source: @ 1437

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1343   15 years Александър Шопов Атанас Пюскюлев също е съгласен правата по преводите му да се носят от FSF.
dictionary 1331   15 years Александър Шопов Преименувам директорията.
freedesktop 1380   15 years Александър Шопов Промяна заради недоразумението наречено TP Robot
gnome 1437   15 years Александър Шопов gedit, gedit-plugins: подадени в trunk.
gnome-documentation 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
misc 1121   16 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1382   15 years Александър Шопов Обновен и синхронизиран превод.
scripts 1377   15 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
sharp 1221   15 years yavorescu [gajim]: Обновяване за 0.11.2: + Коригирани 3 проблема в диалоговия …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.