source: sharp/synaptic.bg.po @ 262

Last change on this file since 262 was 262, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции:

  • Стандартизация на „Заслуги“ (затваря: #6)
  • Българизирани кавички
  • Оправени няколко обърнати словореда

(drivel/extras) Коригирани грешки:

  • Правилен адрес на BTS-а (затваря: #15)
  • Коригирани дублираните ускорители (затваря: #32)
  • „Интернет“ с главна буква (затваря: #34)
  • Променен .desktop (затваря: #46)

(geyes/gnome-applets/help) Компилира се чисто.

(gip/sharp) Пълен превод на версия 1.5.

(synaptic/sharp) Актуализиран превод:

  • „Позволено“ е променено на „Активно“ (затваря: 121)
  • Изглежда #147 съм го оправил в предни ревизии

(tuxpaint/non-gtk) Пълен превод на новата версия.

(localepurge/debian) Добавям го (временно) за всеки случай.

Съгласно договорка със Сашо преди време ще имам грижата сам да подавам
всички преводи на програми, които не са в хранлилището на GNOME.
Оттук нататък ще оставям и низовете, които са obsolete.

--This line, and those below, will be ignored--

A fifth-toe/gtetrinet.HEAD.bg.po
A extras/drivel.drivel-2-0.bg.po
A help/gnome-applets/geyes
A help/gnome-applets/geyes/applets-geyes.HEAD.bg.po
M sharp/gip.bg.po
M sharp/synaptic.bg.po
A non-gtk/tuxpaint.bg.po
A non-gtk/debian/localepurge.bg.po

File size: 113.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of Synaptic.
2# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the Synaptic package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Nikola Antonov <nikola@linux-bg.org>, 2004.
6# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: synaptic trunk\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2005-10-21 16:14+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2005-10-21 16:23+0300\n"
16"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "admin"
24#: ../common/sections_trans.cc:12
25msgid "System Administration"
26msgstr "Администрация на системата"
27
28#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "base"
29#: ../common/sections_trans.cc:14
30msgid "Base System"
31msgstr "Основна система"
32
33#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "comm"
34#: ../common/sections_trans.cc:16
35msgid "Communication"
36msgstr "Комуникация"
37
38#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "devel"
39#: ../common/sections_trans.cc:18
40msgid "Development"
41msgstr "Разработка"
42
43#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "doc"
44#: ../common/sections_trans.cc:20
45msgid "Documentation"
46msgstr "Документация"
47
48#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "editors"
49#: ../common/sections_trans.cc:22
50msgid "Editors"
51msgstr "Редактори"
52
53#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "electronics"
54#: ../common/sections_trans.cc:24
55msgid "Electronics"
56msgstr "Електроника"
57
58#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "emmbedded"
59#: ../common/sections_trans.cc:26
60msgid "Embedded Devices"
61msgstr "Вградени устройства"
62
63#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "games"
64#: ../common/sections_trans.cc:28
65msgid "Games and Amusement"
66msgstr "Игри и забавление"
67
68#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "gnome"
69#: ../common/sections_trans.cc:30
70msgid "GNOME Desktop Environment"
71msgstr "Работна среда GNOME"
72
73#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "graphics"
74#: ../common/sections_trans.cc:32
75msgid "Graphics"
76msgstr "Графични инструменти"
77
78#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "hamradio"
79#: ../common/sections_trans.cc:34
80msgid "Amateur Radio"
81msgstr "Любителско радио"
82
83#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "interpreters"
84#: ../common/sections_trans.cc:36
85msgid "Interpreted Computer Languages"
86msgstr "Интерпретаторни компютърни езици"
87
88#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "KDE"
89#: ../common/sections_trans.cc:38
90msgid "KDE Desktop Environment"
91msgstr "Работна среда KDE"
92
93#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "libdevel"
94#: ../common/sections_trans.cc:40
95msgid "Libraries - Development"
96msgstr "Библиотеки - разработка"
97
98#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "libs"
99#: ../common/sections_trans.cc:42
100msgid "Libraries"
101msgstr "Библиотеки"
102
103#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "mail"
104#: ../common/sections_trans.cc:44
105msgid "Email"
106msgstr "Е-поща"
107
108#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "math"
109#: ../common/sections_trans.cc:46
110msgid "Mathematics"
111msgstr "Математика"
112
113#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "misc"
114#: ../common/sections_trans.cc:48
115msgid "Miscellaneous - Text Based"
116msgstr "Други - текстово базирани"
117
118#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "net"
119#: ../common/sections_trans.cc:50
120msgid "Networking"
121msgstr "Работа в мрежа"
122
123#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "news"
124#: ../common/sections_trans.cc:52
125msgid "Newsgroup"
126msgstr "Новинарски групи"
127
128#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "oldlibs"
129#: ../common/sections_trans.cc:54
130msgid "Libraries - Old"
131msgstr "Библиотеки - стари"
132
133#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "otherosfs"
134#: ../common/sections_trans.cc:56
135msgid "Cross Platform"
136msgstr "Многоплатформени"
137
138#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "perl"
139#: ../common/sections_trans.cc:58
140msgid "Perl Programming Language"
141msgstr "Програмен език Perl"
142
143#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "python"
144#: ../common/sections_trans.cc:60
145msgid "Python Programming Language"
146msgstr "Програмен език Python"
147
148#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "science"
149#: ../common/sections_trans.cc:62
150msgid "Science"
151msgstr "Наука"
152
153#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "shells"
154#: ../common/sections_trans.cc:64
155msgid "Shells"
156msgstr "Обвивки"
157
158#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "sound"
159#: ../common/sections_trans.cc:66
160msgid "Multimedia"
161msgstr "Мултимедия"
162
163#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "tex"
164#: ../common/sections_trans.cc:68
165msgid "TeX Authoring"
166msgstr "Работа с TeX"
167
168#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "text"
169#: ../common/sections_trans.cc:70
170msgid "Word Processing"
171msgstr "Текстообработка"
172
173#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "utils"
174#: ../common/sections_trans.cc:72
175msgid "Utilities"
176msgstr "Инструменти"
177
178#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "web"
179#: ../common/sections_trans.cc:74
180msgid "World Wide Web"
181msgstr "World Wide Web"
182
183#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "x11"
184#: ../common/sections_trans.cc:76
185msgid "Miscellaneous  - Graphical"
186msgstr "Други - графични"
187
188#. TRANSLATORS: The section of the package is not known
189#: ../common/sections_trans.cc:78 ../common/rpackage.cc:110
190msgid "Unknown"
191msgstr "Неизвестни"
192
193#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "alien"
194#: ../common/sections_trans.cc:80
195msgid "Converted From RPM by Alien"
196msgstr "Конвертиран от RPM с Alien"
197
198#. TRANSLATORS: Ubuntu translations section
199#: ../common/sections_trans.cc:82
200msgid "Internationalization and localization"
201msgstr "Интернационализация и локализация"
202
203#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "non-US"
204#. Export to the outside of the USA is not allowed
205#. or restricted
206#: ../common/sections_trans.cc:87 ../common/sections_trans.cc:105
207#: ../common/sections_trans.cc:109
208msgid "Restricted On Export"
209msgstr "Забранени за износ от САЩ"
210
211#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "non free"
212#: ../common/sections_trans.cc:89 ../common/sections_trans.cc:106
213msgid "non free"
214msgstr "non free"
215
216#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "contrib"
217#. Free software that depends on non-free software
218#: ../common/sections_trans.cc:92 ../common/sections_trans.cc:110
219msgid "contrib"
220msgstr "contrib"
221
222#: ../common/indexcopy.cc:51 ../common/rpmindexcopy.cc:75
223#, c-format
224msgid "Stat failed for %s"
225msgstr "Сриване на stat за %s"
226
227#: ../common/indexcopy.cc:78 ../common/rpmindexcopy.cc:107
228msgid "Unable to create a tmp file"
229msgstr "Не може да бъде създаден временен файл"
230
231#: ../common/indexcopy.cc:107
232msgid "gzip failed, perhaps the disk is full."
233msgstr "gzip не успя, може би дискът е пълен."
234
235#: ../common/indexcopy.cc:128
236msgid "Failed to reopen fd"
237msgstr "Неуспех при повторно отваряне на fd"
238
239#: ../common/indexcopy.cc:218 ../common/indexcopy.cc:242
240#: ../common/rpmindexcopy.cc:169 ../common/rpmindexcopy.cc:205
241msgid "Failed to rename"
242msgstr "Неуспех при преименуването"
243
244#: ../common/indexcopy.cc:266
245msgid "No valid records were found."
246msgstr "Не са намерени валидни записи."
247
248#: ../common/indexcopy.cc:441
249msgid "Cannot find filename or size tag"
250msgstr "Името на файла или етикетът за размера не могат да бъдат намерени"
251
252#: ../common/indexcopy.cc:485
253msgid "Error parsing file record"
254msgstr "Грешка при синтактичния разбор на файла"
255
256#: ../common/rcdscanner.cc:112 ../common/rcdscanner.cc:162
257#, c-format
258msgid "Failed to open %s.new"
259msgstr "Неуспех при отварянето на %s.new"
260
261#: ../common/rcdscanner.cc:137 ../common/rcdscanner.cc:247
262#, c-format
263msgid "Failed to rename %s.new to %s"
264msgstr "Неуспех при преименуването на %s.new в %s"
265
266#: ../common/rcdscanner.cc:202 ../common/rcdscanner.cc:235
267msgid "Internal error"
268msgstr "Вътрешна грешка"
269
270#: ../common/rcdscanner.cc:260
271msgid "Preparing..."
272msgstr "Подготовка..."
273
274#: ../common/rcdscanner.cc:273
275#, c-format
276msgid "Unable to read the cdrom database %s"
277msgstr "Базата от данни %s от cdrom-а не може да бъде прочетена"
278
279#: ../common/rcdscanner.cc:280 ../common/rcdscanner.cc:322
280#: ../common/rcdscanner.cc:421
281msgid "Unmounting CD-ROM..."
282msgstr "Демонтиране на CD-ROM..."
283
284#: ../common/rcdscanner.cc:283
285msgid "Waiting for disc..."
286msgstr "Изчакване за диск..."
287
288#: ../common/rcdscanner.cc:284
289msgid "Insert a disc in the drive."
290msgstr "Поставете диск в устройството."
291
292#. Mount the new CDROM
293#: ../common/rcdscanner.cc:288
294msgid "Mounting CD-ROM..."
295msgstr "Монтиране на CD-ROM..."
296
297#: ../common/rcdscanner.cc:291
298msgid "Failed to mount the cdrom."
299msgstr "Неуспешно монтиране на cdrom."
300
301#: ../common/rcdscanner.cc:295
302msgid "Identifying disc..."
303msgstr "Идентифициране на диск..."
304
305#: ../common/rcdscanner.cc:298
306msgid "Couldn't identify disc."
307msgstr "Дискът не може да бъде идентифициран."
308
309#: ../common/rcdscanner.cc:301
310msgid "Scanning disc..."
311msgstr "Сканиране на диск..."
312
313#: ../common/rcdscanner.cc:316
314msgid "Cleaning package lists..."
315msgstr "Изчистване на списъка с пакетите..."
316
317#: ../common/rcdscanner.cc:329
318msgid ""
319"Unable to locate any package files. Perhaps this is not an APT enabled disc."
320msgstr ""
321"Програмата не може да намери никакви пакети. Вероятно това не е диск с APT-"
322"архив."
323
324#: ../common/rcdscanner.cc:380
325msgid "Disc not successfully scanned."
326msgstr "Дискът не е сканиран успешно."
327
328#: ../common/rcdscanner.cc:384
329msgid "Empty disc name."
330msgstr "Празно име на диска."
331
332#: ../common/rcdscanner.cc:387
333msgid "Registering disc..."
334msgstr "Регистриране на диск..."
335
336#: ../common/rcdscanner.cc:401
337msgid "Copying package lists..."
338msgstr "Копиране на списъците за пакетите..."
339
340#: ../common/rcdscanner.cc:410
341msgid "Writing sources list..."
342msgstr "Запазване на списъците с първичния код..."
343
344#: ../common/rcdscanner.cc:425
345msgid "Done!"
346msgstr "Готово!"
347
348#: ../common/rcdscanner.cc:523
349#, c-format
350msgid "Failed to stat %s%s"
351msgstr "Неуспех при опит за достъп до %s%s"
352
353#: ../common/rcdscanner.cc:625 ../common/rcdscanner.cc:721
354#, c-format
355msgid "Unable to change to %s"
356msgstr "Промяната към %s е невъзможна"
357
358#: ../common/rcdscanner.cc:663 ../common/rsources.cc:177
359#, c-format
360msgid "Unable to read %s"
361msgstr "%s не може да бъде прочетен"
362
363#: ../common/rconfiguration.cc:88 ../common/rconfiguration.cc:241
364#, c-format
365msgid "ERROR: couldn't open %s for writing"
366msgstr "ГРЕШКА: %s не може да бъде отворен за запис"
367
368#: ../common/rconfiguration.cc:114
369msgid "ERROR: Could not get password entry for superuser"
370msgstr "ГРЕШКА: Паролата за администратора не може да бъде извлечена"
371
372#: ../common/rconfiguration.cc:123
373#, c-format
374msgid "ERROR: could not create configuration directory %s"
375msgstr "ГРЕШКА: не може да бъде създадена конфигурационната папка %s"
376
377#: ../common/rconfiguration.cc:147
378#, c-format
379msgid "ERROR: could not create state directory %s"
380msgstr "ГРЕШКА: не може да бъде създадена папка за състоянията %s"
381
382#: ../common/rconfiguration.cc:164
383#, c-format
384msgid "ERROR: could not create tmp directory %s"
385msgstr "ГРЕШКА: не може да бъде създадена временна папка %s"
386
387#: ../common/rconfiguration.cc:182
388#, c-format
389msgid "ERROR: could not create log directory %s"
390msgstr "ГРЕШКА: не може да бъде създадена папка за дневника %s"
391
392#: ../common/rconfiguration.cc:266
393#, c-format
394msgid "couldn't open %s for writing"
395msgstr "не може да се отвори %s за запис"
396
397#: ../common/rinstallprogress.cc:41
398msgid ""
399"\n"
400"Successfully applied all changes. You can close the window now."
401msgstr ""
402"\n"
403"Всички промени са приложени успешно. Вече може да затворите този прозорец."
404
405#: ../common/rinstallprogress.cc:42
406msgid ""
407"\n"
408"Failed to apply all changes! Scroll in the terminal buffer to see what went "
409"wrong."
410msgstr ""
411"\n"
412"Не всички промени са приложени успешно! Разгледайте този буфер и разберете "
413"къде са грешките."
414
415#: ../common/rinstallprogress.cc:44
416msgid ""
417"\n"
418"Successfully installed all packages of the current medium. To continue the "
419"installation with the next medium close this window."
420msgstr ""
421"\n"
422"Всички пакети от текущото устройство са инсталирани успешно. За да "
423"продължите инсталацията от следващото устройство, затворете този прозорец."
