source: @ 668

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 668   15 years Александър Шопов gconf, evolution: обновяване до 100% в HEAD и gnome-2-14
developer-libs 668   15 years Александър Шопов gconf, evolution: обновяване до 100% в HEAD и gnome-2-14
Dictionary 412   16 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 648   15 years Александър Шопов nautilus-actions: обновяване до 100% за предстоящата версия.
fifth-toe 654   15 years Александър Шопов hardware-monitor, camorama: малко обновяване до 100%.
freedesktop 635   15 years Александър Шопов shared-mime-info: пълен превод на новата верия. Подадена към робота TP.
gnome-2-12 510   16 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
gnome-2-14 668   15 years Александър Шопов gconf, evolution: обновяване до 100% в HEAD и gnome-2-14
help 602   16 years Александър Шопов notes-2-14: малки корекции за поредната промяна на низове. Надявам се, …
non-gtk 666   15 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
office 321   16 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
sharp 637   15 years yavorescu (sharp/gajim) Добавям 2006 към годините за авторските права.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.