source:

Name Size Rev Age Author Last Change
gnome 3565   2 days Александър Шопов gnome-control-center: подеден през vertimus
non-gtk 3563   5 weeks Александър Шопов grep: подаден през робота
scripts 3259   4 years Александър Шопов bashrc: съвместимост с BSD sed (и GNU sed)
sharp 2831   10 years Александър Шопов hamster: подаден в master чрез github
administrativa 2774   10 years Александър Шопов Лепенки. CMYK за print.bg. Шрифтове Liberation Sans Bold и Source Sans …
misc 1121   15 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.