424
425#: ../common/rpackage.cc:196
426msgid "The list of installed files is only available for installed packages"
427msgstr ""
428"Списъкът на инсталираните файлове е наличен единствено за инсталираните "
429"пакети"
430
431#: ../common/rpackage.cc:395
432msgid "or dependency"
433msgstr "или зависимост"
434
435#: ../common/rpackage.cc:509
436#, c-format
437msgid ""
438"\n"
439"Package %s has no available version, but exists in the database.\n"
440"This typically means that the package was mentioned in a dependency and "
441"never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents of "
442"sources.list\n"
443msgstr ""
444"\n"
445"Пакетът %s няма налична версия, но съществува в базата данни.\n"
446"Това обикновено означава, че пакетът е бил споменат като зависимост и никога "
447"не е бил качен в хранилището, бил е остарял или не е наличен в съдържанието "
448"на sources.list\n"
449
450#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
451#. "apt 0.5.4 but 0.5.3 is to be installed"
452#: ../common/rpackage.cc:546
453#, c-format
454msgid "\t%s %s but %s is to be installed"
455msgstr "\t%s %s, но %s ще бъде инсталиран"
456
457#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
458#. "Depends: apt 0.5.4 but 0.5.3 is to be installed"
459#: ../common/rpackage.cc:552
460#, c-format
461msgid " %s: %s %s but %s is to be installed"
462msgstr " %s: %s %s, но %s ще бъде инсталиран"
463
464#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
465#. "apt 0.5.4 but it is not installable"
466#: ../common/rpackage.cc:562
467#, c-format
468msgid "\t%s %s but it is not installable"
469msgstr "\t%s %s, но пакетът не може да се инсталира"
470
471#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
472#. "apt but it is a virtual package"
473#: ../common/rpackage.cc:574
474#, c-format
475msgid "\t%s but it is a virtual package"
476msgstr "\t%s, но пакетът е виртуален"
477
478#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
479#. "Depends: apt but it is a virtual package"
480#: ../common/rpackage.cc:579
481#, c-format
482msgid "%s: %s but it is a virtual package"
483msgstr "%s: %s, но пакетът е виртуален"
484
485#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
486#. "apt but it is not going to be installed"
487#: ../common/rpackage.cc:584
488#, c-format
489msgid "\t%s but it is not going to be installed"
490msgstr "\t%s, но няма да бъде инсталиран"
491
492#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
493#. "Depends: apt but it is not going to be installed"
494#: ../common/rpackage.cc:589
495#, c-format
496msgid "%s: %s but it is not going to be installed"
497msgstr "%s: %s, но няма да бъде инсталиран"
498
499#: ../common/rpackage.cc:608
500msgid " or"
501msgstr " или"
502
503#: ../common/rpackage.cc:890
504msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
505msgstr "Невалиден запис във файла за настройки, няма заглавна част"
506
507#: ../common/rpackage.cc:1271
508msgid "Marked for installation"
509msgstr "Избрани за инсталация"
510
511#: ../common/rpackage.cc:1272
512msgid "Marked for re-installation"
513msgstr "Избрани за преинсталация"
514
515#: ../common/rpackage.cc:1273
516msgid "Marked for upgrade"
517msgstr "Избрани за актуализиране"
518
519#: ../common/rpackage.cc:1274
520msgid "Marked for downgrade"
521msgstr "Избрани за връщане към стара версия"
522
523#: ../common/rpackage.cc:1275
524msgid "Marked for removal"
525msgstr "Избрани за премахване"
526
527#: ../common/rpackage.cc:1276
528msgid "Marked for complete removal"
529msgstr "Избрани за пълно премахване"
530
531#: ../common/rpackage.cc:1277 ../common/rpackageview.cc:123
532#: ../gtk/window_filters.glade.h:33
533msgid "Not installed"
534msgstr "Не са инсталирани"
535
536#: ../common/rpackage.cc:1278
537msgid "Not installed (locked)"
538msgstr "Не са инсталирани (заключени)"
539
540#: ../common/rpackage.cc:1279 ../common/rpackageview.cc:118
541#: ../gtk/window_filters.glade.h:25
542msgid "Installed"
543msgstr "Инсталирани"
544
545#: ../common/rpackage.cc:1280 ../common/rpackageview.cc:138
546#: ../gtk/gsynaptic.cc:531
547msgid "Installed (upgradable)"
548msgstr "Инсталирани (могат да бъдат актуализирани)"
549
550#: ../common/rpackage.cc:1281
551msgid "Installed (locked to the current version)"
552msgstr "Инсталирани (заключени към текущата си версия)"
553
554#: ../common/rpackage.cc:1282 ../common/rpackageview.cc:422
555#: ../gtk/window_filters.glade.h:11
556msgid "Broken"
557msgstr "Развалени"
558
559#: ../common/rpackage.cc:1283
560msgid "Not installed (new in repository)"
561msgstr "Не са инсталирани (нови в хранилището)"
562
563#: ../common/rpackage.h:52 ../common/rpackagefilter.cc:48
564msgid "Depends"
565msgstr "Зависи от"
566
567#: ../common/rpackage.h:52
568msgid "PreDepends"
569msgstr "Предварително зависи от"
570
571#: ../common/rpackage.h:52 ../common/rpackagefilter.cc:53
572msgid "Suggests"
573msgstr "Предлага се"
574
575#: ../common/rpackage.h:53 ../common/rpackagefilter.cc:52
576msgid "Recommends"
577msgstr "Препоръчва се"
578
579#: ../common/rpackage.h:53 ../common/rpackagefilter.cc:50
580msgid "Conflicts"
581msgstr "В конфликт с"
582
583#: ../common/rpackage.h:53 ../common/rpackagefilter.cc:51
584msgid "Replaces"
585msgstr "Замества"
586
587#: ../common/rpackage.h:54
588msgid "Obsoletes"
589msgstr "Напълно заменя"
590
591#: ../common/rpackage.h:54
592msgid "Dependency of"
593msgstr "Зависи от"
594
595#: ../common/rpackagecache.cc:71
596msgid ""
597"The list of sources could not be read.\n"
598"Go to the repository dialog to correct the problem."
599msgstr ""
600"Списъкът с източниците не може да бъде прочетен.\n"
601"За да поправите този проблем, отворете диалоговия прозорец за хранилищата."
602
603#: ../common/rpackagecache.cc:82
604msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
605msgstr ""
606"Списъкът с пакетите или файлът за състоянията им не могат да бъдат "
607"анализирани или отворени."
608
609#: ../common/rpackagecache.cc:120
610msgid "Internal Error, non-zero counts"
611msgstr "Вътрешна грешка: излизане със статус, различен от 0."
612
613#: ../common/rpackagefilter.cc:44 ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:1006
614#: ../gtk/window_find.glade.h:5
615msgid "Name"
616msgstr "Име"
617
618#: ../common/rpackagefilter.cc:45 ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:48
619#: ../gtk/rgmainwindow.cc:975 ../gtk/rgvendorswindow.cc:62
620#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:94 ../gtk/window_main.glade.h:18
621#: ../gtk/window_filters.glade.h:15 ../gtk/rgfiltermanager.h:67
622#: ../gtk/window_details.glade.h:16
623msgid "Description"
624msgstr "Описание"
625
626#: ../common/rpackagefilter.cc:46 ../gtk/window_find.glade.h:4
627#: ../gtk/window_filters.glade.h:30 ../gtk/rgfiltermanager.h:68
628msgid "Maintainer"
629msgstr "Поддържащ пакета"
630
631#: ../common/rpackagefilter.cc:47 ../gtk/window_find.glade.h:8
632msgid "Version"
633msgstr "Версия"
634
635#: ../common/rpackagefilter.cc:49
636msgid "Provides"
637msgstr "Осигурява"
638
639#: ../common/rpackagefilter.cc:54
640msgid "ReverseDepends"
641msgstr "Обратни зависимости"
642
643#. Reverse Depends
644#: ../common/rpackagefilter.cc:55 ../gtk/window_filters.glade.h:37
645#: ../gtk/rgfiltermanager.h:77
646msgid "Origin"
647msgstr "Произход"
648
649#: ../common/rpackagefilter.cc:60 ../common/rpackageview.h:126
650#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:46 ../gtk/rgfetchprogress.cc:88
651#: ../gtk/window_filters.glade.h:55
652msgid "Status"
653msgstr "Състояние"
654
655#. g_object_set(G_OBJECT(renderer), "editable", TRUE, NULL);
656#: ../common/rpackagefilter.cc:61 ../gtk/rgfiltermanager.cc:179
657msgid "Pattern"
658msgstr "Шаблон"
659
660#: ../common/rpackagefilter.cc:62 ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:46
661#: ../gtk/rgmainwindow.cc:847 ../gtk/window_filters.glade.h:54
662msgid "Section"
663msgstr "Раздел"
664
665#: ../common/rpackagefilter.cc:63
666msgid "Priority"
667msgstr "Приоритет"
668
669#: ../common/rpackagefilter.cc:64
670msgid "ReducedView"
671msgstr "Мини-изглед"
672
673#: ../common/rpackagefilter.cc:675
674#, c-format
675msgid "Bad regular expression '%s' in ReducedView file."
676msgstr "Неправилен регулярен израз „%s“ във файла с мини-изгледа."
677
678#: ../common/rpackagelister.cc:295 ../common/rpackagelister.cc:301
679#: ../common/rpackagelister.cc:315
680#, c-format
681msgid "Internal error opening cache (%d). Please report."
682msgstr "Вътрешна грешка при отварянето на кеша (%d). Докладвайте грешката."
683
684#: ../common/rpackagelister.cc:453
685msgid "Unable to correct dependencies"
686msgstr "Зависимостите не могат да бъдат коригирани"
687
688#: ../common/rpackagelister.cc:455
689msgid ""
690"Unable to mark upgrades\n"
691"Check your system for errors."
692msgstr ""
693"Неуспех при избирането на актуализациите\n"
694"Проверете системата си за грешки."
695
696#: ../common/rpackagelister.cc:467
697msgid "Internal Error, AllUpgrade broke stuff. Please report."
698msgstr ""
699"Вътрешна грешка. Цялостното обновяване счупи нещо в системата. Докладвайте "
700"грешката."
701
702#: ../common/rpackagelister.cc:485
703msgid "dist upgrade Failed"
704msgstr "Неуспешен dist upgrade"
705
706#: ../common/rpackagelister.cc:1231
707msgid "Unable to lock the list directory"
708msgstr "Неуспех при заключването на папката със списъци"
709
710#: ../common/rpackagelister.cc:1253
711msgid ""
712"Release files for some repositories could not be retrieved or authenticated. "
713"Such repositories are being ignored."
714msgstr ""
715"Файловете с изданията за някои от хранилищата не можаха да бъдат извлечени "
716"или удостоверени. Тези хранилища са пренебрегнати."
717
718#: ../common/rpackagelister.cc:1330 ../common/rpackagelister.cc:1336
719#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:342
720msgid "Ignoring invalid record(s) in sources.list file!"
721msgstr "Пренебрегване на неправилен запис(и) във файла sources.list!"
722
723#. TRANSLATORS: Error message after a failed download.
724#. The first %s is the URL and the second
725#. one is a detailed error message that
726#. is provided by apt
727#: ../common/rpackagelister.cc:1389
728#, c-format
729msgid ""
730"Failed to fetch %s\n"
731"  %s\n"
732"\n"
733msgstr ""
734"Неуспех при изтеглянето на %s\n"
735"  %s\n"
736"\n"
737
738#: ../common/rpackagelister.cc:1413
739msgid "Some of the packages could not be retrieved from the server(s).\n"
740msgstr "Някои от пакетите не можаха да бъдат изтеглени от сървър(ите).\n"
741
742#: ../common/rpackagelister.cc:1416
743msgid "Do you want to continue, ignoring these packages?"
744msgstr "Искате ли да продължите, пренебрегвайки тези пакети?"
745
746#: ../common/rpackagelister.cc:1423
747msgid "Unable to correct missing packages"
748msgstr "Липсващите пакети не могат да бъдат поправени"
749
750#. _logEntry += _("\n<b>Removed the following ESSENTIAL packages:</b>\n");
751#: ../common/rpackagelister.cc:1563
752msgid ""
753"\n"
754"Removed the following ESSENTIAL packages:\n"
755msgstr ""
756"\n"
757"Премахнати са следните ОСНОВНИ пакети:\n"
758
759#. _logEntry += _("\n<b>Downgraded the following packages:</b>\n");
760#: ../common/rpackagelister.cc:1572
761msgid ""
762"\n"
763"Downgraded the following packages:\n"
764msgstr ""
765"\n"
766"До по-стара версия са променени следните пакети:\n"
767
768#. _logEntry += _("\n<b>Completely removed the following packages:</b>\n");
769#: ../common/rpackagelister.cc:1581
770msgid ""
771"\n"
772"Completely removed the following packages:\n"
773msgstr ""
774"\n"
775"Напълно премахнати са следните пакети:\n"
776
777#. _logEntry += _("\n<b>Removed the following packages:</b>\n");
778#: ../common/rpackagelister.cc:1590
779msgid ""
780"\n"
781"Removed the following packages:\n"
782msgstr ""
783"\n"
784"Премахнати са следните пакети:\n"
785
786#. _logEntry += _("\n<b>Upgraded the following packages:</b>\n");
787#: ../common/rpackagelister.cc:1599
788msgid ""
789"\n"
790"Upgraded the following packages:\n"
791msgstr ""
792"\n"
793"Актуализирани са следните пакети:\n"
794
795#. _logEntry += _("\n<b>Installed the following packages:</b>\n");
796#: ../common/rpackagelister.cc:1610
797msgid ""
798"\n"
799"Installed the following packages:\n"
800msgstr ""
801"\n"
802"Инсталирани са следните пакети:\n"
803
804#. _logEntry += _("\n<b>Reinstalled the following packages:</b>\n");
805#: ../common/rpackagelister.cc:1620
806msgid ""
807"\n"
808"Reinstalled the following packages:\n"
809msgstr ""
810"\n"
811"Преинсталирани са следните пакети:\n"
812
813#: ../common/rpackagelister.cc:1637
814msgid "Unable to lock the download directory"
815msgstr "Папката за изтеглянията не може да бъде заключена"
816
817#: ../common/rpackagelister.cc:1715
818#, c-format
819msgid "Line %u too long in markings file."
820msgstr "Ред %u във файла с избраните пакети е твърде дълъг."
821
822#: ../common/rpackagelister.cc:1729 ../common/rpackagelister.cc:1733
823#, c-format
824msgid "Malformed line %u in markings file"
825msgstr "Грешно форматиран ред %u във файла с избраните пакети"
826
827#: ../common/rpackagelister.cc:1745
828msgid "Setting markings..."
829msgstr "Настройване на избраните пакети..."
830
831#: ../common/rpmindexcopy.cc:135
832msgid "bzip2 failed, perhaps the disk is full."
833msgstr "bzip2 не успя, възможно е дискът да е пълен."
