source: @ 62

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 61   17 years Александър Шопов Две подавания в GNOME
developer-libs 57   17 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
extras 57   17 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
fifth-toe 37   17 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 56   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
proposed 62   17 years kaladan eggcups - почти пълен превод, сашо пусни му една проверка на …
sharp 56   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.