source: @ 1742

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1343   14 years Александър Шопов Атанас Пюскюлев също е съгласен правата по преводите му да се носят от FSF.
dictionary 1742   13 years Александър Шопов words.txt: версия за подаване
freedesktop 1702   13 years Александър Шопов xkeyboard-config: подаден към tpr
gnome 1739   13 years Александър Шопов ekiga: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
misc 1121   14 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1667   13 years Александър Шопов bash: подготовка за обновяване
scripts 1603   13 years Александър Шопов AshCommit?.py: модул за обработка на входящи съобщения на mailman
sharp 1714   13 years yavorescu (gnubik): Нов превод от Ивайло Вълков.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.