source: @ 409

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 407   17 years Александър Шопов Обновено, множествени, кавички и всичкото в CVS
developer-libs 393   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. evolution-data-server - стандартизиране към е-поща.
Dictionary 406   17 years kaladan Добавям файловете dictionary.txt и ChangeLog?.txt. dictionary.txt е …
extras 408   17 years Александър Шопов Подадено, но не съм го обновил.
fifth-toe 367   17 years Александър Шопов Подавам 2 100%-ови превода.
freedesktop 392   17 years Александър Шопов Коригирам пропускане на ред.
gnome-2-12 393   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. evolution-data-server - стандартизиране към е-поща.
help 409   17 years zbrox просто прехвърлям нещата от у нас в хранилището. временни неща. трябва …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
proposed 397   17 years Александър Шопов Обновяване, стандартизиране, корекции и съкращаване.
sharp 395   17 years Александър Шопов Подадено и прието в liferea. Има 2 fuzzy-та, но няма да ги оправям.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.