source: sharp/gajim.bg.po @ 158

Last change on this file since 158 was 158, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gip/sharp) Нов превод, 1 непреведен низ. Подал съм го на TP-Robot, нямам потвърждение.


(gajim/sharp) Осъвременен превод спрямо новата версия; подаден.

File size: 104.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of Gajim.
2# Copyright (C) 2005 THE Gajim'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the Gajim package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: Gajim 0.8.1\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-26 01:15+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-26 21:22+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/common/config.py:51
22msgid "Away as a result of being idle"
23msgstr "Автоматично състояние поради липса на активност"
24
25#: ../src/common/config.py:54
26msgid "Not available as a result of being idle"
27msgstr "Автоматично състояние поради липса на активност"
28
29#: ../src/common/config.py:278
30msgid "Sleeping"
31msgstr "Спя"
32
33#: ../src/common/config.py:279
34msgid "Back soon"
35msgstr "Връщам се скоро"
36
37#: ../src/common/config.py:279
38msgid "Back in some minutes."
39msgstr "Ще се върна след малко."
40
41#: ../src/common/config.py:280
42msgid "Eating"
43msgstr "Хапвам"
44
45#: ../src/common/config.py:280
46msgid "I'm eating, so leave me a message."
47msgstr "Хапвам, оставете съобщение."
48
49#: ../src/common/config.py:281
50msgid "Movie"
51msgstr "Филм"
52
53#: ../src/common/config.py:281
54msgid "I'm watching a movie."
55msgstr "Гледам филм."
56
57#: ../src/common/config.py:282
58msgid "Working"
59msgstr "Работя"
60
61#: ../src/common/config.py:282
62msgid "I'm working."
63msgstr "Работя."
64
65#: ../src/common/config.py:283
66msgid "Phone"
67msgstr "Телефон"
68
69#: ../src/common/config.py:283
70msgid "I'm on the phone."
71msgstr "Говоря по телефона."
72
73#: ../src/common/config.py:284
74msgid "Out"
75msgstr "Навън"
76
77#: ../src/common/config.py:284
78msgid "I'm out enjoying life"
79msgstr "Наслаждавам се на живота навън"
80
81#: ../src/common/connection.py:280 ../src/common/connection.py:290
82#, python-format
83msgid ""
84"Subject: %s\n"
85"%s"
86msgstr ""
87"Тема: %s\n"
88"%s"
89
90#: ../src/common/connection.py:340 ../src/common/connection.py:1562
91msgid "I would like to add you to my roster."
92msgstr ""
93"Бих искал(а) да ви добавя към списъка си. I would like to add you to my "
94"roster."
95
96#. BE CAREFUL: no con.updateRosterItem() in a callback
97#: ../src/common/connection.py:347
98#, python-format
99msgid "we are now subscribed to %s"
100msgstr "вече сме записани за %s"
101
102#: ../src/common/connection.py:349
103#, python-format
104msgid "unsubscribe request from %s"
105msgstr "искане за отписване от %s"
106
107#: ../src/common/connection.py:351
108#, python-format
109msgid "we are now unsubscribed from %s"
110msgstr "вече сме отписани от %s"
111
112#. conflict: Nick Conflict
113#: ../src/common/connection.py:357
114msgid "Unable to join room"
115msgstr "Неуспех при влизането в стаята"
116
117#: ../src/common/connection.py:358
118msgid "Server response:"
119msgstr "Отговор от сървъра:"
120
121#: ../src/common/connection.py:389
122#, python-format
123msgid "Connection with account \"%s\" has been lost"
124msgstr "Връзката на акаунт „%s“ се разпадна"
125
126#: ../src/common/connection.py:390
127msgid "To continue sending and receiving messages, you will need to reconnect."
128msgstr ""
129"За да продължите да изпращате и получавате съобщения, трябва да се свържете "
130"наново."
131
132#: ../src/common/connection.py:1201
133msgid "Error:"
134msgstr "Грешка:"
135
136#: ../src/common/connection.py:1268 ../src/common/connection.py:1329
137#: ../src/common/connection.py:1664
138#, python-format
139msgid "Could not connect to \"%s\""
140msgstr "Не може да се осъществи свързване с „%s“"
141
142#: ../src/common/connection.py:1269 ../src/common/connection.py:1330
143msgid "Check your connection or try again later"
144msgstr "Проверете връзката или опитайте отново по-късно"
145
146#: ../src/common/connection.py:1272 ../src/common/connection.py:1667
147#, python-format
148msgid "Connected to server with %s"
149msgstr "Свързан към сървър с %s"
150
151#: ../src/common/connection.py:1342
152#, python-format
153msgid "Authentication failed with \"%s\""
154msgstr "Неуспех при удостоверяването с „%s“"
155
156#: ../src/common/connection.py:1343
157msgid "Please check your login and password for correctness."
158msgstr "Проверете дали името и паролата са правилни."
159
160#: ../src/common/connection.py:1424
161msgid "invisible"
162msgstr "невидим"
163
164#. do not show I'm invisible!
165#: ../src/common/connection.py:1425
166msgid "offline"
167msgstr "изключен"
168
169#: ../src/common/connection.py:1426 ../src/roster_window.py:1275
170#, python-format
171msgid "I'm %s"
172msgstr "%s"
173
174#. We didn't set a passphrase
175#: ../src/common/connection.py:1431
176msgid "OpenPGP passphrase was not given"
177msgstr "Не беше зададена парола за OpenPGP"
178
179#. %s is the account name here
180#: ../src/common/connection.py:1433
181#, python-format
182msgid "You will be connected to %s without OpenPGP."
183msgstr "Ще бъдете свързани към „%s“ без OpenPGP."
184
185#. we're not english
186#: ../src/common/connection.py:1524
187msgid "[This message is encrypted]"
188msgstr "[Това съобщение е криптирано]"
189
190#: ../src/common/connection.py:1665 ../src/gajim.py:527
191msgid "Check your connection or try again later."
192msgstr "Проверете връзката или опитайте отново по-късно."
193
194#. disconnect if no answer
195#: ../src/common/connection.py:1947
196#, python-format
197msgid "Gajim disconnected you from %s"
198msgstr "Връзката с „%s“ е прекъсната"
199
200#: ../src/common/connection.py:1948
201#, python-format
202msgid ""
203"%s seconds have passed and server did not reply to our keep-alive. If you "
204"believe such disconnection should not have happened, you can disable sending "
205"keep-alive packets by modifying this account."
206msgstr ""
207"Изтекоха %s секунди, а сървъра не отговори на заявката за поддържане на "
208"връзката. Ако считате, че подобно разпадане на връзката не би трябвало да се "
209"случва, може да изключите изпращането на пакети за поддържане на връзката от "
210"настройките на акаунта."
211
212#: ../src/common/connection.py:1954 ../src/common/connection.py:1963
213msgid "error appeared while processing xmpp:"
214msgstr "грешка при обработката на xmpp:"
215
216#. GiB means gibibyte
217#: ../src/common/helpers.py:44
218#, python-format
219msgid "%s GiB"
220msgstr "%s GiB"
221
222#. GB means gigabyte
223#: ../src/common/helpers.py:47
224#, python-format
225msgid "%s GB"
226msgstr "%s GB"
227
228#. MiB means mibibyte
229#: ../src/common/helpers.py:51
230#, python-format
231msgid "%s MiB"
232msgstr "%s MiB"
233
234#. MB means megabyte
235#: ../src/common/helpers.py:54
236#, python-format
237msgid "%s MB"
238msgstr "%s MB"
239
240#. KiB means kibibyte
241#: ../src/common/helpers.py:58
242#, python-format
243msgid "%s KiB"
244msgstr "%s KB"
245
246#. KB means kilo bytes
247#: ../src/common/helpers.py:61
248#, python-format
249msgid "%s KB"
250msgstr "%s KB"
251
252#. B means bytes
253#: ../src/common/helpers.py:64
254#, python-format
255msgid "%s B"
256msgstr "%s B"
257
258#: ../src/common/helpers.py:71
259msgid "Busy"
260msgstr "Зает"
261
262#: ../src/common/helpers.py:73
263msgid "Not Available"
264msgstr "Не съм на разположение"
265
266#: ../src/common/helpers.py:75
267msgid "Free for Chat"
268msgstr "Свободен за разговор"
269
270#: ../src/common/helpers.py:77
271msgid "Available"
272msgstr "На линия"
273
274#: ../src/common/helpers.py:79
275msgid "Connecting"
276msgstr "Свързване"
277
278#: ../src/common/helpers.py:81
279msgid "Away"
280msgstr "Отсъствам"
281
282#: ../src/common/helpers.py:83
283msgid "Offline"
284msgstr "Изключен"
285
286#: ../src/common/helpers.py:85
287msgid "Invisible"
288msgstr "Невидим"
289
290#: ../src/common/helpers.py:87
291msgid "Not in the roster"
292msgstr "Не е в списъка"
293
294#: ../src/common/helpers.py:89
295msgid "?contact has status:Unknown"
296msgstr "Неизвестно"
297
298#: ../src/common/helpers.py:91
299msgid "?contact has status:Has errors"
300msgstr "Има грешки"
301
302#: ../src/common/helpers.py:96
303msgid "?Subscription we already have:None"
304msgstr "Няма"
305
306#: ../src/common/helpers.py:98
307msgid "To"
308msgstr "За"
309
310#: ../src/common/helpers.py:100
311msgid "From"
312msgstr "От"
313
314#: ../src/common/helpers.py:102
315msgid "Both"
316msgstr "Двустранно"
317
318#: ../src/common/helpers.py:110
319msgid "?Ask (for Subscription):None"
320msgstr "Няма"
321
322#: ../src/common/helpers.py:112
323msgid "Subscribe"
324msgstr "Записване"
325
326#: ../src/common/helpers.py:121
327msgid "?Group Chat Contact Role:None"
328msgstr "Не е установен"
329
330#: ../src/common/helpers.py:124
331msgid "Moderators"
332msgstr "Председатели"
333
334#: ../src/common/helpers.py:126
335msgid "Moderator"
336msgstr "Председател"
337
338#: ../src/common/helpers.py:129
339msgid "Participants"
340msgstr "Участници"
341
342#: ../src/common/helpers.py:131
343msgid "Participant"
344msgstr "Участник"
345
346#: ../src/common/helpers.py:134
347msgid "Visitors"
348msgstr "Посетители"
349
350#: ../src/common/helpers.py:136
351msgid "Visitor"
352msgstr "Посетител"
353
354#: ../src/common/helpers.py:172
355msgid "is paying attention to the conversation"
356msgstr "обръща внимание на разговора"
357
358#: ../src/common/helpers.py:174
359msgid "is doing something else"
360msgstr "прави нещо друго"
361
362#: ../src/common/helpers.py:176
363msgid "is composing a message..."
364msgstr "пише съобщение..."
365
366#. paused means he was compoing but has stopped for a while
367#: ../src/common/helpers.py:179
368msgid "paused composing a message"
369msgstr "спря да пише съобщение"
370
371#: ../src/common/helpers.py:181
372msgid "has closed the chat window or tab"
373msgstr "затвори прозореца или страницата"
374
375#: ../src/common/logger.py:43 ../src/common/logger.py:55
376#, python-format
377msgid "%s is file but it should be a directory"
378msgstr "%s e файл, а би трябвало да е папка"
379
380#: ../src/common/logger.py:44 ../src/common/logger.py:56
381msgid "Gajim will now exit"
382msgstr "Спиране на програмата"
383
384#. others have read permission!
385#. rwx------
386#. dot_gajim doesn't exist
387#. is '' on win9x so avoid that
388#: ../src/common/logger.py:52 ../src/common/logger.py:64
389#: ../src/common/logger.py:67
390#, python-format
391msgid "creating %s directory"
392msgstr "създаване на папка %s"
393
394#. we talk about a file
395#. we talk about file
396#: ../src/common/optparser.py:51 ../src/gtkgui_helpers.py:62
397#: ../src/gtkgui_helpers.py:77
398#, python-format
399msgid "error: cannot open %s for reading"
400msgstr "грешка: %s не може да бъде отворен за четене"
401
402#. chances are we cannot write file in a directory
403#: ../src/common/optparser.py:78
404#, python-format
405msgid "Unable to write file in %s"
406msgstr "Неуспех при запазването на файла в %s"
407
408#: ../src/advanced.py:52
409msgid "Preference Name"
410msgstr "Име на опцията"
411
412#: ../src/advanced.py:59
413msgid "Value"
414msgstr "Стойност"
415
416#: ../src/advanced.py:68
417msgid "Type"
418msgstr "Тип"
419
420#: ../src/chat.py:123 ../src/gtkgui.glade.h:70
421msgid "Chat"
422msgstr "Разговор"
423
424#: ../src/chat.py:125 ../src/gtkgui.glade.h:134
425msgid "Group Chat"
426msgstr "Стая"
427
428#. if we have 2 or more accounts
429#: ../src/chat.py:139
430msgid "account: "
431msgstr "акаунт: "
432
433#. Groups maynot change name from or to 'not in the roster'
434#: ../src/chat.py:242 ../src/chat.py:911 ../src/dialogs.py:113
435#: ../src/dialogs.py:319 ../src/dialogs.py:884 ../src/dialogs.py:885
436#: ../src/gajim.py:486 ../src/gajim.py:487 ../src/roster_window.py:835
437#: ../src/roster_window.py:1051 ../src/roster_window.py:1189
438#: ../src/roster_window.py:1378 ../src/roster_window.py:1412
439#: ../src/roster_window.py:1736 ../src/roster_window.py:1933
440#: ../src/roster_window.py:1935 ../src/roster_window.py:2008
441msgid "not in the roster"
442msgstr "не е в списъка"
443
444#: ../src/chat.py:293
445#, python-format
446msgid "Switch to %s"
447msgstr "Превключване на %s"
448
449#. FIXME: add a ui for this use spell.set_language()
450#: ../src/chat.py:493
451msgid ""
452"If that is not your language for which you want to highlight misspelled "
453"words, then please set your $LANG as appropriate. Eg. for French do export "
454"LANG=fr_FR or export LANG=fr_FR.UTF-8 in ~/.bash_profile or to make it "
455"global in /etc/profile.\n"
456"\n"
457"Highlighting misspelled words feature will not be used"
458msgstr ""
459"Ако това не е езикът, за който искате осветяване на неправилно изписаните "
460"думи, настройте променливата $LANG. За български език напишете „export "
461"LANG=bg_BG“ или „export LANG=bg_BG.UTF-8“ в ~/.bash_profile или за системна "
462"настройка в /etc/profile.\n"
463"\n"
464"Осветяването на неправилно изписаните думи няма да се използва"
465
466#: ../src/chat.py:752
467#, python-format
468msgid "Actions for \"%s\""
469msgstr "Действия за „%s“"
470
471#: ../src/chat.py:764
472msgid "Read _Wikipedia Article"
473msgstr "Четене на статия от _Уикипедия"
474
475#: ../src/chat.py:768
476msgid "Look it up in _Dictionary"
477msgstr "Проверка в _речника"
478
479#. we must have %s in the url if not WIKTIONARY
480#: ../src/chat.py:783
481#, python-format
482msgid "Dictionary URL is missing an \"%s\" and it is not WIKTIONARY"
483msgstr "Липсва „%s“ в URL на речника и не е WIKTIONARY"
484
485#. we must have %s in the url
486#: ../src/chat.py:794
487#, python-format
488msgid "Web Search URL is missing an \"%s\""
489msgstr "Липсва „%s“ в URL за търсене"
490
491#: ../src/chat.py:797
492msgid "Web _Search for it"
493msgstr "_Търсене в уеб"
494
495#. if we have subject, show it too!
