source: @ 316

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 316   17 years Александър Шопов Подадено. Не мога да го пренеса за GNOME 2-12 - прекалено е голям …
developer-libs 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
extras 315   17 years Александър Шопов Връщам файла. Изтрит файл се възстановява със svn cp. Макар в текущата …
fifth-toe 307   17 years Александър Шопов Благодарение на Явор май опаткахме и петото пръсче.
freedesktop 279   17 years Александър Шопов Това е новата версия на превода на shared-mime-info
gnome-2-12 313   17 years Александър Шопов Подадено и пренесено към HEAD.
help 291   17 years yavorescu (help/gnome2mtel) Добавям превода на документацията.
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 299   17 years yavorescu (sharp/gtkorphan) Пълен превод.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.