source: sharp/gliv.bg.po @ 16

Last change on this file since 16 was 16, checked in by yavorescu, 17 years ago

(GLiv/sharp) Добавен е превода на Димитър Киров. Предстои добавяне на нов компонент в системата и засипване на преводача с доклади за грешки :-))

@ash: Вече го е предал на автора.

File size: 28.9 KB
Line 
1# Димитър Киров <dkirov@gmail.com>
2#
3# GNOME на български!
4# http://gnome.cult.bg
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gliv 1.9.3\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-06-14 20:36+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-06-19 16:01+0300\n"
13"Last-Translator:  Димитър Киров <dkirov@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
19
20#: src/actions.c:121
21msgid "Failed to create a new process"
22msgstr "Неуспех при създаването на нов процес"
23
24#: src/actions.c:126
25#, possible-c-format
26msgid "The action '%s' terminated with a non-null return code: %d"
27msgstr "Действието '%s' приключи с ненулев год на грешка: %d"
28
29#: src/actions.c:228
30msgid "Open in Gimp"
31msgstr "Отваряне в Gimp"
32
33#: src/actions.c:336
34#, possible-c-format
35msgid "The action name '%s' is already used"
36msgstr "Името на действие '%s' вече е заето"
37
38#: src/actions.c:467 src/glade_actions.c:165
39msgid "Name"
40msgstr "Име"
41
42#: src/actions.c:468 src/glade_actions.c:172
43msgid "Command"
44msgstr "Действие"
45
46#: src/collection.c:152
47msgid "Choose a file to save the collection"
48msgstr "Изберете файл, във който да се запази каталога"
49
50#: src/collection.c:159
51#, possible-c-format
52msgid "Overwrite \"%s\" ?"
53msgstr "Да се презапише ли \"%s\"?"
54
55#: src/collection.c:237
56msgid "Elapsed time"
57msgstr "Изминато време"
58
59#: src/collection.c:238
60msgid "Remaining time"
61msgstr "Оставащо време"
62
63#: src/collection.c:239
64msgid "Total time"
65msgstr "Общо време"
66
67#: src/collection.c:250 src/collection.c:652
68#, possible-c-format
69msgid "Saving collection: %s"
70msgstr "Запазване на каталог: %s"
71
72#: src/collection.c:253 src/collection.c:1060
73#, possible-c-format
74msgid "Loading collection: %s"
75msgstr "Зареждане на каталог: %s"
76
77#: src/collection.c:367
78msgid "Inserting files..."
79msgstr "Вмъкване на файлове..."
80
81#: src/collection.c:630
82msgid "No images to put in a collection\n"
83msgstr "Липсват изображения за каталога\n"
84
85#: src/collection.c:637
86msgid "GLiv won't write a collection to a terminal\n"
87msgstr "Каталогът няма да бъде записан в терминал\n"
88
89#: src/collection.c:658
90msgid "Standard output"
91msgstr "Стандартен изход"
92
93#: src/collection.c:1080
94#, possible-c-format
95msgid "%s is not a GLiv collection"
96msgstr "%s не е разпознат като каталог"
97
98#: src/collection.c:1093
99msgid "Choose a collection to load"
100msgstr "Посочете каталог"
101
102#: src/files_list.c:492
103#, possible-c-format
104msgid "Do you really want to delete this file?\n"
105"%s\n"
106msgstr "Наистина ли желаете да изтриете този файл?\n"
107"%s\n"
108
109#: src/files_list.c:530
110msgid "directory/file"
111msgstr "директория/файл"
112
113#: src/gl_widget.c:130
114#, possible-c-format
115msgid "Wrong URI format: %d (instead of 8)"
116msgstr "Невалиден URI формат: %d (вместо 8)"
117
118#: src/gl_widget.c:135
119#, possible-c-format
120msgid "Wrong URI length: %d"
121msgstr "Грешна дължина на URI: %d"
122
123#: src/gl_widget.c:228
124#, possible-c-format
125msgid "Fatal error: GL_MAX_TEXTURE_SIZE = %d\n"
126msgstr "Фатална грешка GL_MAX_TEXTURE_SIZE = %d\n"
127
128#: src/gl_widget.c:232
129msgid "GL_MAX_TEXTURE_SIZE must be >= 64"
130msgstr "GL_MAX_TEXTURE_SIZE трабва да е по-голямо от 64"
131