496#: ../src/chat.py:1132
497#, python-format
498msgid "Subject: %s\n"
499msgstr "Тема: %s\n"
500
501#: ../src/config.py:196 ../src/config.py:444
502#, python-format
503msgid "Every %s _minutes"
504msgstr "Всеки %s _минути"
505
506#: ../src/config.py:314
507msgid "Active"
508msgstr "Активен"
509
510#: ../src/config.py:322
511msgid "Event"
512msgstr "Събитие"
513
514#: ../src/config.py:328
515msgid "Sound"
516msgstr "Звук"
517
518#: ../src/config.py:938
519msgid "status message title"
520msgstr "заглавие на съобщението за състояние"
521
522#: ../src/config.py:938
523msgid "status message text"
524msgstr "текст на съобщението за състояние"
525
526#: ../src/config.py:991
527msgid "Choose Sound"
528msgstr "Избор на звук"
529
530#: ../src/config.py:1004 ../src/config.py:1963 ../src/vcard.py:132
531msgid "All files"
532msgstr "Всички файлове"
533
534#: ../src/config.py:1009
535msgid "Wav Sounds"
536msgstr "Формат WAV"
537
538#: ../src/config.py:1180
539msgid "OpenPGP is not usable in this computer"
540msgstr "OpenPGP не може да бъде използван на този компютър"
541
542#: ../src/config.py:1205
543msgid "You are currently connected to the server"
544msgstr "В момента сте свързани със сървъра"
545
546#: ../src/config.py:1206
547msgid "To change the account name, you must be disconnected."
548msgstr "Трябва да сте изключени, за да смените името на акаунта."
549
550#: ../src/config.py:1209 ../src/config.py:1213
551msgid "Invalid account name"
552msgstr "Невалидно име на акаунт"
553
554#: ../src/config.py:1210
555msgid "Account name cannot be empty."
556msgstr "Трябва да посочите някакво име на акаунта."
557
558#: ../src/config.py:1214
559msgid "Account name cannot contain spaces."
560msgstr "Името на акаунта не може да съдържа интервали."
561
562#: ../src/config.py:1218
563msgid "Invalid Jabber ID"
564msgstr "Невалиден Jabber ID"
565
566#: ../src/config.py:1219
567msgid "A Jabber ID must be in the form \"user@servername\"."
568msgstr "Jabber ID трябва да бъде под формата на „user@server“"
569
570#: ../src/config.py:1226 ../src/dialogs.py:748
571msgid "Invalid password"
572msgstr "Невалидна парола"
573
574#: ../src/config.py:1227
575msgid "You must enter a password for the new account."
576msgstr "Трябва да въведете парола за новия акаунт."
577
578#: ../src/config.py:1264
579msgid "Invalid entry"
580msgstr "Невалиден формат"
581
582#: ../src/config.py:1265
583msgid "Custom port must be a port number."
584msgstr "Портът по избор трябва все пак да е номер на порт"
585
586#: ../src/config.py:1354
587msgid "Account name is in use"
588msgstr "Името на акаунта се използва"
589
590#: ../src/config.py:1355
591msgid "You already have an account using this name."
592msgstr "Вече има регистриран акаунт с това име."
593
594#: ../src/config.py:1421
595msgid "No such account available"
596msgstr "Няма такъв наличен акаунт"
597
598#: ../src/config.py:1422
599msgid "You must create your account before editing your personal information."
600msgstr ""
601"Трябва първо да създадете акаунт и след това да редактирате личните данни."
602
603#: ../src/config.py:1429 ../src/config.py:2047 ../src/dialogs.py:622
604#: ../src/dialogs.py:728 ../src/vcard.py:375 ../src/vcard.py:403
605msgid "You are not connected to the server"
606msgstr "Не сте свързани към сървъра."
607
608#: ../src/config.py:1430
609msgid "Without a connection, you can not edit your personal information."
610msgstr "Трябва да сте свързани, за да редактирате личните данни."
611
612#: ../src/config.py:1457
613msgid "Failed to get secret keys"
614msgstr "Неуспех при извличането на частните ключове"
615
616#: ../src/config.py:1458
617msgid "There was a problem retrieving your OpenPGP secret keys."
618msgstr "Възникна проблем при извличането на частните ви OpenPGP ключове."
619
620#: ../src/config.py:1461 ../src/gtkgui.glade.h:194
621msgid "Passphrase"
622msgstr "Парола"
623
624#: ../src/config.py:1462
625msgid "Choose your OpenPGP key"
626msgstr "Изберете вашия OpenPGP ключ"
627
628#: ../src/config.py:1470 ../src/gtkgui.glade.h:182
629msgid "No key selected"
630msgstr "Няма избран ключ"
631
632#: ../src/config.py:1701 ../src/config.py:2070
633msgid "Name"
634msgstr "Име"
635
636#: ../src/config.py:1704
637msgid "Server"
638msgstr "Сървър"
639
640#. if not '@' or '@' starts the jid ==> agent
641#: ../src/config.py:1809 ../src/config.py:2289 ../src/dialogs.py:113
642#: ../src/dialogs.py:283 ../src/dialogs.py:319 ../src/roster_window.py:124
643#: ../src/roster_window.py:129 ../src/roster_window.py:153
644#: ../src/roster_window.py:1929 ../src/roster_window.py:1931
645#: ../src/roster_window.py:2008 ../src/systray.py:217
646msgid "Transports"
647msgstr "Транспорти"
648
649#: ../src/config.py:1824
650#, python-format
651msgid "Edit %s"
652msgstr "Редактиране на %s"
653
654#: ../src/config.py:1826
655#, python-format
656msgid "Register to %s"
657msgstr "Регистриране в %s"
658
659#: ../src/config.py:1846
660msgid "Text"
661msgstr "Текст"
662
663#: ../src/config.py:1854
664msgid "Image"
665msgstr "Изображение"
666
667#: ../src/config.py:1901
668msgid "Image is too big"
669msgstr "Изображението е твърде голямо"
670
671#: ../src/config.py:1901
672msgid ""
673"Image for emoticon has to be less than or equal to 24 pixels in width and 24 "
674"in height."
675msgstr ""
676"Изображението на емотиконата трябва да бъде по-малко или равно на 24 пиксела "
677"по ширина и височина."
678
679#: ../src/config.py:1951
680msgid "Choose Image"
681msgstr "Избор на изображение"
682
683#: ../src/config.py:1968 ../src/vcard.py:137
684msgid "Images"
685msgstr "Изображения"
686
687#: ../src/config.py:2048
688msgid "Without a connection, you can not browse available services"
689msgstr "Трябва да сте свързани, за да разглеждате наличните услуги"
690
691#: ../src/config.py:2053
692#, python-format
693msgid "Service Discovery using %s account"
694msgstr "Откриване на налични услуги за акаунт „%s“"
695
696#: ../src/config.py:2055
697msgid "Service Discovery"
698msgstr "Откриване на услуги"
699
700#: ../src/config.py:2075
701msgid "Service"
702msgstr "Услуга"
703
704#: ../src/config.py:2080
705msgid "Node"
706msgstr "Възел"
707
708#: ../src/config.py:2292 ../src/gtkgui.glade.h:317
709msgid "_Edit"
710msgstr "_Редактиране"
711
712#: ../src/config.py:2294 ../src/gtkgui.glade.h:213
713msgid "Re_gister"
714msgstr "_Регистриране"
715
716#: ../src/config.py:2466
717#, python-format
718msgid "Removing %s account"
719msgstr "Премахване на акаунт %s"
720
721#: ../src/config.py:2473
722#, python-format
723msgid "Account \"%s\" is connected to the server"
724msgstr "Акаунт „%s“ е свързан към сървъра"
725
726#: ../src/config.py:2474
727msgid "If you remove it, the connection will be lost."
728msgstr "Ако го премахнете, връзката ще се разпадне."
729
730#: ../src/config.py:2601
731msgid "New Room"
732msgstr "Нова стая"
733
734#: ../src/config.py:2631
735msgid "This bookmark has invalid data"
736msgstr "Тази отметка съдържа невалидни данни"
737
738#: ../src/config.py:2632
739msgid ""
740"Please be sure to fill out server and room fields or remove this bookmark."
741msgstr "Попълнете полетата за сървър и стая или изтрийте тази отметка."
742
743#: ../src/config.py:2852
744msgid ""
745"Account has been added successfully.\n"
746"You can set advanced options by using \"Edit->Accounts\" from the main "
747"window."
748msgstr ""
749"Акаунтът беше добавен успешно.\n"
750"Може да настроите допълнителните опции от менюто „Редактиране“->„Акаунти“ в "
751"основния прозорец."
752
753#: ../src/config.py:2863
754msgid ""
755"Your new account has been created and added to your gajim configuration.\n"
756"You can set advanced account options using \"Edit->Accounts\" in the main "
757"window menu."
758msgstr ""
759"Новият акаунт беше създаден и добавен в конфигурацията на Gajim.\n"
760"Може да настроите допълнителните опции от менюто „Редактиране“->„Акаунти“ в "
761"основния прозорец."
762
763#: ../src/config.py:2877
764msgid "You need to enter a username to add an account."
765msgstr "Трябва да въведете име на потребител за новия акаунт."
766
767#: ../src/config.py:2881
768msgid "You need to enter a valid server address to add an account."
769msgstr "Трябва да въведете валиден адрес на сървър за добавяне на акаунт."
770
771#: ../src/dialogs.py:55
772#, python-format
773msgid "Contact's name: <i>%s</i>"
774msgstr "Име на контакта: <i>%s</i>"
775
776#: ../src/dialogs.py:57
777#, python-format
778msgid "JID: <i>%s</i>"
779msgstr "JID: <i>%s</i>"
780
781#. we try to remove
782#. the last group
783#: ../src/dialogs.py:99
784msgid "Cannot remove last group"
785msgstr "Последната група не може да бъде премахната"
786
787#: ../src/dialogs.py:100
788msgid "At least one contact group must be present."
789msgstr "Трябва да съществува поне една група."
790
791#: ../src/dialogs.py:121
792msgid "Group"
793msgstr "Група"
794
795#: ../src/dialogs.py:127
796msgid "In the group"
797msgstr "В групата"
798
799#: ../src/dialogs.py:175
800msgid "KeyID"
801msgstr "Номер на ключ"
802
803#: ../src/dialogs.py:178
804msgid "Contact name"
805msgstr "Име на контакта"
806
807#: ../src/dialogs.py:209
808#, python-format
809msgid "%s Status Message"
810msgstr "Съобщение за състояние „%s“"
811
812#: ../src/dialogs.py:272
813#, python-format
814msgid "Please fill in the data of the contact you want to add in account %s"
815msgstr ""
816"Попълнете данните за контакта, който искате да добавите към акаунт „%s“"
817
818#: ../src/dialogs.py:274
819msgid "Please fill in the data of the contact you want to add"
820msgstr "Попълнете данните за контакта, който искате да добавите"
821
822#: ../src/dialogs.py:340
823msgid "Invalid user name"
824msgstr "Невалидно потребителско име"
825
826#: ../src/dialogs.py:341
827msgid "Contact names must be of the form \"user@servername\"."
828msgstr "Контактите трябва да бъдат във формата „user@servername“."
829
830#: ../src/dialogs.py:395
831msgid "Gajim - a GTK+ Jabber client"
832msgstr "Gajim - GTK+ Jabber клиент"
833
834#: ../src/dialogs.py:396
835#, python-format
836msgid "Version %s"
837msgstr "Версия %s"
838
839#: ../src/dialogs.py:407
840msgid "A GTK jabber client"
841msgstr "GTK Jabber клиент"
842
843#: ../src/dialogs.py:416
844msgid "translator-credits"
845msgstr ""
846"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
847"\n"
848"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
849"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
850"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
851
852#: ../src/dialogs.py:577
853#, python-format
854msgid "Subscription request for account %s from %s"
855msgstr "Искане за записване за акаунт „%s“ от %s"
856
857#: ../src/dialogs.py:580
858#, python-format
859msgid "Subscription request from %s"
860msgstr "Искане за записване от %s"
861
862#: ../src/dialogs.py:623
863msgid "You can not join a group chat unless you are connected."
864msgstr "Трябва да сте свързани, за да влезете в стая."
865
866#: ../src/dialogs.py:636
867#, python-format
868msgid "Join Group Chat as %s"
869msgstr "Влизане в стая като %s"
870
871#: ../src/dialogs.py:638 ../src/gtkgui.glade.h:162
872msgid "Join Group Chat"
873msgstr "Влизане в стая"
874
875#: ../src/dialogs.py:701
876#, python-format
877msgid "New Message as %s"
878msgstr "Ново съобщение като %s"
879
880#: ../src/dialogs.py:703 ../src/dialogs.py:798 ../src/gajim.py:415
881#: ../src/gtkgui.glade.h:179
882msgid "New Message"
883msgstr "Ново съобщение"
884
885#: ../src/dialogs.py:704
886msgid ""
887"Fill in the contact ID of the contact you would like\n"
888"to send a chat message to:"
889msgstr ""
890"Въведете JID на контакта, до който\n"
891"искате да изпратите съобщение:"
892
893#. if offline or connecting
894#: ../src/dialogs.py:712 ../src/dialogs.py:1025 ../src/dialogs.py:1146
895msgid "Connection not available"
896msgstr "В момента няма връзка"
897
898#: ../src/dialogs.py:713 ../src/dialogs.py:1026 ../src/dialogs.py:1147
899#, python-format
900msgid "Please make sure you are connected with \"%s\"."
901msgstr "Уверете се, че сте свързани към „%s“."
902
903#. if no @ was given
904#: ../src/dialogs.py:718 ../src/dialogs.py:1040
905msgid "Invalid contact ID"
906msgstr "Невалиден JID на контакта"
907
908#: ../src/dialogs.py:719 ../src/dialogs.py:1041
909msgid "Contact ID must be of the form \"username@servername\"."
910msgstr ""
911"Jabber ID на контакта трябва да бъде във формата „username@servername“."
912
913#: ../src/dialogs.py:729
914msgid "Without a connection, you can not change your password."
915msgstr "Трябва да сте свързани, за да променяте паролата."
916
917#: ../src/dialogs.py:749
918msgid "You must enter a password."
919msgstr "Трябва да въведете парола."
920
921#: ../src/dialogs.py:753
922msgid "Passwords do not match"
923msgstr "Паролите не съвпадат"
924
925#: ../src/dialogs.py:754
926msgid "The passwords typed in both fields must be identical."
927msgstr "Паролите, написани в двете полета, трябва да са едни и същи."
