source: @ 626

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 626   16 years Александър Шопов Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.
developer-libs 594   16 years Александър Шопов gtk+: корекция на #250. Коригирано и в HEAD.
Dictionary 412   17 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 619   16 years Александър Шопов pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени …
fifth-toe 619   16 years Александър Шопов pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени …
freedesktop 624   16 years Александър Шопов gst-plugins-base, gst-plugins-good, gstreamer: нови версии, подадени …
gnome-2-12 510   17 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
gnome-2-14 626   16 years Александър Шопов Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.
help 602   16 years Александър Шопов notes-2-14: малки корекции за поредната промяна на низове. Надявам се, …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
sharp 622   16 years Александър Шопов abiword: превода, който е включен в програмата. Допълнително съм …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.