834
835#: ../common/rpackageview.h:96
836msgid "Sections"
837msgstr "Раздели"
838
839#: ../common/rpackageview.h:106
840msgid "Alphabetic"
841msgstr "По азбучен ред"
842
843#: ../common/rpackageview.h:145
844msgid "Search History"
845msgstr "История на търсенето"
846
847#: ../common/rpackageview.h:192
848msgid "Custom"
849msgstr "Потребителски"
850
851#: ../common/rpackageview.cc:116
852msgid "Installed (unsupported)"
853msgstr "Инсталирани (не се поддържат)"
854
855#: ../common/rpackageview.cc:121
856msgid "Not installed (unsupported)"
857msgstr "Не са инсталирани (не се поддържат)"
858
859#: ../common/rpackageview.cc:129 ../gtk/window_filters.glade.h:31
860msgid "New in repository"
861msgstr "Нови в хранилището"
862
863#: ../common/rpackageview.cc:131 ../gtk/window_filters.glade.h:47
864msgid "Pinned"
865msgstr "Приковани"
866
867#: ../common/rpackageview.cc:135
868msgid "Installed (local or obsolete)"
869msgstr "Инсталирани (локално или остарели)"
870
871#: ../common/rpackageview.cc:141
872msgid "Not installed (residual config)"
873msgstr "Не са инсталирани (остатъчна конфигурация)"
874
875#: ../common/rpackageview.cc:400
876msgid "Search Filter"
877msgstr "Филтър за търсене"
878
879#: ../common/rpackageview.cc:408
880msgid "Tasks"
881msgstr "Задачи"
882
883#: ../common/rpackageview.cc:414
884msgid "Reduced View"
885msgstr "Съкратен изглед"
886
887#: ../common/rpackageview.cc:431 ../gtk/gsynaptic.cc:537
888#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:373
889msgid "Marked Changes"
890msgstr "Избрани промени"
891
892#. TRANSLATORS: This is a filter that will give you all packages
893#. with debconf support (that can be reconfigured with debconf)
894#: ../common/rpackageview.cc:442
895msgid "Package with Debconf"
896msgstr "Поддържани от Debconf"
897
898#: ../common/rpackageview.cc:449 ../gtk/window_filters.glade.h:59
899msgid "Upgradable (upstream)"
900msgstr "За актуализиране (основни)"
901
902#: ../common/rsources.cc:69 ../gtk/rgmainwindow.cc:1989
903#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2652 ../gtk/rgmainwindow.cc:2737
904#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2906
905#, c-format
906msgid "Can't read %s"
907msgstr "Не може да бъде прочетен %s"
908
909#: ../common/rsources.cc:131
910#, c-format
911msgid "Syntax error in line %s"
912msgstr "Синтактична грешка на ред %s"
913
914#: ../common/rsources.cc:458
915#, c-format
916msgid "Vendor block %s is invalid"
917msgstr "Разделът за производител %s е невалиден"
918
919#. vim:sts=4:sw=4
920#: ../gtk/dialog_quit.glade.h:1
921msgid ""
922"<b><big>Quit and discard marked changes?</big></b>\n"
923"\n"
924"There are still marked changes that have not yet been applied. They will get "
925"lost if you choose to quit 'Synaptic'."
926msgstr ""
927"<b><big>Изход от програмата и пренебрегване на отбелязаните промени?</big></"
928"b>\n"
929"\n"
930"Има отбелязани промени, които не са приложени. Те ще бъдат загубени, ако "
931"излезете от Synaptic."
932
933#: ../gtk/dialog_conffile.glade.h:1
934msgid "Difference between the files"
935msgstr "Разлика между файловете"
936
937#: ../gtk/dialog_change_version.glade.h:1
938msgid "Force version:"
939msgstr "Принудителен избор на версия:"
940
941#: ../gtk/dialog_change_version.glade.h:2
942msgid "_Force Version"
943msgstr "_Принудителен избор на версия"
944
945#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:1
946msgid ""
947"<b><big>Mark upgrades in a smart way?</big></b>\n"
948"\n"
949"The default upgrade method skips upgrades that would introduce conflicts or "
950"require installation of additional packages.\n"
951"\n"
952"The smart upgrade (dist-upgrade) attempts to resolve conflicts and to fulfil "
953"all dependencies of upgrades in a smart way.\n"
954"\n"
955"<b>Note:</b> The upgrades will be marked only. You still have to apply them "
956"afterwards."
957msgstr ""
958"<b><big>Отбелязване на актуализирането по интелигентен начин?</big></b>\n"
959"\n"
960"При стандартния начин на актуализация се пропускат пакети, които водят то "
961"конфликти или изискват инсталация на допълнителни пакети.\n"
962"\n"
963"Интелигентният начин (dist-upgrade) се опитва да разреши конфликтите и да "
964"задоволи всички зависимости при актуализацията.\n"
965"\n"
966"<b>Забележка:</b> Пакетите за актуализиране само ще бъдат отбелязани. Трябва "
967"да приложите промените след това."
968
969#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:8 ../gtk/window_preferences.glade.h:31
970msgid "Default Upgrade"
971msgstr "Стандартно актуализиране"
972
973#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:9
974msgid "Remember my answer for future upgrades"
975msgstr "Запомняне на този отговор за бъдещи актуализации"
976
977#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:10 ../gtk/window_preferences.glade.h:69
978msgid "Smart Upgrade"
979msgstr "Интелигентно актуализиране"
980
981#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:11
982msgid "This behavior can be changed in the preferences later."
983msgstr ""
984"Това поведение може да бъде променено по-късно в настройките на програмата."
985
986#: ../gtk/gsynaptic.cc:70
987msgid "Usage: synaptic [options]\n"
988msgstr "Начин на употреба: synaptic [опции]\n"
989
990#: ../gtk/gsynaptic.cc:71
991msgid "-h   This help text\n"
992msgstr "-h   Този помощен текст\n"
993
994#: ../gtk/gsynaptic.cc:72
995msgid "-r   Open in the repository screen\n"
996msgstr "-r   Отваряне на екрана с хранилището\n"
997
998#: ../gtk/gsynaptic.cc:73
999msgid "-f=? Give an alternative filter file\n"
1000msgstr "-f=? Задаване на друг файл с филтри\n"
1001
1002#: ../gtk/gsynaptic.cc:74
1003msgid ""
1004"-t   Give an alternative main window title (e.g. hostname with `uname -n`)\n"
1005msgstr ""
1006"-t   Задаване на заглавие на друг главен прозорец (т.е. име на хост с `uname "
1007"-n`)\n"
1008
1009#: ../gtk/gsynaptic.cc:75
1010msgid "-i=? Start with the initial Filter with given name\n"
1011msgstr "-i=? Започване с първоначалния филтър съгласно зададеното име\n"
1012
1013#: ../gtk/gsynaptic.cc:76
1014msgid "-o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
1015msgstr ""
1016"-o=? Задаване на произволна опция в конфигурацията, т.е. -o dir::cache=/tmp\n"
1017
1018#: ../gtk/gsynaptic.cc:77
1019msgid "--upgrade-mode  Call Upgrade and display changes\n"
1020msgstr "--upgrade-mode  Стандартно актуализиране и показване на промените\n"
1021
1022#: ../gtk/gsynaptic.cc:78
1023msgid "--dist-upgrade-mode  Call DistUpgrade and display changes\n"
1024msgstr ""
1025"--dist-upgrade-mode  Интелигентно актуализиране и показване на промените\n"
1026
1027#: ../gtk/gsynaptic.cc:79
1028msgid "--update-at-startup  Call \"Reload\" on startup\n"
1029msgstr "--update-at-startup  „Презареждане“ при стартиране\n"
1030
1031#: ../gtk/gsynaptic.cc:80
1032msgid "--non-interactive Never prompt for user input\n"
1033msgstr "--non-interactive Без въпроси към потребителя\n"
1034
1035#: ../gtk/gsynaptic.cc:81
1036msgid "--task-window Open with task window\n"
1037msgstr "--task-windows Отваряне на прозореца със задачи\n"
1038
1039#: ../gtk/gsynaptic.cc:82
1040msgid "--add-cdrom Add a cdrom at startup (needs path for cdrom)\n"
1041msgstr ""
1042"--add-cdrom Добавяне на cdrom при стартиране (необходим е път до cdrom)\n"
1043
1044#: ../gtk/gsynaptic.cc:83
1045msgid "--ask-cdrom Ask for adding a cdrom and exit\n"
1046msgstr "--add-cdrom Искане за cdrom при стартиране и изход\n"
1047
1048#: ../gtk/gsynaptic.cc:325 ../gtk/gsynaptic.cc:331
1049msgid "Another synaptic is running"
1050msgstr "Вече е стартиран Synaptic"
1051
1052#: ../gtk/gsynaptic.cc:326
1053msgid ""
1054"There is another synaptic running in interactive mode. Please close it "
1055"first. "
1056msgstr "Вече има стартиран Synaptic в диалогов режим, първо го затворете."
1057
1058#: ../gtk/gsynaptic.cc:332
1059msgid ""
1060"There is another synaptic running in non-interactive mode. Please wait for "
1061"it to finish first."
1062msgstr ""
1063"Вече има стартиран Synaptic в автоматичен режим, изчакайте да приключи."
1064
1065#: ../gtk/gsynaptic.cc:357
1066msgid "Unable to get exclusive lock"
1067msgstr "Не може да се заключи системата"
1068
1069#: ../gtk/gsynaptic.cc:358
1070msgid ""
1071"This usually means that another package management application (like apt-get "
1072"or aptitude) already running. Please close that application first."
1073msgstr ""
1074"Това обикновено означава, че е стартирана друга система за управление на "
1075"пакети (като apt-get или aptitude). Първо спрете тази програма."
1076
1077#: ../gtk/gsynaptic.cc:400
1078msgid "You must run this program as the root user."
1079msgstr "Трябва да стартирате тази програма като root потребител."
1080
1081#: ../gtk/gsynaptic.cc:463
1082msgid "Synaptic Package Manager "
1083msgstr "Synaptic - Мениджър на пакети "
1084
1085#: ../gtk/rgcdscanner.cc:63 ../gtk/rgpkgcdrom.cc:86
1086msgid "Scanning CD-ROM"
1087msgstr "Сканиране на CD-ROM"
1088
1089#: ../gtk/rgcdscanner.cc:109
1090msgid "Invalid disc name!"
1091msgstr "Невалидно име на диска!"
1092
1093#: ../gtk/rgcdscanner.cc:121 ../gtk/rgpkgcdrom.cc:122
1094msgid "Disc Label"
1095msgstr "Име на диска"
1096
1097#: ../gtk/rgaboutpanel.cc:63 ../gtk/window_about.glade.h:5
1098msgid "Credits"
1099msgstr "Заслуги"
1100
1101#. skipTaskbar(true);
1102#: ../gtk/rgaboutpanel.cc:81 ../gtk/window_about.glade.h:4
1103msgid "About Synaptic"
1104msgstr "Относно Synaptic"
1105
1106#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:53
1107msgid "Package changes"
1108msgstr "Промени в пакета"
1109
1110#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:91 ../gtk/rgsummarywindow.cc:96
1111msgid "Warning"
1112msgstr "Предупреждение"
1113
1114#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:92 ../gtk/rgsummarywindow.cc:97
1115msgid ""
1116"You are about to install software that <b>can't be authenticated</b>! Doing "
1117"this could allow a malicious individual to damage or take control of your "
1118"system."
1119msgstr ""
1120"На път сте да инсталирате софтуер, <b>чийто произход не може да бъде "
1121"удостоверен</b>! Правейки това може да позволите на злонамерено лице да "
1122"повреди или контролира системата ви."
1123
1124#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:103 ../gtk/rgsummarywindow.cc:109
1125msgid "NOT AUTHENTICATED"
1126msgstr "НЕ СА УДОСТОВЕРЕНИ"
1127
1128#. removed
1129#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:114
1130msgid "To be removed"
1131msgstr "Ще бъдат премахнати"
1132
1133#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:131
1134msgid "To be downgraded"
1135msgstr "Ще бъдат върнати към стара версия"
1136
1137#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:143 ../gtk/rgsummarywindow.cc:190
1138msgid "To be installed"
1139msgstr "Ще бъдат инсталирани"
1140
1141#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:155 ../gtk/rgsummarywindow.cc:178
1142msgid "To be upgraded"
1143msgstr "Ще бъдат актуализирани"
1144
1145#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:167 ../gtk/rgsummarywindow.cc:202
1146msgid "To be re-installed"
1147msgstr "Ще бъдат преинсталирани"
1148
1149#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:178
1150msgid "To be kept"
1151msgstr "Няма да бъдат променени"
1152
1153#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:217
1154#, c-format
1155msgid ""
1156"Replace configuration file\n"
1157"'%s'?"
1158msgstr ""
1159"Да се замени ли конфигурационен файл\n"
1160"„%s“?"
1161
1162#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:218
1163#, c-format
1164msgid ""
1165"The configuration file %s was modified (by you or by a script). An updated "
1166"version is shipped in this package. If you want to keep your current version "
1167"say 'Keep'. Do you want to replace the current file and install the new "
1168"package maintainers version? "
1169msgstr ""
1170"Конфигурационният файл %s е променен (от Вас или от скрипт). Този пакет "
1171"включва по-нова версия. Ако искате да запазите текущата версия, отговорете "
1172"„Не“. Искате ли да се замени текущия файл и да се инсталира новата версия на "
1173"поддържащия пакета? "
1174
1175#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:365 ../gtk/rginstallprogress.cc:284
1176#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:160
1177msgid "Applying Changes"
1178msgstr "Прилагане на промените"
1179
1180#. error from dpkg, needs to be parsed different
1181#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:463
1182#, c-format
1183msgid "Error in package %s"
1184msgstr "Грешка в пакет %s"
1185
1186#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:598 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:601
1187msgid "Changes applied"
1188msgstr "Промените са приложени"
1189
1190#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:657
1191msgid ""
1192"The marked changes are now being applied. This can take some time. Please "
1193"wait."
1194msgstr ""
1195"В момента се прилагат отбелязаните промени. Това може да отнеме известно "
1196"време, изчакайте."
1197
1198#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:662
1199msgid "Installing and removing software"
1200msgstr "Инсталиране и премахване на пакети"
1201
1202#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:664
1203msgid "Removing software"
1204msgstr "Премахване на пакети"
1205
1206#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:666
1207msgid "Installing software"
1208msgstr "Инсталиране на пакети"
1209
1210#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:46
1211msgid "Supported"
1212msgstr "Поддържани"
1213
1214#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:46 ../gtk/window_filters.glade.h:39
1215msgid "Package Name"
1216msgstr "Име на пакета"
1217
1218#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47 ../gtk/rgmainwindow.cc:868
1219msgid "Component"
1220msgstr "Компонент"
1221
1222#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47 ../gtk/rgmainwindow.cc:890
1223msgid "Installed Version"
1224msgstr "Инсталирана версия"
1225
1226#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47
1227msgid "Available Version"
1228msgstr "Налична версия"
1229
1230#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:48
1231msgid "Installed Size"
1232msgstr "Размер на инсталирания пакет"
1233
1234#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:48
1235msgid "Download Size"
1236msgstr "Размер на пакета за изтегляне"
1237
1238#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:377 ../gtk/rgmainwindow.cc:1660
1239#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:104
1240msgid "An error occurred while saving configurations."
1241msgstr "Възникна грешка при запазване на конфигурациите."
1242
1243#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:422
1244msgid "Choose font"
1245msgstr "Избор на шрифт"
1246
1247#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:846
1248msgid "Color selection"
1249msgstr "Избор на цветове"
1250
1251#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:947
1252msgid ""
1253"Prefer package versions from the selected distribution when upgrading "
1254"packages. If you manually force a version from a different distribution, the "
1255"package version will follow that distribution until it enters the default "
1256"distribution."
1257msgstr ""
1258"Предпочитане на версии на пакети от избраната дистрибуция при актуализация. "
1259"Ако ръчно се избере версия от друга дистрибуция, версията на пакета да се "
1260"придържа към нея докато влезе в дистрибуцията по подразбиране."
1261
1262#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:955
1263msgid ""
1264"Never upgrade to a new version automatically. Be _very_ careful with this "
1265"option as you will not get security updates automatically! If you manually "
1266"force a version the package version will follow the choosen distribution."