928
929#: ../src/dialogs.py:790 ../src/gajim.py:313
930msgid "Contact Signed In"
931msgstr "Включи се контакт"
932
933#: ../src/dialogs.py:794 ../src/gajim.py:338
934msgid "Contact Signed Out"
935msgstr "Изключи се контакт"
936
937#: ../src/dialogs.py:799 ../src/gajim.py:412
938msgid "New Single Message"
939msgstr "Ново еднократно съобщение"
940
941#: ../src/dialogs.py:803 ../src/dialogs.py:808 ../src/dialogs.py:824
942#, python-format
943msgid "From %s"
944msgstr "От %s"
945
946#: ../src/dialogs.py:804
947msgid "File Transfer Request"
948msgstr "Запитване за файлов трансфер"
949
950#: ../src/dialogs.py:810 ../src/gajim.py:706 ../src/gajim.py:726
951msgid "File Transfer Error"
952msgstr "Грешка при файловия трансфер"
953
954#: ../src/dialogs.py:814 ../src/gajim.py:783
955msgid "File Transfer Completed"
956msgstr "Файловият трансфер е приключен"
957
958#: ../src/dialogs.py:814 ../src/gajim.py:786
959msgid "File Transfer Stopped"
960msgstr "Файловият трансфер е преустановен"
961
962#: ../src/dialogs.py:833
963#, python-format
964msgid "To %s"
965msgstr "От %s"
966
967#: ../src/dialogs.py:990
968#, python-format
969msgid "Single Message as %s"
970msgstr "Еднократно съобщение като %s"
971
972#: ../src/dialogs.py:992
973msgid "Single Message"
974msgstr "Еднократно съобщение"
975
976#: ../src/dialogs.py:995
977#, python-format
978msgid "Send %s"
979msgstr "Изпращане на %s"
980
981#: ../src/dialogs.py:1004
982#, python-format
983msgid "Received %s"
984msgstr "Получено %s"
985
986#. we create a new blank window to send and we preset RE: and to jid
987#: ../src/dialogs.py:1056
988#, python-format
989msgid "RE: %s"
990msgstr "Относно: %s"
991
992#: ../src/dialogs.py:1057
993#, python-format
994msgid ""
995"\n"
996"\n"
997"\n"
998"== Original Message ==\n"
999"%s"
1000msgstr ""
1001"\n"
1002"\n"
1003"\n"
1004"== Оригинално съобщение ==\n"
1005"%s"
1006
1007#: ../src/dialogs.py:1098
1008#, python-format
1009msgid "XML Console for %s"
1010msgstr "XML конзола за %s"
1011
1012#: ../src/dialogs.py:1100
1013msgid "XML Console"
1014msgstr "XML конзола"
1015
1016#: ../src/dialogs.py:1186 ../src/gtkgui.glade.h:315
1017msgid "_Deny"
1018msgstr "_Отказване"
1019
1020#. FIXME: add pano markup
1021#: ../src/dialogs.py:1206
1022#, python-format
1023msgid "You have been invited to the %s room by %s"
1024msgstr "Поканени сте в стаята „%s“ от „%s“"
1025
1026#: ../src/dialogs.py:1208
1027#, python-format
1028msgid "Comment: %s"
1029msgstr "Коментар: %s"
1030
1031#. ('HTTP_AUTH', account, (method, url, iq_obj))
1032#: ../src/gajim.py:153
1033#, python-format
1034msgid "HTTP (%s) Authorization for %s"
1035msgstr "HTTP (%s) упълномощаване за „%s“"
1036
1037#: ../src/gajim.py:154
1038msgid "Do you accept this request?"
1039msgstr "Приемате ли това запитване?"
1040
1041#: ../src/gajim.py:463
1042msgid "error while sending"
1043msgstr "грешка при изпращане"
1044
1045#: ../src/gajim.py:489 ../src/gajim.py:499 ../src/roster_window.py:126
1046#: ../src/roster_window.py:1038 ../src/gtkgui.glade.h:130
1047msgid "General"
1048msgstr "Общи"
1049
1050#: ../src/gajim.py:503
1051msgid "Authorization accepted"
1052msgstr "Упълномощаването е прието"
1053
1054#: ../src/gajim.py:504
1055#, python-format
1056msgid "The contact \"%s\" has authorized you to see his status."
1057msgstr "Контактът „%s“ ви упълномощи да виждате състоянието му."
1058
1059#: ../src/gajim.py:510
1060#, python-format
1061msgid "Contact \"%s\" removed subscription from you"
1062msgstr "Контактът „%s“ премахна записването за вас"
1063
1064#: ../src/gajim.py:511
1065msgid "You will always see him as offline."
1066msgstr "Винаги ще го виждате като изключен."
1067
1068#: ../src/gajim.py:526
1069#, python-format
1070msgid "Contact with \"%s\" cannot be established"
1071msgstr "Не може да бъде установен контакт с „%s“"
1072
1073#: ../src/gajim.py:544
1074msgid "Account registration successful"
1075msgstr "Регистрацията на акаунта е успешна"
1076
1077#: ../src/gajim.py:545
1078#, python-format
1079msgid "The account \"%s\" has been registered with the Jabber server."
1080msgstr "Акаунтът „%s“ беше регистриран в Jabber сървъра."
1081
1082#: ../src/gajim.py:662
1083msgid "Your passphrase is incorrect"
1084msgstr "Паролата е грешна"
1085
1086#: ../src/gajim.py:663
1087msgid "You are currently connected without your OpenPGP key."
1088msgstr "В момента сте свързани без OpenPGP ключ."
1089
1090#. it is good to notify the user
1091#. in case he cannot see the output of the console
1092#: ../src/gajim.py:1009
1093msgid "Cannot save your preferences"
1094msgstr "Настройките на могат да бъдат запазени"
1095
1096#: ../src/gajim_themes_window.py:63
1097msgid "Theme"
1098msgstr "Тема"
1099
1100#: ../src/gajim_themes_window.py:125 ../src/gajim_themes_window.py:127
1101msgid "theme name"
1102msgstr "име на тема"
1103
1104#: ../src/gajim_themes_window.py:128
1105msgid "theme_name"
1106msgstr "име_на_тема"
1107
1108#: ../src/groupchat_window.py:127 ../src/groupchat_window.py:969
1109#, python-format
1110msgid "You just received a new message in room \"%s\""
1111msgstr "Току-що получихте ново съобщение в стая „%s“"
1112
1113#: ../src/groupchat_window.py:128
1114msgid ""
1115"If you close this window and you have history disabled, this message will be "
1116"lost."
1117msgstr ""
1118"Ако затворите този прозорец, и нямате включена опция за запазване на "
1119"историята, съобщението ще бъде загубено."
1120
1121#: ../src/groupchat_window.py:143
1122#, python-format
1123msgid "Are you sure you want to leave room \"%s\"?"
1124msgid_plural "Are you sure you want to leave rooms \"%s\"?"
1125msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да напуснете стаята „%s“?"
1126msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да напуснете стаите „%s“?"
1127
1128#: ../src/groupchat_window.py:148
1129msgid "If you close this window, you will be disconnected from this room."
1130msgid_plural ""
1131"If you close this window, you will be disconnected from these rooms."
1132msgstr[0] ""
1133"Ако затворите този прозорец, връзката със стаята ще бъде прекъсната."
1134msgstr[1] ""
1135"Ако затворите този прозорец, връзката със стаите ще бъде прекъсната."
1136
1137#: ../src/groupchat_window.py:153
1138msgid "Do not ask me again"
1139msgstr "Да не се задава този въпрос отново"
1140
1141#: ../src/groupchat_window.py:213 ../src/groupchat_window.py:401
1142msgid "This room has no subject"
1143msgstr "Няма тема за тази стая"
1144
1145#: ../src/groupchat_window.py:338
1146#, python-format
1147msgid "%s has been kicked by %s: %s"
1148msgstr "%s беше изритан от %s: %s"
1149
1150#: ../src/groupchat_window.py:344
1151#, python-format
1152msgid "%s has been banned by %s: %s"
1153msgstr "%s беше отлъчен от %s: %s"
1154
1155#. Someone changed his nick
1156#: ../src/groupchat_window.py:347
1157#, python-format
1158msgid "%s is now known as %s"
1159msgstr "%s вече е познат като %s"
1160
1161#: ../src/groupchat_window.py:379
1162#, python-format
1163msgid "%s has left"
1164msgstr "%s напусна"
1165
1166#: ../src/groupchat_window.py:381
1167#, python-format
1168msgid "%s is now %s"
1169msgstr "%s сега е %s"
1170
1171#: ../src/groupchat_window.py:411
1172msgid "Changing Subject"
1173msgstr "Промяна на темата"
1174
1175#: ../src/groupchat_window.py:412
1176msgid "Please specify the new subject:"
1177msgstr "Въведете новата тема:"
1178
1179#: ../src/groupchat_window.py:421
1180msgid "Changing Nickname"
1181msgstr "Промяна на псевдонима"
1182
1183#: ../src/groupchat_window.py:422
1184msgid "Please specify the new nickname you want to use:"
1185msgstr "Въведете новия псевдоним, който искате да използвате:"
1186
1187#: ../src/groupchat_window.py:445
1188msgid "Bookmark already set"
1189msgstr "Отметката вече е установена"
1190
1191#: ../src/groupchat_window.py:446
1192#, python-format
1193msgid "Room \"%s\" is already in your bookmarks."
1194msgstr "Стаята „%s“ вече присъства в отметките."
1195
1196#: ../src/groupchat_window.py:455
1197msgid "Bookmark has been added successfully"
1198msgstr "Отметката беше добавена успешно"
1199
1200#: ../src/groupchat_window.py:456
1201msgid "You can manage your bookmarks via Actions menu in your roster."
1202msgstr "Може да организирате отметките чрез менюто „Действия“."
1203
1204#. ask for reason
1205#: ../src/groupchat_window.py:721
1206#, python-format
1207msgid "Kicking %s"
1208msgstr "Изритване на %s"
1209
1210#: ../src/groupchat_window.py:722 ../src/groupchat_window.py:753
1211msgid "You may specify a reason below:"
1212msgstr "Може да уточните причина по-долу:"
1213
1214#. ask for reason
1215#: ../src/groupchat_window.py:752
1216#, python-format
1217msgid "Banning %s"
1218msgstr "Изритване на %s"
1219
1220#: ../src/groupchat_window.py:970 ../src/tabbed_chat_window.py:343
1221msgid ""
1222"If you close this tab and you have history disabled, the message will be "
1223"lost."
1224msgstr ""
1225"Ако затворите тази страница и нямате включена опция за запазване на "
1226"историята, съобщението ще бъде загубено."
1227
1228#: ../src/history_window.py:138
1229#, python-format
1230msgid "%s is now %s: %s"
1231msgstr "%s сега е %s: %s"
1232
1233#: ../src/history_window.py:155
1234#, python-format
1235msgid "Status is now: %s: %s"
1236msgstr "Сегашното състояние е: %s: %s"
1237
1238#: ../src/history_window.py:177 ../src/history_window.py:179
1239#, python-format
1240msgid "Conversation History with %s"
1241msgstr "История на разговорите с %s"
1242
1243#: ../src/remote_control.py:53
1244msgid "D-Bus python bindings are missing in this computer"
1245msgstr "На този компютър няма инсталиран модул на Питон за D-Bus"
1246
1247#: ../src/remote_control.py:54
1248msgid "D-Bus capabilities of Gajim cannot be used"
1249msgstr "Възможностите за D-Bus не могат да бъдат използвани"
1250
1251#: ../src/remote_control.py:440
1252msgid "Session bus is not available"
1253msgstr "Няма наличен session bus"
1254
1255#: ../src/remote_control.py:448
1256msgid "D-Bus is not present on this machine"
1257msgstr "На тази машина няма инсталиран D-Bus"
1258
1259#: ../src/roster_window.py:265
1260#, python-format
1261msgid "You are already in room %s"
1262msgstr "Вече сте в стая „%s“"
1263
1264#: ../src/roster_window.py:416
1265msgid "New _Room"
1266msgstr "Нова _стая"
1267
1268#: ../src/roster_window.py:431
1269msgid "Manage Bookmarks..."
1270msgstr "Управление на отметките..."
1271
1272#: ../src/roster_window.py:446
1273#, python-format
1274msgid "to %s account"
1275msgstr "към акаунт „%s“"
1276
1277#: ../src/roster_window.py:458
1278#, python-format
1279msgid "using %s account"
1280msgstr "за акаунт „%s“"
1281
1282#: ../src/roster_window.py:474
1283#, python-format
1284msgid "as %s"
1285msgstr "като %s"
1286
1287#: ../src/roster_window.py:485
1288#, python-format
1289msgid "for account %s"
1290msgstr "за акаунт „%s“"
1291
1292#: ../src/roster_window.py:629
1293#, python-format
1294msgid "%s is now %s (%s)"
1295msgstr "%s вече е %s (%s)"
1296
1297#: ../src/roster_window.py:704
1298#, python-format
1299msgid "Transport \"%s\" will be removed"
1300msgstr "Транспортът „%s“ ще бъде премахнат"
1301
1302#: ../src/roster_window.py:704
1303#, python-format
1304msgid ""
1305"You will no longer be able to send and receive messages to contacts from %s."
1306msgstr ""
1307"Вече няма да можете да получавате и изпращате съобщения до контакти от „%s“"
1308
1309#: ../src/roster_window.py:747
1310msgid "Assign OpenPGP Key"
1311msgstr "Задаване на OpenPGP ключ"
1312
1313#: ../src/roster_window.py:748
1314msgid "Select a key to apply to the contact"
1315msgstr "Изберете ключ за този контакт"
1316
1317#: ../src/roster_window.py:851
1318msgid "I would like to add you to my roster"
1319msgstr ""
1320"Бих искал(а) да Ви добавя към списъка си. I would like to add you to my "
1321"roster."
1322
1323#: ../src/roster_window.py:879
1324msgid "Rename"
1325msgstr "Преименуване"
1326
1327#: ../src/roster_window.py:900
1328msgid "_Log on"
1329msgstr "С_вързване"
1330
1331#: ../src/roster_window.py:909
1332msgid "Log _off"
1333msgstr "Изкл_ючване"
1334
1335#: ../src/roster_window.py:921
1336msgid "Edit"
1337msgstr "Редактиране"
1338
1339#: ../src/roster_window.py:927 ../src/gtkgui.glade.h:364
1340msgid "_Remove from Roster"
1341msgstr "_Премахване от списъка"
1342
1343#: ../src/roster_window.py:1029
1344msgid "Authorization has been sent"
1345msgstr "Упълномощаването беше изпратено"
1346
1347#: ../src/roster_window.py:1030
1348#, python-format
1349msgid "Now \"%s\" will know your status."
1350msgstr "„%s“ вече ще знае състоянието ви."
1351
1352#: ../src/roster_window.py:1052
1353msgid "Subscription request has been sent"
1354msgstr "Искането за записване беше изпратено"
1355
1356#: ../src/roster_window.py:1053
1357#, python-format
1358msgid "If \"%s\" accepts this request you will know his status."
1359msgstr "Ако „%s“ приеме това запитване, ще знаете за състоянието му."
1360
1361#: ../src/roster_window.py:1180
1362#, python-format
1363msgid "Contact \"%s\" will be removed from your roster"
1364msgstr "Контактът „%s“ ще бъде премахнат от списъка ви"
1365
1366#: ../src/roster_window.py:1181
1367#, python-format
1368msgid ""
1369"By removing this contact you also remove authorization. Contact \"%s\" will "
1370"always see you as offline."
1371msgstr ""
1372"Премахвайки този контакт, прекратявате и упълномощаването. Контактът „%s“ "
1373"винаги ще ви вижда изключен."
1374
1375#: ../src/roster_window.py:1213
1376msgid "Password Required"
1377msgstr "Необходима е парола"
1378
1379#: ../src/roster_window.py:1214
1380#, python-format
1381msgid "Enter your password for account %s"
1382msgstr "Въведете парола за акаунт „%s“"
1383
1384#: ../src/roster_window.py:1215
1385msgid "Save password"
1386msgstr "Запазване на паролата"
1387
1388#: ../src/roster_window.py:1245
1389msgid "Passphrase Required"
1390msgstr "Необходима е парола"
1391
1392#: ../src/roster_window.py:1246
1393#, python-format
1394msgid "Enter GPG key passphrase for account %s"
1395msgstr "Въведете парола за GPG ключ за акаунт „%s“"
1396
1397#: ../src/roster_window.py:1247
1398msgid "Save passphrase"
1399msgstr "Запазване на паролата"
1400
1401#: ../src/roster_window.py:1294
1402msgid "No account available"
1403msgstr "Няма наличен акаунт"
1404
1405#: ../src/roster_window.py:1295
1406msgid "You must create an account before you can chat with other contacts."
