source: @ 307

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 301   17 years kaladan vino - супер подобрен превод, като сега е доста по-ползваем. …
developer-libs 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
extras 302   17 years kaladan epiphany-extentions - подобрен превод, затварям грешка #297. Благодаря …
fifth-toe 307   17 years Александър Шопов Благодарение на Явор май опаткахме и петото пръсче.
freedesktop 279   17 years Александър Шопов Това е новата версия на превода на shared-mime-info
gnome-2-12 305   17 years kaladan gnome-control-center: поправени са грешките #231, #233, #234, #235, …
help 291   17 years yavorescu (help/gnome2mtel) Добавям превода на документацията.
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 299   17 years yavorescu (sharp/gtkorphan) Пълен превод.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.