132#: src/gl_widget.c:260
133msgid "glXMakeCurrent() failed"
134msgstr "Неуспех при изпълнението на glXMakeCurrent()"
135
136#: src/gl_widget.c:327
137msgid "OpenGL not supported"
138msgstr "Липсва подръжка на OpenGL"
139
140#: src/gl_widget.c:338
141msgid "Cannot find an appropriate visual, try glxinfo(1)"
142msgstr "Не е намерен подходящ модул, обърнете се към glxinfo(1)"
143
144#: src/gl_widget.c:345
145msgid "Cannot set the OpenGL capability"
146msgstr ""
147
148#: src/gl_widget.c:383
149#, possible-c-format
150msgid "Unknown OpenGL error (%d)"
151msgstr "Неизвестна грешка в OpenGL (%d)"
152
153#: src/gl_widget.c:387
154#, possible-c-format
155msgid "OpenGL error in %s() at %s:%d:\n"
156"%s"
157msgstr "Грешка в OpenGL в %s() на %s:%d:\n"
158"%s"
159
160#: src/glade_actions.c:43
161msgid "Actions"
162msgstr "Действия"
163
164#: src/glade_actions.c:149
165msgid "Edit Action"
166msgstr "Редактиране на действие"
167
168#: src/glade_actions.c:207
169msgid "In the command field, printf like substitutions can be used:\n"
170"%d\t\tPath to the current file directory\n"
171"%b\t\tCurrent file name\n"
172"%f\t\tPath to the current file\n"
173"%%\t\tA litteral %\n"
174msgstr "В полето действия могат да бъдат използвани \n"
175"стандартни шаблони: \n"
176"%d\t\tПълен път на текущата директория\n"
177"%b\t\tИме на текущия файл\n"
178"%f\t\tПълен път на текущия файл\n"
179"%%\t\tВместо символа %\n"
180
181#: src/glade_image_nr.c:45 src/menus.c:382
182msgid "Load the Nth image..."
183msgstr "Зареждане на N-то изображение"
184
185#: src/glade_image_nr.c:66
186msgid "Enter an image number:"
187msgstr "Номер на изображение:"
188
189#: src/glade_image_nr.c:83
190msgid "directory"
191msgstr "директория"
192
193#: src/glade_image_nr.c:89
194msgid "file"
195msgstr "файл"
196
197#: src/glade_options.c:136 src/menus.c:452
198msgid "Options"
199msgstr "Изглед"
200
201#: src/glade_options.c:172
202msgid "Save options now"
203msgstr "Запазване на настройките"
204
205#: src/glade_options.c:176 src/rcfile.c:116
206msgid "Save options when quitting"
207msgstr "Запазване на настройките при изход от програмата"
208
209#: src/glade_options.c:191
210msgid "Configuration file"
211msgstr "Файл с настройки"
212
213#: src/glade_options.c:213
214msgid "Scrollbars enabled"
215msgstr "Показване на плъзгачите"
216
217#: src/glade_options.c:220
218msgid "Fullscreen mode"
219msgstr "На цял екран"
220
221#: src/glade_options.c:227
222msgid "Menu bar enabled"
223msgstr "Показване на лентата с менюта"
224
225#: src/glade_options.c:234
226msgid "Status bar enabled"
227msgstr "Показване на лентата за състояние"
228
229#: src/glade_options.c:241 src/rcfile.c:115
230msgid "Confirm before quitting"
231msgstr "Потвърждаване изход от програмата"
232
233#: src/glade_options.c:248 src/rcfile.c:113
234msgid "Automatic window resizing"
235msgstr "Автоматично оразмеряване на прозореца"
236
237#: src/glade_options.c:259
238msgid "Delay before hiding the cursor\n"
239"0: feature disabled"
240msgstr "Забавяне преди да се скрие показалеца\n"
241"0: показалеца да не се скрива"
242
243#: src/glade_options.c:272 src/glade_options.c:564 src/glade_options.c:635
244msgid "milliseconds"
245msgstr "милисекунди"
246
247#: src/glade_options.c:277
248msgid "Interface"
249msgstr "Изглед"
250
251#: src/glade_options.c:288 src/rcfile.c:98
252msgid "Scale down large images"
253msgstr "Мащабиране на големи изображения"
254
255#: src/glade_options.c:295 src/rcfile.c:97
256msgid "Maximize small images"
257msgstr "Мащабиране на малки изображения"
258
259#: src/glade_options.c:302 src/rcfile.c:107
260msgid "Build mipmaps"
261msgstr ""
262
263#: src/glade_options.c:309 src/rcfile.c:104