1407msgstr ""
1408"За да разговаряте с други контакти, първо трябва да създадете Jabber акаунт."
1409
1410#: ../src/roster_window.py:1598 ../src/roster_window.py:1604
1411msgid "You have unread messages"
1412msgstr "Имате непрочетени съобщения"
1413
1414#: ../src/roster_window.py:1599 ../src/roster_window.py:1605
1415msgid ""
1416"Messages will only be available for reading them later if you have history "
1417"enabled."
1418msgstr ""
1419"Може да преглеждате съобщенията по-късно само ако е активирана опцията за "
1420"историята."
1421
1422#. for chat_with
1423#. for new_message
1424#: ../src/systray.py:178 ../src/systray.py:183
1425msgid "as "
1426msgstr "като "
1427
1428#: ../src/systray.py:238
1429msgid "All contacts in this group are offline or have errors"
1430msgstr "Всички контакти в тази група са изключени или има грешки"
1431
1432#: ../src/tabbed_chat_window.py:126 ../src/gtkgui.glade.h:190
1433msgid "OpenPGP Encryption"
1434msgstr "OpenPGP криптиране"
1435
1436#. we talk about a contact here
1437#: ../src/tabbed_chat_window.py:130
1438#, python-format
1439msgid "%s has not broadcasted an OpenPGP key nor you have assigned one"
1440msgstr "%s не предлага OpenPGP ключ и не сте задавали такъв"
1441
1442#. %s is being replaced in the code with JID
1443#: ../src/tabbed_chat_window.py:274 ../src/tabbed_chat_window.py:342
1444#, python-format
1445msgid "You just received a new message from \"%s\""
1446msgstr "Току-що получихте ново съобщение от „%s“"
1447
1448#: ../src/tabbed_chat_window.py:275
1449msgid ""
1450"If you close this tab and you have history disabled, this message will be "
1451"lost."
1452msgstr ""
1453"Ако затворите този прозорец и нямате включена опция за запазване на "
1454"историята, съобщението ще бъде загубено."
1455
1456#. we are not connected
1457#: ../src/tabbed_chat_window.py:515
1458msgid "A connection is not available"
1459msgstr "В момента няма връзка"
1460
1461#: ../src/tabbed_chat_window.py:516
1462msgid "Your message can not be sent until you are connected."
1463msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено, докато не се свържете."
1464
1465#: ../src/tabbed_chat_window.py:604
1466msgid "Sending private message failed"
1467msgstr "Неуспех при изпращането на частно съобщение"
1468
1469#. in second %s code replaces with nickname
1470#: ../src/tabbed_chat_window.py:606
1471#, python-format
1472msgid "You are no longer in room \"%s\" or \"%s\" has left."
1473msgstr "Вече не сте в стая „%s“ или „%s“ е напуснал(а)."
1474
1475#: ../src/tabbed_chat_window.py:709
1476msgid "Encryption enabled"
1477msgstr "Криптирането е включено"
1478
1479#: ../src/tabbed_chat_window.py:714
1480msgid "Encryption disabled"
1481msgstr "Криптирането е изключено"
1482
1483#: ../src/vcard.py:126
1484msgid "Choose Avatar"
1485msgstr "Избор на аватар"
1486
1487#. in bytes
1488#. 8 kb
1489#: ../src/vcard.py:166
1490#, python-format
1491msgid "The filesize of image \"%s\" is too large"
1492msgstr "Размерът на изображението „%s“ е твърде голям"
1493
1494#: ../src/vcard.py:168
1495msgid "The file must not be more than 8 kilobytes."
1496msgstr "Максималният размер е 8 килобайта."
1497
1498#: ../src/vcard.py:250
1499msgid "?Client:Unknown"
1500msgstr "Неизвестен"
1501
1502#: ../src/vcard.py:252
1503msgid "?OS:Unknown"
1504msgstr "Неизвестна"
1505
1506#: ../src/vcard.py:273 ../src/vcard.py:291
1507msgid " resource with priority "
1508msgstr " ресурс с приоритет "
1509
1510#: ../src/vcard.py:376
1511msgid "Without a connection you can not publish your contact information."
1512msgstr "Трябва да сте свързани, за да публикувате визитката."
1513
1514#: ../src/vcard.py:404
1515msgid "Without a connection, you can not get your contact information."
1516msgstr "Трябва да сте свързани, за да изтеглите визитката"
1517
1518#: ../src/gtkgui.glade.h:1
1519msgid "0"
1520msgstr "0"
1521
1522#: ../src/gtkgui.glade.h:2
1523msgid "<b>Advanced Configuration Editor</b>"
1524msgstr "<b>Редактор на настройките за напреднали</b>"
1525
1526#: ../src/gtkgui.glade.h:3
1527msgid "<b>Applications</b>"
1528msgstr "<b>Програми</b>"
1529
1530#: ../src/gtkgui.glade.h:4
1531msgid "<b>Changes in latest version</b>"
1532msgstr "<b>Промени в последната версия</b>"
1533
1534#. a header for custom browser/client/file manager. so translate sth like: Custom Settings
1535#: ../src/gtkgui.glade.h:6
1536msgid "<b>Custom</b>"
1537msgstr "<b>Персонални</b>"
1538
1539#: ../src/gtkgui.glade.h:7
1540msgid "<b>Format of a chat line</b>"
1541msgstr "<b>Формат на реда в разговор</b>"
1542
1543#: ../src/gtkgui.glade.h:8
1544msgid "<b>Interface Customization</b>"
1545msgstr "<b>Персонализиране на интерфейса</b>"
1546
1547#: ../src/gtkgui.glade.h:9
1548msgid "<b>Jabber Traffic</b>"
1549msgstr "<b>Jabber трафик</b>"
1550
1551#: ../src/gtkgui.glade.h:10
1552msgid "<b>Log</b>"
1553msgstr "<b>Дневник</b>"
1554
1555#: ../src/gtkgui.glade.h:11
1556msgid "<b>Miscellaneous</b>"
1557msgstr "<b>Разни</b>"
1558
1559#: ../src/gtkgui.glade.h:12
1560msgid "<b>OpenPGP</b>"
1561msgstr "<b>OpenPGP</b>"
1562
1563#: ../src/gtkgui.glade.h:13
1564msgid "<b>Please choose on of the options below:</b>"
1565msgstr "<b>Изберете една от опциите по-долу:</b>"
1566
1567#: ../src/gtkgui.glade.h:14
1568msgid "<b>Preset Status Messages</b>"
1569msgstr "<b>Настроени съобщения за състояние</b>"
1570
1571#: ../src/gtkgui.glade.h:15
1572msgid "<b>Properties</b>"
1573msgstr "<b>Настройки</b>"
1574
1575#: ../src/gtkgui.glade.h:16
1576msgid "<b>Settings</b>"
1577msgstr "<b>Настройки</b>"
1578
1579#: ../src/gtkgui.glade.h:17
1580msgid "<b>Sounds</b>"
1581msgstr "<b>Звуци</b>"
1582
1583#: ../src/gtkgui.glade.h:18
1584msgid "<b>Visual Notifications</b>"
1585msgstr "<b>Зрителни уведомомления</b>"
1586
1587#: ../src/gtkgui.glade.h:19
1588msgid "<b>What do you want to do?</b>"
1589msgstr "<b>Какво искате да направите?</b>"
1590
1591#: ../src/gtkgui.glade.h:20
1592msgid "<b>XML Input</b>"
1593msgstr "<b>Вход в XML формат</b>"
1594
1595#: ../src/gtkgui.glade.h:21
1596msgid "A list of active, completed and stopped file transfers"
1597msgstr "Списък с активни, завършили и прекъснати файлови трансфери"
1598
1599#: ../src/gtkgui.glade.h:22
1600msgid "A_ccounts"
1601msgstr "А_каунти"
1602
1603#: ../src/gtkgui.glade.h:23
1604msgid "About"
1605msgstr "Относно"
1606
1607#: ../src/gtkgui.glade.h:24
1608msgid "Account"
1609msgstr "Акаунт"
1610
1611#: ../src/gtkgui.glade.h:25
1612msgid "Account Modification"
1613msgstr "Промяна на акаунт"
1614
1615#: ../src/gtkgui.glade.h:26
1616msgid "Account:"
1617msgstr "Акаунт:"
1618
1619#: ../src/gtkgui.glade.h:27
1620msgid "Accounts"
1621msgstr "Акаунти"
1622
1623#: ../src/gtkgui.glade.h:28
1624msgid "Activate/Disable notification for when a file transfer is complete"
1625msgstr "Включване/изключване на уведомяването при завършил файлов трансфер"
1626
1627#: ../src/gtkgui.glade.h:29
1628msgid "Ad_vanced Actions"
1629msgstr "Действия за _напреднали"
1630
1631#: ../src/gtkgui.glade.h:30
1632msgid "Add New Contact"
1633msgstr "Добавяне на нов контакт"
1634
1635#: ../src/gtkgui.glade.h:31
1636msgid "Add _Contact"
1637msgstr "Добавяне на _контакт"
1638
1639#: ../src/gtkgui.glade.h:32
1640msgid "Address"
1641msgstr "Адрес"
1642
1643#: ../src/gtkgui.glade.h:33
1644msgid "Advanced"
1645msgstr "Напреднали"
1646
1647#: ../src/gtkgui.glade.h:34
1648msgid "Advanced Configuration Editor"
1649msgstr "Редактор на настройки за напреднали"
1650
1651#: ../src/gtkgui.glade.h:35
1652msgid "After nickname:"
1653msgstr "След псевдонима:"
1654
1655#: ../src/gtkgui.glade.h:36
1656msgid "After time:"
1657msgstr "След времето:"
1658
1659#: ../src/gtkgui.glade.h:37
1660msgid ""
1661"All chat states\n"
1662"Composing only\n"
1663"Disabled"
1664msgstr ""
1665"Всички състояния\n"
1666"Само при писане\n"
1667"Изключено"
1668
1669#: ../src/gtkgui.glade.h:40
1670msgid "Allow _OS information to be sent"
1671msgstr "Позволяване изпращането на информация за _ОС"
1672
1673#: ../src/gtkgui.glade.h:41
1674msgid "Allow popup/notifications when I'm _away/na/busy/invisible"
1675msgstr ""
1676"Позволяване на прозорци/уведомления при _Отсъствам/Не съм на разположение/"
1677"Зает/Невидим"
1678
1679#: ../src/gtkgui.glade.h:42
1680msgid "Also known as iChat style"
1681msgstr "Познато и като стил „iChat“"
1682
1683#: ../src/gtkgui.glade.h:43
1684msgid "Always use compact _view"
1685msgstr "Винаги да се използва _компактен изглед"
1686
1687#: ../src/gtkgui.glade.h:44
1688msgid "Ask status message when I:"
1689msgstr "Питане за съобщение за състояние при преминаване в режим:"
1690
1691#: ../src/gtkgui.glade.h:45
1692msgid "Ask:"
1693msgstr "Питане за:"
1694
1695#: ../src/gtkgui.glade.h:46
1696msgid "Assign Open_PGP Key"
1697msgstr "Задаване на Open_PGP ключ"
1698
1699#: ../src/gtkgui.glade.h:47
1700msgid "Authorize contact so he can know when you're connected"
1701msgstr "Упълномощаване на контакта, така че да знае кога сте свързани"
1702
1703#: ../src/gtkgui.glade.h:48
1704msgid "Auto _away after:"
1705msgstr "Автоматично „_Отсъствам“ след:"
1706
1707#: ../src/gtkgui.glade.h:49
1708msgid "Auto _not available after:"
1709msgstr "Автоматично „Не съм на _разположение“ след:"
1710
1711#: ../src/gtkgui.glade.h:50
1712msgid "Auto join"
1713msgstr "Автоматично влизане"
1714
1715#: ../src/gtkgui.glade.h:51
1716msgid ""
1717"Autodetect on every Gajim startup\n"
1718"Always use GNOME default applications\n"
1719"Always use KDE default applications\n"
1720"Custom"
1721msgstr ""
1722"Автоматично определяне при всяко стартиране на Gajim\n"
1723"Винаги да се използват стандартните програми на GNOME\n"
1724"Винаги да се използват стандартните програми на KDE\n"
1725"Персонални"
1726
1727#: ../src/gtkgui.glade.h:55
1728msgid "Automatically authorize contact"
1729msgstr "Автоматично упълномощаване на контакта"
1730
1731#: ../src/gtkgui.glade.h:56
1732msgid "Background color"
1733msgstr "Цвят на фона"
1734
1735#: ../src/gtkgui.glade.h:57
1736msgid "Banner:"
1737msgstr "Заглавна лента:"
1738
1739#: ../src/gtkgui.glade.h:58
1740msgid "Before nickname:"
1741msgstr "Преди псевдонима:"
1742
1743#: ../src/gtkgui.glade.h:59
1744msgid "Before time:"
1745msgstr "Преди времето:"
1746
1747#: ../src/gtkgui.glade.h:60
1748msgid "Birthday:"
1749msgstr "Рожден ден:"
1750
1751#: ../src/gtkgui.glade.h:61
1752msgid "Bold"
1753msgstr "Получер"
1754
1755#: ../src/gtkgui.glade.h:62
1756msgid "C_onnect on Gajim startup"
1757msgstr "С_вързване при стартиране"
1758
1759#: ../src/gtkgui.glade.h:63
1760msgid "Cancel file transfer"
1761msgstr "Отменя файловия трансфер"
1762
1763#: ../src/gtkgui.glade.h:64
1764msgid "Cancels the selected file transfer"
1765msgstr "Отменя избрания файлов трансфер"
1766
1767#: ../src/gtkgui.glade.h:65
1768msgid ""
1769"Cancels the selected file transfer. If there is an incomplete file, kept in "
1770"the file system it will be removed. This operation is not reversable"
1771msgstr ""
1772"Спира избрания файлов трансфер. Ако има частично записан файл, той ще бъде "
1773"изтрит. Тази операция е необратима."
1774
1775#: ../src/gtkgui.glade.h:66
1776msgid "Chan_ge"
1777msgstr "Пром_яна"
1778
1779#: ../src/gtkgui.glade.h:67
1780msgid "Change Password"
1781msgstr "Промяна на парола"
1782
1783#: ../src/gtkgui.glade.h:68
1784msgid "Change _Nickname"
1785msgstr "Смяна на псе_вдоним"
1786
1787#: ../src/gtkgui.glade.h:69
1788msgid "Change _Subject"
1789msgstr "Промяна на _темата"
1790
1791#: ../src/gtkgui.glade.h:71
1792msgid "Chat state noti_fications:"
1793msgstr "У_ведомления при разговор:"
1794
1795#: ../src/gtkgui.glade.h:72
1796msgid "Chat with"
1797msgstr "Разговор с"
1798
1799#: ../src/gtkgui.glade.h:73
1800msgid "Check for new _version on Gajim startup"
1801msgstr "Проверка за нова в_ерсия при стартиране"
1802
1803#: ../src/gtkgui.glade.h:74
1804msgid "Check if you want to register for a new jabber account"
1805msgstr "Изберете, ако искате да регистрирате нов Jabber акаунт"
1806
1807#: ../src/gtkgui.glade.h:75
1808msgid ""
1809"Check this option, only if someone you don't have in the roster spams/annoys "
1810"you. Use with caution, cause it blocks all messages from any contact that is "
1811"not in the roster"
1812msgstr ""
1813"Изберете тази опция само ако някой, който не в списъка, ви притеснява или "
1814"дразни. Използвайте я внимателно, тъй като блокира всички съобщения от всеки "
1815"контакт, който не е в списъка."