1267msgstr ""
1268"Никога да не се актуализира до нова версия автоматично. Бъдете _много_ "
1269"внимателни с тази опция, тъй като няма да получавате автоматични "
1270"актуализации, свързани със сигурността! Ако ръчно се избере определена "
1271"версия на пакета, ще се придържа към избраната дистрибуция."
1272
1273#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:963
1274msgid "Let synaptic pick the best version for you. If unsure use this option. "
1275msgstr ""
1276"Synaptic да избира най-подходящата версия. Ако не сте сигурни, използвайте "
1277"тази опция. "
1278
1279#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:1000
1280msgid "Visible"
1281msgstr "Видими"
1282
1283#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:1074 ../gtk/window_preferences.glade.h:65
1284msgid "Preferences"
1285msgstr "Подробности"
1286
1287#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:100 ../gtk/rgmainwindow.cc:932
1288msgid "Size"
1289msgstr "Размер"
1290
1291#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:107 ../gtk/rgmainwindow.cc:825
1292msgid "Package"
1293msgstr "Пакет"
1294
1295#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:114 ../gtk/rgrepositorywin.cc:177
1296msgid "URI"
1297msgstr "Адрес"
1298
1299#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:196
1300#, c-format
1301msgid ""
1302"Please insert the disk labeled:\n"
1303"%s\n"
1304"in drive %s"
1305msgstr ""
1306"Поставете диска, надписан:\n"
1307"%s\n"
1308"в устройство %s"
1309
1310#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:317
1311#, c-format
1312msgid "Download rate: %s/s - %s remaining"
1313msgstr "Скорост на изтегляне: %s/сек - остават %s"
1314
1315#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:323
1316msgid "Download rate: unknown"
1317msgstr "Скорост на изтегляне: неизвестна"
1318
1319#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:325
1320#, c-format
1321msgid "Downloading file %li of %li"
1322msgstr "Изтегляне на %li файл от общо %li"
1323
1324#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:392
1325msgid "Queued"
1326msgstr "На опашка"
1327
1328#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:395
1329msgid "Done"
1330msgstr "Готово"
1331
1332#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:398
1333msgid "Hit"
1334msgstr "Попадение"
1335
1336#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:401
1337msgid "Failed"
1338msgstr "Неуспешно"
1339
1340#: ../gtk/rgfiltermanager.cc:39 ../gtk/window_filters.glade.h:19
1341msgid "Filters"
1342msgstr "Филтри"
1343
1344#: ../gtk/rgfiltermanager.cc:164
1345msgid "Field"
1346msgstr "Поле"
1347
1348#: ../gtk/rgfiltermanager.cc:171
1349msgid "Operator"
1350msgstr "Оператор"
1351
1352#: ../gtk/rgfiltermanager.cc:749
1353#, c-format
1354msgid "New Filter %i"
1355msgstr "Нов филтър %i"
1356
1357#: ../gtk/rginstallprogress.cc:42
1358#: ../gtk/window_rginstall_progress_msgs.glade.h:2
1359msgid "Package Manager output"
1360msgstr "Изход на мениджъра на пакети"
1361
1362#: ../gtk/rginstallprogress.cc:83
1363#, c-format
1364msgid ""
1365"\n"
1366"While installing package %s:\n"
1367"\n"
1368msgstr ""
1369"\n"
1370"Докато се инсталира пакета %s:\n"
1371"\n"
1372
1373#: ../gtk/rginstallprogress.cc:87
1374msgid ""
1375"\n"
1376"While preparing for installation:\n"
1377"\n"
1378msgstr ""
1379"\n"
1380"Докато се подготвя за инсталация:\n"
1381"\n"
1382
1383#: ../gtk/rginstallprogress.cc:129
1384#, c-format
1385msgid ""
1386"APT system reports:\n"
1387"%s"
1388msgstr ""
1389"Системата APT докладва:\n"
1390"%s"
1391
1392#: ../gtk/rglogview.cc:278
1393msgid "Not found"
1394msgstr "Не е намерен"
1395
1396#: ../gtk/rglogview.cc:280
1397msgid ""
1398"Expression was found, please see the list on the left for matching entries."
1399msgstr "Изразът е намерен, вижте списъка вляво за съвпадащи записи."
1400
1401#: ../gtk/rgpkgdetails.cc:106
1402#, c-format
1403msgid "%s Properties"
1404msgstr "Подробности за %s"
1405
1406#. TRANSLATORS: this the format of the available versions in
1407#. the "Properties/Available versions" window
1408#. e.g. "0.56 (unstable)"
1409#. "0.53.4 (testing)"
1410#: ../gtk/rgpkgdetails.cc:164
1411#, c-format
1412msgid "%s (%s)"
1413msgstr "%s (%s)"
1414
1415#: ../gtk/rgmainwindow.cc:150
1416msgid "All"
1417msgstr "Всички"
1418
1419#: ../gtk/rgmainwindow.cc:340 ../gtk/window_main.glade.h:29
1420#: ../gtk/window_details.glade.h:19
1421msgid "No package is selected.\n"
1422msgstr "Няма избрани пакети.\n"
1423
1424#: ../gtk/rgmainwindow.cc:443
1425#, c-format
1426msgid "Select the version of %s that should be forced for installation"
1427msgstr "Изберете версията на %s, която трябва да бъде инсталирана принудително"
1428
1429#: ../gtk/rgmainwindow.cc:445
1430msgid ""
1431"The package manager always selects the most applicable version available. If "
1432"you force a different version from the default one, errors in the dependency "
1433"handling can occur."
1434msgstr ""
1435"Мениджърът на пакети винаги избира най-подходящата налична версия. Ако "
1436"изберете друга версия за принудителна инсталация, може да възникнат грешки "
1437"при задоволяването на зависимостите."
1438
1439#. TRANSLATORS: Column header for the column "Status" in the package list
1440#: ../gtk/rgmainwindow.cc:790
1441msgid "S"
1442msgstr "С"
1443
1444#: ../gtk/rgmainwindow.cc:911
1445msgid "Latest Version"
1446msgstr "Последна версия"
1447
1448#: ../gtk/rgmainwindow.cc:953
1449msgid "Download"
1450msgstr "Изтегляне"
1451
1452#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1208
1453msgid ""
1454"Reload the package information to become informed about new, removed or "
1455"upgraded software packages."
1456msgstr ""
1457"Презареждане на информацията за пакетите за нови, премахнати или "
1458"актуализирани пакети."
1459
1460#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1214
1461msgid "Mark all possible upgrades"
1462msgstr "Избиране на всички възможни актуализации"
1463
1464#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1218 ../gtk/window_summary.glade.h:5
1465msgid "Apply all marked changes"
1466msgstr "Прилагане на всички избрани промени"
1467
1468#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1397
1469msgid "Unmark"
1470msgstr "Премахване на избора"
1471
1472#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1405
1473msgid "Mark for Installation"
1474msgstr "Избиране за инсталация"
1475
1476#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1413
1477msgid "Mark for Reinstallation"
1478msgstr "Избиране за преинсталация"
1479
1480#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1422
1481msgid "Mark for Upgrade"
1482msgstr "Избиране за актуализиране"
1483
1484#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1430
1485msgid "Mark for Removal"
1486msgstr "Избиране за премахване"
1487
1488#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1439
1489msgid "Mark for Complete Removal"
1490msgstr "Избиране за напълно премахване"
1491
1492#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1451
1493msgid "Remove Including Orphaned Dependencies"
1494msgstr "Премахване, включително осиротелите зависими пакети"
1495
1496#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1463
1497msgid "Hold Current Version"
1498msgstr "Задържане на текущата версия"
1499
1500#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1472 ../gtk/window_main.glade.h:31
1501#: ../gtk/window_filters.glade.h:48
1502msgid "Properties"
1503msgstr "Подробности"
1504
1505#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1484
1506msgid "Mark Recommended for Installation"
1507msgstr "Избиране на препоръчаните пакети за инсталация"
1508
1509#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1488
1510msgid "Mark Suggested for Installation"
1511msgstr "Избиране на предложените пакети за инсталация"
1512
1513#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1573
1514msgid ""
1515"Removing this package may render the system unusable.\n"
1516"Are you sure you want to do that?"
1517msgstr ""
1518"Премахването на този пакет може де направи системата нестабилна.\n"
1519"Сигурни ли сте, че искате да направите това?"
1520
1521#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1609
1522#, c-format
1523msgid ""
1524"%i packages listed, %i installed, %i broken. %i to install/upgrade, %i to "
1525"remove; %s will be freed"
1526msgstr ""
1527"%i пакета изброени, %i инсталирани, %i развалени. %i за инсталиране/"
1528"актуализиране, %i за премахване; %s ще бъдат освободени"
1529
1530#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1615
1531#, c-format
1532msgid ""
1533"%i packages listed, %i installed, %i broken. %i to install/upgrade, %i to "
1534"remove; %s will be used"
1535msgstr ""
1536"%i пакета изброени, %i инсталирани, %i развалени. %i за инсталиране/"
1537"актуализиране, %i за премахване; %s ще бъдат заети"
1538
1539#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1621
1540#, c-format
1541msgid ""
1542"%i packages listed, %i installed, %i broken. %i to install/upgrade, %i to "
1543"remove"
1544msgstr ""
1545"%i пакета изброени, %i инсталирани, %i развалени. %i за инсталиране/"
1546"актуализиране, %i за премахване"
1547
1548#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1677
1549#, c-format
1550msgid ""
1551"You have %d broken package on your system!\n"
1552"\n"
1553"Use the \"Broken\" filter to locate it."
1554msgid_plural ""
1555"You have %i broken packages on your system!\n"
1556"\n"
1557"Use the \"Broken\" filter to locate them."
1558msgstr[0] ""
1559"Имате %d развален пакет на вашата система!\n"
1560"\n"
1561"Използвайте филтъра „Развалени“, за да го намерите."
1562msgstr[1] ""
1563"Имате %i развалени пакета на вашата система!\n"
1564"\n"
1565"Използвайте филтъра „Развалени“, за да ги намерите."
1566
1567#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1840
1568msgid "Downloading changelog"
1569msgstr "Изтегляне на дневника с промените"
1570
1571#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1841
1572msgid ""
1573"The changelog contains information about the changes and closed bugs in each "
1574"version of the package."
1575msgstr ""
1576"Дневникът с промените съдържа информация за промени и разрешени грешки във "
1577"всяка версия на пакета."
1578
1579#. TRANSLATORS: Title of the changelog dialog - %s is the name of the package
1580#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1854
1581#, c-format
1582msgid "%s Changelog"
1583msgstr "Дневник с промените на %s"
1584
1585#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1942
1586msgid "Do you want to add another CD-ROM?"
1587msgstr "Искате ли да добавите друг CD-ROM?"
1588
1589#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1976 ../gtk/rgmainwindow.cc:2032
1590msgid "Open changes"
1591msgstr "Отваряне на промените"
1592
1593#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2013 ../gtk/rgmainwindow.cc:2570
1594#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2706 ../gtk/rgmainwindow.cc:2883
1595#, c-format
1596msgid "Can't write %s"
1597msgstr "Не може да бъде запазен %s"
1598
1599#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2039
1600msgid "Save full state, not only changes"
1601msgstr "Запазване на пълното състояние, не само на промените"
1602
1603#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2157
1604msgid "Repositories changed"
1605msgstr "Хранилищата са променени"
1606
1607#. TRANSLATORS: this message appears when the user added/removed
1608#. a repostiory (sources.list entry) a reload (apt-get udpate) is
1609#. needed then
1610#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2161
1611msgid ""
1612"The repository information has changed. You have to click on the \"Reload\" "
1613"button for your changes to take effect"
1614msgstr ""
1615"Информацията за хранилищата е променена. Трябва да натиснете бутона "
1616"„Презареждане“, за да имат ефект промените."
1617
1618#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2172
1619msgid "Never show this message again"
1620msgstr "Това съобщение да не бъде показвано отново"
1621
1622#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2226
1623#, c-format
1624msgid "Found %i packages"
1625msgstr "Намерени са %i пакета"
1626
1627#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2267
1628msgid "Starting help viewer..."
1629msgstr "Стартиране на програмата за помощ..."
1630
1631#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2287
1632msgid ""
1633"No help viewer is installed!\n"
1634"\n"
1635"You need either the GNOME help viewer 'yelp', the 'konqueror' browser or the "
1636"'mozilla' browser to view the synaptic manual.\n"
1637"\n"
1638"Alternatively you can open the man page with 'man synaptic' from the command "
1639"line or view the html version located in the 'synaptic/html' folder."
1640msgstr ""
1641"Не е инсталиран софтуер за преглед на помощта!\n"
1642"\n"
1643"Трябва да има инсталирана програмата за помощ на GNOME - „yelp“, браузърът "
1644"„konqueror“ или браузърът „mozilla“, за да прегледате ръководството на "
1645"Synaptic.\n"
1646"\n"
1647"Можете да пробвате да отворите ръководството с командата „man synaptic“ от "
1648"командния интерпретатор или да прегледате html версията, намираща се в "
1649"папката „synaptic/html“."
1650
1651#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2436
1652msgid ""
1653"Cannot start configuration tool!\n"
1654"You have to install the required package 'libgnome2-perl'."
1655msgstr ""
1656"Инструментът за настройки не може да бъде стартиран!\n"
1657"Трябва да инсталирате пакета „libgnome2-perl“."
1658
1659#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2442
1660msgid "Starting package configuration tool..."
1661msgstr "Стартиране на инструмента за настройки..."
1662
1663#. cout << "RGMainWindow::pkgHelpClicked()" << endl;
1664#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2457
1665msgid "Starting package documentation viewer..."
1666msgstr "Стартиране на пакета за преглед на документацията..."
1667
1668#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2469
1669msgid ""
1670"You have to install the package \"dwww\" to browse the documentation of a "
1671"package"
1672msgstr ""
1673"Трябва да инсталирате пакета „dwww“, за да разгледате документацията на "
1674"даден пакет"
1675
1676#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2534
1677msgid ""
1678"Could not apply changes!\n"
1679"Fix broken packages first."
1680msgstr ""
1681"Промените не могат да бъдат приложени!\n"
1682"Първо трябва да поправите развалените пакети."
1683
1684#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2555
1685msgid "Applying marked changes. This may take a while..."
1686msgstr "Прилагане на избраните промени. Това може да отнеме известно време..."
1687
1688#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2559
1689msgid "Downloading package files"
1690msgstr "Изтегляне на пакетите"
1691
1692#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2560
1693msgid "The package files will be cached locally for installation."
1694msgstr "Пакетните файлове ще бъдат кеширани локално за инсталация."
1695
1696#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2635
1697msgid "Do you want to quit Synaptic?"
1698msgstr "Искате ли да излезете от Synaptic?"
1699
1700#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2691
1701msgid "Downloading package information"
1702msgstr "Изтегляне на информация за пакетите"
1703
1704#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2692
1705msgid ""
1706"The repositories will be checked for new, removed or upgraded software "
1707"packages."
1708msgstr ""
1709"Хранилищата ще бъдат проверени за нови, премахнати или актуализирани пакети."
1710
1711#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2695
1712msgid "Reloading package information..."
1713msgstr "Презареждане на информацията за пакетите..."
1714
1715#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2762
1716msgid "Failed to resolve dependency problems!"
1717msgstr "Неуспех при решаването на проблемите със зависимостите!"
1718
1719#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2764
1720msgid "Successfully fixed dependency problems"
1721msgstr "Проблемите със зависимостите са поправени успешно"
1722
1723#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2780
1724msgid ""
1725"Could not upgrade the system!\n"
1726"Fix broken packages first."
