source: @ 610

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 609   16 years Александър Шопов pessulus, nautilus: малко обновяване за 100%.
developer-libs 594   16 years Александър Шопов gtk+: корекция на #250. Коригирано и в HEAD.
Dictionary 412   17 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 610   16 years kaladan Banshee - актуализиран превод на програмата. За подаване.
fifth-toe 596   16 years Александър Шопов gdm2, gedit, galeon, gcompris: Корекция на #330.
freedesktop 392   17 years Александър Шопов Коригирам пропускане на ред.
gnome-2-12 510   17 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
help 602   16 years Александър Шопов notes-2-14: малки корекции за поредната промяна на низове. Надявам се, …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
sharp 608   16 years Александър Шопов beagle: подаден liferea: синхронизиран с trunk, изпратен на разработчика.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.