source: @ 572

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 570   17 years Александър Шопов Леки корекции.
developer-libs 552   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%
Dictionary 412   17 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 553   17 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
fifth-toe 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
freedesktop 392   17 years Александър Шопов Коригирам пропускане на ред.
gnome-2-12 510   17 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
help 572   17 years Александър Шопов Премествам, за да си съответства на името.
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
sharp 551   17 years Александър Шопов Поправки, обновяване - запетаи, двойно н, член в ж.р., кавички, …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.