source: @ 290

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 287   17 years Александър Шопов За 100%
developer-libs 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
extras 286   17 years Александър Шопов Подадени. Приставките на gimp са в HEAD и в gimp-2-2. Тествайте с HEAD.
fifth-toe 283   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
freedesktop 279   17 years Александър Шопов Това е новата версия на превода на shared-mime-info
gnome-2-12 288   17 years Александър Шопов Тези двете вече имат стабилни клонове
help 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 290   17 years Александър Шопов Направил съм малко корекции по интервалите, кавичките и съобщенията - …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.