source: @ 1320

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1184   15 years Александър Шопов r1378@kochinka: ash | 2007-08-17 08:21:09 +0300 Добавям Виктор Дачев.
desktop 1320   15 years Александър Шопов gnome-terminal: обновен и подаден в trunk eog: обновен и подаден в …
developer-libs 1320   15 years Александър Шопов gnome-terminal: обновен и подаден в trunk eog: обновен и подаден в …
Dictionary 412   17 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 1180   15 years Александър Шопов r1372@kochinka: ash | 2007-07-27 17:22:43 +0300 …
fifth-toe 1318   15 years Александър Шопов pan2: подаден.
freedesktop 1246   15 years Александър Шопов r1501@kochinka: ash | 2007-09-16 22:18:34 +0300 xdg-user-dirs: …
gnome-2-20 1320   15 years Александър Шопов gnome-terminal: обновен и подаден в trunk eog: обновен и подаден в …
help 1132   16 years Александър Шопов r1273@kochinka: ash | 2007-05-08 08:34:33 +0300 gnome-system-tools: …
misc 1121   16 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1177   15 years Александър Шопов r1367@kochinka: ash | 2007-07-26 08:27:21 +0300 bash: версия …
office 1097   16 years Александър Шопов r1199@kochinka: ash | 2007-03-21 08:37:24 +0200 alacarte, bug-buddy, …
proposed 1307   15 years Александър Шопов r1623@kochinka: ash | 2007-10-15 06:58:00 +0300 accerciser: модулът …
sharp 1221   15 years yavorescu [gajim]: Обновяване за 0.11.2: + Коригирани 3 проблема в диалоговия …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.