 
  1219 #. GST_ROLE_POWER_MANAGEMENT
  1220 #: ../src/services/service.c:92
  1221 msgid "Logical volume management"
  1222 msgstr "Управление на логическите дялове"
  1223 
  1224 #. GST_ROLE_LVM_MANAGEMENT
  1225 #: ../src/services/service.c:93
  1226 msgid "Cluster management tool"
  1227 msgstr "Управление на клъстъри"
  1228 
  1229 #. GST_ROLE_CLUSTER_MANAGEMENT
  1230 #: ../src/services/service.c:94
  1231 msgid "Fax settings management"
  1232 msgstr "Управление на настройките на факс"
  1233 
  1234 #. GST_ROLE_FAX_MANAGEMENT
  1235 #: ../src/services/service.c:95
  1236 msgid "RAID disks management"
  1237 msgstr "Управление на дискове в RAID"
  1238 
  1239 #. GST_ROLE_RAID_MANAGEMENT
  1240 #: ../src/services/service.c:96
  1241 msgid "Graphic tablets management"
  1242 msgstr "Управление на графични таблети"
  1243 
  1244 #. GST_ROLE_GRAPHIC_TABLETS_MANAGEMENT
  1245 #: ../src/services/service.c:97
  1246 msgid "CPU Frequency manager"
  1247 msgstr "Управление на честотата на процесора"
  1248 
  1249 #. GST_ROLE_CPUFREQ_MANAGEMENT
  1250 #: ../src/services/service.c:98
  1251 msgid "Eagle USB ADSL modems manager"
  1252 msgstr "Управление на ADSL модеми на Eagle за USB"
  1253 
  1254 #. GST_ROLE_EAGLE_USB_MODEMS_MANAGEMENT
  1255 #: ../src/services/service.c:99
  1256 msgid "Serial port settings management"
  1257 msgstr "Управление на настройките на серийния порт      "
  1258 
  1259 #. GST_ROLE_SERIAL_PORTS_MANAGEMENT
  1260 #: ../src/services/service.c:100
  1261 msgid "ISDN modems manager"
  1262 msgstr "Управление на ISDN модеми"
  1263 
  1264 #. GST_ROLE_ISDN_MANAGEMENT
  1265 #: ../src/services/service.c:101
  1266 msgid "Telstra Bigpond Cable Network client"
  1267 msgstr "Клиент за кабелната мрежа на Telstra Bigpond"
  1268 
  1269 #. GST_ROLE_TELSTRA_BIGPOND_NETWORK_CLIENT
  1270 #: ../src/services/service.c:102
  1271 msgid "Hardware monitor"
  1272 msgstr "Наблюдение на хардуера"
  1273 
  1274 #. GST_ROLE_HARDWARE_MONITORING
  1275 #: ../src/services/service.c:103
  1276 msgid "System monitor"
  1277 msgstr "Наблюдение на системата"
  1278 
  1279 #: ../src/services/services.desktop.in.in.h:1
  1280 msgid "Configure which services will be run when the system starts"
  1281 msgstr "Настройка на услугите, които ще се стартират със системата"
  1282 
  1283 #: ../src/services/services.desktop.in.in.h:2
  1284 msgid "Services"
  1285 msgstr "Услуги"
  1286 
  1287 #: ../src/services/service-settings-table.c:73
  1288 #: ../src/services/service-settings-table.c:97
  1289 #: ../src/services/service-settings-table.c:109
  1290 msgid "Start"
  1291 msgstr "Стартиране"
  1292 
  1293 #: ../src/services/service-settings-table.c:79
  1294 #: ../src/services/service-settings-table.c:99
  1295 #: ../src/services/service-settings-table.c:111
  1296 msgid "Stop"
  1297 msgstr "Спиране"
  1298 
  1299 #: ../src/services/service-settings-table.c:85
  1300 #: ../src/services/service-settings-table.c:102
  1301 msgid "Ignore"
  1302 msgstr "Игнориране"
  1303 
  1304 #: ../src/services/service-settings-table.c:175
  1305 msgid "Runlevel"
  1306 msgstr "Ниво на работа"
  1307 
  1308 #: ../src/services/service-settings-table.c:192
   818#: ../src/proctable.cpp:275
  1309819msgid "Status"
  1310820msgstr "Състояние"
  1311821
  1312 #: ../src/services/service-settings-table.c:211
  1313 msgid "Priority"
   822#: ../src/proctable.cpp:276
   823msgid "Virtual Memory"
   824msgstr "Виртуална памет"
   825
   826#: ../src/proctable.cpp:277
   827msgid "Resident Memory"
   828msgstr "Постоянна памет"
   829
   830#: ../src/proctable.cpp:278
   831msgid "Writable Memory"
   832msgstr "Памет със запис"
   833
   834#: ../src/proctable.cpp:279
   835msgid "Shared Memory"
   836msgstr "Споделена памет"
   837
   838#: ../src/proctable.cpp:280
   839msgid "X Server Memory"
   840msgstr "Памет за X сървъра"
   841
   842#: ../src/proctable.cpp:281
   843#, no-c-format
   844msgid "% CPU"
   845msgstr "% проц."
