source: @ 456

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 456   17 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
developer-libs 455   17 years Александър Шопов Малко поправки и допълване до 100%.
Dictionary 412   17 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 454   17 years Александър Шопов Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.
fifth-toe 367   17 years Александър Шопов Подавам 2 100%-ови превода.
freedesktop 392   17 years Александър Шопов Коригирам пропускане на ред.
gnome-2-12 456   17 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
help 426   17 years Александър Шопов Корекция на заглавните части. Малки поправки, за да могат всички да се …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
proposed 455   17 years Александър Шопов Малко поправки и допълване до 100%.
sharp 452   17 years Александър Шопов Това е малко по-добър превод - върнах този на Владо - почелим около 80 …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.