264msgid "Dithering"
265msgstr ""
266
267#: src/glade_options.c:316 src/rcfile.c:110
268msgid "Keep only one image in memory"
269msgstr "Само текущото изображение да бъде в паметта"
270
271#: src/glade_options.c:323 src/rcfile.c:114
272msgid "No automatic image centering"
273msgstr "Да не се излиза центрирано"
274
275#: src/glade_options.c:330
276msgid "Keep transformations when switching images"
277msgstr "Същите трансформации във следващи изображения"
278
279#: src/glade_options.c:337 src/rcfile.c:120
280msgid "Check for OpenGL errors"
281msgstr "Проверка за грешки на OpenGL"
282
283#: src/glade_options.c:344 src/images_menus.c:303 src/images_menus.c:446
284#: src/menus.c:470
285msgid "Images"
286msgstr "Изображения"
287
288#: src/glade_options.c:357 src/rcfile.c:106
289msgid "Build images menus at startup"
290msgstr "Съставяне на меню изображения при стартиране"
291
292#: src/glade_options.c:362 src/rcfile.c:108
293msgid "Make mnemonics for images menus"
294msgstr "Бързи клавиши за меню изображения"
295
296#: src/glade_options.c:367 src/rcfile.c:111
297msgid "Show thumbnails in images menus"
298msgstr "Показване на прегледи в менюто с изображения"
299
300#: src/glade_options.c:376 src/glade_options.c:385
301msgid "pixels"
302msgstr ""
303
304#: src/glade_options.c:394 src/rcfile.c:126
305msgid "Thumbnail height"
306msgstr "Височина на преглед"
307
308#: src/glade_options.c:423 src/rcfile.c:125
309msgid "Thumbnail width"
310msgstr "Широчина на преглед"
311
312#: src/glade_options.c:432
313msgid "Images menus"
314msgstr "Меню изображения"
315
316#: src/glade_options.c:443 src/rcfile.c:102
317msgid "Zoom centered on pointer"
318msgstr "Мащабиране спрямо позицията на показалеца"
319
320#: src/glade_options.c:472
321msgid "History length\n"
322"0: feature disabled\n"
323"-1: infinite"
324msgstr "Брой промени в историята\n"
325" 0: да не се запазват промени\n"
326"-1: неограничен брой"
327
328#: src/glade_options.c:480
329msgid "Maximum framerate\n"
330"-1: infinite"
331msgstr "Максимална честота на кадри\n"
332"-1: неограничена"
333
334#: src/glade_options.c:488
335msgid "elements"
336msgstr "елементи"
337
338#: src/glade_options.c:496
339msgid "fps"
340msgstr "кадри в секунда"
341
342#: src/glade_options.c:504 src/menus.c:406
343msgid "Transformations"
344msgstr "Трансформиране"
345
346#: src/glade_options.c:519 src/rcfile.c:112
347msgid "Start with the slide show"
348msgstr "Стартиране в режим на прожекция"
349
350#: src/glade_options.c:524 src/rcfile.c:109
351msgid "Make the slide show loop"
352msgstr "Повтаряне на прожекцията, когато стигне в края"
353
354#: src/glade_options.c:533 src/rcfile.c:127
355msgid "Last/First image notice time"
356msgstr "Съобщението за първо/последно изображение е активно"
357
358#: src/glade_options.c:540
359msgid "Delay between images during the slide show"
360msgstr "Забавяне показването на следващ при прожекция"
361
362#: src/glade_options.c:557
363msgid "seconds"
364msgstr "секунди"
365
366#: src/glade_options.c:585
367msgid "Enable transitions between images"
368msgstr "Преливания между изображенията"
369
370#: src/glade_options.c:594 src/rcfile.c:128
371msgid "Steps count in a transition"
372msgstr "Брой на стъпки в преливане"
373
374#: src/glade_options.c:621
375msgid "steps"
376msgstr "стъпки"
377
378#: src/glade_options.c:628 src/rcfile.c:129
379msgid "Time to wait between each step"
380msgstr "Изчакване между стъпките"
381
382#: src/glade_options.c:642
383msgid "Slide show"
384msgstr "Прожекция"
385
386#: src/glade_options.c:655
387msgid "Alpha 2"
388msgstr "Алфа 2"
389
390#: src/glade_options.c:662
391msgid "Alpha 1"
392msgstr "Алфа 1"
393
394#: src/glade_options.c:669 src/glade_options.c:704