   846
   847#: ../src/proctable.cpp:282
   848msgid "CPU Time"
   849msgstr "Процесорно време"
   850
   851#: ../src/proctable.cpp:283
   852msgid "Started"
   853msgstr "Начало"
   854
   855#: ../src/proctable.cpp:284
   856msgid "Nice"
  1314857msgstr "Приоритет"
  1315858
  1316 #: ../src/services/services-tool.c:100
  1317 msgid "Services settings"
  1318 msgstr "Настройки на услугите"
  1319 
  1320 #: ../src/shares/callbacks.c:196
  1321 msgid "Are you sure you want to delete this share?"
  1322 msgstr "Изтриване на тази споделена папка?"
  1323 
  1324 #: ../src/shares/callbacks.c:198
  1325 msgid "Other computers in your network will stop viewing this."
  1326 msgstr "Другите компютри във вашата мрежа няма да могат да видят това."
  1327 
  1328 #: ../src/shares/main.c:92
  1329 msgid "Add a shared path, modifies it if it already exists"
  1330 msgstr "Добавяне на споделен път или променянето му, ако вече съществува"
  1331 
  1332 #: ../src/shares/main.c:92
  1333 msgid "PATH"
  1334 msgstr "ПЪТ"
  1335 
  1336 #: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:124
  1337 msgid "_Share folder"
  1338 msgstr "_Споделяне на папка"
  1339 
  1340 #: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:125
  1341 msgid "Share this folder with other computers"
  1342 msgstr "Споделяне на тази папка с други потребители"
  1343 
  1344 #: ../src/shares/nfs-acl-table.c:50
  1345 msgid "Allowed host/network"
  1346 msgstr "Позволени хост/мрежа"
  1347 
  1348 #: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:117
  1349 msgid "Specify hostname"
  1350 msgstr "Определяне на хост"
  1351 
  1352 #: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:124
  1353 msgid "Specify IP address"
  1354 msgstr "Определяне на IP адрес"
  1355 
  1356 #: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:131
  1357 msgid "Specify network"
  1358 msgstr "Определяне на мрежа"
  1359 
  1360 #: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:1
  1361 msgid "Configure which folders are available for your network neighborhood"
  1362 msgstr "Настройване на папките, които са налични във вашия мрежови комшолук"
  1363 
  1364 #: ../src/shares/share-settings.c:61
  1365 msgid "File System"
  1366 msgstr "Файлова система"
  1367 
  1368 #: ../src/shares/share-settings.c:144
  1369 msgid "Do not share"
  1370 msgstr "Да не се споделя"
  1371 
  1372 #: ../src/shares/share-settings.c:152
  1373 msgid "Windows networks (SMB)"
  1374 msgstr "Мрежи на Windows (SMB)"
  1375 
  1376 #: ../src/shares/share-settings.c:160
  1377 msgid "Unix networks (NFS)"
  1378 msgstr "Мрежи на Unix (NFS)"
  1379 
  1380 #: ../src/shares/shares-tool.c:125
  1381 msgid "Sharing services are not installed"
  1382 msgstr "Услугите за споделяне не са инсталирани"
  1383 
  1384 #: ../src/shares/shares-tool.c:127
  1385 msgid ""
  1386 "You need to install at least either Samba or NFS in order to share your "
  1387 "folders."
  1388 msgstr "За да споделяте папки, трябва да сте инсталирали поне Samba или NFS."
