source: @ 195

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 190   17 years Александър Шопов Подал съм ги, gnome-control-center и gnome-applets-locations няма да …
developer-libs 186   17 years Александър Шопов Един от най-отвратителните файлове за превод. Пооправил съм превода, …
extras 160   17 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
fifth-toe 188   17 years Александър Шопов Коригирам #82
help 173   17 years yavorescu Това е правилната снимка. Забравих да орбележа, че юридическите …
non-gtk 157   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 195   17 years kaladan bmpx - малки поправки, неправилно копирани интервали. Поправил съм ги. …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.