1727msgstr ""
1728"Системата не може да бъде актуализирана!\n"
1729"Първо поправете развалените пакети."
1730
1731#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2829
1732msgid "Marking all available upgrades..."
1733msgstr "Избиране на всички налични пакети за актуализиране..."
1734
1735#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2847
1736msgid "Successfully marked available upgrades"
1737msgstr "Всички налични актуализации са избрани успешно"
1738
1739#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2849
1740msgid "Failed to mark all available upgrades!"
1741msgstr "Неуспех при избирането на всички налични пакети за актуализиране!"
1742
1743#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:88
1744msgid ""
1745"You are adding the \"universe\" component.\n"
1746"\n"
1747" Packages in this component are not supported. Are you sure?"
1748msgstr ""
1749"Добавяте компонента „universe“.\n"
1750"\n"
1751" Пакетите в този компонент не са поддържани. Сигурни ли сте?"
1752
1753#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:120 ../gtk/window_repositories.glade.h:3
1754msgid "Repositories"
1755msgstr "Хранилища"
1756
1757#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:144
1758msgid "Enabled"
1759msgstr "Активно"
1760
1761#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:154
1762msgid "Type"
1763msgstr "Тип"
1764
1765#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:164 ../gtk/rgvendorswindow.cc:62
1766#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:80
1767msgid "Vendor"
1768msgstr "Производител"
1769
1770#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:187 ../gtk/window_preferences.glade.h:35
1771msgid "Distribution"
1772msgstr "Дистрибуция"
1773
1774#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:198
1775msgid "Section(s)"
1776msgstr "Раздел(и)"
1777
1778#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:239
1779msgid "Binary (deb)"
1780msgstr "Двоични (deb)"
1781
1782#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:244
1783msgid "Source (deb-src)"
1784msgstr "Изходен код (deb-src)"
1785
1786#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:253 ../gtk/rgrepositorywin.cc:395
1787#: ../gtk/window_repositories.glade.h:1
1788msgid "(no vendor)"
1789msgstr "(няма производител)"
1790
1791#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:349
1792msgid "Cannot read vendors.list file"
1793msgstr "Файлът vendors.list не може да бъде прочетен"
1794
1795#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:516
1796msgid "Unknown source type"
1797msgstr "Неизвестен тип източник"
1798
1799#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:125
1800msgid "<b>(ESSENTIAL) to be removed</b>"
1801msgstr "<b>(НЕОБХОДИМ) ще бъдат премахнати</b>"
1802
1803#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:139
1804msgid "<b>To be DOWNGRADED</b>"
1805msgstr "<b>Ще бъдат ВЪРНАТИ КЪМ ПО-СТАРА ВЕРСИЯ</b>"
1806
1807#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:152
1808msgid "<b>To be removed</b>"
1809msgstr "<b>Ще бъдат премахнати</b>"
1810
1811#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:165
1812msgid "<b>To be completely removed (including configuration files)</b>"
1813msgstr ""
1814"<b>Ще бъдат премахнати напълно (включително конфигурационните файлове)</b>"
1815
1816#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:217
1817msgid "Unchanged"
1818msgstr "Без промяна"
1819
1820#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:262
1821#, c-format
1822msgid "<b>%s</b> (<b>essential</b>) will be removed\n"
1823msgstr "<b>%s</b> (<b>необходим</b>) ще бъде премахнат\n"
1824
1825#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:271
1826#, c-format
1827msgid "<b>%s</b> will be <b>downgraded</b>\n"
1828msgstr "<b>%s</b> ще бъде <b>заменен с по-стара версия</b>\n"
1829
1830#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:279
1831#, c-format
1832msgid "<b>%s</b> will be removed with configuration\n"
1833msgstr "<b>%s</b> ще бъде напълно премахнат\n"
1834
1835#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:287
1836#, c-format
1837msgid "<b>%s</b> will be removed\n"
1838msgstr "<b>%s</b> ще бъде премахнат\n"
1839
1840#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:296
1841#, c-format
1842msgid "<b>%s</b> (version <i>%s</i>) will be upgraded to version <i>%s</i>\n"
1843msgstr ""
1844"<b>%s</b> (версия <i>%s</i>) ще бъде актуализиран до версия <i>%s</i>\n"
1845
1846#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:307
1847#, c-format
1848msgid "<b>%s</b> (version <i>%s</i>) will be installed\n"
1849msgstr "<b>%s</b> (версия <i>%s</i>) ще бъде инсталиран\n"
1850
1851#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:315
1852#, c-format
1853msgid "<b>%s</b> (version <i>%s</i>) will be re-installed\n"
1854msgstr "<b>%s</b> (версия <i>%s</i>) ще бъде преинсталиран\n"
1855
1856#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:350
1857msgid "Summary"
1858msgstr "Обобщение"
1859
1860#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:420
1861#, c-format
1862msgid "%d package is locked\n"
1863msgid_plural "%d packages are locked\n"
1864msgstr[0] "%d пакет е заключен\n"
1865msgstr[1] "%d пакета са заключени\n"
1866
1867#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:427
1868#, c-format
1869msgid "%d package will be held back and not upgraded\n"
1870msgid_plural "%d packages will be held back and not upgraded\n"
1871msgstr[0] "%d пакет ще бъде задържан и няма да бъде актуализиран\n"
1872msgstr[1] "%d пакета ще бъдат задържани и няма да бъдат актуализирани\n"
1873
1874#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:434
1875#, c-format
1876msgid "%d new package will be installed\n"
1877msgid_plural "%d new packages will be installed\n"
1878msgstr[0] "%d нов пакет ще бъде инсталиран\n"
1879msgstr[1] "%d нови пакета ще бъдат инсталирани\n"
1880
1881#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:441
1882#, c-format
1883msgid "%d new package will be re-installed\n"
1884msgid_plural "%d new packages will be re-installed\n"
1885msgstr[0] "%d нов пакет ще бъде преинсталиран\n"
1886msgstr[1] "%d нови пакета ще бъдат преинсталирани\n"
1887
1888#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:448
1889#, c-format
1890msgid "%d package will be upgraded\n"
1891msgid_plural "%d packages will be upgraded\n"
1892msgstr[0] "%d пакет ще бъде актуализиран\n"
1893msgstr[1] "%d пакета ще бъдат актуализирани\n"
1894
1895#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:455
1896#, c-format
1897msgid "%d package will be removed\n"
1898msgid_plural "%d packages will be removed\n"
1899msgstr[0] "%d пакет ще бъде премахнат\n"
1900msgstr[1] "%d пакета ще бъдат премахнати\n"
1901
1902#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:462
1903#, c-format
1904msgid "%d package will be <b>downgraded</b>\n"
1905msgid_plural "%d packages will be <b>downgraded</b>\n"
1906msgstr[0] "%d пакет ще бъде <b>върнат към по-стара версия</b>\n"
1907msgstr[1] "%d пакета ще бъдат <b>върнати към по-стара версия</b>\n"
1908
1909#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:470
1910#, c-format
1911msgid "<b>Warning:</b> %d essential package will be removed\n"
1912msgid_plural "<b>Warning:</b> %d essential packages will be removed\n"
1913msgstr[0] "<b>Предупреждение:</b> %d основен пакет ще бъде премахнат\n"
1914msgstr[1] "<b>Предупреждение:</b> %d основни пакета ще бъдат премахнати\n"
1915
1916#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:482
1917#, c-format
1918msgid "%s of extra space will be used"
1919msgstr "Ще бъде използвано %s пространство"
1920
1921#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:485
1922#, c-format
1923msgid "%s of extra space will be freed"
1924msgstr "Ще бъде освободено %s пространство"
1925
1926#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:491
1927#, c-format
1928msgid ""
1929"\n"
1930"%s have to be downloaded"
1931msgstr ""
1932"\n"
1933"Трябва да бъдат изтеглени %s"
1934
1935#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:519
1936msgid ""
1937"Essential packages will be removed.\n"
1938"This may render your system unusable!\n"
1939msgstr ""
1940"Ще бъдат премахнати основни пакети.\n"
1941"Това може да направи системата неизползваема!\n"
1942
1943#: ../gtk/rguserdialog.cc:72
1944msgid "The following problems were found on your system:"
1945msgstr "Констатирани са следните проблеми в системата:"
1946
1947#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:39
1948msgid "Setup Vendors"
1949msgstr "Настройка на производителите"
1950
1951#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:62 ../gtk/rgvendorswindow.cc:107
1952msgid "FingerPrint"
1953msgstr "Отпечатък"
1954
1955#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:128
1956msgid "OK"
1957msgstr "Да"
1958
1959#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:132
1960msgid "Add"
1961msgstr "Добавяне"
1962
1963#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:136
1964msgid "Remove"
1965msgstr "Премахване"
1966
1967#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:140
1968msgid "Cancel"
1969msgstr "Отказване"
1970
1971#. TRANSLATORS: this is a abbreviation for "not applicable" (on forms)
1972#. happens when e.g. a package has no installed version (or no
1973#. downloadable version)
1974#: ../gtk/rggladewindow.cc:90 ../gtk/rggladewindow.cc:108
1975msgid "N/A"
1976msgstr "Няма"
1977
1978#: ../gtk/rgfindwindow.cc:129
1979msgid "Find"
1980msgstr "Търсене"
1981
1982#. TRANSLATORS: Title of the task window - %s is the task (e.g. "desktop" or "mail server")
1983#: ../gtk/rgtaskswin.cc:141
1984#, c-format
1985msgid "Description %s"
1986msgstr "Описание на %s"
1987
1988#: ../gtk/window_main.glade.h:1 ../gtk/window_preferences.glade.h:2
1989#: ../gtk/window_summary.glade.h:2 ../gtk/window_filters.glade.h:2
1990#: ../gtk/window_details.glade.h:1
1991msgid "    "
1992msgstr "    "
1993
1994#: ../gtk/window_main.glade.h:2 ../gtk/window_details.glade.h:2
1995msgid "<b>Installed Version</b>"
1996msgstr "<b>Инсталирана версия</b>"
1997
1998#: ../gtk/window_main.glade.h:3 ../gtk/window_details.glade.h:3
1999msgid "<b>Latest Available Version</b>"
2000msgstr "<b>Последна налична версия</b>"
2001
2002#: ../gtk/window_main.glade.h:4 ../gtk/window_details.glade.h:4
2003msgid "<b>Maintainer:</b>"
2004msgstr "<b>Поддържащ пакета:</b>"
2005
2006#: ../gtk/window_main.glade.h:5 ../gtk/window_details.glade.h:5
2007msgid ""
2008"<b>Note:</b> To install a version that is different from the default one, "
2009"choose <b>Package -> Force Version...</b> from the menu."
2010msgstr ""
2011"<b>Забележка:</b> За да инсталирате версия, различна от стандартната, "
2012"изберете <b>Пакет -> Принудителен избор на версия...</b> от менюто."
2013
2014#: ../gtk/window_main.glade.h:6 ../gtk/window_details.glade.h:6
2015msgid "<b>Package:</b>"
2016msgstr "<b>Пакет:</b>"
2017
2018#: ../gtk/window_main.glade.h:7 ../gtk/window_details.glade.h:7
2019msgid "<b>Priority:</b>"
2020msgstr "<b>Приоритет:</b>"
2021
2022#: ../gtk/window_main.glade.h:8 ../gtk/window_details.glade.h:8
2023msgid "<b>Section:</b>"
2024msgstr "<b>Раздел:</b>"
2025
2026#: ../gtk/window_main.glade.h:9 ../gtk/window_details.glade.h:9
2027msgid "<b>Status:</b>"
2028msgstr "<b>Състояние:</b>"
2029
2030#: ../gtk/window_main.glade.h:10 ../gtk/window_details.glade.h:10
2031msgid "<b>Tags:</b>"
2032msgstr "<b>Етикети:</b>"
2033
2034#: ../gtk/window_main.glade.h:11
2035msgid "A_pply Marked Changes"
2036msgstr "При_лагане на избраните промени"
2037
2038#: ../gtk/window_main.glade.h:12
2039msgid "Apply"
2040msgstr "Прилагане"
2041
2042#: ../gtk/window_main.glade.h:13 ../gtk/window_details.glade.h:11
2043msgid "Available versions:"
2044msgstr "Налични версии:"
2045
2046#: ../gtk/window_main.glade.h:14 ../gtk/window_details.glade.h:12
2047msgid "Common"
2048msgstr "Общ"
2049
2050#: ../gtk/window_main.glade.h:15
2051msgid "Dependants"
2052msgstr "Зависими"
2053
2054#: ../gtk/window_main.glade.h:16 ../gtk/window_find.glade.h:1
2055#: ../gtk/window_filters.glade.h:13 ../gtk/rgfiltermanager.h:70
2056#: ../gtk/window_details.glade.h:13
2057msgid "Dependencies"
2058msgstr "Зависимости"
2059
2060#: ../gtk/window_main.glade.h:17 ../gtk/window_details.glade.h:14
2061msgid "Dependencies of the Latest Version"
2062msgstr "Зависимости на последната версия"
2063
2064#: ../gtk/window_main.glade.h:19 ../gtk/window_details.glade.h:17
2065msgid "Download:"
2066msgstr "Изтегляне:"
2067
2068#: ../gtk/window_main.glade.h:20
2069msgid "Icon _Legend"
2070msgstr "_Легенда на иконите"
2071
2072#: ../gtk/window_main.glade.h:21 ../gtk/window_details.glade.h:18
2073msgid "Installed Files"
2074msgstr "Инсталирани файлове"
2075
2076#: ../gtk/window_main.glade.h:22
2077msgid "Mark All Upgrades"
2078msgstr "Всички актуализации"
2079
2080#: ../gtk/window_main.glade.h:23
2081msgid "Mark Packages by _Task..."
2082msgstr "Избиране на пакетите по _задача..."
2083
2084#: ../gtk/window_main.glade.h:24
2085msgid "Mark for Co_mplete Removal"
2086msgstr "Избиране за _пълно премахване"
2087
2088#: ../gtk/window_main.glade.h:25
2089msgid "Mark for R_einstallation"
2090msgstr "Избиране за преи_нсталация"
2091
2092#: ../gtk/window_main.glade.h:26
2093msgid "Mark for _Installation"
2094msgstr "Избиране за _инсталация"
2095
2096#: ../gtk/window_main.glade.h:27
2097msgid "Mark for _Removal"
2098msgstr "Избиране за п_ремахване"
2099
2100#: ../gtk/window_main.glade.h:28
2101msgid "Mark for _Upgrade"
2102msgstr "Избиране за _актуализиране"
2103
2104#: ../gtk/window_main.glade.h:32 ../gtk/window_find.glade.h:6
2105#: ../gtk/window_filters.glade.h:49 ../gtk/window_details.glade.h:21
2106msgid "Provided Packages"
2107msgstr "Осигурени пакети"
2108
2109#: ../gtk/window_main.glade.h:33
2110msgid "Reload"
2111msgstr "Презареждане"
2112
2113#: ../gtk/window_main.glade.h:34
2114msgid "S_earch"
2115msgstr "_Търсене"
2116
2117#: ../gtk/window_main.glade.h:35
2118msgid "S_tatus"
2119msgstr "_Състояние"
2120
2121#: ../gtk/window_main.glade.h:36
2122msgid "Save Markings _As..."
2123msgstr "Запазване на избраните _като..."