  1389 
  1390 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
  1391 msgid "Change system time, date, and timezone"
  1392 msgstr "Промяна на датата, часа и часовия пояс на системата"
  1393 
  1394 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:2
  1395 msgid "Time and Date"
  1396 msgstr "Дата и час"
  1397 
  1398 #: ../src/time/time-tool.c:377
  1399 msgid "NTP support is not installed"
  1400 msgstr "Липсва поддръжка на NTP"
  1401 
  1402 #: ../src/time/time-tool.c:379
  1403 msgid ""
  1404 "Please install and activate NTP support in the system to enable "
  1405 "synchronization of your local time server with internet time servers."
  1406 msgstr ""
  1407 "Инсталирайте и задействайте поддръжката на NTP, за да синхронизирате "
  1408 "часовника на компютъра със сървърите за точно време в Интернет."
  1409 
  1410 #: ../src/time/time-tool.c:409
  1411 msgid "Enabling NTP"
  1412 msgstr "Включване на NTP"
  1413 
  1414 #: ../src/time/time-tool.c:409
  1415 msgid "Disabling NTP"
  1416 msgstr "Изключване на NTP"
  1417 
  1418 #: ../src/time/time-tool.c:421
  1419 msgid "Synchronizing system clock"
  1420 msgstr "Синхронизиране на системния часовник"
  1421 
  1422 #: ../src/time/time-tool.c:527
  1423 msgid "Keep synchronized with Internet servers"
  1424 msgstr "Синхронизиране на часовника през Интернет"
  1425 
  1426 #: ../src/time/time-tool.c:528
  1427 msgid "Manual"
  1428 msgstr "Ръчно"
  1429 
  1430 #: ../src/time/time-tool.c:675
  1431 msgid "Time and Date Settings"
  1432 msgstr "Настройки на дата и час"
  1433 
  1434 #: ../src/users/group-settings.c:52
  1435 msgid "Administrator group can not be deleted"
  1436 msgstr "Групата на администраторите не може да бъде изтрита"
  1437 
  1438 #: ../src/users/group-settings.c:55 ../src/users/group-settings.c:281
  1439 #: ../src/users/group-settings.c:305 ../src/users/user-settings.c:60
  1440 #: ../src/users/user-settings.c:446 ../src/users/user-settings.c:516
  1441 msgid "This would leave the system unusable."
  1442 msgstr "Това ще направи системата неизползваема."
  1443 
  1444 #: ../src/users/group-settings.c:68
  1445 #, c-format
  1446 msgid "Are you sure you want to delete group \"%s\"?"
  1447 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
  1448 
  1449 #: ../src/users/group-settings.c:71
  1450 msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
  1451 msgstr ""
  1452 "Това може да остави файлове с невалиден идентификатор на група във файловата "
  1453 "система."
  1454 
  1455 #: ../src/users/group-settings.c:170
  1456 msgid "New group"
  1457 msgstr "Нова група"
  1458 
  1459 #: ../src/users/group-settings.c:178
  1460 #, c-format
  1461 msgid "Group '%s' Properties"
  1462 msgstr "Настройки на групата „%s“"
  1463 
  1464 #: ../src/users/group-settings.c:277
  1465 msgid "Group name is empty"
  1466 msgstr "Името на групата е празно"
  1467 
  1468 #: ../src/users/group-settings.c:278
  1469 msgid "A group name must be specified."
  1470 msgstr "Трябва да зададете име на групата"
  1471 
  1472 #: ../src/users/group-settings.c:280
  1473 msgid "Group name of the administrator group user should not be modified"
  1474 msgstr "Името на групата на администратора не трябва да се променя"
  1475 
  1476 #: ../src/users/group-settings.c:283
  1477 msgid "Group name has invalid characters"
  1478 msgstr "В името на групата има невалидни символи"
  1479 
  1480 #: ../src/users/group-settings.c:284
  1481 msgid ""
  1482 "Please set a valid group name consisting of a lower case letter followed by "
  1483 "lower case letters and numbers."
  1484 msgstr ""
  1485 "Задайте валидно име за групата, което е от малки букви следвано от малки "
  1486 "букви и цифри."