395msgid "Background"
396msgstr "Фон"
397
398#: src/glade_options.c:690
399msgid "Alpha checks"
400msgstr "Прозрачни области"
401
402#: src/help.c:109
403msgid "GLiv help"
404msgstr "Кратко ръководство за GLiv"
405
406#: src/help.c:153
407msgid "GLiv about box"
408msgstr "Относно GLiv"
409
410#: src/help_text.c:15
411msgid "ESC, q : Quit"
412msgstr "ESC, q : Изход от програмата"
413
414#: src/help_text.c:18
415msgid "f      : Full-screen/window"
416msgstr "f      : На цял екран"
417
418#: src/help_text.c:21
419msgid "+/=/-  : Zoom in/in/out"
420msgstr "+/=/-  : Мащабиране"
421
422#: src/help_text.c:24
423msgid "n/p    : Next/previous image"
424msgstr "n/p    : Следващо/предишно изображение"
425
426#: src/help_text.c:27
427msgid "l      : Reduce the image to the window"
428msgstr "l      : Вместване в прозореца, ако е по-голямо"
429
430#: src/help_text.c:30
431msgid "M      : Maximize the image to the window"
432msgstr "M      : Вместване в прозореца, ако е по-малко"
433
434#: src/help_text.c:33
435msgid "m      : Make the image fit the window"
436msgstr "m      : Вместване в прозореца"
437
438#: src/help_text.c:36
439msgid "r      : Reset position and size"
440msgstr "r      : Първоначални размери и позиция"
441
442#: src/help_text.c:39
443msgid "b      : Toggle display of the menu bar"
444msgstr "b      : Скриване/показване на лентата с менютата"
445
446#: src/help_text.c:42
447msgid "i      : Toggle display of the info bar"
448msgstr "i      : Скриване/показване на лентата за състоянието"
449
450#: src/help_text.c:45
451msgid "s      : Toggle display of the scrollbars"
452msgstr "s      : Скриване/показване на плъзгачите"
453
454#: src/help_text.c:48
455msgid "a      : Toggle display of the alpha checks"
456msgstr "a      : Скриване/показване на прозрачни области"
457
458#: src/help_text.c:51
459msgid "h      : Toggle display of the help box"
460msgstr "h      : Това ръководство"
461
462#: src/help_text.c:54
463msgid "o      : Display the open dialog"
464msgstr "o      : Отваряне на изображение"
465
466#: src/help_text.c:57
467msgid "t      : Display the options dialog"
468msgstr "t      : Прозорец за настройки"
469
470#: src/help_text.c:60
471msgid "d      : Hide the cursor"
472msgstr "d      : Скриване на показалеца"
473
474#: src/help_text.c:63
475msgid "u      : Undo"
476msgstr "u      : Отмяна (възтановяване на предходно състояние)"
477
478#: src/help_text.c:66
479msgid "y      : Redo"
480msgstr "y      : Повтаряне (връщане на състояние преди възстановяване)"
481
482#: src/help_text.c:69
483msgid "c      : Clear the history"
484msgstr "c      : Изчистване на историята с промени"
485
486#: src/help_text.c:72
487msgid "x      : Delete the current file"
488msgstr "x      : Изтриване на текущия файл"
489
490#: src/help_text.c:75
491msgid "C-up   : Rotate by +90 degrees"
492msgstr "C-up   : Завъртане на +90 градуса"
493
494#: src/help_text.c:78
495msgid "C-down : Rotate by -90 degrees"
496msgstr "C-down : Завъртане на -90 градуса"
497
498#: src/help_text.c:81
499msgid "C-left : Rotate by +0.1 degree"
500msgstr "C-left : Завъртане на +0.1 градуса"
501
502#: src/help_text.c:84
503msgid "C-right: Rotate by -0.1 degree"
504msgstr "C-right: Завъртане на -0.1 градуса"
505
506#: src/help_text.c:87
507msgid "z      : Horizontal flip"
508msgstr "z      : Вертикално обръщане"
509
510#: src/help_text.c:90
511msgid "e      : Vertical flip"
512msgstr "е      : Хоризонтално обръщане"
513
514#: src/help_text.c:95
515msgid "The first mouse button and the arrow keys will move the image unless "
516"the Control key is pressed. In which case the image will be rotated "
517"around the window center."
