source: @ 63

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 61   16 years Александър Шопов Две подавания в GNOME
developer-libs 57   16 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
extras 57   16 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
fifth-toe 37   17 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 56   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
proposed 63   16 years Александър Шопов Подавам нещата за печата. Коригирал съм множествените числа.
sharp 56   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.