source: @ 83

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 83   16 years Александър Шопов Последни преводи за днес. Да са живи и здрави преводачите!!!
developer-libs 57   17 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
extras 83   16 years Александър Шопов Последни преводи за днес. Да са живи и здрави преводачите!!!
fifth-toe 37   17 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 56   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 74   16 years yavorescu (leafpad/sharp) Обновен превод спрямо последната версия 0.8.3 -- …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.