source: @ 80

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 78   16 years kaladan gnome-panel (2.12) - mariela in playboy, пълен превод, затваряме …
developer-libs 57   16 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
extras 80   16 years yavorescu (gimp/extras) Затваряме фалшивия #137, изглежда това е грешка в Trac. …
fifth-toe 37   17 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 56   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 74   16 years yavorescu (leafpad/sharp) Обновен превод спрямо последната версия 0.8.3 -- …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.