518msgstr "Левият бутон на мишката, както и стрелките от клавиатурата преместват изображението. Когато едновременно е натиснат и клавиша \"Control\" изображението се завърта около центъра на прозореца."
519
520#: src/help_text.c:98
521msgid "Your mouse wheel (if supported) will zoom the image and switch it "
522"when you press the button."
523msgstr "Плъзгача на мишката мащабира изображението. При натискане се зарежда следващото изображение."
524
525#: src/help_text.c:101
526msgid "You can also zoom by dragging the mouse vertically while holding "
527"Shift and the first button."
528msgstr "Може да мащабирате като задържите клавиша \"shift\" и предвижвате мишката по вертикал при натиснат ляв бутон."
529
530#: src/help_text.c:104
531msgid "Space and Backspace act like n and p."
532msgstr "(\"Шпация\",\"Backspace\") действат също като (n,p)"
533
534#: src/help_text.c:107
535msgid "Draw a rectangle with the third button and gliv will zoom in it."
536msgstr "Начертайте правоъгълник със десния бутон на мишката и gliv ще мащабира очертаното."
537
538#: src/images_menus.c:84
539msgid "Rebuilding:"
540msgstr "Съставяне:"
541
542#: src/images_menus.c:197 src/images_menus.c:413 src/menus.c:466
543msgid "Directories"
544msgstr "Директории"
545
546#: src/images_menus.c:271
547msgid "Current image directory..."
548msgstr "Текуща директория с изображения..."
549
550#: src/images_menus.c:336 src/menus.c:323
551msgid "Rebuild this menu"
552msgstr "Съставяне на това меню"
553
554#: src/include/about.h:6
555msgid "GLiv version"
556msgstr "GLiv версия"
557
558#: src/include/about.h:8
559msgid "Use 'gliv --help' to have command line options.\n"
560"A quick help is accessible by typing 'h' or using the menu."
561msgstr "Използвайте 'gliv --help' за списъка с флагове на командния ред \n"
562"С натискане на клавиша 'h' се зарежда кратко ръководство."
563
564#: src/include/about.h:10
565msgid "See http://guichaz.free.fr/gliv for updates."
566msgstr "Посетете http://guichaz.free.fr/gliv за нови версии."
567
568#: src/loading.c:81
569#, possible-c-format
570msgid "%s not while loading an image\n"
571msgstr "Не %s при зареждането на изображение\n"
572
573#: src/loading.c:83
574#, possible-c-format
575msgid "%s while loading %s\n"
576msgstr "%s при зареждането на %s\n"
577
578#: src/loading.c:102
579msgid "alpha channel"
580msgstr "алфа канал"
581
582#: src/loading.c:157
583#, possible-c-format
584msgid "%s: unknown decompressed extension\n"
585msgstr ""
586
587#: src/loading.c:164
588#, possible-c-format
589msgid "%s: image cannot be compressed twice\n"
590msgstr ""
591
592#: src/loading.c:187
593#, possible-c-format
594msgid "%s: unknown extension (none)\n"
595msgstr "%s е с непознато разширение (няма)\n"
596
597#: src/loading.c:196
598#, possible-c-format
599msgid "%s: unknown extension\n"
600msgstr "%s е с непознато разширение\n"
601
602#: src/loading.c:283 src/next_image.c:277
603#, possible-c-format
604msgid "Cannot load %s"
605msgstr "%s не може да бъде зареден"
606
607#: src/main.c:64
608#, possible-c-format
609msgid "Command line flags should be on or off, not %s\n"
610msgstr "Флаговете на командния ред трябва да бъдат \"on\" или \"off\", а не %s\n"
611
612#: src/main.c:179
613msgid "Cannot sort and shuffle at the same time\n"
614msgstr "Не е възможно едновременно да се подрежда и разбърква\n"
615
616#: src/main.c:243
617msgid "Do you really want to quit GLiv?"