2124
2125#: ../gtk/window_main.glade.h:37
2126msgid "Search"
2127msgstr "Търсене"
2128
2129#: ../gtk/window_main.glade.h:38 ../gtk/window_details.glade.h:22
2130msgid "Size:"
2131msgstr "Размер:"
2132
2133#: ../gtk/window_main.glade.h:39
2134msgid "Synaptic"
2135msgstr "Synaptic"
2136
2137#: ../gtk/window_main.glade.h:40
2138msgid "Text Be_side Icons"
2139msgstr "Те_кст до иконите"
2140
2141#: ../gtk/window_main.glade.h:41
2142msgid "Text _Below Icons"
2143msgstr "Текст _под иконите"
2144
2145#: ../gtk/window_main.glade.h:42
2146msgid "U_nmark"
2147msgstr "Према_хване на избора"
2148
2149#: ../gtk/window_main.glade.h:43
2150msgid "U_nmark All"
2151msgstr "Премах_ване на избора на всички"
2152
2153#: ../gtk/window_main.glade.h:44 ../gtk/window_details.glade.h:23
2154msgid "Version:"
2155msgstr "Версия:"
2156
2157#: ../gtk/window_main.glade.h:45 ../gtk/window_details.glade.h:24
2158msgid "Versions"
2159msgstr "Версии"
2160
2161#: ../gtk/window_main.glade.h:46
2162msgid "_About"
2163msgstr "_Относно"
2164
2165#: ../gtk/window_main.glade.h:47
2166msgid "_Add CD-ROM..."
2167msgstr "Добавяне на _CD-ROM..."
2168
2169#: ../gtk/window_main.glade.h:48
2170msgid "_Browse Documentation"
2171msgstr "Разгле_ждане на документацията"
2172
2173#: ../gtk/window_main.glade.h:49
2174msgid "_Configure..."
2175msgstr "Настро_йване..."
2176
2177#: ../gtk/window_main.glade.h:50
2178msgid "_Contents"
2179msgstr "_Ръководство"
2180
2181#: ../gtk/window_main.glade.h:51
2182msgid "_Custom"
2183msgstr "Потре_бителски"
2184
2185#: ../gtk/window_main.glade.h:52
2186msgid "_Download Changelog"
2187msgstr "Изтегляне на _дневника с промените"
2188
2189#: ../gtk/window_main.glade.h:53
2190msgid "_Edit"
2191msgstr "_Редакция"
2192
2193#: ../gtk/window_main.glade.h:54
2194msgid "_File"
2195msgstr "_Файл"
2196
2197#: ../gtk/window_main.glade.h:55
2198msgid "_Filters"
2199msgstr "_Филтри"
2200
2201#: ../gtk/window_main.glade.h:56
2202msgid "_Fix Broken Packages"
2203msgstr "Поправ_яне на развалените пакети"
2204
2205#: ../gtk/window_main.glade.h:57
2206msgid "_Force Version..."
2207msgstr "Принудителен избор на _версия..."
2208
2209#: ../gtk/window_main.glade.h:58
2210msgid "_Help"
2211msgstr "Помо_щ"
2212
2213#: ../gtk/window_main.glade.h:59
2214msgid "_Hide"
2215msgstr "Ск_рита"
2216
2217#: ../gtk/window_main.glade.h:60
2218msgid "_History"
2219msgstr "_История на търсенето"
2220
2221#: ../gtk/window_main.glade.h:61
2222msgid "_Icons Only"
2223msgstr "_Само икони"
2224
2225#: ../gtk/window_main.glade.h:62
2226msgid "_Lock Version"
2227msgstr "_Заключване на версията"
2228
2229#: ../gtk/window_main.glade.h:63
2230msgid "_Mark All Upgrades..."
2231msgstr "_Избор на всички актуализации..."
2232
2233#: ../gtk/window_main.glade.h:64
2234msgid "_Package"
2235msgstr "_Пакет"
2236
2237#: ../gtk/window_main.glade.h:65
2238msgid "_Properties"
2239msgstr "Подро_бности"
2240
2241#: ../gtk/window_main.glade.h:66
2242msgid "_Quick Introduction"
2243msgstr "_Бързо въведение"
2244
2245#: ../gtk/window_main.glade.h:67
2246msgid "_Quit"
2247msgstr "_Спиране на програмата"
2248
2249#: ../gtk/window_main.glade.h:68
2250msgid "_Read Markings..."
2251msgstr "_Отваряне на списък с избрани пакети..."
2252
2253#: ../gtk/window_main.glade.h:69
2254msgid "_Redo"
2255msgstr "_Повтаряне"
2256
2257#: ../gtk/window_main.glade.h:70
2258msgid "_Reload Package Information"
2259msgstr "П_резареждане на информацията за пакетите"
2260
2261#: ../gtk/window_main.glade.h:71
2262msgid "_Repositories"
2263msgstr "_Хранилища"
2264
2265#: ../gtk/window_main.glade.h:72
2266msgid "_Save Markings"
2267msgstr "_Запазване на промените"
2268
2269#: ../gtk/window_main.glade.h:73
2270msgid "_Search..."
2271msgstr "_Търсене..."
2272
2273#: ../gtk/window_main.glade.h:74
2274msgid "_Sections"
2275msgstr "Ра_здели"
2276
2277#: ../gtk/window_main.glade.h:75
2278msgid "_Set Internal Option..."
2279msgstr "Поставяне на _вътрешна опция..."
2280
2281#: ../gtk/window_main.glade.h:76
2282msgid "_Settings"
2283msgstr "_Настройки"
2284
2285#: ../gtk/window_main.glade.h:77
2286msgid "_Text Only"
2287msgstr "Само _текст"
2288
2289#: ../gtk/window_main.glade.h:78
2290msgid "_Toolbar"
2291msgstr "_Лента с инструменти"
2292
2293#: ../gtk/window_main.glade.h:79
2294msgid "_Undo"
2295msgstr "_Отказване на последното действие"
2296
2297#: ../gtk/window_about.glade.h:1
2298msgid ""
2299"<span size=\"small\">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A \n"
2300"Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>"
2301msgstr ""
2302"<span size=\"small\">Copyright (c) 2001-2004 Conectiva S/A \n"
2303"Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>"
2304
2305#: ../gtk/window_about.glade.h:3
2306msgid "<span size=\"xx-large\" weight=\"bold\">Synaptic version</span>"
2307msgstr "<span size=\"xx-large\" weight=\"bold\">Версия на Synaptic</span>"
2308
2309#: ../gtk/window_about.glade.h:6
2310msgid "Debtag support is enabled."
2311msgstr "Поддръжката на Debtag е активирана."
2312
2313#: ../gtk/window_about.glade.h:7
2314msgid "Documented by"
2315msgstr "Документирано от"
2316
2317#: ../gtk/window_about.glade.h:8
2318msgid ""
2319"Man page:\n"
2320"Wybo Dekker <wybo@servalys.nl>\n"
2321"Michael Vogt <mvo@debian.org>\n"
2322"Sebastian Heinlein <sebastain.heinlein@web.de>\n"
2323"\n"
2324"Manual:\n"
2325"Sebastian Heinlein <sebastain.heinlein@web.de>"
2326msgstr ""
2327"Man страница:\n"
2328"Wybo Dekker <wybo@servalys.nl>\n"
2329"Michael Vogt <mvo@debian.org>\n"
2330"Sebastian Heinlein <sebastain.heinlein@web.de>\n"
2331"\n"
2332"Ръководство:\n"
2333"Sebastian Heinlein <sebastain.heinlein@web.de>"
2334
2335#: ../gtk/window_about.glade.h:15
2336msgid ""
2337"Original author:\n"
2338"Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>\n"
2339"\n"
2340"Maintainers:\n"
2341"Michael Vogt <mvo@debian.org>\n"
2342"Gustavo Niemeyer <niemeyer@conectiva.com>\n"
2343"Sebastian Heinlein <sebastian.heinlein@web.de>\n"
2344"\n"
2345"Contributors:\n"
2346"Enrico Zini <enrico@debian.org>\n"
2347"Panu Matilainen <pmatilai@welho.com>\n"
2348"Sviatoslav Sviridov <svd@lintec.minsk.by>"
2349msgstr ""
2350"Автор:\n"
2351"Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>\n"
2352"\n"
2353"Поддържащи програмата:\n"
2354"Michael Vogt <mvo@debian.org>\n"
2355"Gustavo Niemeyer <niemeyer@conectiva.com>\n"
2356"Sebastian Heinlein <sebastian.heinlein@web.de>\n"
2357"\n"
2358"Помагащи:\n"
2359"Enrico Zini <enrico@debian.org>\n"
2360"Panu Matilainen <pmatilai@welho.com>\n"
2361"Sviatoslav Sviridov <svd@lintec.minsk.by>"
2362
2363#: ../gtk/window_about.glade.h:27
2364msgid "Package management software using apt."
2365msgstr "Софтуер за управление на пакетите, използващ apt."
2366
2367#: ../gtk/window_about.glade.h:28
2368msgid ""
2369"This software is licensed under the terms of the GNU General Public License, "
2370"Version 2"
2371msgstr ""
2372"Този софтуер е лицензиран под условията на GNU General Public License, "
2373"Версия 2"
2374
2375#: ../gtk/window_about.glade.h:29
2376msgid "Translated by"
2377msgstr "Преведено от"
2378
2379#: ../gtk/window_about.glade.h:30
2380msgid ""
2381"Visit the home page at \n"
2382"http://www.nongnu.org/synaptic/"
2383msgstr ""
2384"Посетете страницата в Интернет на адрес\n"
2385"http://www.nongnu.org/synaptic/"
2386
2387#: ../gtk/window_about.glade.h:32
2388msgid "Written by"
2389msgstr "Създадено от"
2390
2391#: ../gtk/window_about.glade.h:33
2392msgid "translators-credits"
2393msgstr ""
2394"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
2395"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
2396"\n"
2397"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2398"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2399"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2400
2401#: ../gtk/window_find.glade.h:2
2402msgid "Description and Name"
2403msgstr "Описание и име"
2404
2405#: ../gtk/window_find.glade.h:3
2406msgid "Look in:"
2407msgstr "Търсене в:"
2408
2409#: ../gtk/window_find.glade.h:7
2410msgid "Search:"
2411msgstr "За:"
2412
2413#: ../gtk/window_find.glade.h:9
2414msgid "_Search"
2415msgstr "_Търсене"
2416
2417#: ../gtk/window_fetch.glade.h:1
2418msgid "Show progress of single files"
2419msgstr "Показване прогреса на отделни файлове"
2420
2421#: ../gtk/window_changes.glade.h:1
2422msgid ""
2423"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Mark additional required changes?</"
2424"span>"
2425msgstr ""
2426"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Избиране на допълнително изискваните "
2427"промени?</span>"
2428
2429#: ../gtk/window_changes.glade.h:2
2430msgid ""
2431"The chosen action also affects other packages. The following changes are "
2432"required in order to proceed."
2433msgstr ""
2434"Избраното действие засяга и други пакети. Следните промени са необходими, за "
2435"да продължите."
2436
2437#: ../gtk/window_changes.glade.h:3
2438msgid "_Mark"
2439msgstr "_Избиране"
2440
2441#: ../gtk/window_preferences.glade.h:1 ../gtk/window_summary.glade.h:1
2442#: ../gtk/window_filters.glade.h:1
2443msgid " "
2444msgstr " "
2445
2446#: ../gtk/window_preferences.glade.h:3
2447msgid "<b>Appearance</b>"
2448msgstr "<b>Изглед</b>"
2449
2450#: ../gtk/window_preferences.glade.h:4
2451msgid "<b>Applying Changes</b>"
2452msgstr "<b>Прилагане на промените</b>"
2453
2454#: ../gtk/window_preferences.glade.h:5
2455msgid "<b>Colors</b>"
2456msgstr "<b>Цветове</b>"
2457
2458#: ../gtk/window_preferences.glade.h:6
2459msgid "<b>Columns</b>"
2460msgstr "<b>Колони</b>"
2461
2462#: ../gtk/window_preferences.glade.h:7
2463msgid "<b>Fonts</b>"
2464msgstr "<b>Шрифтове</b>"
2465
2466#: ../gtk/window_preferences.glade.h:8
2467msgid "<b>History files</b>"
2468msgstr "<b>Файлове с историята на промените</b>"
2469
2470#: ../gtk/window_preferences.glade.h:9
2471msgid "<b>Marking Changes</b>"
2472msgstr "<b>Избиране на промени</b>"
2473
2474#: ../gtk/window_preferences.glade.h:10
2475msgid "<b>Package upgrade behaviour (default distribution)</b>"
2476msgstr "<b>Поведение при актуализация (стандартна дистрибуция)</b>"
2477
2478#: ../gtk/window_preferences.glade.h:11
2479msgid "<b>Proxy Server</b>"
2480msgstr "<b>Сървър посредник</b>"
2481
2482#: ../gtk/window_preferences.glade.h:12
2483msgid "<b>Temporary Files</b>"
2484msgstr "<b>Временни файлове</b>"
2485
2486#: ../gtk/window_preferences.glade.h:13
2487msgid ""
2488"<span size=\"large\" weight=\"bold\">These settings affect the core of your "
2489"system. Consider any changes carefully.</span>"
2490msgstr ""
2491"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Тези промени засягат ядрото на "
2492"системата. Обмислете ги внимателно.</span>"
2493
2494#: ../gtk/window_preferences.glade.h:14
2495msgid "A_pplication Font"
2496msgstr "Шрифт на пр_ограмата"
2497
2498#: ../gtk/window_preferences.glade.h:15
2499msgid "Always Ask"
2500msgstr "Винаги предлага"
2501
2502#: ../gtk/window_preferences.glade.h:16
2503msgid "Always prefer the highest version"
2504msgstr "Предпочитане винаги на последната версия"
2505
2506#: ../gtk/window_preferences.glade.h:17
2507msgid "Always prefer the installed version"
2508msgstr "Предпочитане винаги на инсталираната версия"
2509
2510#: ../gtk/window_preferences.glade.h:18
2511msgid "Apply changes in a terminal window"
2512msgstr "Прилагане на промените в терминален прозорец"
2513
2514#: ../gtk/window_preferences.glade.h:19
2515msgid "Ask to confirm changes that also affect other packages"
2516msgstr "Питане за потвърждение при промени, касаещи други пакети"
2517
2518#: ../gtk/window_preferences.glade.h:20
2519msgid "Ask to quit after the changes have been applied successfully"
2520msgstr ""
2521"Предлага да бъде спряна програмата, след като всички промени са приложени "
2522"успешно"
2523
2524#: ../gtk/window_preferences.glade.h:21
2525msgid "Automatically"
2526msgstr "Автоматично"
2527
2528#: ../gtk/window_preferences.glade.h:22
2529msgid "Broken:"
2530msgstr "Развалени:"
2531
2532#: ../gtk/window_preferences.glade.h:23
2533msgid "Clicking on the status icon marks the most likely action"
2534msgstr "Натискането по иконата за състояние избира най-вероятното действие"
2535
2536#: ../gtk/window_preferences.glade.h:24
2537msgid "Color"
2538msgstr "Цвят"
2539
2540#: ../gtk/window_preferences.glade.h:25
2541msgid "Color packages by their status"
2542msgstr "Оцветяване на пакетите в зависимост от състоянието им"
2543
2544#: ../gtk/window_preferences.glade.h:26
2545msgid "Colors"
2546msgstr "Цветове"
2547
2548#: ../gtk/window_preferences.glade.h:27
2549msgid "Columns and Fonts"
2550msgstr "Колони и шрифтове"
2551
2552#: ../gtk/window_preferences.glade.h:28
2553msgid ""
2554"Comma separated list of hosts and domains that will not be contacted through "
2555"the proxy (e.g. localhost, 192.168.1.231, .net)"
2556msgstr ""
2557"Списък от хостове и домейни, разделен със запетаи, които няма да бъдат "
2558"достъпвани чрез сървъра посредник (т.е. localhost, 192.168.1.231, .net)"
2559
2560#: ../gtk/window_preferences.glade.h:29
2561msgid "Completely"
2562msgstr "Напълно"
2563
2564#: ../gtk/window_preferences.glade.h:30
2565msgid "Consider recommended packages as dependencies"
2566msgstr "Разглежда препоръчителните пакети като зависимости"
2567
2568#: ../gtk/window_preferences.glade.h:32
2569msgid "Delete _History files older than:"
2570msgstr "Изтриване на фа_йловете с историята, по стари от:"
2571
2572#: ../gtk/window_preferences.glade.h:33
2573msgid "Delete all cache package files now."
