source: @ 1646

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1343   15 years Александър Шопов Атанас Пюскюлев също е съгласен правата по преводите му да се носят от FSF.
dictionary 1331   15 years Александър Шопов Преименувам директорията.
freedesktop 1622   14 years Александър Шопов xkeyboard-config: готов за подаване. Съобразен с новата версия
gnome 1646   14 years Александър Шопов Поява на нов стабилен клон
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1382   14 years Александър Шопов Обновен и синхронизиран превод.
scripts 1603   14 years Александър Шопов AshCommit?.py: модул за обработка на входящи съобщения на mailman
sharp 1221   15 years yavorescu [gajim]: Обновяване за 0.11.2: + Коригирани 3 проблема в диалоговия …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.