source: @ 794

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 792   16 years kaladan bug-buddy - актуализиран превод на програмата, поправени са дребни неща.
developer-libs 785   16 years Александър Шопов libgnomeui: обновяване до 100% и корекции.
Dictionary 412   17 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 724   16 years Александър Шопов alacarte, tomboy, orca, gnome-power-manager: вече са предложени за …
fifth-toe 654   17 years Александър Шопов hardware-monitor, camorama: малко обновяване до 100%.
freedesktop 790   16 years Александър Шопов xlibs-xkbdesc: нова версия. Предстои още работа.
gnome-2-12 510   17 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
gnome-2-14 749   16 years Александър Шопов gnome-control-center: подадено. epiphany: gnome-2-14, HEAD - подадено. …
gnome-2-16 794   16 years Александър Шопов Добавяне на поддиректориите за стабилната версия
help 691   17 years Александър Шопов gnome2-user-guide: още малко допълнения. Не съм сигурен дали съм поел …
non-gtk 767   16 years Александър Шопов right-to-read: изтрито, понеже е интегрирано в CVS-а на проекта за …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
proposed 773   16 years Александър Шопов tomboy: обновен до 100%
sharp 736   16 years Александър Шопов Празен предварителен вариант на inkscape за преводачите.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.