source: @ 368

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 360   17 years Александър Шопов Подавам колкото за 100%. Опитах се да коригирам проблемите по …
developer-libs 357   17 years Александър Шопов Малко обновявания.
extras 328   17 years Александър Шопов Коригирам #299. GnomeBaker? трябва да се обнови. Излязла е нова версия …
fifth-toe 367   17 years Александър Шопов Подавам 2 100%-ови превода.
freedesktop 368   17 years Александър Шопов TP Robot ги прие, така че ги пускам у тук.
gnome-2-12 360   17 years Александър Шопов Подавам колкото за 100%. Опитах се да коригирам проблемите по …
help 366   17 years yavorescu (help/{gnomemeeting,totem}) Добавям преводите на Ростислав, предстоят …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
proposed 359   17 years Александър Шопов Махам флага за изпълнимост
sharp 353   17 years kaladan bpmx - актуализиран превод от Атанас Пюскюлев
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.