source: sharp/leafpad.bg.po

Last change on this file was 686, checked in by yavorescu, 15 years ago

(leafpad/sharp) Актуализиран превод спрямо версия 0.8.9:

  • Коригирани дублирани ускорители (затваря: #336)
  • Стандартизирана информация за "Заслуги"
  • "Изрязване" -> "Отрязване"
  • Български кавички
File size: 6.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of leafpad.
2# Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the leafpad package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005, 2006.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: leafpad 0.8.9\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-04-14 16:40+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-05-20 13:05+0300\n"
13"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: src/menu.c:31
21msgid "/_File"
22msgstr "/_Файл"
23
24#: src/menu.c:33
25msgid "/File/_New"
26msgstr "/Файл/_Нов"
27
28#: src/menu.c:35
29msgid "/File/_Open..."
30msgstr "/Файл/_Отваряне..."
31
32#: src/menu.c:37
33msgid "/File/_Save"
34msgstr "/Файл/_Запазване"
35
36#: src/menu.c:39
37msgid "/File/Save _As..."
38msgstr "/Файл/Запазване _като..."
39
40#: src/menu.c:44
41msgid "/File/_Print..."
42msgstr "/Файл/_Печат..."
43
44#: src/menu.c:47
45msgid "/File/_Quit"
46msgstr "/Файл/_Изход"
47
48#: src/menu.c:49
49msgid "/_Edit"
50msgstr "/_Редактиране"
51
52#: src/menu.c:51
53msgid "/Edit/_Undo"
54msgstr "/Редактиране/_Отмяна"
55
56#: src/menu.c:53
57msgid "/Edit/_Redo"
58msgstr "/Редактиране/_Повтаряне"
59
60#: src/menu.c:57
61msgid "/Edit/Cu_t"
62msgstr "/Редактиране/От_рязване"
63
64#: src/menu.c:59
65msgid "/Edit/_Copy"
66msgstr "/Редактиране/_Копиране"
67
68#: src/menu.c:61
69msgid "/Edit/_Paste"
70msgstr "/Редактиране/По_ставяне"
71
72#: src/menu.c:63
73msgid "/Edit/_Delete"
74msgstr "/Редактиране/Из_триване"
75
76#: src/menu.c:67
77msgid "/Edit/Select _All"
78msgstr "/Редактиране/Избор на вси_чко"
79
80#: src/menu.c:69
81msgid "/_Search"
82msgstr "/_Търсене"
83
84#: src/menu.c:71
85msgid "/Search/_Find..."
86msgstr "/Търсене/_Търсене..."
87
88#: src/menu.c:73
89msgid "/Search/Find _Next"
90msgstr "/Търсене/Намиране на _следващ"
91
92#: src/menu.c:75
93msgid "/Search/Find _Previous"
94msgstr "/Търсене/Намиране на п_редишен"
95
96#: src/menu.c:77
97msgid "/Search/_Replace..."
98msgstr "/Търсене/_Замяна..."
99
100#: src/menu.c:81
101msgid "/Search/_Jump To..."
102msgstr "/Търсене/_Отиване на..."
103
104#: src/menu.c:83
105msgid "/_Options"
106msgstr "/_Настройки"
107
108#: src/menu.c:85
109msgid "/Options/_Font..."
110msgstr "/Настройки/_Шрифт..."
111
112#: src/menu.c:87
113msgid "/Options/_Word Wrap"
114msgstr "/Настройки/Режим с _пренасяне"
115
116#: src/menu.c:89
117msgid "/Options/_Line Numbers"
118msgstr "/Настройки/_Номера на редове"
119
120#: src/menu.c:93
121msgid "/Options/_Auto Indent"
122msgstr "/Настройки/_Автоматичен отстъп"
123
124#: src/menu.c:95
125msgid "/_Help"
126msgstr "/_Помощ"
127
128#: src/menu.c:97
129msgid "/Help/_About"
130msgstr "/Помощ/_Относно"
131
132#: src/callback.c:294
133msgid "GTK+ based simple text editor"
134msgstr "Опростен текстов редактор, базиран на GTK+"
135
136#: src/callback.c:302
137msgid "translator-credits"
138msgstr ""
139"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
140"\n"
141"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
