source: sharp/xpad.bg.po @ 530

Last change on this file since 530 was 530, checked in by yavorescu, 16 years ago

(xpad/sharp) Актуализиран превод спрямо версия 2.11:

  • Български кавички
  • Коригиран "https" в "Заслуги"
File size: 9.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of xpad.
2# Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the xpad package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005, 2006.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: xpad 2.11\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-02-07 05:09-0500\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-02-08 18:07+0200\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/fio.c:134
22#, c-format
23msgid "Could not write to file %s."
24msgstr "Не може да бъде запазен файл %s."
25
26#: ../src/xpad-app.c:126
27msgid "Xpad is a graphical program.  Please run it from your desktop."
28msgstr "Xpad е графична програма.  Стартирайте я от работната среда."
29
30#: ../src/xpad-app.c:131 ../xpad.desktop.in.h:3
31msgid "Xpad"
32msgstr "Xpad"
33
34#: ../src/xpad-app.c:431
35#, c-format
36msgid "Could not open directory %s."
37msgstr "Не може да бъде отворена папка %s."
38
39#: ../src/xpad-app.c:434
40msgid "This directory is needed to store preference and pad information.  Xpad will close now."
41msgstr "Тази папка е нужна, за да се запазят настройките и информацията за бележките.  Xpad ще се затвори."
42
43#: ../src/xpad-app.c:738
44msgid "Show version number and quit"
45msgstr "Показване на версията и изход"
46
47#: ../src/xpad-app.c:739
48msgid "Hide existing pads on startup"
49msgstr "Скриване на съществуващите бележки при стартиране"
50
51#: ../src/xpad-app.c:740
52msgid "Don't create a new pad on startup if no previous pads exist"
53msgstr "Да не се създава нова бележка при стартиране, ако няма съществуващи такива"
54
55#: ../src/xpad-app.c:746
56msgid "Create a new pad on startup even if pads already exist"
57msgstr "Създаване на нова бележка при стартиране дори ако такива съществуват"
58
59#: ../src/xpad-app.c:747
60msgid "Create a new pad with the contents of a file"
61msgstr "Създаване на нова бележка със съдържанието на файл"
62
63#: ../src/xpad-app.c:747
64msgid "FILE"
65msgstr "ФАЙЛ"
66
67#: ../src/xpad-app.c:748
68msgid "Close all pads"
69msgstr "Затваряне на всички бележки"
70
71#: ../src/xpad-app.c:780
72#, c-format
73msgid "Xpad %s"
74msgstr "Xpad %s"
75
76#: ../src/xpad-pad.c:154
77#, c-format
78msgid "Could not read file %s."
79msgstr "Не може да бъде прочетен файл %s."
80
81#: ../src/xpad-pad.c:637
82msgid "Delete this pad?"
83msgstr "Изтриване на тази бележка?"
84
85#: ../src/xpad-pad.c:638
86msgid "All text of this pad will be irrevocably lost."
87msgstr "Целият текст от бележката ще бъде безвъзвратно загубен."
88
89#: ../src/xpad-pad.c:669
90#, c-format
91msgid "'%s' Properties"
92msgstr "Настройки на „%s“"
93
94#: ../src/xpad-pad.c:1209
95msgid "Sticky notes"
96msgstr "Лепкави бележки"
97
98#. Translators: please translate this as your own name and optionally email
99#. like so: "Your Name <your@email.com>"
100#: ../src/xpad-pad.c:1228
101msgid "translator-credits"
102msgstr ""
103"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
104"\n"
105"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
106"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
107"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
108
109#: ../src/xpad-pad.c:1449
110msgid "_Pad"
111msgstr "_Бележка"
112
113#: ../src/xpad-pad.c:1458
114msgid "Show on _All Workspaces"
115msgstr "Показване на _всички работни места"
116
117#: ../src/xpad-pad.c:1465
118msgid "_Edit"
119msgstr "_Редактиране"
120
121#: ../src/xpad-pad.c:1478
122msgid "_View"
123msgstr "_Изглед"
124
125#: ../src/xpad-pad.c:1485
126msgid "_Toolbar"
127msgstr "_Лента с инструменти"
128
129#: ../src/xpad-pad.c:1486
130msgid "_Autohide Toolbar"
131msgstr "_Автоматично скриване на лентата с инструменти"
132
133#: ../src/xpad-pad.c:1488
134msgid "_Scrollbar"
135msgstr "Лента за п_релистване"
136
137#: ../src/xpad-pad.c:1489
138msgid "_Window Decorations"
139msgstr "_Рамки на прозореца"
140
141#: ../src/xpad-pad.c:1492
142msgid "_Notes"
143msgstr "_Бележки"
144
145#: ../src/xpad-pad.c:1500 ../src/xpad-tray.c:145
146msgid "_Show All"
147msgstr "Показване на _всички"
148
149#: ../src/xpad-pad.c:1501 ../src/xpad-tray.c:152
150msgid "_Close All"
151msgstr "_Затваряне на всички"
152
153#. The rest of the notes menu will get set up in the prep function below
154#: ../src/xpad-pad.c:1505
