source: @ 206

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 206   17 years Александър Шопов Бърза корекция на 20 fuzzy-та, защото са поправяли правописни грешки в …
developer-libs 203   17 years Александър Шопов Подавам файловете към cvs на gnome. gnome-vfs коригирам нарушенията в …
extras 198   17 years Александър Шопов Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко …
fifth-toe 188   17 years Александър Шопов Коригирам #82
help 173   17 years yavorescu Това е правилната снимка. Забравих да орбележа, че юридическите …
non-gtk 157   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 205   17 years Александър Шопов Ще направя превод на тази програмка. Това тук е все още празен файл …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.