142"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
143"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
144
145#: src/view.c:62
146#, c-format
147msgid "Save changes to '%s'?"
148msgstr "Запазване на промените в „%s“?"
149
150#: src/font.c:44
151msgid "Font"
152msgstr "Шрифт"
153
154#: src/selector.c:99
155#, c-format
156msgid "Current Locale (%s)"
157msgstr "Текущ локал (%s)"
158
159#: src/selector.c:130
160msgid "Other Codeset"
161msgstr "Друго кодиране на символите"
162
163#: src/selector.c:170
164msgid "Code_set:"
165msgstr "Кодиране на _символите:"
166
167#: src/selector.c:192
168#, c-format
169msgid "'%s' is not supported"
170msgstr "„%s“ не се поддържа"
171
172#: src/selector.c:253
173msgid "Auto-Detect"
174msgstr "Автоматично"
175
176#: src/selector.c:305
177msgid "Open"
178msgstr "Отваряне"
179
180#: src/selector.c:305
181msgid "Save As"
182msgstr "Запазване като"
183
184#: src/selector.c:329
185msgid "Ch_aracter Coding:"
186msgstr "Ко_диране на символите:"
187
188#: src/selector.c:400
189#, c-format
190msgid "'%s' already exists. Overwrite?"
191msgstr "„%s“ вече съществува, да се презапише ли?"
192
193#: src/file.c:55
194msgid "Untitled"
195msgstr "Неозаглавено"
196
197#: src/file.c:212
198#, c-format
199msgid "Can't convert codeset to '%s'"
200msgstr "Превръщането в кодиране „%s“ е невъзможно"
201
202#: src/file.c:225
203msgid "Can't open file to write"
204msgstr "Файлът не може да бъде отворен за запис"
205
206#: src/file.c:230
207msgid "Can't write file"
208msgstr "Файлът не може да бъде запазен"
209
210#: src/search.c:140
211msgid "Search string not found"
212msgstr "Търсеният низ не е намерен"
213
214#: src/search.c:193
215msgid "Replace?"
216msgstr "Заменяне?"
217
218#: src/search.c:253
219#, c-format
220msgid "%d strings replaced"
221msgstr "%d низа са заменени"
222
223#: src/search.c:299
224msgid "Replace"
225msgstr "Замяна"
226
227#: src/search.c:306
228msgid "Find"
229msgstr "Търсене"
230
231#: src/search.c:319
232msgid "Fi_nd what:"
233msgstr "Търсене _на:"
234
235#: src/search.c:335
236msgid "Re_place with:"
237msgstr "_Замяна с:"
238
239#: src/search.c:349
240msgid "_Match case"
241msgstr "За_читане на малки/големи"
242
243#: src/search.c:354
244msgid "Replace _all at once"
245msgstr "Замяна на _всички"
246
247#: src/search.c:405
248msgid "Jump To"
249msgstr "Отиване на"
250
251#: src/search.c:411
252msgid "_Jump"
253msgstr "_Отиване на ред"
254
255#: src/search.c:418
256msgid "_Line number:"
257msgstr "_Ред номер:"
258
259#: src/about.c:102
260msgid "Credits"
261msgstr "Заслуги"
262
263#: src/about.c:137
264msgid "Written by"
265msgstr "Автори"
266
267#: src/about.c:140
268msgid "Documented by"
269msgstr "Документирано от"
270
271#: src/about.c:146
272msgid "Translated by"
273msgstr "Преведено от"
274
275#: src/about.c:197
276msgid "C_redits"
277msgstr "З_аслуги"
278
279#: src/about.c:199
280msgid "_Credits"
281msgstr "З_аслуги"
282
283#: src/about.c:209
284#, c-format
285msgid "About %s"
286msgstr "Относно %s"
287
288#: src/gnomeprint.c:259
289msgid "Print"
290msgstr "Печат"
291
292#: src/gnomeprint.c:289
293msgid "Print Preview"
294msgstr "Преглед за печат"
295
296#: leafpad.desktop.in.h:1
297msgid "Simple text editor"
298msgstr "Опростен текстов редактор"
299
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.