618msgstr "Наистина ли желаете да излезете от GLiv?"
619
620#: src/main.c:290 src/next_image.c:500
621msgid "No image found"
622msgstr "Няма разпознато изображение"
623
624#: src/menus.c:355
625msgid "File"
626msgstr "Файл"
627
628#: src/menus.c:356
629msgid "Open..."
630msgstr "Отваряне..."
631
632#: src/menus.c:357
633msgid "Open directory..."
634msgstr "Отваряне на директория..."
635
636#: src/menus.c:359
637msgid "Load collection..."
638msgstr "Зареждане на каталог..."
639
640#: src/menus.c:360
641msgid "Save collection..."
642msgstr "Запазване на каталог..."
643
644#: src/menus.c:362
645msgid "Quit"
646msgstr "Спиране на програмата"
647
648#: src/menus.c:366
649msgid "Commands"
650msgstr "Действия"
651
652#: src/menus.c:367
653msgid "Move top left"
654msgstr "Преместване в горния ляв ъгъл"
655
656#: src/menus.c:368
657msgid "Maximize small image"
658msgstr "Вместване в прозореца, ако е по-малко"
659
660#: src/menus.c:369
661msgid "Scale down large image"
662msgstr "Вместване в прозореца, ако е по-голямо"
663
664#: src/menus.c:371
665msgid "Image fit window"
666msgstr "Вместване в прозореца"
667
668#: src/menus.c:374
669msgid "Horizontal flip"
670msgstr "Вертикално обръщане"
671
672#: src/menus.c:377
673msgid "Vertical flip"
674msgstr "Хоризонтално обръщане"
675
676#: src/menus.c:380
677msgid "Load previous image"
678msgstr "Зареждане на предишното изображение"
679
680#: src/menus.c:381
681msgid "Load next image"
682msgstr "Зареждане на следващото изображение"
683
684#: src/menus.c:384
685msgid "Sort images list"
686msgstr "Подреждане на списъка с изображения"
687
688#: src/menus.c:385
689msgid "Shuffle images list"
690msgstr "Разбъркване на списъка с изображения"
691
692#: src/menus.c:387
693msgid "Rebuild images menus"
694msgstr "Съставяне на меню изображения"
695
696#: src/menus.c:388
697msgid "Stop rebuilding the images menu"
698msgstr "Спиране съставянето на меню изображения"
699
700#: src/menus.c:392 src/next_image.c:750
701msgid "Start the slide show"
702msgstr "Начало на прожекция"
703
704#: src/menus.c:396
705msgid "Remove the current file"
706msgstr "Изтриване на текущия файл"
707
708#: src/menus.c:399
709msgid "Edit actions"
710msgstr "Редактиране на действията"
711
712#: src/menus.c:400
713msgid "Action on the current image"
714msgstr "Действие за текущото изображение"
715
716#: src/menus.c:402
717msgid "Action on every image"
718msgstr "Действие за всяко изображение"
719
720#: src/menus.c:407
721msgid "Undo"
722msgstr "Отмяна"
723
724#: src/menus.c:408
725msgid "Redo"
726msgstr "Повтаряне"
727
728#: src/menus.c:409
729msgid "Clear history"
730msgstr "Изчистване на историята"
731
732#: src/menus.c:411
733msgid "Move left"
734msgstr "Преместване наляво"
735
736#: src/menus.c:414
737msgid "Move right"
738msgstr "Преместване надясно"
739
740#: src/menus.c:417
741msgid "Move up"
742msgstr "Преместване нагоре"
743
744#: src/menus.c:420
745msgid "Move down"
746msgstr "Преместване надолу"
747
748#: src/menus.c:425
749msgid "Rotate +90 deg"
750msgstr "Завъртане на +90 градуса"
751
752#: src/menus.c:428
753msgid "Rotate -90 deg"
754msgstr "Завъртане на -90 градуса"
755
756#: src/menus.c:431
