source: sharp/gip.bg.po @ 262

Last change on this file since 262 was 262, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции:

  • Стандартизация на „Заслуги“ (затваря: #6)
  • Българизирани кавички
  • Оправени няколко обърнати словореда

(drivel/extras) Коригирани грешки:

  • Правилен адрес на BTS-а (затваря: #15)
  • Коригирани дублираните ускорители (затваря: #32)
  • „Интернет“ с главна буква (затваря: #34)
  • Променен .desktop (затваря: #46)

(geyes/gnome-applets/help) Компилира се чисто.

(gip/sharp) Пълен превод на версия 1.5.

(synaptic/sharp) Актуализиран превод:

  • „Позволено“ е променено на „Активно“ (затваря: 121)
  • Изглежда #147 съм го оправил в предни ревизии

(tuxpaint/non-gtk) Пълен превод на новата версия.

(localepurge/debian) Добавям го (временно) за всеки случай.

Съгласно договорка със Сашо преди време ще имам грижата сам да подавам
всички преводи на програми, които не са в хранлилището на GNOME.
Оттук нататък ще оставям и низовете, които са obsolete.

--This line, and those below, will be ignored--

A fifth-toe/gtetrinet.HEAD.bg.po
A extras/drivel.drivel-2-0.bg.po
A help/gnome-applets/geyes
A help/gnome-applets/geyes/applets-geyes.HEAD.bg.po
M sharp/gip.bg.po
M sharp/synaptic.bg.po
A non-gtk/tuxpaint.bg.po
A non-gtk/debian/localepurge.bg.po

File size: 4.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gip.
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gip package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gip 1.5.0\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-05-20 20:08+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-10-22 14:46+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/gui_aboutbox.cc:34
22#, c-format
23msgid "Gip Release %s %s"
24msgstr "Gip, издание %s %s"
25
26#: ../src/gui_aboutbox.cc:45
27msgid "Translation of this version by:"
28msgstr "Преведено от:"
29
30#: ../src/gui_aboutbox.cc:46
31msgid "translator_credits"
32msgstr ""
33"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
34"„GNOME на български!“ - http://gnome.cult.bg"
35
36#: ../src/gui_aboutbox.cc:52
37msgid ""
38"Gip, the Internet Protocol Calculator for the GNOME desktop environment was "
39"written and published under the terms of the GPL (General Public License "
40"V2)\n"
41"by Samuel Abels"
42msgstr ""
43"Gip, калкулаторът за Internet протокола за работната среда GNOME, е написан и издаден под условията на GPL (Общия Публичен Лиценз на GNU, версия 2)\n"
44"от Samuel Abels"
45
46#: ../src/gui_aboutbox.cc:57
47msgid "Thank You for choosing Gip!"
48msgstr "Благодарим, че избрахте Gip!"
49
50#: ../src/gui_aboutbox.cc:60
51msgid "Copyright 2004. All rights reserved."
52msgstr "Авторски права © 2004. Всички права запазени."
53
54#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:53
55msgid "Input"
56msgstr "Вход"
57
58#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:62 ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:204
59#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:254
60msgid "IP address:"
61msgstr "IP адрес:"
62
63#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:65 ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:207
64#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:257
65msgid "Network mask:"
66msgstr "Мрежова маска:"
67
68#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:68
69msgid "Prefix length:"
70msgstr "Дължина на префикса:"
71
72#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:133
73msgid "Output"
74msgstr "Изход"
75
76#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:143 ../src/gui_ipv4_subnet_calculator.cc:32
77#: ../src/gui_ipv4_subnet_splitter.cc:32
78msgid "Address range:"
79msgstr "Диапазон от адреси:"
80
81#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:146
82msgid "Number of subnets:"
83msgstr "Брой подмрежи:"
84
85#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:149
86msgid "Number of hosts:"
87msgstr "Брой хостове:"
88
89#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:152
90msgid "Including net/broadcast:"
91msgstr "Включително net/broadcast:"
92
93#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:155 ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:210
94#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:260
95msgid "Network address:"
96msgstr "Мрежов адрес:"
97
98#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:158 ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:213
99#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:263
100msgid "Broadcast address:"
101msgstr "Адрес на предаване:"
102
103#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:194
104msgid "Binary Output"
105msgstr "Двоичен изход"
106
107#: ../src/gui_ipv4_analyzer.cc:244
108msgid "Hexadecimal Output"
109msgstr "Шестнадесетичен изход"
110
111#: ../src/gui_ipv4_subnet_splitter.cc:34
112msgid "Subnetted using prefixlength:"
113msgstr "Разделени на подмрежи с префикс:"
114
115#: ../src/gui_ipv4_subnet_splitter.cc:35
116msgid "Showing a maximum of 1000 subnets."
117msgstr "Показване на максимум 1000 подмрежи."
118
119#: ../src/gui_mainwindow.cc:39
120msgid "IPv4 Address Analyzer"
121msgstr "Анализатор на IPv4 адреси"
122
123#: ../src/gui_mainwindow.cc:41
124msgid "IPv4 Range to Prefix Converter"
125msgstr "Конвертор от IPv4 диапазон към префикс"
126
127#: ../src/gui_mainwindow.cc:43
128msgid "IPv4 Subnet Calculator"
129msgstr "Калкулатор за IPv4 подмрежи"
130
131#: ../src/gui_mainwindow.cc:49
132msgid "Internet Protocol Calculator"
133msgstr "Калкулатор за Internet протокола"
134
135#: ../src/gui_mainwindow.cc:95
136msgid "_File"
137msgstr "_Файл"
138
139#: ../src/gui_mainwindow.cc:101
140msgid "_Edit"
141msgstr "_Редактиране"
142
143#: ../src/gui_mainwindow.cc:113
144msgid "_Help"
145msgstr "_Помощ"
146
147#: ../src/gui_mainwindow.cc:114
148msgid "_About"
149msgstr "_Относно"
150
151#: ../src/gui_prefixlist.cc:37
152msgid "Prefix"
153msgstr "Префикс"
154
155#: ../src/gui_prefixlist.cc:38
156msgid "Subnet Mask"
157msgstr "Маска на подмрежа"
158
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.