source: @ 517

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 515   17 years Александър Шопов Подадено
developer-libs 489   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Изглежда, че едновременно са правили промените в …
Dictionary 412   17 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 515   17 years Александър Шопов Подадено
fifth-toe 516   17 years yavorescu (gcompris/fifth-toe) Обновяване за предстоящата версия 7.3.
freedesktop 392   17 years Александър Шопов Коригирам пропускане на ред.
gnome-2-12 510   17 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
help 426   17 years Александър Шопов Корекция на заглавните части. Малки поправки, за да могат всички да се …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
proposed 493   17 years Александър Шопов Малки обновления до 100% и уеднаквяване.
sharp 517   17 years kaladan gaim 2.0 beta - актуализиран превод на програмата. Все още е далеч от …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.