source: @ 1361

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1343   14 years Александър Шопов Атанас Пюскюлев също е съгласен правата по преводите му да се носят от FSF.
dictionary 1331   14 years Александър Шопов Преименувам директорията.
freedesktop 1357   14 years Александър Шопов shared-mime-info: средната дължина на съобщение е чувствително …
gnome 1340   14 years Александър Шопов gdl: нов превод.
gnome-documentation 1323   14 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1361   14 years Александър Шопов mailman: още едно съобщение.
scripts 1337   14 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
sharp 1221   14 years yavorescu [gajim]: Обновяване за 0.11.2: + Коригирани 3 проблема в диалоговия …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.