2574msgstr "Изтриване на кешираните файлове на пакетите"
2575
2576#: ../gtk/window_preferences.glade.h:34
2577msgid "Direct connection to the internet"
2578msgstr "Директна връзка с интернет"
2579
2580#: ../gtk/window_preferences.glade.h:36
2581msgid "FTP proxy: "
2582msgstr "FTP сървър посредник: "
2583
2584#: ../gtk/window_preferences.glade.h:37
2585msgid "Files"
2586msgstr "Файлове"
2587
2588#: ../gtk/window_preferences.glade.h:38
2589msgid "General"
2590msgstr "Основни"
2591
2592#: ../gtk/window_preferences.glade.h:39
2593msgid "HTTP proxy: "
2594msgstr "HTTP сървър посредник: "
2595
2596#: ../gtk/window_preferences.glade.h:40
2597msgid "IP address or host name of the ftp proxy server"
2598msgstr "IP адрес или име на хост на ftp сървъра посредник"
2599
2600#: ../gtk/window_preferences.glade.h:41
2601msgid "IP address or host name of the http proxy server"
2602msgstr "IP адрес или хост на http сървъра посредник"
2603
2604#: ../gtk/window_preferences.glade.h:42
2605msgid "Ignore"
2606msgstr "Пренебрегване"
2607
2608#: ../gtk/window_preferences.glade.h:43
2609msgid "Installed (locked):"
2610msgstr "Инсталирани (заключени):"
2611
2612#: ../gtk/window_preferences.glade.h:44
2613msgid "Installed:"
2614msgstr "Инсталирани:"
2615
2616#: ../gtk/window_preferences.glade.h:45
2617msgid "Keep Configuration"
2618msgstr "Запазване на конфигурацията"
2619
2620#: ../gtk/window_preferences.glade.h:46
2621msgid "Manual proxy configuration"
2622msgstr "Ръчна настройка на сървър посредник"
2623
2624#: ../gtk/window_preferences.glade.h:47
2625msgid "Marked for complete removal:"
2626msgstr "Избрани за пълно премахване:"
2627
2628#: ../gtk/window_preferences.glade.h:48
2629msgid "Marked for downgrade:"
2630msgstr "Избрани за връщане към по-стара версия:"
2631
2632#: ../gtk/window_preferences.glade.h:49
2633msgid "Marked for installation:"
2634msgstr "Избрани за инсталация:"
2635
2636#: ../gtk/window_preferences.glade.h:50
2637msgid "Marked for reinstallation:"
2638msgstr "Избрани за преинсталиране:"
2639
2640#: ../gtk/window_preferences.glade.h:51
2641msgid "Marked for removal:"
2642msgstr "Избрани за премахване:"
2643
2644#: ../gtk/window_preferences.glade.h:52
2645msgid "Marked for upgrade:"
2646msgstr "Избрани за актуализиране:"
2647
2648#: ../gtk/window_preferences.glade.h:53
2649msgid "Move D_own"
2650msgstr "Преместване на_долу"
2651
2652#: ../gtk/window_preferences.glade.h:54
2653msgid "Move _Up"
2654msgstr "Преместване на_горе"
2655
2656#: ../gtk/window_preferences.glade.h:55
2657msgid "Network"
2658msgstr "Мрежа"
2659
2660#: ../gtk/window_preferences.glade.h:56
2661msgid "New in repository:"
2662msgstr "Нови в хранилището:"
2663
2664#: ../gtk/window_preferences.glade.h:57
2665msgid "No proxy for: "
2666msgstr "Няма сървър посредник за: "
2667
2668#: ../gtk/window_preferences.glade.h:58
2669msgid "Not installed (locked):"
2670msgstr "Не са инсталирани (заключени):"
2671
2672#: ../gtk/window_preferences.glade.h:59
2673msgid "Not installed:"
2674msgstr "Не са инсталирани:"
2675
2676#: ../gtk/window_preferences.glade.h:60
2677msgid "Number of undo operations:"
2678msgstr "Брой на операциите за връщане назад:"
2679
2680#: ../gtk/window_preferences.glade.h:61
2681msgid "Port number of the ftp proxy server"
2682msgstr "Номер на порта за ftp сървъра посредник"
2683
2684#: ../gtk/window_preferences.glade.h:62
2685msgid "Port number of the http proxy server"
2686msgstr "Номер на порта за http сървъра посредник"
2687
2688#: ../gtk/window_preferences.glade.h:63
2689msgid "Port: "
2690msgstr "Порт: "
2691
2692#: ../gtk/window_preferences.glade.h:64
2693msgid "Prefer versions from: "
2694msgstr "Предпочитане на версии от: "
2695
2696#: ../gtk/window_preferences.glade.h:66
2697msgid "Reloading outdated package information:"
2698msgstr "Презареждане на остарялата информация за пакетите:"
2699
2700#: ../gtk/window_preferences.glade.h:67
2701msgid "Removal of packages: "
2702msgstr "Премахване на пакети: "
2703
2704#: ../gtk/window_preferences.glade.h:68
2705msgid "Show package properties in the main window"
2706msgstr "Показване на подробностите за пакетите в основния прозорец"
2707
2708#: ../gtk/window_preferences.glade.h:70
2709msgid "System upgrade:"
2710msgstr "Актуализиране на системата:"
2711
2712#: ../gtk/window_preferences.glade.h:71
2713msgid "Upgradable:"
2714msgstr "За актуализиране:"
2715
2716#: ../gtk/window_preferences.glade.h:72
2717msgid "Use custom application font"
2718msgstr "Използване на потребителски шрифт за програмата"
2719
2720#: ../gtk/window_preferences.glade.h:73
2721msgid "Use custom terminal font"
2722msgstr "Използване на потребителски шрифт за терминала"
2723
2724#: ../gtk/window_preferences.glade.h:74
2725msgid "_Delete Cached Package Files"
2726msgstr "_Изтриване на кешираните файлове на пакетите"
2727
2728#: ../gtk/window_preferences.glade.h:75
2729msgid "_Delete downloaded packages after installation"
2730msgstr "Изтриване на изте_глените пакети след инсталацията им"
2731
2732#: ../gtk/window_preferences.glade.h:76
2733msgid "_Keep history"
2734msgstr "Запазване на файловете с исто_рията"
2735
2736#: ../gtk/window_preferences.glade.h:77
2737msgid "_Leave all downloaded packages in the cache"
2738msgstr "_Оставяне на всички изтеглени пакети в кеша"
2739
2740#: ../gtk/window_preferences.glade.h:78
2741msgid "_Only delete packages which are no longer available"
2742msgstr "Изтриване _само пакетите, които вече не са налични"
2743
2744#: ../gtk/window_preferences.glade.h:79
2745msgid "_Terminal Font"
2746msgstr "_Терминален шрифт"
2747
2748#: ../gtk/window_preferences.glade.h:80
2749msgid "days"
2750msgstr "дни"
2751
2752#: ../gtk/window_disc_name.glade.h:1
2753msgid "*"
2754msgstr "*"
2755
2756#: ../gtk/window_disc_name.glade.h:2
2757msgid ""
2758"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Enter the label of the CD-ROM</span>"
2759msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Въведете етикета на CD-ROM</span>"
2760
2761#: ../gtk/window_disc_name.glade.h:3
2762msgid "Disc label:"
2763msgstr "Име на диска:"
2764
2765#: ../gtk/window_disc_name.glade.h:4
2766msgid ""
2767"The label will be used to identify the CD-ROM if you want to install "
2768"packages from it later."
2769msgstr ""
2770"Етикетът ще бъде използван, за да се разпознае този CD-ROM в случай, че "
2771"искате да инсталирате пакети от него по-късно."
2772
2773#: ../gtk/window_setopt.glade.h:1
2774msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Set an internal option</span>"
2775msgstr ""
2776"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Поставяне на вътрешна опция</span>"
2777
2778#: ../gtk/window_setopt.glade.h:2
2779msgid "Only experts should use this."
2780msgstr "Би трябвало само експерти да използват това."
2781
2782#: ../gtk/window_setopt.glade.h:3
2783msgid "Value:"
2784msgstr "Стойност:"
2785
2786#: ../gtk/window_setopt.glade.h:4
2787msgid "Variable:"
2788msgstr "Променлива:"
2789
2790#: ../gtk/window_summary.glade.h:3
2791msgid "<b>Summary</b>"
2792msgstr "<b>Обобщение</b>"
2793
2794#: ../gtk/window_summary.glade.h:4
2795msgid ""
2796"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Apply the following changes?</span>"
2797msgstr ""
2798"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Прилагане на следните промени?</span>"
2799
2800#: ../gtk/window_summary.glade.h:6
2801msgid "Download package files only"
2802msgstr "Изтегляне само на пакетни файлове"
2803
2804#: ../gtk/window_summary.glade.h:7
2805msgid "Return to the main screen"
2806msgstr "Връщане към основния екран"
2807
2808#: ../gtk/window_summary.glade.h:8
2809msgid "The package files will be downloaded, but not installed"
2810msgstr "Пакетните файлове ще бъдат изтеглени, но няма да бъдат инсталирани"
2811
2812#: ../gtk/window_summary.glade.h:9
2813msgid ""
2814"This is your last opportunity to look through the list of marked changes "
2815"before they are applied."
2816msgstr ""
2817"Това е последната възможност да прегледате списъка с избраните промени, "
2818"преди те да бъдат приложени."
2819
2820#: ../gtk/window_summary.glade.h:10
2821msgid ""
2822"Vendors sign their packages to verify the origin and integrity of the "
2823"packages. Disabling the verification is a security risk."
2824msgstr ""
2825"Производителите подписват пакетите си, за да се провери произхода и целостта "
2826"им. Изключването на опцията за проверка представлява риск за сигурността."
2827
2828#: ../gtk/window_summary.glade.h:11
2829msgid "Verify package signatures"
2830msgstr "Проверка на подписите на пакетите"
2831
2832#: ../gtk/window_summary.glade.h:12
2833msgid "_Show Details"
2834msgstr "_Показване на подробности"
2835
2836#. TRANSLATORS: this is a label embedded in the "Status" notebook tab, so it describes the "Current [status]"
2837#: ../gtk/window_filters.glade.h:4
2838msgid "<b>Current</b>"
2839msgstr "<b>Текущ</b>"
2840
2841#. TRANSLATORS: this is a label embedded in the "Status" notebook tab, so it describes the "Marked [status]"
2842#: ../gtk/window_filters.glade.h:6
2843msgid "<b>Marked</b>"
2844msgstr "<b>Избран</b>"
2845
2846#. TRANSLATORS: this is a label embedded in the "Status" notebook tab, so it describes the "Other [status]"
2847#: ../gtk/window_filters.glade.h:8
2848msgid "<b>Other</b>"
2849msgstr "<b>Друг</b>"
2850
2851#: ../gtk/window_filters.glade.h:9
2852msgid "AND"
2853msgstr "И"
2854
2855#: ../gtk/window_filters.glade.h:10
2856msgid "Boolean operator between property criterias:"
2857msgstr "Булев оператор между различните критерии:"
2858
2859#: ../gtk/window_filters.glade.h:12
2860msgid "Conflicting Packages"
2861msgstr "Конфликтиращи пакети"
2862
2863#: ../gtk/window_filters.glade.h:14 ../gtk/window_details.glade.h:15
2864msgid "Dependent Packages"
2865msgstr "Зависими пакети"
2866
2867#: ../gtk/window_filters.glade.h:16
2868msgid "Exclude"
2869msgstr "Изключване"
2870
2871#: ../gtk/window_filters.glade.h:17
2872msgid "Exclude selected sections"
2873msgstr "Изключване на избраните раздели"
2874
2875#: ../gtk/window_filters.glade.h:18 ../gtk/rgfiltermanager.h:60
2876msgid "Excludes"
2877msgstr "Изключва"
2878
2879#: ../gtk/window_filters.glade.h:20
2880msgid "For installation or upgrade"
2881msgstr "За инсталация или актуализиране"
2882
2883#: ../gtk/window_filters.glade.h:21
2884msgid "For removal"
2885msgstr "За премахване"
2886
2887#: ../gtk/window_filters.glade.h:22
2888msgid "Include"
2889msgstr "Включване"
2890
2891#: ../gtk/window_filters.glade.h:23
2892msgid "Include selected sections only"
2893msgstr "Включване само на избраните раздели"
2894
2895#: ../gtk/window_filters.glade.h:24 ../gtk/rgfiltermanager.h:59
2896msgid "Includes"
2897msgstr "Включва"
2898
2899#: ../gtk/window_filters.glade.h:26
2900msgid "Installed packages that are up-to-date"
2901msgstr "Инсталирани пакети, които са актуални"
2902
2903#: ../gtk/window_filters.glade.h:27
2904msgid "Installed packages that are upgradable"
2905msgstr "Инсталирани пакети с възможност за актуализиране"
2906
2907#: ../gtk/window_filters.glade.h:28
2908msgid "Installed packages that are upgradable to a later upstream version"
2909msgstr ""
2910"Инсталирани пакети, които могат да бъдат актуализирани до следваща основна "
2911"версия"
2912
2913#: ../gtk/window_filters.glade.h:29
2914msgid "Library packages that are no longer needed (deborphan is required)"
2915msgstr "Пакети с библиотеки, които вече не са нужни (необходим е deborphan)"
2916
2917#: ../gtk/window_filters.glade.h:32
2918msgid "Not installable"
2919msgstr "Инсталирането е невъзможно"
2920
2921#: ../gtk/window_filters.glade.h:34
2922msgid "Not installed packages"
2923msgstr "Пакети, които не са инсталирани"
2924
2925#: ../gtk/window_filters.glade.h:35
2926msgid "Not marked"
2927msgstr "Не са избрани"
2928
2929#: ../gtk/window_filters.glade.h:36
2930msgid "OR"
2931msgstr "ИЛИ"
2932
2933#: ../gtk/window_filters.glade.h:38
2934msgid "Orphaned"
2935msgstr "Осиротял пакет"
2936
2937#: ../gtk/window_filters.glade.h:40
2938msgid "Packages that are new in the repository since that last \"Reload\""
2939msgstr "Пакети, нови в хранилището след последното „Презареждане“"
2940
2941#: ../gtk/window_filters.glade.h:41
2942msgid "Packages that are not available in any repository"
2943msgstr "Пакети, които не са налични в никое хранилище"
2944
2945#: ../gtk/window_filters.glade.h:42
2946msgid "Packages that will be installed or upgraded"
2947msgstr "Пакети, които ще бъдат инсталирани или актуализирани"
2948
2949#: ../gtk/window_filters.glade.h:43
2950msgid "Packages that will be removed"
2951msgstr "Пакети, които ще бъдат премахнати"
2952
2953#: ../gtk/window_filters.glade.h:44
2954msgid "Packages that will never be upgraded"
2955msgstr "Пакети, които никога няма да бъдат актуализирани"
2956
2957#: ../gtk/window_filters.glade.h:45
2958msgid "Packages that won't be changed"
2959msgstr "Пакети, които няма да бъдат променени"
2960
2961#: ../gtk/window_filters.glade.h:46
2962msgid "Packages with broken dependencies"
2963msgstr "Пакети с развалени зависимости"
2964
2965#. replaces/obsoletes
2966#: ../gtk/window_filters.glade.h:50 ../gtk/rgfiltermanager.h:74
2967msgid "Recommendations"
2968msgstr "Препоръчани"
2969
2970#: ../gtk/window_filters.glade.h:51
2971msgid "Removed packages that have left configuration files on the system"
2972msgstr "Премахнати пакети, оставили конфигурационни файлове в системата"
2973
2974#: ../gtk/window_filters.glade.h:52
2975msgid "Replaced Packages"
2976msgstr "Заместени пакети"
2977
2978#: ../gtk/window_filters.glade.h:53
2979msgid "Residual config"
2980msgstr "Остатъчна конфигурация"
2981
2982#. /recommends
2983#: ../gtk/window_filters.glade.h:56 ../gtk/rgfiltermanager.h:75
2984msgid "Suggestions"
2985msgstr "Предложения"
2986
2987#: ../gtk/window_filters.glade.h:57
2988msgid "Tags"
2989msgstr "Етикети"
2990
2991#: ../gtk/window_filters.glade.h:58
2992msgid "Upgradable"
2993msgstr "За актуализиране"
2994
2995#: ../gtk/window_filters.glade.h:60
2996msgid "Version Number"
2997msgstr "Номер на версията"
2998
2999#: ../gtk/window_filters.glade.h:61
3000msgid "_Deselect All"
3001msgstr "Према_хване на избора на всички"
3002
3003#: ../gtk/window_filters.glade.h:62
3004msgid "_Invert All"
3005msgstr "_Обръщане на избора на всички"
3006
3007#: ../gtk/window_filters.glade.h:63
3008msgid "_Select All"
3009msgstr "_Избиране на всички"
3010
3011#: ../gtk/window_repositories.glade.h:2
3012msgid "Distribution:"
3013msgstr "Дистрибуция:"
3014
3015#: ../gtk/window_repositories.glade.h:4
3016msgid "Section(s):"
3017msgstr "Раздел(и):"
3018
3019#: ../gtk/window_repositories.glade.h:5
3020msgid "URI:"
3021msgstr "Адрес:"
3022
3023#: ../gtk/window_repositories.glade.h:6
3024msgid "Vendors..."
