source: @ 2802

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 2774   9 years Александър Шопов Лепенки. CMYK за print.bg. Шрифтове Liberation Sans Bold и Source Sans …
freedesktop 2671   9 years Александър Шопов xkeyboard-config: подаден чрез робота
gnome 2802   9 years Александър Шопов gnome-font-viewer.master.bg.po: подаден в master
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 2552   10 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
scripts 2775   9 years Александър Шопов Скриптове ползвани преди за резервни копия и статиите
sharp 2773   9 years Александър Шопов AbiWord?: подаден чрез http://translate.sugarlabs.org/bg/AbiWord/
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.