source: @ 1326

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1184   15 years Александър Шопов r1378@kochinka: ash | 2007-08-17 08:21:09 +0300 Добавям Виктор Дачев.
Dictionary 412   17 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
freedesktop 1246   15 years Александър Шопов r1501@kochinka: ash | 2007-09-16 22:18:34 +0300 xdg-user-dirs: …
gnome 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-documentation 1323   15 years Александър Шопов Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1177   15 years Александър Шопов r1367@kochinka: ash | 2007-07-26 08:27:21 +0300 bash: версия …
sharp 1221   15 years yavorescu [gajim]: Обновяване за 0.11.2: + Коригирани 3 проблема в диалоговия …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.