  1487 
  1488 #: ../src/users/group-settings.c:288
  1489 #, c-format
  1490 msgid "Group \"%s\" already exists"
  1491 msgstr "Групата „%s“ вече съществува"
  1492 
  1493 #: ../src/users/group-settings.c:289 ../src/users/user-settings.c:454
  1494 msgid "Please select a different user name."
  1495 msgstr "Изберете различно потребителско име."
  1496 
  1497 #: ../src/users/group-settings.c:304
  1498 msgid "Group ID of the Administrator account should not be modified"
  1499 msgstr ""
  1500 "Идентификаторът на групата на администраторите не трябва да се променя."
  1501 
  1502 #: ../src/users/groups-table.c:45
  1503 msgid "Group name"
  1504 msgstr "Име на групата"
  1505 
  1506 #: ../src/users/privileges-table.c:49
  1507 msgid "Monitor system logs"
  1508 msgstr "Наблюдение на системните дневници"
  1509 
  1510 #: ../src/users/privileges-table.c:50
  1511 msgid "Administer the system"
  1512 msgstr "Администрация на системата"
  1513 
  1514 #: ../src/users/privileges-table.c:51
  1515 msgid "Use audio devices"
  1516 msgstr "Използване на аудио устройствата"
  1517 
  1518 #: ../src/users/privileges-table.c:52
  1519 msgid "Use CD-ROM drives"
  1520 msgstr "Използване на устройства CD-ROM"
  1521 
  1522 #: ../src/users/privileges-table.c:53
  1523 msgid "Use modems"
  1524 msgstr "Използване на модеми"
  1525 
  1526 #: ../src/users/privileges-table.c:54
  1527 msgid "Connect to Internet using a modem"
  1528 msgstr "Свързване към Интернет през модем"
  1529 
  1530 #: ../src/users/privileges-table.c:55
  1531 msgid "Send and receive faxes"
  1532 msgstr "Изпращане и получаване на факсове"
  1533 
  1534 #: ../src/users/privileges-table.c:56
  1535 msgid "Use floppy drives"
  1536 msgstr "Използване на устройства за флопита"
  1537 
  1538 #: ../src/users/privileges-table.c:57
  1539 msgid "Access external storage devices automatically"
  1540 msgstr "Автоматичен достъп до външни устройства за съхранение"
  1541 
  1542 #: ../src/users/privileges-table.c:58
  1543 msgid "Use scanners"
  1544 msgstr "Ползване на скенери"
  1545 
  1546 #: ../src/users/privileges-table.c:59
  1547 msgid "Use tape drives"
  1548 msgstr "Ползване на лентови устройства"
  1549 
  1550 #: ../src/users/privileges-table.c:60
  1551 msgid "Be able to get administrator privileges"
  1552 msgstr "Да можете да придобиете права на администратор"
  1553 
  1554 #: ../src/users/users.desktop.in.in.h:1
  1555 msgid "Add or remove users and groups"
  1556 msgstr "Добавяне или премахване на потребители и групи"
  1557 
  1558 #: ../src/users/users.desktop.in.in.h:2
  1559 msgid "Users and Groups"
  1560 msgstr "Потребители и групи"
  1561 
  1562 #: ../src/users/user-settings.c:57
  1563 msgid "Administrator account cannot be deleted"
  1564 msgstr "Потребителят на администратора не може да бъде изтрит"
  1565 
  1566 #: ../src/users/user-settings.c:73
  1567 #, c-format
  1568 msgid "Are you sure you want to delete account \"%s\"?"
  1569 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя „%s“?"
  1570 
  1571 #: ../src/users/user-settings.c:76
  1572 msgid ""
  1573 "This will disable this user's access to the system without deleting the "
  1574 "user's home directory."
  1575 msgstr ""
  1576 "Това ще прекрати достъпа на този потребител до системата, но неговата "
  1577 "домашна папка няма да бъде изтрита."
  1578 
  1579 #: ../src/users/user-settings.c:289
  1580 msgid "New user account"
  1581 msgstr "Нов потребител"
  1582 
  1583 #: ../src/users/user-settings.c:304
  1584 #, c-format
  1585 msgid "Account '%s' Properties"
  1586 msgstr "Настройки на потребителя „%s“"
  1587 
  1588 #: ../src/users/user-settings.c:442
  1589 msgid "User name is empty"
  1590 msgstr "Името на потребителя е празно"
  1591 
  1592 #: ../src/users/user-settings.c:443
  1593 msgid "A user name must be specified."