757msgid "Rotate +0.1 deg"
758msgstr "Завъртане на +0.1 градуса"
759
760#: src/menus.c:434
761msgid "Rotate -0.1 deg"
762msgstr "Завъртане на -0.1 градуса"
763
764#: src/menus.c:439
765msgid "Zoom in"
766msgstr "Мащаб увеличаване"
767
768#: src/menus.c:442
769msgid "Zoom out"
770msgstr "Мащаб намаляване"
771
772#: src/menus.c:447
773msgid "Reset"
774msgstr "Стандартно състояние"
775
776#: src/menus.c:453
777msgid "Toggle Fullscreen mode"
778msgstr "На цял екран"
779
780#: src/menus.c:454
781msgid "Toggle Menu Bar"
782msgstr "Лентата с менютата"
783
784#: src/menus.c:455
785msgid "Toggle Status Bar"
786msgstr "Лента за състоянието"
787
788#: src/menus.c:456
789msgid "Toggle Scrollbars"
790msgstr "Показване на плъзгачите"
791
792#: src/menus.c:457
793msgid "Toggle Alpha checks"
794msgstr "Показване на прозрачни области"
795
796#: src/menus.c:459
797msgid "Hide the cursor"
798msgstr "Скриване на показалеца"
799
800#: src/menus.c:460
801msgid "Set this window as server"
802msgstr ""
803
804#: src/menus.c:462
805msgid "Options..."
806msgstr "Настройки..."
807
808#: src/menus.c:481
809msgid "Help"
810msgstr "Помощ"
811
812#: src/menus.c:482
813msgid "About..."
814msgstr "Относно..."
815
816#: src/menus.c:483
817msgid "Controls..."
818msgstr "Кратко ръководство..."
819
820#: src/next_image.c:141
821msgid "First image"
822msgstr "Първо изображение"
823
824#: src/next_image.c:144
825msgid "Last image"
826msgstr "Последно изображение"
827
828#: src/next_image.c:223
829msgid "Loading errors"
830msgstr "Грешки при зареждането"
831
832#: src/next_image.c:236
833msgid "The following errors occurred while loading the next image:\n"
834msgstr "При зареждане на следващото изображение възникнаха следните грешки:\n"
835
836#: src/next_image.c:779
837msgid "Stop the slide show"
838msgstr "Спиране на прожекция"
839
840#: src/open_dialog.c:101
841msgid "GLiv: Select a folder to open"
842msgstr "GLiv: Посочете директория"
843
844#: src/open_dialog.c:104
845msgid "GLiv: Select files to open"
846msgstr "GLiv: Посочете файлове, които да бъдат отворени"
847
848#: src/open_dialog.c:129 src/rcfile.c:105
849msgid "Try to load every file"
850msgstr "Зареждане на всички файлове"
851
852#: src/open_dialog.c:130 src/rcfile.c:118
853msgid "Recursive directory traversal"
854msgstr "Рекурсивно преминаване през всички директории "
855
856#: src/options.c:206 src/options.c:224
857msgid "NONE"
858msgstr "без"
859
860#: src/options.c:209
861#, possible-c-format
862msgid "This configuration file has been read: %s"
863msgstr "Настройките са заредени от: %s"
864
865#: src/options.c:227
866#, possible-c-format
867msgid "This configuration file will be written: %s"
868msgstr "Настройките ще се запазят в: %s"
869
870#: src/rcfile.c:96
871msgid "Start in full screen mode"
872msgstr "Стартиране на програмата на цял екран"
873
874#: src/rcfile.c:99
875msgid "Display the menu bar"
876msgstr "Показване на лентата с менюта"
877
878#: src/rcfile.c:100
879msgid "Display info about the image"
880msgstr "Показване на данни за изображението"
881
882#: src/rcfile.c:101
883msgid "Display scrollbars"
884msgstr "Показване на плъзгачи"
885
