source: @ 505

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 504   16 years zbrox gnome-games (gnome 2.14) torino edition - леко обновен превод
developer-libs 489   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Изглежда, че едновременно са правили промените в …
Dictionary 412   16 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 501   16 years zbrox gparted (extras) systemly edition - обновен превод
fifth-toe 367   16 years Александър Шопов Подавам 2 100%-ови превода.
freedesktop 392   16 years Александър Шопов Коригирам пропускане на ред.
gnome-2-12 497   16 years Александър Шопов Коригирам #256 и #268.
help 426   16 years Александър Шопов Корекция на заглавните части. Малки поправки, за да могат всички да се …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
proposed 493   16 years Александър Шопов Малки обновления до 100% и уеднаквяване.
sharp 505   16 years Александър Шопов Обновявам po-файла спрямо gaim 2.0.0-rc2. Тази версия включва …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.