3025msgstr "Производители..."
3026
3027#: ../gtk/window_repositories.glade.h:7
3028msgid "deb"
3029msgstr "deb"
3030
3031#: ../gtk/window_repositories.glade.h:8
3032msgid "deb-src"
3033msgstr "deb-src"
3034
3035#: ../gtk/window_repositories.glade.h:9
3036msgid "rpm"
3037msgstr "rpm"
3038
3039#: ../gtk/window_repositories.glade.h:10
3040msgid "rpm-src"
3041msgstr "rpm-src"
3042
3043#: ../gtk/window_rgdebinstall_progress.glade.h:1
3044msgid "<i>Preparing packages...</i>"
3045msgstr "<i>Подготовка на пакетите...</i>"
3046
3047#: ../gtk/window_rgdebinstall_progress.glade.h:2
3048msgid "Automatically close after the changes have been successfully applied"
3049msgstr ""
3050"Автоматично затваряне на прозореца след успешното прилагане на промените"
3051
3052#: ../gtk/window_rgdebinstall_progress.glade.h:3
3053msgid "Terminal"
3054msgstr "Терминал"
3055
3056#: ../gtk/window_rginstall_progress_msgs.glade.h:1
3057msgid "Extra output was generated during Package Manager operation"
3058msgstr ""
3059"Генерирани са допълнителни съобщения при операцията на мениджъра на пакети"
3060
3061#: ../gtk/window_tasks.glade.h:1
3062msgid ""
3063"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Which tasks should be performed by your "
3064"computer?</span>\n"
3065"\n"
3066"These are preselected groups of packages to perform each task. If you select "
3067"a task, the corresponding packages will be marked for installation."
3068msgstr ""
3069"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Какви задачи ще изпълнява компютъра?</"
3070"span>\n"
3071"\n"
3072"Оттук можете да изберете предварително обособени групи от пакети за "
3073"изпълнението на всяка задача. Ако изберете задача, съответните пакети ще "
3074"бъдат отбелязани за инсталация."
3075
3076#: ../gtk/window_tasks.glade.h:4
3077msgid "_Description"
3078msgstr "_Описание"
3079
3080#: ../gtk/window_zvtinstallprogress.glade.h:1
3081msgid "<b>Terminal Output:</b>"
3082msgstr "<b>Терминален изход:</b>"
3083
3084#: ../gtk/window_zvtinstallprogress.glade.h:2
3085msgid "Close this dialog after the changes have been successfully applied"
3086msgstr "Затваряне на този прозорец след успешното прилагане на промените"
3087
3088#: ../data/synaptic.desktop.in.h:1 ../data/synaptic-kde.desktop.in.h:1
3089msgid "Install, remove and upgrade software packages"
3090msgstr "Инсталиране, премахване и актуализиране на софтуерни пакети"
3091
3092#: ../data/synaptic.desktop.in.h:2 ../data/synaptic-kde.desktop.in.h:2
3093msgid "Package Manager"
3094msgstr "Мениджър на пакети"
3095
3096#: ../data/synaptic.desktop.in.h:3 ../data/synaptic-kde.desktop.in.h:3
3097msgid "Synaptic Package Manager"
3098msgstr "Мениджър на пакети (Synaptic)"
3099
3100#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:1
3101msgid " - "
3102msgstr " - "
3103
3104#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:2
3105msgid ""
3106"<b>Note:</b> Changes are not applied instantly. At first you have to mark "
3107"all changes and then to apply them."
3108msgstr ""
3109"<b>Забележка:</b> Промените не се прилагат веднага. Трябва да изберете "
3110"всички желани промени и след това да ги приложите."
3111
3112#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:3
3113msgid "Choose the action from the context menu of the package."
3114msgstr "Избиране на действие от контекстното меню на пакета."
3115
3116#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:4
3117msgid "Click on the status icon to open a menu that contains all actions."
3118msgstr ""
3119"Натискането върху иконата за състоянието отваря меню, което съдържа всички "
3120"действия."
3121
3122#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:5
3123msgid "Double click on the package name."
3124msgstr "Двойно натискане върху името на пакета."
3125
3126#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:6
3127msgid "Quick Introduction"
3128msgstr "Бързо въведение"
3129
3130#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:7
3131msgid "Select the package and choose the action from the 'Package' menu."
3132msgstr "Избор на пакет и посочване на действие от менюто „Пакет“."
3133
3134#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:8
3135msgid "Show this dialog at startup"
3136msgstr "Показване на този прозорец при стартиране"
3137
3138#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:9
3139msgid ""
3140"The software on your system is organized in so called <i>packages</i>. The "
3141"package manager enables you to install, to upgrade or to remove software "
3142"packages."
3143msgstr ""
3144"Софтуерът на системата е организиран в т.нар. <i>пакети</i>. Мениджърът на "
3145"пакети позволява да инсталирате, актуализирате или премахвате софтуерни "
3146"пакети."
3147
3148#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:10
3149msgid ""
3150"You can mark packages for installation, upgrade or removal in several ways:"
3151msgstr ""
3152"Можете да изберете пакети за инсталиране, актуализиране или премахване по "
3153"няколко начина:"
3154
3155#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:11
3156msgid ""
3157"You should reload the package information regularly. Otherwise you could "
3158"miss important security upgrades."
3159msgstr ""
3160"Добре е често да презареждате информацията за пакетите. В противен случай "
3161"може да пропуснете важни актуализации, свързани със сигурността на системата."
3162
3163#: ../gtk/dialog_unmet.glade.h:1
3164msgid ""
3165"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Could not mark all packages for "
3166"installation or upgrade</span>\n"
3167"\n"
3168"The following packages have unresolvable dependencies. Make sure that all "
3169"required repositories are added and enabled in the preferences."
3170msgstr ""
3171"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Неуспех при избирането на всички "
3172"пакети за инсталация или актуализиране</span>\n"
3173"\n"
3174"Следните пакети имат неразрешими зависимости. Уверете се, че всички нужни "
3175"хранилища са добавени и разрешени в настройките."
3176
3177#: ../gtk/dialog_changelog.glade.h:1
3178msgid "Complete changelog of the latest version:"
3179msgstr "Пълен дневник с промените за последната версия:"
3180
3181#: ../gtk/dialog_update_failed.glade.h:1
3182msgid ""
3183"<big><b>Could not download all repository indexes</b></big>\n"
3184"\n"
3185"The repository might be no longer available or could not be contacted "
3186"because of network problems. If available an older version of the failed "
3187"index will be used. Otherwise the repository will be ignored. Check your "
3188"network connection and the correct writing of the repository address in the "
3189"preferences."
3190msgstr ""
3191"<big><b>Изтеглянето на списъка с пакети е невъзможно</b></big>\n"
3192"\n"
3193"Хранилището може вече да не съществува или да е недостъпно поради проблеми с "
3194"мрежовата връзка. Ако е налице, ще бъде използвана стара версия на списъка с "
3195"файловете. В противен случай хранилището ще бъде пренебрегнато. Проверете "
3196"мрежовата връзка и правилността на адреса на хранилището в настройките."
3197
3198#: ../gtk/rgfiltermanager.h:66
3199msgid "Package name"
3200msgstr "Име на пакета"
3201
3202#: ../gtk/rgfiltermanager.h:69
3203msgid "Version number"
3204msgstr "Версия"
3205
3206#. depends, predepends etc
3207#: ../gtk/rgfiltermanager.h:71
3208msgid "Provided packages"
3209msgstr "Осигурени пакети"
3210
3211#. provides and name
3212#: ../gtk/rgfiltermanager.h:72
3213msgid "Conflicting packages"
3214msgstr "Конфликтиращи пакети"
3215
3216#. conflicts
3217#: ../gtk/rgfiltermanager.h:73
3218msgid "Replaced packages"
3219msgstr "Заменени пакети"
3220
3221#. suggests
3222#: ../gtk/rgfiltermanager.h:76
3223msgid "Dependent packages"
3224msgstr "Зависими пакети"
3225
3226#: ../gtk/rgpkgcdrom.cc:68
3227msgid "Please insert a disc in the drive."
3228msgstr "Поставете диск в устройството."
3229
3230#: ../gtk/rgiconlegend.cc:41 ../gtk/window_iconlegend.glade.h:2
3231msgid "Icon Legend"
3232msgstr "Легенда на иконите"
3233
3234#: ../gtk/rgiconlegend.cc:72
3235msgid "Package is supported"
3236msgstr "Пакетът е поддържан"
3237
3238#. vim:ts=3:sw=3:et
3239#: ../gtk/window_iconlegend.glade.h:1
3240msgid ""
3241"<b>The following icons are used to indicate the current status of a package:"
3242"</b>"
3243msgstr "<b>Следните икони показват текущото състояние на пакета:</b>"
3244
3245#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:87
3246msgid "<i>Running...</i>"
3247msgstr "<i>В процес на работа...</i>"
3248
3249#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:117
3250msgid "<i>Finished</i>"
3251msgstr "<i>Изпълнено</i>"
3252
3253#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:128
3254msgid "<i>Can't close while running</i>"
3255msgstr "<i>Не може да бъде затворен, докато работи</i>"
3256
3257#. vim:sts=3:sw=3
3258#: ../gtk/dialog_download_error.glade.h:1
3259msgid ""
3260"<big><b>Could not download all necessary package files</b></big>\n"
3261"\n"
3262"The version of the package that you want to install might be no longer "
3263"available in the repository, or there may be problems with the source of the "
3264"package. Reload the package list and check the source of the package (e.g. "
3265"CD or network connection)."
3266msgstr ""
3267"<big><b>Изтеглянето на всички файлове е невъзможно</b></big>\n"
3268"\n"
3269"Версията на пакета, който искате да инсталирате, може би вече не е налична в "
3270"хранилището. Възможно е и да има проблем с източника на пакета. Презаредете "
3271"списъка с пакетите и проверете източника с пакети (т.е. CD или мрежова "
3272"връзка)."
3273
3274#: ../gtk/dialog_update_outdated.glade.h:1
3275msgid ""
3276"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Your package information is out of "
3277"date</span>\n"
3278"\n"
3279"Your package information is older than 48 hours. There could be important "
3280"security updates available. It is recommended to reload the package "
3281"information regularly."
3282msgstr ""
3283"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Информацията за пакетите е остаряла</"
3284"span>\n"
3285"\n"
3286"Информацията за пакетите е по-стара от 48 часа. Възможно е да има налични "
3287"важни актуализации за сигурността на системата. Препоръчително е да "
3288"презареждате информацията за пакетите редовно."
3289
3290#: ../gtk/dialog_update_outdated.glade.h:4
3291msgid "Remember the answer"
3292msgstr "Запомняне на отговора"
3293
3294#: ../gtk/dialog_update_outdated.glade.h:5
3295msgid "_Reload"
3296msgstr "Преза_реждане"
3297
3298#: ../gtk/window_logview.glade.h:1
3299msgid "History"
3300msgstr "История"
3301
3302#: ../gtk/window_logview.glade.h:2
3303msgid "History of installed, upgraded and removed software packages."
3304msgstr "История на инсталирани, актуализирани и премахнати софтуерни пакети."
3305
3306#~ msgid "Purge"
3307#~ msgstr "Прочистване"
3308
3309#~ msgid "Preparing for removal %s"
3310#~ msgstr "Подготовка за премахване на %s"
3311
3312#~ msgid "Removing %s"
3313#~ msgstr "Премахване на %s"
3314
3315#~ msgid "Removed %s"
3316#~ msgstr "%s е премахнат"
3317
3318#~ msgid "Removing with config %s"
3319#~ msgstr "Напълно премахване на %s"
3320
3321#~ msgid "Removed with config %s"
3322#~ msgstr "%s е напълно премахнат"
3323
3324#~ msgid "Preparing %s"
3325#~ msgstr "Подготовка на %s"
3326
3327#~ msgid "Unpacking %s"
3328#~ msgstr "Разархивиране на %s"
3329
3330#~ msgid "Configuring %s"
3331#~ msgstr "Конфигуриране на %s"
3332
3333#~ msgid "Installed %s"
3334#~ msgstr "%s е инсталиран"
3335
3336#~ msgid "Installing %s"
3337#~ msgstr "Инсталиране на %s"
3338
3339#~ msgid ""
3340#~ "<big><b>Building repository dialog</b></big>\n"
3341#~ "\n"
3342#~ "Please wait."
3343#~ msgstr ""
3344#~ "<big><b>Изграждане на диалоговия прозорец за хранилищата</b></big>\n"
3345#~ "\n"
3346#~ "Изчакайте."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.