  1594 msgstr "Трябва да зададете име на потребителя."
  1595 
  1596 #: ../src/users/user-settings.c:445
  1597 msgid "Administrator account's user name should not be modified"
  1598 msgstr "Името на администратора (root) не трябва да се променя"
  1599 
  1600 #: ../src/users/user-settings.c:448
  1601 msgid "User name has invalid characters"
  1602 msgstr "Потребителското име съдържа невалидни символи"
  1603 
  1604 #: ../src/users/user-settings.c:449
  1605 msgid ""
  1606 "Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
  1607 "lower case letters and numbers."
  1608 msgstr ""
  1609 "Задайте валидно име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
  1610 
  1611 #: ../src/users/user-settings.c:453
  1612 #, c-format
  1613 msgid "User name \"%s\" already exists"
  1614 msgstr "Потребителят „%s“ вече съществува"
  1615 
  1616 #: ../src/users/user-settings.c:480
  1617 #, c-format
  1618 msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
  1619 msgstr "Невалиден знак „%c“ в коментара"
  1620 
  1621 #: ../src/users/user-settings.c:481
  1622 msgid "Check that this character is not used."
  1623 msgstr "Проверете дали този знак се използва."
  1624 
  1625 #: ../src/users/user-settings.c:498
  1626 msgid "Incomplete path in home directory"
  1627 msgstr "Пътят за домашна папка не е пълен"
  1628 
  1629 #: ../src/users/user-settings.c:499
  1630 msgid ""
  1631 "Please enter full path for home directory\n"
  1632 "<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
  1633 msgstr ""
  1634 "Въведете пълния път до домашната папка\n"
  1635 "<span size=\"smaller\">например: /home/ivancho</span>."
  1636 
  1637 #: ../src/users/user-settings.c:515
  1638 msgid "Administrator account's user ID should not be modified"
  1639 msgstr "Идентификаторът на администратора (root) не трябва да се променя"
  1640 
  1641 #: ../src/users/user-settings.c:531
  1642 msgid "Incomplete path in shell"
  1643 msgstr "Непълен път в обвивката"
  1644 
  1645 #: ../src/users/user-settings.c:532
  1646 msgid ""
  1647 "Please enter full path for shell\n"
  1648 "<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/bash</span>."
  1649 msgstr ""
  1650 "Въведете пълния път за обвивката.\n"
  1651 "<span size=\"smaller\">например: /bin/bash</span>."
  1652 
  1653 #: ../src/users/user-settings.c:560
  1654 msgid "Password is too short"
  1655 msgstr "Паролата е прекалено кратка"
  1656 
  1657 #: ../src/users/user-settings.c:561
  1658 msgid ""
  1659 "User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
  1660 "numbers, letters and special characters."
  1661 msgstr ""
  1662 "Паролата на потребителя трябва да е повече от 6 знака и за предпочитане да "
  1663 "съдържа цифри, букви и специални знаци."
  1664 
  1665 #: ../src/users/user-settings.c:564
  1666 msgid "Password confirmation is not correct"
  1667 msgstr "Невярно потвърждаване на паролата"
  1668 
  1669 #: ../src/users/user-settings.c:565
  1670 msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
  1671 msgstr "Проверете дали сте въвели една и съща парола в двете текстови полета."