886#: src/rcfile.c:103
887msgid "Alpha checks in the background"
888msgstr "Прозрачен фон"
889
890#: src/rcfile.c:117
891msgid "Enable transitions"
892msgstr "Активиране на преливания"
893
894#: src/rcfile.c:119
895msgid "Keep transfo between images"
896msgstr "Същите преобразувания и при следващото изображения"
897
898#: src/rcfile.c:121
899msgid "Maximum framerate"
900msgstr "Максимална честота на кадри"
901
902#: src/rcfile.c:122
903msgid "Delay before hiding the cursor"
904msgstr "Забавяне преди да се скрие показалеца"
905
906#: src/rcfile.c:123
907msgid "History length"
908msgstr "Максимален брой записи в историята на промените"
909
910#: src/rcfile.c:124
911msgid "Delay between images"
912msgstr "Изчакване между изображенията"
913
914#: src/rcfile.c:130
915msgid "background: red channel"
916msgstr "фон: red channel"
917
918#: src/rcfile.c:131
919msgid "background: green channel"
920msgstr "фон: green channel"
921
922#: src/rcfile.c:132
923msgid "background: blue channel"
924msgstr "фон: blue channel"
925
926#: src/rcfile.c:133
927msgid "alpha1 tile: red channel"
928msgstr ""
929
930#: src/rcfile.c:134
931msgid "alpha1 tile: green channel"
932msgstr ""
933
934#: src/rcfile.c:135
935msgid "alpha1 tile: blue channel"
936msgstr ""
937
938#: src/rcfile.c:136
939msgid "alpha2 tile: red channel"
940msgstr ""
941
942#: src/rcfile.c:137
943msgid "alpha2 tile: green channel"
944msgstr ""
945
946#: src/rcfile.c:138
947msgid "alpha2 tile: blue channel"
948msgstr ""
949
950#: src/rcfile.c:485
951#, c-format
952msgid "# Configuration file for GLiv %s\n"
953"\n"
954msgstr "# Настройки на GLiv %s\n"
955"\n"
956
957#: src/rcfile.c:486
958msgid "# Option names are case sensitive.\n"
959msgstr "# Има значение главни/малки в имената на настройките. \n"
960
961#: src/rcfile.c:487
962msgid "# Option values are case insensitive.\n"
963"\n"
964msgstr "# Има значение главни/малки в стойностите на настройките.\n"
965"\n"
966
967#: src/thread.c:164
968msgid "Cannot use a thread\n"
969msgstr "Нама възможност да се използва нишкa\n"
970
971#: src/transition.c:275
972#, possible-c-format
973msgid "transition from `%s' to `%s'"
974msgstr "преход от `%s' към `%s'"
975
976#: src/windows.c:202
977msgid "loading"
978msgstr "зареждане"
979
980#: src/windows.c:233
981msgid "No image loaded"
982msgstr "Няма заредено изображение"
983
984#: src/windows.c:234
985msgid "width x height"
986msgstr "широчина x височина"
987
988#: src/windows.c:235
989msgid "zoom% (angle)"
990msgstr "мащаб% (angle)"
991
992#: src/windows.c:314
993#, possible-c-format
994msgid "%.3f%% (%.3f deg%s)"
995msgstr "%.3f%% (%.3f градуса%s)"
996
997#: src/windows.c:367
998msgid "GLiv in fullscreen"
999msgstr "GLiv на цял екран"
1000
1001msgid "Rotate +45 deg"
1002msgstr "Завъртане на +45 градуса"
1003
1004msgid "Rotate -45 deg"
1005msgstr "Завъртане на -45 градуса"
1006
1007msgid "Click the window to hide it."
1008msgstr "Натиснете прозореца за да се скрие."
1009
1010msgid "Save options in ~/.glivrc"
1011msgstr "Запазване настройките в ~/.glivrc"
1012
1013msgid "no alpha channel"
1014msgstr "без алфа канал"
1015
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.