1816
1817#: ../src/gtkgui.glade.h:76
1818msgid ""
1819"Check this so Gajim will connect in port 5223 where legacy servers are "
1820"expected to have SSL capabilities. Note that Gajim uses TLS encryption by "
1821"default if broadcasted by the server, and with this option enabled TLS will "
1822"be disabled"
1823msgstr ""
1824"Изберете тази опция, за да може Gajim да се свързва по порт 5223, където се "
1825"очаква сървърите да предоставят възможности по SSL. Забележете, че Gajim "
1826"използва TLS криптиране по подразбиране и избирайки тази опция, изключвате "
1827"TLS."
1828
1829#: ../src/gtkgui.glade.h:77
1830msgid "Choose _Key..."
1831msgstr "Избор на _ключ..."
1832
1833#: ../src/gtkgui.glade.h:78
1834msgid "City:"
1835msgstr "Град:"
1836
1837#: ../src/gtkgui.glade.h:79
1838msgid "Clean _up"
1839msgstr "Из_чистване"
1840
1841#: ../src/gtkgui.glade.h:80
1842msgid "Click to change account's password"
1843msgstr "Натиснете, за да смените паролата на акаунта"
1844
1845#: ../src/gtkgui.glade.h:81
1846msgid "Click to get contact's extended information"
1847msgstr "Натиснете за допълнителна информация за контакта"
1848
1849#: ../src/gtkgui.glade.h:82
1850msgid "Click to see features (like MSN, ICQ transports) of jabber servers"
1851msgstr ""
1852"Натиснете, за да видите функционалностите (като MSN, ICQ транспорти) на "
1853"Jabber сървърите"
1854
1855#: ../src/gtkgui.glade.h:83
1856msgid "Click to see past conversation in this room"
1857msgstr "Натиснете, за да видите стари разговори в тази стая"
1858
1859#: ../src/gtkgui.glade.h:84
1860msgid "Click to see past conversations with this contact"
1861msgstr "Натиснете, за да видите стари разговори с този контакт"
1862
1863#: ../src/gtkgui.glade.h:85
1864msgid "Client:"
1865msgstr "Клиент:"
1866
1867#: ../src/gtkgui.glade.h:86
1868msgid "Company:"
1869msgstr "Фирма:"
1870
1871#: ../src/gtkgui.glade.h:87
1872msgid "Configure _Room"
1873msgstr "Настройки на _стаята"
1874
1875#: ../src/gtkgui.glade.h:88
1876msgid "Connection"
1877msgstr "Свързване"
1878
1879#: ../src/gtkgui.glade.h:89
1880msgid "Contact Information"
1881msgstr "Данни за контакта"
1882
1883#: ../src/gtkgui.glade.h:90
1884msgid "Contact _Info"
1885msgstr "_Данни за контакта"
1886
1887#: ../src/gtkgui.glade.h:91
1888msgid "Contact:"
1889msgstr "Контакт:"
1890
1891#: ../src/gtkgui.glade.h:92
1892msgid "Conversation History"
1893msgstr "История на разговорите"
1894
1895#: ../src/gtkgui.glade.h:93
1896msgid "Country:"
1897msgstr "Държава:"
1898
1899#: ../src/gtkgui.glade.h:94
1900msgid "Default _status iconset:"
1901msgstr "Стандартен _набор икони за състояние:"
1902
1903#: ../src/gtkgui.glade.h:95
1904msgid "Delete MOTD"
1905msgstr "Изтриване на MOTD"
1906
1907#: ../src/gtkgui.glade.h:96
1908msgid "Delete Message of the Day"
1909msgstr "Изтриване на съобщението за деня"
1910
1911#: ../src/gtkgui.glade.h:97
1912msgid "Deletes Message of the Day"
1913msgstr "Изтрива съобщението за деня"
1914
1915#: ../src/gtkgui.glade.h:98
1916msgid "Deny authorization from contact so he cannot know when you're connected"
1917msgstr ""
1918"Отказване на упълномощаване на контакт, така че да не знае кога сте свързани"
1919
1920#: ../src/gtkgui.glade.h:99
1921msgid "Department:"
1922msgstr "Отдел:"
1923
1924#: ../src/gtkgui.glade.h:100
1925msgid "E-Mail"
1926msgstr "Е-поща"
1927
1928#: ../src/gtkgui.glade.h:101
1929msgid "E-Mail:"
1930msgstr "Е-поща:"
1931
1932#: ../src/gtkgui.glade.h:102
1933msgid "Edit Groups"
1934msgstr "Редактиране на групи"
1935
1936#: ../src/gtkgui.glade.h:103
1937msgid "Edit Personal Information..."
1938msgstr "Редактиране на личните данни..."
1939
1940#: ../src/gtkgui.glade.h:104
1941msgid "Edit _Groups"
1942msgstr "Редактиране на _групи"
1943
1944#. XML Console enable checkbutton
1945#: ../src/gtkgui.glade.h:106
1946msgid "Enable"
1947msgstr "Активиране"
1948
1949#: ../src/gtkgui.glade.h:107
1950msgid "Enter it again for confirmation:"
1951msgstr "Въведете я отново за потвърждение:"
1952
1953#: ../src/gtkgui.glade.h:108
1954msgid "Enter new password:"
1955msgstr "Въведете нова парола:"
1956
1957#: ../src/gtkgui.glade.h:109
1958msgid "Enter your message:"
1959msgstr "Въведете съобщение за състояние:"
1960
1961#: ../src/gtkgui.glade.h:110
1962msgid "Events"
1963msgstr "Събития"
1964
1965#: ../src/gtkgui.glade.h:111
1966msgid "Every 5 _minutes"
1967msgstr "Всеки 5 _минути"
1968
1969#: ../src/gtkgui.glade.h:112
1970msgid "Extra Address:"
1971msgstr "Допълнителен адрес:"
1972
1973#. Family Name
1974#: ../src/gtkgui.glade.h:114
1975msgid "Family:"
1976msgstr "Фамилия:"
1977
1978#: ../src/gtkgui.glade.h:115
1979msgid "File Transfers"
1980msgstr "Файлови трансфери"
1981
1982#: ../src/gtkgui.glade.h:116
1983msgid "File _Transfers"
1984msgstr "_Файлови трансфери"
1985
1986#: ../src/gtkgui.glade.h:117
1987msgid "File manager:"
1988msgstr "Файлов мениджър:"
1989
1990#: ../src/gtkgui.glade.h:118
1991msgid "Filter:"
1992msgstr "Филтър:"
1993
1994#: ../src/gtkgui.glade.h:119
1995msgid "Font:"
1996msgstr "Шрифт:"
1997
1998#: ../src/gtkgui.glade.h:120
1999msgid "Format: YYYY-MM-DD"
2000msgstr "Формат: гггг-мм-дд"
2001
2002#: ../src/gtkgui.glade.h:121
2003msgid "From:"
2004msgstr "От:"
2005
2006#: ../src/gtkgui.glade.h:122 ../src/tooltips.py:217
2007msgid "Gajim"
2008msgstr "Gajim"
2009
2010#: ../src/gtkgui.glade.h:123
2011msgid "Gajim Themes Customization"
2012msgstr "Персонализиране на темите на Gajim"
2013
2014#: ../src/gtkgui.glade.h:124
2015msgid ""
2016"Gajim will automatically show the new received message in a new chat window "
2017"or tab in an existing chat window"
2018msgstr ""
2019"Автоматично ще се показва новото съобщение в нов прозорец за разговор или "
2020"страница в съществуващ прозорец"
2021
2022#: ../src/gtkgui.glade.h:125
2023msgid ""
2024"Gajim will notify you for new message via a popup in the bottom right of the "
2025"screen"
2026msgstr "Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана"
2027
2028#: ../src/gtkgui.glade.h:126
2029msgid ""
2030"Gajim will notify you via a popup window in the bottom right of the screen "
2031"about contacts that just signed in"
2032msgstr ""
2033"Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана при "
2034"свързване на контакти"
2035
2036#: ../src/gtkgui.glade.h:127
2037msgid ""
2038"Gajim will notify you via a popup window in the bottom right of the screen "
2039"about contacts that just signed out"
2040msgstr ""
2041"Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана при "
2042"изключване на контакти"
2043
2044#: ../src/gtkgui.glade.h:128
2045msgid ""
2046"Gajim will only change the icon of the contact that sent the new message"
2047msgstr "Само ще се променя иконата на контакта, който е изпратил съобщението"
2048
2049#: ../src/gtkgui.glade.h:129
2050msgid "Gajim: First Time Wizard"
2051msgstr "Помощник при първоначално стартиране на Gajim"
2052
2053#. Given Name
2054#: ../src/gtkgui.glade.h:132
2055msgid "Given:"
2056msgstr "Собствено:"
2057
2058#: ../src/gtkgui.glade.h:133
2059msgid "Go"
2060msgstr "Отиване"
2061
2062#: ../src/gtkgui.glade.h:135
2063msgid "Group:"
2064msgstr "Група:"
2065
2066#: ../src/gtkgui.glade.h:136
2067msgid "HTTP Connect"
2068msgstr "Свързване по HTTP"
2069
2070#: ../src/gtkgui.glade.h:137
2071msgid "Hides the window"
2072msgstr "Скрива прозореца"
2073
2074#: ../src/gtkgui.glade.h:138
2075msgid "Homepage:"
2076msgstr "Страница в Интернет:"
2077
2078#: ../src/gtkgui.glade.h:139
2079msgid "Hostname: "
2080msgstr "Хост: "
2081
2082#: ../src/gtkgui.glade.h:140
2083msgid "I already have an account I want to use"
2084msgstr "Вече имам регистриран акаунт"
2085
2086#: ../src/gtkgui.glade.h:141
2087msgid "I want to _register for a new account"
2088msgstr "Искам да _регистрирам нов Jabber акаунт"
2089
2090#: ../src/gtkgui.glade.h:142
2091msgid "I would like to add you to my contact list."
2092msgstr "Бих искал(а) да ви добавя към списъка си."
2093
2094#: ../src/gtkgui.glade.h:143
2095msgid "If checked, Gajim will also have a trayicon"
2096msgstr ""
2097"Ако тази опция е избрана, Gajim ще има и икона в областта за уведомяване."
2098
2099#: ../src/gtkgui.glade.h:144
2100msgid ""
2101"If checked, Gajim will broadcast capability to send and receive meta-"
2102"information related to a conversation you may have with a contact such as "
2103"composing a message"
2104msgstr ""
2105"Ако тази опция е избрана, Gajim ще излъчва възможността да изпраща и "
2106"получава мета-информация, свързана с разговора с даден контакт, като "
2107"например писане на съобщение."
2108
2109#: ../src/gtkgui.glade.h:145
2110msgid "If checked, Gajim will join this group chat on startup"
2111msgstr "Ако тази опция е избрана, ще влизате в тази стая при стартиране."
2112
2113#: ../src/gtkgui.glade.h:146
2114msgid "If checked, Gajim will remember the password for this account"
2115msgstr "Ако тази опция е избрана, ще се запомни паролата за този акаунт."
2116
2117#: ../src/gtkgui.glade.h:147
2118msgid ""
2119"If checked, Gajim will remember the roster and chat window positions in the "
2120"screen and the sizes of them next time you run it"
2121msgstr ""
2122"Ако тази опция е избрана, ще се запомнят размерите и позициите на списъка и "
2123"прозореца за разговор на екрана за следващото стартиране на програмата."
2124
2125#: ../src/gtkgui.glade.h:148
2126msgid ""
2127"If checked, Gajim will replace ascii smilies like ':)' with equivalent "
2128"graphical emoticons"
2129msgstr ""
2130"Ако тази опция е избрана, усмивките в ASCII като „:)“ ще се изобразяват със "
2131"съответните графични емотикони."
2132
2133#: ../src/gtkgui.glade.h:149
2134msgid ""
2135"If checked, Gajim will send keep-alive packets so it prevents connection "
2136"timeout which results in disconnection"
2137msgstr ""
2138"Ако тази опция е избрана, Gajim ще изпраща пакети за поддържане на връзката "
2139"с цел избягване на разпадането ѝ."
2140
2141#: ../src/gtkgui.glade.h:150
2142msgid ""
2143"If checked, Gajim will store the password in ~/.gajim/config with 'read' "
2144"permission only for only you and of course the administrator"
2145msgstr ""
2146"Ако е избрано, паролата ще се запази в ~/.gajim/config с права за четене "
2147"само за потребителя и администратора"
2148
2149#: ../src/gtkgui.glade.h:151
2150msgid ""
2151"If checked, Gajim will use protocol-specific status icons. (eg. A contact "
2152"from MSN will have the equivalent msn icon for status online, away, busy, "
2153"etc...)"
2154msgstr ""
2155"Ако тази опция е избрана, ще се използват специфични за протокола икони за "
2156"състояние (т.е. контакт от MSN ще има еквивалентната за MSN икона за "
2157"състоянията „На линия“, „Отсъствам“, „Зает“ и т.н.)."
2158
2159#: ../src/gtkgui.glade.h:152
2160msgid ""
2161"If checked, Gajim, when launched, will automatically connect to jabber using "
2162"this account"
2163msgstr ""
2164"Ако тази опция е избрана, при стартиране Gajim ще се свързва автоматично, "
2165"използвайки този акаунт."
2166
2167#: ../src/gtkgui.glade.h:153
2168msgid ""
2169"If checked, all chat and group chat windows will have the information area "
2170"in the top and the buttons area in the bottom hidden. You can quick toggle "
2171"compact view with Alt+C. NOTE: The last state you leave a window/tab is not "
2172"a permanent one"
2173msgstr ""
2174"Ако тази опция е избрана, всички прозорци за разговор и стаи ще бъдат със "
2175"скрити поле за информация в горната си част и бутони в долната. Може бързо "
2176"да превключвате компактния изглед с „Alt+C“. ЗАБЕЛЕЖКА: Последното състояние "
2177"на прозореца не е постоянно."
2178
2179#: ../src/gtkgui.glade.h:154
2180msgid ""
2181"If you have 2 or more accounts and it is checked, Gajim will list all "
2182"contacts as if you had one account"
2183msgstr ""
2184"Ако имате два или повече акаунта и тази опция е избрана, Gajim ще изобразява "
2185"всички контакти като от един акаунт."
2186
2187#: ../src/gtkgui.glade.h:155
2188msgid "Incoming message:"
2189msgstr "Входящо съобщение:"
2190
2191#. Info/Query make the "IQ" initials. So translate like this 'YourLang/YourLang (Info/Query)'. Thanks (it's a tooltip so width is not a problem)
2192#: ../src/gtkgui.glade.h:157
2193msgid "Info/Query"
2194msgstr "Информация/запитване"
2195
2196#: ../src/gtkgui.glade.h:158
2197msgid "Information about you are stored on the server as vCard"
2198msgstr "Личните данни се запазват на сървъра като vCard"
2199
2200#: ../src/gtkgui.glade.h:159
2201msgid "Italic"
2202msgstr "Курсив"
2203
2204#: ../src/gtkgui.glade.h:160
2205msgid "Jabber"
2206msgstr "Jabber"
2207
2208#: ../src/gtkgui.glade.h:161
2209msgid "Jabber ID:"
2210msgstr "Jabber ID:"
2211
2212#: ../src/gtkgui.glade.h:163
2213msgid "Join _Group Chat"
2214msgstr "Влизане в _стая"
2215
2216#: ../src/gtkgui.glade.h:164
2217msgid "Join _Group Chat..."
