source: @ 56

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
developer-libs 43   17 years Александър Шопов Добавям подадения gail.
extras 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
fifth-toe 37   17 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 56   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 56   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.