155msgid "_Help"
156msgstr "_Помощ"
157
158#: ../src/xpad-pad.c:1512
159msgid "_Contents"
160msgstr "_Ръководство"
161
162#: ../src/xpad-pad.c:1513
163msgid "_About"
164msgstr "_Относно"
165
166#: ../src/xpad-pad-properties.c:132 ../src/xpad-preferences.c:122
167msgid "Appearance"
168msgstr "Изглед"
169
170#: ../src/xpad-pad-properties.c:160
171msgid "Use font from xpad preferences"
172msgstr "Използване на шрифт от настройките на Xpad"
173
174#: ../src/xpad-pad-properties.c:161 ../src/xpad-preferences.c:150
175msgid "Use this font:"
176msgstr "Използване на шрифт:"
177
178#: ../src/xpad-pad-properties.c:162
179msgid "Use colors from xpad preferences"
180msgstr "Използване на цветове от настройките на Xpad"
181
182#: ../src/xpad-pad-properties.c:163 ../src/xpad-preferences.c:152
183msgid "Use these colors:"
184msgstr "Използване на цветове:"
185
186#: ../src/xpad-pad-properties.c:171 ../src/xpad-preferences.c:160
187msgid "Background:"
188msgstr "Фон:"
189
190#: ../src/xpad-pad-properties.c:179 ../src/xpad-preferences.c:168
191msgid "Foreground:"
192msgstr "Текст:"
193
194#: ../src/xpad-pad-properties.c:199 ../src/xpad-preferences.c:192
195msgid "Set Foreground Color"
196msgstr "Избор на цвят на текста"
197
198#: ../src/xpad-pad-properties.c:200 ../src/xpad-preferences.c:193
199msgid "Set Background Color"
200msgstr "Избор на цвят на фона"
201
202#: ../src/xpad-pad-properties.c:201 ../src/xpad-preferences.c:194
203msgid "Set Font"
204msgstr "Избор на шрифт"
205
206#: ../src/xpad-preferences.c:149
207msgid "Use font from theme"
208msgstr "Използване на шрифт от темата"
209
210#: ../src/xpad-preferences.c:151
211msgid "Use colors from theme"
212msgstr "Използване на цветове от темата"
213
214#: ../src/xpad-preferences.c:179
215msgid "_Edit lock"
216msgstr "_Заключване за редактиране"
217
218#: ../src/xpad-preferences.c:180
219msgid "_Pads start on all workspaces"
220msgstr "_Бележките се стартират на всички работни места"
221
222#: ../src/xpad-preferences.c:181
223msgid "_Confirm pad deletion"
224msgstr "_Потвърждение при изтриване на бележка"
225
226#: ../src/xpad-preferences.c:187
227msgid "Xpad Preferences"
228msgstr "Предпочитания на Xpad"
229
230#: ../src/xpad-preferences.c:252
231msgid "Options"
232msgstr "Опции"
233
234#: ../src/xpad-toolbar.c:76
235msgid "Clear Pad Contents"
236msgstr "Изчистване на съдържанието на бележката"
237
238#: ../src/xpad-toolbar.c:76
239msgid "Add C_lear to Toolbar"
240msgstr "Добавяне на „_Изчистване“ към лентата с инструменти"
241
242#: ../src/xpad-toolbar.c:77
243msgid "Close and Save Pad"
244msgstr "Затваряне и запазване на бележката"
245
246#: ../src/xpad-toolbar.c:77
247msgid "Add _Close to Toolbar"
248msgstr "Добавяне на „_Затваряне“ към лентата с инструменти"
249
250#: ../src/xpad-toolbar.c:78
251msgid "Delete Pad"
252msgstr "Изтриване на бележката"
253
254#: ../src/xpad-toolbar.c:78
255msgid "Add _Delete to Toolbar"
256msgstr "Добавяне на „Изт_риване“ към лентата с инструменти"
257
258#: ../src/xpad-toolbar.c:79
259msgid "Open New Pad"
260msgstr "Отваряне на нова бележка"
261
262#: ../src/xpad-toolbar.c:79
263msgid "Add _New to Toolbar"
264msgstr "Добавяне на „_Нова“ към лентата с инструменти"
265
266#: ../src/xpad-toolbar.c:80
267msgid "Edit Preferences"
268msgstr "Редактиране на предпочитанията"
269
270#: ../src/xpad-toolbar.c:80
271msgid "Add Pr_eferences to Toolbar"
272msgstr "Добавяне на „Предпо_читания“ към лентата с инструменти"
273
274#: ../src/xpad-toolbar.c:81
275msgid "Edit Pad Properties"
276msgstr "Редактиране на настройките на бележката"
277
278#: ../src/xpad-toolbar.c:81
279msgid "Add Proper_ties to Toolbar"
280msgstr "Добавяне на „_Настройки“ към лентата с инструменти"
281
282#: ../src/xpad-toolbar.c:82
283msgid "Close All Pads"
284msgstr "Затваряне на всички бележки"
285
286#: ../src/xpad-toolbar.c:82
287msgid "Add _Quit to Toolbar"
288msgstr "Добавяне на „Из_ход“ към лентата с инструменти"
289
290#: ../src/xpad-toolbar.c:83
291msgid "Add a Se_parator to Toolbar"
292msgstr "Добавяне на разделител към лентата с инструменти"
293
294#: ../src/xpad-toolbar.c:545
295msgid "_Remove From Toolbar"
296msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
297
298#: ../src/xpad-toolbar.c:555
299msgid "_Move"
300msgstr "П_реместване"
301
302#: ../xpad.desktop.in.h:1
303msgid "Jot down notes for later"
304msgstr "Запазване на бележките за по-късно"
305
306#: ../xpad.desktop.in.h:2
307msgid "Sticky Notes"
308msgstr "Лепкави бележки"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.