2218msgstr "Влизане в _стая..."
2219
2220#: ../src/gtkgui.glade.h:165
2221msgid "Location"
2222msgstr "Местонахождение"
2223
2224#: ../src/gtkgui.glade.h:166
2225msgid "Log history"
2226msgstr "Запазване на разговорите"
2227
2228#: ../src/gtkgui.glade.h:167
2229msgid "Log presences in _contact's log file"
2230msgstr "Записване на състоянията в дневника на _контакта"
2231
2232#: ../src/gtkgui.glade.h:168
2233msgid "Log presences in an _external file"
2234msgstr "Записване на състоянията във външен _файл"
2235
2236#: ../src/gtkgui.glade.h:169
2237msgid "Manage Accounts"
2238msgstr "Управление на акаунти"
2239
2240#: ../src/gtkgui.glade.h:170
2241msgid "Manage Bookmarks"
2242msgstr "Управление на отметките"
2243
2244#: ../src/gtkgui.glade.h:171
2245msgid "Manage Emoticons"
2246msgstr "Управление на емотикони"
2247
2248#: ../src/gtkgui.glade.h:172
2249msgid "Manage Proxy Profiles"
2250msgstr "Настройки на сървъра-посредник"
2251
2252#: ../src/gtkgui.glade.h:173
2253msgid "Manage..."
2254msgstr "Управление на..."
2255
2256#. Middle Name
2257#: ../src/gtkgui.glade.h:175
2258msgid "Middle:"
2259msgstr "Бащино:"
2260
2261#: ../src/gtkgui.glade.h:176
2262msgid "Mo_derator"
2263msgstr "_Председател"
2264
2265#: ../src/gtkgui.glade.h:177
2266msgid "More"
2267msgstr "Още"
2268
2269#: ../src/gtkgui.glade.h:178
2270msgid "Name:"
2271msgstr "Име:"
2272
2273#: ../src/gtkgui.glade.h:180
2274msgid "New version of Gajim available"
2275msgstr "Има нова версия на Gajim"
2276
2277#: ../src/gtkgui.glade.h:181
2278msgid "Nickname:"
2279msgstr "Псевдоним:"
2280
2281#. None means no proxy profile selected
2282#: ../src/gtkgui.glade.h:184
2283msgid "None"
2284msgstr "Няма"
2285
2286#: ../src/gtkgui.glade.h:185
2287msgid "Notify me about contacts that: "
2288msgstr "Уведомяване за контакти при: "
2289
2290#: ../src/gtkgui.glade.h:186
2291msgid "OS:"
2292msgstr "ОС:"
2293
2294#: ../src/gtkgui.glade.h:187
2295msgid "On every _message"
2296msgstr "На _всяко съобщение"
2297
2298#: ../src/gtkgui.glade.h:188
2299msgid "Open Download Page"
2300msgstr "Отваряне на страницата за изтегляне"
2301
2302#: ../src/gtkgui.glade.h:189
2303msgid "Open..."
2304msgstr "Отваряне..."
2305
2306#: ../src/gtkgui.glade.h:191
2307msgid "Or choose a preset message:"
2308msgstr "Или изберете настроено съобщение:"
2309
2310#: ../src/gtkgui.glade.h:192
2311msgid "Outgoing message:"
2312msgstr "Изходящо съобщение:"
2313
2314#: ../src/gtkgui.glade.h:193
2315msgid "Pass_word:"
2316msgstr "_Парола:"
2317
2318#: ../src/gtkgui.glade.h:195
2319msgid "Password:"
2320msgstr "Парола:"
2321
2322#: ../src/gtkgui.glade.h:196
2323msgid "Personal Details"
2324msgstr "Лични данни"
2325
2326#: ../src/gtkgui.glade.h:197
2327msgid "Phone No.:"
2328msgstr "Телефон:"
2329
2330#: ../src/gtkgui.glade.h:198
2331msgid "Play _sounds"
2332msgstr "Изпълнение на _звуци"
2333
2334#: ../src/gtkgui.glade.h:199
2335msgid "Please fill in the data for your existing account"
2336msgstr "Попълнете данните за съществуващия акаунт"
2337
2338#: ../src/gtkgui.glade.h:200
2339msgid "Please fill in the data for your new account"
2340msgstr "Попълнете данните за нов акаунт"
2341
2342#: ../src/gtkgui.glade.h:201
2343msgid "Port: "
2344msgstr "Порт: "
2345
2346#: ../src/gtkgui.glade.h:202
2347msgid "Position:"
2348msgstr "Длъжност:"
2349
2350#: ../src/gtkgui.glade.h:203
2351msgid "Postal Code:"
2352msgstr "Пощенски код:"
2353
2354#: ../src/gtkgui.glade.h:204
2355msgid "Preferences"
2356msgstr "Настройки"
2357
2358#. Prefix in Name
2359#: ../src/gtkgui.glade.h:206
2360msgid "Prefix:"
2361msgstr "Обръщение:"
2362
2363#: ../src/gtkgui.glade.h:207
2364msgid "Print time:"
2365msgstr "Изписване на времето:"
2366
2367#: ../src/gtkgui.glade.h:208
2368msgid "Priori_ty:"
2369msgstr "Приори_тет:"
2370
2371#: ../src/gtkgui.glade.h:209
2372msgid ""
2373"Priority is used in Jabber to determine who gets the events from the jabber "
2374"server when two or more clients are connected using the same account; The "
2375"client with the highest priority gets the events"
2376msgstr ""
2377"Приоритетът в Jabber се използва, за да се определи кой да получава "
2378"събитията от Jabber сървър, когато два или повече клиента са свързани с един "
2379"и същ акаунт. Клиентът с най-голям приоритет ще получава събитията."
2380
2381#: ../src/gtkgui.glade.h:210
2382msgid "Profile, Avatar"
2383msgstr "Профил и аватар"
2384
2385#: ../src/gtkgui.glade.h:211
2386msgid "Protocol:"
2387msgstr "Протокол:"
2388
2389#: ../src/gtkgui.glade.h:212
2390msgid "Proxy:"
2391msgstr "Сървър-посредник:"
2392
2393#: ../src/gtkgui.glade.h:214
2394msgid "Re_quest Authorization from"
2395msgstr "_Повторно искане за упълномощаване от"
2396
2397#: ../src/gtkgui.glade.h:215
2398msgid "Recently:"
2399msgstr "Скоро посетени:"
2400
2401#: ../src/gtkgui.glade.h:216
2402msgid "Register to"
2403msgstr "Регистриране към"
2404
2405#: ../src/gtkgui.glade.h:217
2406msgid "Remove account from Gajim and from server"
2407msgstr "Премахване на акаунт от Gajim и от сървъра"
2408
2409#: ../src/gtkgui.glade.h:218
2410msgid "Remove account only from Gajim"
2411msgstr "Премахване на акаунт само от Gajim"
2412
2413#: ../src/gtkgui.glade.h:219
2414msgid "Remove file transfer from the list."
2415msgstr "Премахване на файловия трансфер от списъка."
2416
2417#: ../src/gtkgui.glade.h:220
2418msgid "Removes completed, canceled and failed file transfers from the list"
2419msgstr ""
2420"Премахва завършилите, прекъснатите или провалени файлови трансфери от списъка"
2421
2422#: ../src/gtkgui.glade.h:221
2423msgid "Removing selected file transfer"
2424msgstr "Премахване на избрания файлов трансфер"
2425
2426#: ../src/gtkgui.glade.h:222
2427msgid "Reply to this message"
2428msgstr "Отговор на това съобщение"
2429
2430#: ../src/gtkgui.glade.h:223
2431msgid "Reset to Default Colors"
2432msgstr "Възстановяване на стандартните цветове"
2433
2434#: ../src/gtkgui.glade.h:224
2435msgid "Resour_ce: "
2436msgstr "Ре_сурс: "
2437
2438#: ../src/gtkgui.glade.h:225
2439msgid ""
2440"Resource is sent to the Jabber server in order to separate the same JID in "
2441"two or more parts depending on the number of the clients connected in the "
2442"same server with the same account. So you might be connected in the same "
2443"account with resource 'Home' and 'Work' at the same time. The resource which "
2444"has the highest priority will get the events. (see below)"
2445msgstr ""
2446"Ресурсът се изпраща до Jabber сървъра, за да „раздели“ един и същи JID на "
2447"две или повече части в зависимост от броя на клиентите, свързани с един "
2448"сървър и един и същ акаунт. Така може да сте свързани със същия акаунт и "
2449"ресурси „Вкъщи“ и „На работа“ по едно и също време. Ресурсът с най-голям "
2450"приоритет ще получава събитията. (вижте по-долу)"
2451
2452#: ../src/gtkgui.glade.h:226
2453msgid "Resource:"
2454msgstr "Ресурс:"
2455
2456#: ../src/gtkgui.glade.h:227
2457msgid "Role:"
2458msgstr "Роля:"
2459
2460#: ../src/gtkgui.glade.h:228
2461msgid "Room Configuration"
2462msgstr "Настройки на стаята"
2463
2464#: ../src/gtkgui.glade.h:229
2465msgid "Room:"
2466msgstr "Стая:"
2467
2468#: ../src/gtkgui.glade.h:230
2469msgid "Save _passphrase (insecure)"
2470msgstr "Запазване на _паролата (несигурно)"
2471
2472#: ../src/gtkgui.glade.h:231
2473msgid "Save _position and size for roster and chat windows"
2474msgstr ""
2475"Запазване на _положението и размера на списъка с контакти и прозорците за "
2476"разговор"
2477
2478#: ../src/gtkgui.glade.h:232
2479msgid "Save conversation _logs for all contacts"
2480msgstr "Запазване на история на _разговорите за всички контакти"
2481
2482#: ../src/gtkgui.glade.h:233
2483msgid "Save pass_word"
2484msgstr "Запазване на паро_ла"
2485
2486#: ../src/gtkgui.glade.h:234
2487msgid "Sen_d"
2488msgstr "_Изпращане"
2489
2490#: ../src/gtkgui.glade.h:235
2491msgid "Send Authorization to"
2492msgstr "Упълномощаване на"
2493
2494#: ../src/gtkgui.glade.h:236
2495msgid "Send File"
2496msgstr "Изпращане на файл"
2497
2498#: ../src/gtkgui.glade.h:237
2499msgid "Send Single _Message"
2500msgstr "Изпращане на _еднократно съобщение"
2501
2502#: ../src/gtkgui.glade.h:238
2503msgid "Send _File"
2504msgstr "Изпращане на _файл"
2505
2506#: ../src/gtkgui.glade.h:239
2507msgid "Send keep-alive packets"
2508msgstr "Изпращане на пакети за поддържане на връзката"
2509
2510#: ../src/gtkgui.glade.h:240
2511msgid "Send message"
2512msgstr "Изпращане на съобщение"
2513
2514#: ../src/gtkgui.glade.h:241
2515msgid "Send message and close window"
2516msgstr "Изпращане на съобщението и затваряне на прозореца"
2517
2518#: ../src/gtkgui.glade.h:242
2519msgid "Sends a message to currently connected users to this server"
2520msgstr ""
2521"Изпраща съобщение на всички потребители, свързани със сървъра в момента"
2522
2523#: ../src/gtkgui.glade.h:243
2524msgid "Server:"
2525msgstr "Сървър:"
2526
2527#: ../src/gtkgui.glade.h:244
2528msgid "Servers Features"
2529msgstr "Функционалности на сървърите"
2530
2531#: ../src/gtkgui.glade.h:245
2532msgid "Set MOTD"
2533msgstr "Настройване на MOTD"
2534
2535#: ../src/gtkgui.glade.h:246
2536msgid "Set Message of the Day"
2537msgstr "Настройване на съобщение за деня"
2538
2539#: ../src/gtkgui.glade.h:247
2540msgid "Set _Avatar"
2541msgstr "Избор на _аватар"
2542
2543#: ../src/gtkgui.glade.h:248
2544msgid "Sets Message of the Day"
2545msgstr "Настройване на съобщение за деня"
2546
2547#: ../src/gtkgui.glade.h:249
2548msgid "Show _Offline Contacts"
2549msgstr "Показване на изкл_ючените контакти"
2550
2551#: ../src/gtkgui.glade.h:250
2552msgid "Show only in _roster"
2553msgstr "Показване само в спис_ъка"
2554
2555#: ../src/gtkgui.glade.h:251
2556msgid "Show roster window on Gajim startup"
2557msgstr "Показване на списъка при стартиране"
2558
2559#: ../src/gtkgui.glade.h:252
2560msgid "Shows a list of file transfers between you and other"
2561msgstr "Показва списък с файловите трансфери между двата контакта"
2562
2563#: ../src/gtkgui.glade.h:253
2564msgid "Sign _in"
2565msgstr "_Свързване"
2566
2567#: ../src/gtkgui.glade.h:254
2568msgid "Sign _out"
2569msgstr "Изкл_ючване"
2570
2571#: ../src/gtkgui.glade.h:255
2572msgid "Sort contacts by status"
2573msgstr "Подреждане на контактите по състояние"
2574
2575#: ../src/gtkgui.glade.h:256
2576msgid "Start _Chat"
2577msgstr "Започване на _разговор"
2578
2579#: ../src/gtkgui.glade.h:257
2580msgid "State:"
2581msgstr "Щат:"
2582
2583#: ../src/gtkgui.glade.h:258
2584msgid "Status"
2585msgstr "Състояние"
2586
2587#: ../src/gtkgui.glade.h:259
2588msgid "Status message:"
2589msgstr "Съобщение за състояние:"
2590
2591#: ../src/gtkgui.glade.h:260
2592msgid "Status:"
2593msgstr "Състояние:"
2594
2595#: ../src/gtkgui.glade.h:261
2596msgid "Stoping selected file transfer"
2597msgstr "Спиране на избрания файлов трансфер"
2598
2599#: ../src/gtkgui.glade.h:262
2600msgid "Street:"
2601msgstr "Улица:"
2602
2603#: ../src/gtkgui.glade.h:263
2604msgid "Subject:"
2605msgstr "Тема:"
2606
2607#: ../src/gtkgui.glade.h:264
2608msgid "Subscription Request"
2609msgstr "Искане за записване"
2610
2611#: ../src/gtkgui.glade.h:265
2612msgid "Subscription:"
2613msgstr "Записване:"
2614
2615#. Suffix in Name
2616#: ../src/gtkgui.glade.h:267
2617msgid "Suffix:"
2618msgstr "Наставка:"
2619
2620#: ../src/gtkgui.glade.h:268
2621msgid "Synch_ronize account status with global status"
2622msgstr "Син_хронизиране на състоянието на акаунта с общото състояние"
2623
2624#: ../src/gtkgui.glade.h:269
2625msgid "Text color"
2626msgstr "Цвят на текста"
2627
2628#: ../src/gtkgui.glade.h:270
2629msgid "Text font"
2630msgstr "Шрифт на текста"
2631
2632#: ../src/gtkgui.glade.h:271
2633msgid "The auto away status message"
2634msgstr "Автоматично съобщение за състояние при „Отсъствам“"
2635
2636#: ../src/gtkgui.glade.h:272
2637msgid "The auto not available status message"
2638msgstr "Автоматично съобщение за състояние при „Не съм на разположение“"
2639
2640#: ../src/gtkgui.glade.h:273
2641msgid "The bar line which is on top of chat windows"
2642msgstr "Полето, което е в горната част на прозорците за разговор"
2643
2644#: ../src/gtkgui.glade.h:274
2645msgid "Theme:"
2646msgstr "Тема:"
2647
2648#: ../src/gtkgui.glade.h:275
2649msgid ""
2650"This action removes single file transfer from the list. If the transfer is "
2651"active, it is first stopped and then removed"
2652msgstr ""
2653"Това действие премахва файлов трансфер от списъка. Ако трансферът е активен, "
2654"първо се прекъсва и след това се премахва."
