source: @ 147

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 146   17 years Александър Шопов Коригирам #192.
developer-libs 147   17 years Александър Шопов Коригирам #179
extras 134   17 years Александър Шопов Успях да коригирам и допреведа и това. Днеска изпуснах бирата в …
fifth-toe 37   17 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 56   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Нов превод. Искаше ми се да преведа „Mark Set“ (в …
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
sharp 137   17 years zbrox xchat (sharp) not ready yet edition - обновен превод, но не е готов. …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.