source: @ 395

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 393   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. evolution-data-server - стандартизиране към е-поща.
developer-libs 393   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. evolution-data-server - стандартизиране към е-поща.
extras 389   17 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%.
fifth-toe 367   17 years Александър Шопов Подавам 2 100%-ови превода.
freedesktop 392   17 years Александър Шопов Коригирам пропускане на ред.
gnome-2-12 393   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. evolution-data-server - стандартизиране към е-поща.
help 394   17 years yavorescu (help/procman) Още едно почти безполезно ръководство.
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
proposed 393   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. evolution-data-server - стандартизиране към е-поща.
sharp 395   17 years Александър Шопов Подадено и прието в liferea. Има 2 fuzzy-та, но няма да ги оправям.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.