source: @ 1374

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1343   14 years Александър Шопов Атанас Пюскюлев също е съгласен правата по преводите му да се носят от FSF.
dictionary 1331   14 years Александър Шопов Преименувам директорията.
freedesktop 1374   14 years Александър Шопов Версии за подаване.
gnome 1340   14 years Александър Шопов gdl: нов превод.
gnome-documentation 1323   14 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1371   14 years Александър Шопов Малко поправки и подобрения.
scripts 1337   14 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
sharp 1221   14 years yavorescu [gajim]: Обновяване за 0.11.2: + Коригирани 3 проблема в диалоговия …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.