source: @ 2283

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1746   14 years Александър Шопов Локални промени по trac
freedesktop 2247   11 years Александър Шопов NetworkManager?: подаден през bugzilla.gnome.org
gnome 2283   11 years Александър Шопов gnome-packagekit, metacity, mutter: подадени в master
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 2266   11 years Александър Шопов firebug: подаден през http://www.babelzilla.org/ , английските …
scripts 2251   11 years Александър Шопов Махам скриптове за работа със SVN на GNOME, не се ползва
sharp 2277   11 years Александър Шопов SparkleShare? обновен, подадена заявка за прием на промяната
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.