source: @ 42

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
developer-libs 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
extras 26   17 years zbrox gftp (extras) some fixes needed edition - поправена е грешка #73
fifth-toe 37   17 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 25   17 years yavorescu (debian/non-gtk) Временно са добавени два дебиански превода, докато …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 35   17 years Ясен Праматаров
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.