source: @ 530

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 528   16 years Александър Шопов 100% превод. Остава да се подобри още мног. Ще го мина още веднъж.
developer-libs 489   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Изглежда, че едновременно са правили промените в …
Dictionary 412   16 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
fifth-toe 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
freedesktop 392   16 years Александър Шопов Коригирам пропускане на ред.
gnome-2-12 510   16 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
help 426   16 years Александър Шопов Корекция на заглавните части. Малки поправки, за да могат всички да се …
non-gtk 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   16 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
proposed 529   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%
sharp 530   16 years yavorescu (xpad/sharp) Актуализиран превод спрямо версия 2.11: * Български …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.