  1672 
  1673 #: ../src/users/users-table.c:44
  1674 msgid "Name"
  1675 msgstr "Име"
  1676 
  1677 #: ../src/users/users-table.c:63
  1678 msgid "Login name"
  1679 msgstr "Име на потребителя"
  1680 
  1681 #: ../src/users/users-table.c:70
  1682 msgid "Home directory"
  1683 msgstr "Домашна папка"
  1684 
  1685 #: ../src/users/users-tool.c:191
  1686 msgid "Users settings"
  1687 msgstr "Настройки на потребителя"
   859#: ../src/proctable.cpp:285
   860msgid "ID"
   861msgstr "Ид"
   862
   863#: ../src/proctable.cpp:286
   864msgid "Security Context"
   865msgstr "Контекст на сигурността"
   866
   867#: ../src/proctable.cpp:287
   868msgid "Command Line"
   869msgstr "Команден ред"
   870
   871#: ../src/proctable.cpp:288
   872msgid "Memory"
   873msgstr "Памет"
   874
   875#: ../src/proctable.cpp:472
   876msgid "Running"
   877msgstr "Стартирани"
   878
   879#: ../src/proctable.cpp:477
   880msgid "Stopped"
   881msgstr "Спрян"
   882
   883#: ../src/proctable.cpp:482
   884msgid "Zombie"
   885msgstr "Зомби"
   886
   887#: ../src/proctable.cpp:487
   888msgid "Uninterruptible"
   889msgstr "Непрекъсваем"
   890
   891#: ../src/proctable.cpp:492
   892msgid "Sleeping"
   893msgstr "Заспал"
   894
   895#. xgettext: weeks, days
   896#: ../src/proctable.cpp:638
   897#, c-format
   898msgid "%uw%ud"
   899msgstr "%uw%ud"
   900
   901#. xgettext: days, hours (0 -> 23)
   902#: ../src/proctable.cpp:642
   903#, c-format
   904msgid "%ud%02uh"
   905msgstr "%ud%02uh"
   906
   907#. xgettext: hours (0 -> 23), minutes, seconds
   908#: ../src/proctable.cpp:646
   909#, c-format
   910msgid "%u:%02u:%02u"
   911msgstr "%u:%02u:%02u"
   912
   913#. xgettext: minutes, seconds, centiseconds
   914#: ../src/proctable.cpp:649
   915#, c-format
   916msgid "%u:%02u.%02u"
   917msgstr "%u:%02u.%02u"
   918
   919#: ../src/proctable.cpp:1097
   920#, c-format
   921msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
   922msgstr "Средно натоварване за последните 1, 5, 15 минути: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
   923
   924#: ../src/sysinfo.cpp:49 ../src/sysinfo.cpp:253
   925msgid "Unknown distribution"
   926msgstr "Непозната дистрибуция"
   927
   928#: ../src/sysinfo.cpp:51
   929msgid "Unknown release"
   930msgstr "Непозната версия"
   931
   932#: ../src/sysinfo.cpp:117
   933msgid "Unknown CPU model"
   934msgstr "Непознат модел процесор"
   935
   936#: ../src/sysinfo.cpp:166
   937msgid "Unknown version"
   938msgstr "Непозната версия"
   939
   940#: ../src/sysinfo.cpp:386
   941#, c-format
   942msgid "Release %s (%s)"
   943msgstr "Версия %s (%s)"
   944
   945#: ../src/sysinfo.cpp:391
   946#, c-format
   947msgid "Release %s"
   948msgstr "Версия %s"
   949
   950#. hardware section
   951#: ../src/sysinfo.cpp:401
   952msgid "<b>Hardware</b>"
   953msgstr "<b>Хардуер</b>"
   954
   955#: ../src/sysinfo.cpp:422
   956msgid "Memory:"
   957msgstr "Памет:"
   958
   959#: ../src/sysinfo.cpp:442
   960#, c-format
   961msgid "Processor %d:"
   962msgstr "Процесор %d:"
   963
   964#: ../src/sysinfo.cpp:447
   965msgid "Processor:"
   966msgstr "Процесор:"
   967
   968#. disk space section
   969#: ../src/sysinfo.cpp:467
   970msgid "<b>System Status</b>"
   971msgstr "<b>Състояние на системата</b>"
   972
   973#: ../src/sysinfo.cpp:488
   974msgid "Available disk space:"
   975msgstr "Налично дисково пространство:"
   976
   977#: ../src/util.cpp:77
   978#, c-format
   979msgid "%u byte"
   980msgid_plural "%u bytes"
   981msgstr[0] "%u байт"
   982msgstr[1] "%u байта"
   983
   984#: ../src/util.cpp:84
   985#, c-format
   986msgid "%.1f KiB"
   987msgstr "%.1f KiB"
   988
   989#: ../src/util.cpp:87
   990#, c-format
   991msgid "%.1f MiB"
   992msgstr "%.1f MiB"
   993
   994#: ../src/util.cpp:90
   995#, c-format
   996msgid "%.1f GiB"
   997msgstr "%.1f GiB"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.