2655
2656#: ../src/gtkgui.glade.h:276
2657msgid "Title:"
2658msgstr "Титла:"
2659
2660#: ../src/gtkgui.glade.h:277
2661msgid "To:"
2662msgstr "До:"
2663
2664#: ../src/gtkgui.glade.h:278
2665msgid "Toggle Open_PGP Encryption"
2666msgstr "Превключване на Open_PGP криптиране"
2667
2668#: ../src/gtkgui.glade.h:279
2669msgid "Type:"
2670msgstr "Тип:"
2671
2672#: ../src/gtkgui.glade.h:280
2673msgid "Underline"
2674msgstr "Подчертано"
2675
2676#: ../src/gtkgui.glade.h:281
2677msgid "Update MOTD"
2678msgstr "Актуализиране на MOTD"
2679
2680#: ../src/gtkgui.glade.h:282
2681msgid "Update Message of the Day"
2682msgstr "Актуализиране на съобщението за деня"
2683
2684#: ../src/gtkgui.glade.h:283
2685msgid "Updates Message of the Day"
2686msgstr "Актуализиране на съобщението за деня"
2687
2688#: ../src/gtkgui.glade.h:284
2689msgid "Use _SSL (legacy)"
2690msgstr "Използване на _SSL (извън употреба)"
2691
2692#: ../src/gtkgui.glade.h:285
2693msgid "Use _emoticons"
2694msgstr "Използване на _емотикони"
2695
2696#: ../src/gtkgui.glade.h:286
2697msgid "Use _transports iconsets"
2698msgstr "Използване на _набор икони на транспортите"
2699
2700#: ../src/gtkgui.glade.h:287
2701msgid "Use a single chat window with _tabs"
2702msgstr "Използване на един прозорец за разговор със _страници"
2703
2704#: ../src/gtkgui.glade.h:288
2705msgid "Use authentication"
2706msgstr "Използване на удостоверяване"
2707
2708#: ../src/gtkgui.glade.h:289
2709msgid "Use custom hostname/port"
2710msgstr "Използване на различен хост/порт"
2711
2712#: ../src/gtkgui.glade.h:290
2713msgid "User ID:"
2714msgstr "Jabber ID:"
2715
2716#: ../src/gtkgui.glade.h:291
2717msgid "When a file transfer is complete show a popup notification"
2718msgstr "Уведомяване чрез изскачащ прозорец при завършване на файловия трансфер"
2719
2720#: ../src/gtkgui.glade.h:292
2721msgid ""
2722"When a new message is received which is not from a contact already in a chat "
2723"window, the three following actions may happen in order for you to be "
2724"informed about it"
2725msgstr ""
2726"Когато се получи ново съобщение от контакт, за който няма отворен прозорец "
2727"за разговор, са възможни следните три вида уведомяване"
2728
2729#: ../src/gtkgui.glade.h:293
2730msgid "When new message is received"
2731msgstr "При получаване на ново съобщение"
2732
2733#: ../src/gtkgui.glade.h:294
2734msgid "Work"
2735msgstr "Работа"
2736
2737#: ../src/gtkgui.glade.h:295
2738msgid ""
2739"You need to have an account in order to connect to\n"
2740"the Jabber network."
2741msgstr ""
2742"Трябва да създадете акаунт, за да се свържете с\n"
2743"Jabber сървър."
2744
2745#: ../src/gtkgui.glade.h:297
2746msgid "Your JID:"
2747msgstr "Вашия JID:"
2748
2749#: ../src/gtkgui.glade.h:298
2750msgid "_Actions"
2751msgstr "_Действия"
2752
2753#: ../src/gtkgui.glade.h:299
2754msgid "_Add Contact..."
2755msgstr "_Добавяне на контакт..."
2756
2757#: ../src/gtkgui.glade.h:300
2758msgid "_Add to Roster"
2759msgstr "Добавяне към _списъка..."
2760
2761#: ../src/gtkgui.glade.h:301
2762msgid "_Address:"
2763msgstr "_Адрес:"
2764
2765#: ../src/gtkgui.glade.h:302
2766msgid "_Admin"
2767msgstr "_Администратор"
2768
2769#: ../src/gtkgui.glade.h:303
2770msgid "_Administrator"
2771msgstr "_Администратор"
2772
2773#: ../src/gtkgui.glade.h:304
2774msgid "_Advanced"
2775msgstr "На_преднали"
2776
2777#: ../src/gtkgui.glade.h:305
2778msgid "_Authorize"
2779msgstr "_Упълномощаване"
2780
2781#: ../src/gtkgui.glade.h:306
2782msgid "_Ban"
2783msgstr "_Забраняване на достъпа"
2784
2785#: ../src/gtkgui.glade.h:307
2786msgid "_Bookmark This Room"
2787msgstr "_Добавяне на тази стая към отметките"
2788
2789#: ../src/gtkgui.glade.h:308
2790msgid "_Browser:"
2791msgstr "Интернет _браузър:"
2792
2793#: ../src/gtkgui.glade.h:309
2794msgid "_Cancel"
2795msgstr "_Отказ"
2796
2797#: ../src/gtkgui.glade.h:310
2798msgid "_Compact View"
2799msgstr "_Компактен изглед"
2800
2801#: ../src/gtkgui.glade.h:311
2802msgid "_Compact View    Alt+C"
2803msgstr "_Компактен изглед (Alt+C)"
2804
2805#: ../src/gtkgui.glade.h:312 ../src/filetransfers_window.py:627
2806msgid "_Continue"
2807msgstr "П_родължаване"
2808
2809#: ../src/gtkgui.glade.h:313
2810msgid "_Copy JID/Email Address"
2811msgstr "Копиране на _JID/Е-поща"
2812
2813#: ../src/gtkgui.glade.h:314
2814msgid "_Copy Link Location"
2815msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
2816
2817#: ../src/gtkgui.glade.h:316
2818msgid "_Earliest"
2819msgstr "На_й-стара"
2820
2821#: ../src/gtkgui.glade.h:318
2822msgid "_Edit Account..."
2823msgstr "_Редактиране на акаунт..."
2824
2825#: ../src/gtkgui.glade.h:319
2826msgid "_Finish"
2827msgstr "_Приключване"
2828
2829#: ../src/gtkgui.glade.h:320
2830msgid "_Highlight misspelled words"
2831msgstr "_Осветяване на неправилно изписаните думи"
2832
2833#: ../src/gtkgui.glade.h:321
2834msgid "_History"
2835msgstr "_История"
2836
2837#: ../src/gtkgui.glade.h:322
2838msgid "_Host:"
2839msgstr "_Хост:"
2840
2841#. Info/Query: all(?) jabber xml start with <iq Leaving it _IQ is not a bad idea unless you are sure your lang has this somehow else translated (NOTE: xml still will still say <iq in your language (of course))
2842#: ../src/gtkgui.glade.h:324
2843msgid "_IQ"
2844msgstr "_IQ"
2845
2846#: ../src/gtkgui.glade.h:325
2847msgid "_Icon in systray (aka. notification area)"
2848msgstr "_Икона в областта за уведомяване"
2849
2850#: ../src/gtkgui.glade.h:326
2851msgid "_Ignore events from contacts not in the roster"
2852msgstr "Прене_брегване на събития от контакти, които не са в списъка"
2853
2854#: ../src/gtkgui.glade.h:327
2855msgid "_Jabber ID:"
2856msgstr "_Jabber ID:"
2857
2858#: ../src/gtkgui.glade.h:328
2859msgid "_Join"
2860msgstr "_Влизане"
2861
2862#: ../src/gtkgui.glade.h:329
2863msgid "_Join Group Chat"
2864msgstr "_Влизане в стая"
2865
2866#: ../src/gtkgui.glade.h:330
2867msgid "_Kick"
2868msgstr "_Изритване"
2869
2870#: ../src/gtkgui.glade.h:331
2871msgid "_Latest"
2872msgstr "По_следна"
2873
2874#: ../src/gtkgui.glade.h:332
2875msgid "_Mail client:"
2876msgstr "_Пощенска програма:"
2877
2878#: ../src/gtkgui.glade.h:333
2879msgid "_Member"
2880msgstr "_Член"
2881
2882#: ../src/gtkgui.glade.h:334
2883msgid "_Merge accounts"
2884msgstr "_Смесване на акаунти"
2885
2886#: ../src/gtkgui.glade.h:335
2887msgid "_Message"
2888msgstr "_Съобщение"
2889
2890#: ../src/gtkgui.glade.h:336
2891msgid "_Modify"
2892msgstr "Пром_яна"
2893
2894#: ../src/gtkgui.glade.h:337
2895msgid "_Name: "
2896msgstr "_Име: "
2897
2898#: ../src/gtkgui.glade.h:338
2899msgid "_Never"
2900msgstr "_Никога"
2901
2902#: ../src/gtkgui.glade.h:339
2903msgid "_New Message"
2904msgstr "_Ново съобщение"
2905
2906#: ../src/gtkgui.glade.h:340
2907msgid "_New Message..."
2908msgstr "_Ново съобщение..."
2909
2910#: ../src/gtkgui.glade.h:341
2911msgid "_Nickname:"
2912msgstr "Псе_вдоним:"
2913
2914#: ../src/gtkgui.glade.h:342
2915msgid "_Notify me about it"
2916msgstr "_Уведомяване"
2917
2918#: ../src/gtkgui.glade.h:343
2919msgid "_Notify me when a file transfer is complete"
2920msgstr "_Уведомяване при завършване на файловия трансфер"
2921
2922#: ../src/gtkgui.glade.h:344
2923msgid "_OK"
2924msgstr "_Да"
2925
2926#: ../src/gtkgui.glade.h:345
2927msgid "_Occupant Actions"
2928msgstr "_Действия"
2929
2930#: ../src/gtkgui.glade.h:346
2931msgid "_Online Users"
2932msgstr "_Свързани потребители"
2933
2934#: ../src/gtkgui.glade.h:347 ../src/filetransfers_window.py:171
2935msgid "_Open Containing Folder"
2936msgstr "_Отваряне на папката"
2937
2938#: ../src/gtkgui.glade.h:348
2939msgid "_Open Email Composer"
2940msgstr "_Отваряне на пощенската програма"
2941
2942#: ../src/gtkgui.glade.h:349
2943msgid "_Open Link in Browser"
2944msgstr "_Отваряне на връзката в браузър"
2945
2946#: ../src/gtkgui.glade.h:350
2947msgid "_Owner"
2948msgstr "Со_бственик"
2949
2950#: ../src/gtkgui.glade.h:351
2951msgid "_Password:"
2952msgstr "_Парола:"
2953
2954#: ../src/gtkgui.glade.h:352
2955msgid "_Pause"
2956msgstr "П_ауза"
2957
2958#: ../src/gtkgui.glade.h:353
2959msgid "_Player:"
2960msgstr "_Плейър:"
2961
2962#: ../src/gtkgui.glade.h:354
2963msgid "_Pop it up"
2964msgstr "_Показване"
2965
2966#: ../src/gtkgui.glade.h:355
2967msgid "_Port:"
2968msgstr "По_рт:"
2969
2970#: ../src/gtkgui.glade.h:356
2971msgid "_Preferences"
2972msgstr "_Настройки"
2973
2974#: ../src/gtkgui.glade.h:357
2975msgid "_Presence"
2976msgstr "_Състояние"
2977
2978#: ../src/gtkgui.glade.h:358
2979msgid "_Previous"
2980msgstr "Наза_д"
2981
2982#: ../src/gtkgui.glade.h:359
2983msgid "_Publish"
2984msgstr "_Публикуване"
2985
2986#: ../src/gtkgui.glade.h:360
2987msgid "_Quit"
2988msgstr "_Изход"
2989
2990#: ../src/gtkgui.glade.h:361
2991msgid "_Refresh"
2992msgstr "_Актуализиране"
2993
2994#: ../src/gtkgui.glade.h:362
2995msgid "_Register new account"
2996msgstr "_Регистриране на нов акаунт"
2997
2998#: ../src/gtkgui.glade.h:363
2999msgid "_Remove"
3000msgstr "_Премахване"
3001
3002#: ../src/gtkgui.glade.h:365
3003msgid "_Rename"
3004msgstr "_Преименуване"
3005
3006#: ../src/gtkgui.glade.h:366
3007msgid "_Reply"
3008msgstr "_Отговор"
3009
3010#: ../src/gtkgui.glade.h:367
3011msgid "_Retrieve"
3012msgstr "_Извличане"
3013
3014#: ../src/gtkgui.glade.h:368
3015msgid "_Send"
3016msgstr "_Изпращане"
3017
3018#: ../src/gtkgui.glade.h:369
3019msgid "_Send & Close"
3020msgstr "Изпра_щане и затваряне"
3021
3022#: ../src/gtkgui.glade.h:370
3023msgid "_Send Private Message"
3024msgstr "_Изпращане на частно съобщение"
3025
3026#: ../src/gtkgui.glade.h:371
3027msgid "_Send Server Message"
3028msgstr "_Изпращане на съобщение от сървъра"
3029
3030#: ../src/gtkgui.glade.h:372
3031msgid "_Send Single Message"
3032msgstr "_Изпращане на еднократно съобщение"
3033
3034#: ../src/gtkgui.glade.h:373
3035msgid "_Server:"
3036msgstr "С_ървър:"
3037
3038#: ../src/gtkgui.glade.h:374
3039msgid "_Service Discovery"
3040msgstr "Откриване на _услуги"
3041
3042#: ../src/gtkgui.glade.h:375
3043msgid "_Service Discovery..."
3044msgstr "Откриване на _услуги..."
3045
3046#: ../src/gtkgui.glade.h:376
3047msgid "_Set Image..."
3048msgstr "_Избор на изображение..."
3049
3050#: ../src/gtkgui.glade.h:377
3051msgid "_Start Chat"
3052msgstr "_Започване на разговор"
3053
3054#: ../src/gtkgui.glade.h:378
3055msgid "_Status"
3056msgstr "_Състояние"
3057
3058#: ../src/gtkgui.glade.h:379
3059msgid "_Subscribe"
3060msgstr "_Записване"
3061
3062#: ../src/gtkgui.glade.h:380
3063msgid "_Subscription"
3064msgstr "_Записване"
3065
3066#: ../src/gtkgui.glade.h:381
3067msgid "_Use proxy"
3068msgstr "_Използване на сървър-посредник"
3069
3070#: ../src/gtkgui.glade.h:382
3071msgid "_Username:"
3072msgstr "И_ме на потребител:"
3073
3074#: ../src/gtkgui.glade.h:383
3075msgid "_Voice"
3076msgstr "_Глас"
3077
3078#: ../src/gtkgui.glade.h:384
3079msgid "_XML Console"
3080msgstr "_XML конзола"
3081
3082#: ../src/gtkgui.glade.h:385
3083msgid "_XML Console..."
3084msgstr "_XML конзола..."
3085
3086#: ../src/gtkgui.glade.h:386
3087msgid "file transfers list"
3088msgstr "списък с файлови трансфери"
3089
3090#: ../src/gtkgui.glade.h:387
3091msgid "minutes"
3092msgstr "минути"
3093
3094#: ../src/tooltips.py:213
3095#, python-format
3096msgid "Gajim - one unread message"
3097msgid_plural "Gajim - %d unread messages"
3098msgstr[0] "Gajim - едно непрочетено съобщение"
3099msgstr[1] "Gajim - %d непрочетени съобщения"
3100
3101#: ../src/tooltips.py:240 ../src/tooltips.py:242
3102#, python-format
3103msgid "Gajim - %s"
3104msgstr "Gajim - %s"
3105
3106#: ../src/tooltips.py:264
3107msgid "Role: "
3108msgstr "Роля: "
3109
3110#: ../src/tooltips.py:267
3111msgid "Affiliation: "
3112msgstr "Връзка: "
3113
3114#: ../src/tooltips.py:270 ../src/tooltips.py:351 ../src/tooltips.py:364
3115#: ../src/tooltips.py:427
3116msgid "Status: "
3117msgstr "Състояние: "
3118
3119#: ../src/tooltips.py:328 ../src/tooltips.py:391
3120#: ../src/filetransfers_window.py:429
3121msgid "Name: "
3122msgstr "Име: "
3123
3124#: ../src/tooltips.py:330
3125msgid "Subscription: "
3126msgstr "Записване: "
3127
3128#: ../src/tooltips.py:340
3129msgid "OpenPGP: "
3130msgstr "OpenPGP: "
3131
3132#: ../src/tooltips.py:360
3133msgid "Resource: "
3134msgstr "Ресурс: "
3135
3136#: ../src/tooltips.py:398
3137msgid "Type: "
3138msgstr "Тип: "
3139
3140#: ../src/tooltips.py:400
3141msgid "Download"
3142msgstr "Изтегляне"
3143
3144#: ../src/tooltips.py:402
3145msgid "Upload"
3146msgstr "Качване"
3147
3148#: ../src/tooltips.py:404 ../src/filetransfers_window.py:431
3149msgid "Sender: "
3150msgstr "Изпращач: "
3151
3152#: ../src/tooltips.py:409 ../src/filetransfers_window.py:156
3153#: ../src/filetransfers_window.py:433
3154msgid "Recipient: "
3155msgstr "Получател: "
3156
3157#: ../src/tooltips.py:420
3158msgid "Size: "
3159msgstr "Размер: "
3160
3161#: ../src/tooltips.py:422
3162msgid "Transferred: "
3163msgstr "Прехвърлени: "
3164
3165#: ../src/tooltips.py:430 ../src/tooltips.py:451
3166msgid "Not started"
3167msgstr "Не е започнал"
3168
3169#: ../src/tooltips.py:434
3170msgid "Stopped"
3171msgstr "Преустановен"
3172
3173#: ../src/tooltips.py:436 ../src/tooltips.py:439
3174msgid "Completed"
3175msgstr "Завършил"
3176
3177#: ../src/tooltips.py:443
3178msgid "Paused"
3179msgstr "Временно преустановен"
3180
3181#. stalled is not paused. it is like 'frozen' it stopped alone
3182#: ../src/tooltips.py:447
3183msgid "Stalled"
3184msgstr "Блокирал"
3185
3186#: ../src/tooltips.py:449
3187msgid "Transferring"
3188msgstr "Прехвърляне"
3189
3190#: ../src/filetransfers_window.py:72
3191msgid "File"
3192msgstr "Файл:"
3193
3194#: ../src/filetransfers_window.py:86
3195msgid "Progress"
3196msgstr "Напредък"
3197
3198#: ../src/filetransfers_window.py:143 ../src/filetransfers_window.py:214
3199#, python-format
3200msgid "Filename: %s"
3201msgstr "Име на файл: %s"
3202
3203#: ../src/filetransfers_window.py:145 ../src/filetransfers_window.py:274
3204#, python-format
3205msgid "Size: %s"
3206msgstr "Размер: %s"
3207
3208#. You is a reply of who send a file
3209#: ../src/filetransfers_window.py:154
3210msgid "You"
3211msgstr "Вие"
3212
3213#: ../src/filetransfers_window.py:155 ../src/filetransfers_window.py:216
3214#, python-format
3215msgid "Sender: %s"
3216msgstr "Изпращач: %s"
3217
3218#: ../src/filetransfers_window.py:167
3219#, python-format
3220msgid "Saved in: %s"
3221msgstr "Запазен в: %s"
3222
3223#: ../src/filetransfers_window.py:169
3224msgid "File transfer completed"
3225msgstr "Файловият трансфер завърши"
3226
3227#: ../src/filetransfers_window.py:195 ../src/filetransfers_window.py:203
3228msgid "File transfer canceled"
3229msgstr "Файловият трансфер е прекъснат"
3230
3231#: ../src/filetransfers_window.py:195 ../src/filetransfers_window.py:204
3232msgid "Connection with peer cannot be established."
3233msgstr "Не може да бъде установен контакт с отсрещната машина."
3234
3235#: ../src/filetransfers_window.py:218
3236msgid "File transfer stopped by the contact of the other side"
3237msgstr "Файловият трансфер е преустановен от отсрещната страна"
3238
3239#: ../src/filetransfers_window.py:226
3240msgid "Choose File to Send..."
3241msgstr "Избор на файл за изпращане..."
3242
3243#: ../src/filetransfers_window.py:229
3244msgid "Send"
3245msgstr "Изпращане"
3246
3247#: ../src/filetransfers_window.py:271
3248#, python-format
3249msgid "File: %s"
3250msgstr "Файл: %s"
3251
3252#: ../src/filetransfers_window.py:277
3253#, python-format
3254msgid "Type: %s"
3255msgstr "Тип: %s"
3256
3257#: ../src/filetransfers_window.py:280
3258#, python-format
3259msgid "Description: %s"
3260msgstr "Описание: %s"
3261
3262#: ../src/filetransfers_window.py:282
3263#, python-format
3264msgid "%s wants to send you a file:"
3265msgstr "%s иска да ви изпрати файл:"
3266
3267#: ../src/filetransfers_window.py:285
3268msgid "Save File as..."
3269msgstr "Запазване на файла като..."
3270
3271#. FIXME: pango does not work here.
3272#. FIXME: if gtk2.8 do this via signal
3273#. http://developer.gnome.org/doc/API/2.0/gtk/GtkFileChooser.html#GtkFileChooser--do-overwrite-confirmation
3274#: ../src/filetransfers_window.py:304
3275msgid "This file already exists"
3276msgstr "Този файл вече съществува"
3277
3278#: ../src/filetransfers_window.py:305
3279msgid "Would you like to overwrite it?"
3280msgstr "Искате ли да го презапишете?"
3281
3282#: ../src/filetransfers_window.py:615
3283msgid "Pause"
3284msgstr "Пауза"
3285
3286#: ../scripts/gajim-remote.py:70
3287msgid "show a help on specific command"
3288msgstr "показване на помощ за специфична команда"
3289
3290#. parameter, named "on_command". User gets help for the command, specified by this parameter
3291#: ../scripts/gajim-remote.py:73
3292msgid "on_command"
3293msgstr "при_команда"
3294
3295#: ../scripts/gajim-remote.py:74
3296msgid "show help on command"
3297msgstr "показване на помощ за команда"
3298
3299#: ../scripts/gajim-remote.py:78
3300msgid "Shows or hides the roster window"
3301msgstr "Показва или скрива списъка"
3302
3303#: ../scripts/gajim-remote.py:82
3304msgid "Popup a window with the next unread message"
3305msgstr "Показване на следващото непрочетено съобщение в изскачащ прозорец"
3306
3307#: ../scripts/gajim-remote.py:86
3308msgid ""
3309"Print a list of all contacts in the roster. Each contact appear on a "
3310"separate line"
3311msgstr ""
3312"Показване на списък с всичко контакти. Всеки контакт се появява на отделен "
3313"ред"
3314
3315#: ../scripts/gajim-remote.py:89 ../scripts/gajim-remote.py:104
3316#: ../scripts/gajim-remote.py:116 ../scripts/gajim-remote.py:130
3317#: ../scripts/gajim-remote.py:145
3318msgid "account"
3319msgstr "акаунт"
3320
3321#: ../scripts/gajim-remote.py:89
3322msgid "show only contacts of the given account"
3323msgstr "показва само контактите на дадения акаунт"
3324
3325#: ../scripts/gajim-remote.py:95
3326msgid "Print a list of registered accounts"
3327msgstr "Показване на списък с регистрираните акаунти"
3328
3329#: ../scripts/gajim-remote.py:99
3330msgid "Change the status of account or accounts"
3331msgstr "Промяна на състоянието на акаунта или акаунтите"
3332
3333#: ../scripts/gajim-remote.py:101
3334msgid "status"
3335msgstr "състояние"
3336
3337#: ../scripts/gajim-remote.py:101
3338msgid "one of: offline, online, chat, away, xa, dnd, invisible "
3339msgstr ""
3340"едно от: offline (изключен), online (на линия), chat (свободен за разговор), "
3341"away (отсъствам), xa (не съм на разположение), dnd (зает), invisible "
3342"(невидим)"
3343
3344#: ../scripts/gajim-remote.py:103 ../scripts/gajim-remote.py:127
3345msgid "message"
3346msgstr "съобщение"
3347
3348#: ../scripts/gajim-remote.py:103
3349msgid "status message"
3350msgstr "съобщение за състояние"
3351
3352#: ../scripts/gajim-remote.py:104
3353msgid ""
3354"change status of account \"account\". If not specified, try to change status "
3355"of all accounts that have \"sync with global status\" option set"
3356msgstr ""
3357"променя състоянието на акаунта. Ако не е указано се прави опит за смяна на "
3358"състоянието на всички акаунти, които имат настроена опция „синхронизиране с "
3359"глобалното състояние“"
3360
3361#: ../scripts/gajim-remote.py:110
3362msgid "Show the chat dialog so that you can send message to a contact"
3363msgstr ""
3364"Показване на диалогов прозорец за разговор, за да може да се изпрати "
3365"съобщение до контакта"
3366
3367#: ../scripts/gajim-remote.py:113
3368msgid "JID of the contact that you want to chat with"
3369msgstr "JID на контакта, с който искате да разговаряте"
3370
3371#: ../scripts/gajim-remote.py:116
3372msgid "if specified, contact is taken from the contact list of this account"
3373msgstr "ако е указано, контактът се взима от списъка с контакти на този акаунт"
3374
3375#: ../scripts/gajim-remote.py:121
3376msgid ""
3377"Send new message to a contact in the roster. Both OpenPGP key and account "
3378"are optional. If you want to set only 'account', without 'OpenPGP key', just "
3379"set 'OpenPGP key' to ''."
3380msgstr ""
3381"Изпращане на ново съобщение до контакт от списъка. Опциите „account“ и "
3382"„OpenPGP key“ са по избор. Ако искате да настроите само „account“ без "
3383"“OpenPGP key“, настройте „OpenPGP key“ на ''."
3384
3385#: ../scripts/gajim-remote.py:125
3386msgid "JID of the contact that will receive the message"
3387msgstr "JID на контакта, който ще получи съобщението"
3388
3389#: ../scripts/gajim-remote.py:127
3390msgid "message contents"
3391msgstr "текст на съобщението"
3392
3393#: ../scripts/gajim-remote.py:128
3394msgid "pgp key"
3395msgstr "OpenPGP ключ"
3396
3397#: ../scripts/gajim-remote.py:128
3398msgid "if specified, the message will be encrypted using this public key"
3399msgstr ""
3400"ако е указано, съобщението ще се криптира, използвайки този публичен ключ"
3401
3402#: ../scripts/gajim-remote.py:130
3403msgid "if specified, the message will be sent using this account"
3404msgstr "ако е указано, съобщението ще бъде изпратено от този акаунт"
3405
3406#: ../scripts/gajim-remote.py:135
3407msgid "Get detailed info on a contact"
3408msgstr "Получаване на подробна информация за контакта"
3409
3410#: ../scripts/gajim-remote.py:137 ../scripts/gajim-remote.py:144
3411msgid "JID of the contact"
3412msgstr "JID на контакта"
3413
3414#: ../scripts/gajim-remote.py:141
3415msgid "Send file to a contact"
3416msgstr "Изпращане на файл до контакт"
3417
3418#: ../scripts/gajim-remote.py:143
3419msgid "file"
3420msgstr "файл"
3421
3422#: ../scripts/gajim-remote.py:143
3423msgid "File path"
3424msgstr "Път до файл"
3425
3426#: ../scripts/gajim-remote.py:145
3427msgid "if specified, file will be sent using this account"
3428msgstr "ако е указано, файлът бъде изпратен от този акаунт"
3429
3430#: ../scripts/gajim-remote.py:167
3431msgid "Missing argument \"contact_jid\""
3432msgstr "Липсващ аргумент „contact_jid“"
3433
3434#: ../scripts/gajim-remote.py:172 ../scripts/gajim-remote.py:486
3435msgid "Service not available"
3436msgstr "Услугата не е достъпна"
3437
3438#: ../scripts/gajim-remote.py:190
3439#, python-format
3440msgid ""
3441"'%s' is not in your roster.\n"
3442"Please specify account for sending the message."
3443msgstr ""
3444"„%s“ не е в списъка ви.\n"
3445"Укажете акаунт за изпращането на това съобщение."
3446
3447#: ../scripts/gajim-remote.py:193
3448msgid "You have no active account"
3449msgstr "Нямате активен акаунт"
3450
3451#: ../scripts/gajim-remote.py:212
3452msgid "Session bus is not available."
3453msgstr "Няма наличен D-Bus за сесията."
3454
3455#: ../scripts/gajim-remote.py:221
3456#, python-format
3457msgid "Unknown D-Bus version: %s"
3458msgstr "Неизвестна версия на D-Bus: %s"
3459
3460#: ../scripts/gajim-remote.py:248
3461#, python-format
3462msgid ""
3463"Usage: %s %s %s \n"
3464"\t"
3465msgstr ""
3466"Употреба: %s %s %s \n"
3467"\t"
3468
3469#: ../scripts/gajim-remote.py:250
3470msgid "Arguments:"
3471msgstr "Аргументи:"
3472
3473#: ../scripts/gajim-remote.py:254
3474#, python-format
3475msgid "%s not found"
3476msgstr "%s не е намерен"
3477
3478#: ../scripts/gajim-remote.py:258
3479#, python-format
3480msgid ""
3481"Usage: %s command [arguments]\n"
3482"Command is one of:\n"
3483msgstr ""
3484"Употреба: %s команда [аргументи]\n"
3485"Командата е една от:\n"
3486
3487#: ../scripts/gajim-remote.py:317
3488#, python-format
3489msgid "Unknown type %s "
3490msgstr "Неизвестен тип %s "
3491
3492#: ../scripts/gajim-remote.py:459
3493#, python-format
3494msgid ""
3495"Argument \"%s\" is not specified. \n"
3496"Type \"%s help %s\" for more info"
3497msgstr ""
3498"Не е указан аргумент „%s“.\n"
3499"Напишете „%s help %s“ за повече информация"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.