source: sharp/gajim.bg.po @ 152

Last change on this file since 152 was 152, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gajim/sharp) Изродите промениха шаблона още няколко пъти. Това е варианта, който ще подам на разработчиците.

File size: 103.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of Gajim.
2# Copyright (C) 2005 THE Gajim'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the Gajim package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: Gajim 0.8\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-17 21:21+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-18 01:02+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/common/config.py:51
22msgid "Away as a result of being idle"
23msgstr "Автоматично състояние поради липса на активност"
24
25#: ../src/common/config.py:54
26msgid "Not available as a result of being idle"
27msgstr "Автоматично състояние поради липса на активност"
28
29#: ../src/common/config.py:273
30msgid "Sleeping"
31msgstr "Спя"
32
33#: ../src/common/config.py:274
34msgid "Back soon"
35msgstr "Връщам се скоро"
36
37#: ../src/common/config.py:274
38msgid "Back in some minutes."
39msgstr "Ще се върна след малко."
40
41#: ../src/common/config.py:275
42msgid "Eating"
43msgstr "Хапвам"
44
45#: ../src/common/config.py:275
46msgid "I'm eating, so leave me a message."
47msgstr "Хапвам, оставете съобщение."
48
49#: ../src/common/config.py:276
50msgid "Movie"
51msgstr "Филм"
52
53#: ../src/common/config.py:276
54msgid "I'm watching a movie."
55msgstr "Гледам филм."
56
57#: ../src/common/config.py:277
58msgid "Working"
59msgstr "Работя"
60
61#: ../src/common/config.py:277
62msgid "I'm working."
63msgstr "Работя."
64
65#: ../src/common/config.py:278
66msgid "Phone"
67msgstr "Телефон"
68
69#: ../src/common/config.py:278
70msgid "I'm on the phone."
71msgstr "Говоря по телефона."
72
73#: ../src/common/config.py:279
74msgid "Out"
75msgstr "Навън"
76
77#: ../src/common/config.py:279
78msgid "I'm out enjoying life"
79msgstr "Наслаждавам се на живота навън"
80
81#: ../src/common/connection.py:278 ../src/common/connection.py:288
82#, python-format
83msgid ""
84"Subject: %s\n"
85"%s"
86msgstr ""
87"Тема: %s\n"
88"%s"
89
90#: ../src/common/connection.py:338 ../src/common/connection.py:1535
91msgid "I would like to add you to my roster."
92msgstr ""
93"Бих искал(а) да ви добавя към списъка си. I would like to add you to my "
94"roster."
95
96#. BE CAREFUL: no con.updateRosterItem() in a callback
97#: ../src/common/connection.py:345
98#, python-format
99msgid "we are now subscribed to %s"
100msgstr "вече сме записани за %s"
101
102#: ../src/common/connection.py:347
103#, python-format
104msgid "unsubscribe request from %s"
105msgstr "искане за отписване от %s"
106
107#: ../src/common/connection.py:349
108#, python-format
109msgid "we are now unsubscribed from %s"
110msgstr "вече сме отписани от %s"
111
112#: ../src/common/connection.py:386
113#, python-format
114msgid "Connection with account \"%s\" has been lost"
115msgstr "Връзката на акаунт „%s“ се разпадна"
116
117#: ../src/common/connection.py:387
118msgid "To continue sending and receiving messages, you will need to reconnect."
119msgstr ""
120"За да продължите да изпращате и получавате съобщения, трябва да се свържете "
121"наново."
122
123#: ../src/common/connection.py:1176
124msgid "Error:"
125msgstr "Грешка:"
126
127#: ../src/common/connection.py:1243 ../src/common/connection.py:1302
128#: ../src/common/connection.py:1637
129#, python-format
130msgid "Could not connect to \"%s\""
131msgstr "Не може да се осъществи свързване с „%s“"
132
133#: ../src/common/connection.py:1244 ../src/common/connection.py:1303
134msgid "Check your connection or try again later"
135msgstr "Проверете връзката или опитайте отново по-късно"
136
137#: ../src/common/connection.py:1247 ../src/common/connection.py:1640
138#, python-format
139msgid "Connected to server with %s"
140msgstr "Свързан към сървър с %s"
141
142#: ../src/common/connection.py:1315
143#, python-format
144msgid "Authentication failed with \"%s\""
145msgstr "Неуспех при удостоверяването с „%s“"
146
147#: ../src/common/connection.py:1316
148msgid "Please check your login and password for correctness."
149msgstr "Проверете дали името и паролата са правилни."
150
151#: ../src/common/connection.py:1397
152msgid "invisible"
153msgstr "невидим"
154
155#. do not show I'm invisible!
156#: ../src/common/connection.py:1398
157msgid "offline"
158msgstr "изключен"
159
160#: ../src/common/connection.py:1399 ../src/roster_window.py:1270
161#, python-format
162msgid "I'm %s"
163msgstr "%s"
164
165#. We didn't set a passphrase
166#: ../src/common/connection.py:1404
167msgid "OpenPGP passphrase was not given"
168msgstr "Не беше зададена парола за OpenPGP"
169
170#. %s is the account name here
171#: ../src/common/connection.py:1406
172#, python-format
173msgid "You will be connected to %s without OpenPGP."
174msgstr "Ще бъдете свързани към „%s“ без OpenPGP."
175
176#. we're not english
177#: ../src/common/connection.py:1497
178msgid "[This message is encrypted]"
179msgstr "[Това съобщение е криптирано]"
180
181#: ../src/common/connection.py:1638 ../src/gajim.py:526
182msgid "Check your connection or try again later."
183msgstr "Проверете връзката или опитайте отново по-късно."
184
185#. disconnect if no answer
186#: ../src/common/connection.py:1920
187#, python-format
188msgid "Gajim disconnected you from %s"
189msgstr "Връзката с „%s“ е прекъсната"
190
191#: ../src/common/connection.py:1921
192#, python-format
193msgid ""
194"%s seconds have passed and server did not reply to our keep-alive. If you "
195"believe such disconnection should not have happened, you can disable sending "
196"keep-alive packets by modifying this account."
197msgstr ""
198"Изтекоха %s секунди, а сървъра не отговори на заявката за поддържане на "
199"връзката. Ако считате, че подобно разпадане на връзката не би трябвало да се "
200"случва, може да изключите изпращането на пакети за поддържане на връзката от "
201"настройките на акаунта."
202
203#: ../src/common/connection.py:1927 ../src/common/connection.py:1936
204msgid "error appeared while processing xmpp:"
205msgstr "грешка при обработката на xmpp:"
206
207#. GiB means gibibyte
208#: ../src/common/helpers.py:44
209#, python-format
210msgid "%s GiB"
211msgstr "%s GiB"
212
213#. GB means gigabyte
214#: ../src/common/helpers.py:47
215#, python-format
216msgid "%s GB"
217msgstr "%s GB"
218
219#. MiB means mibibyte
220#: ../src/common/helpers.py:51
221#, python-format
222msgid "%s MiB"
223msgstr "%s MiB"
224
225#. MB means megabyte
226#: ../src/common/helpers.py:54
227#, python-format
228msgid "%s MB"
229msgstr "%s MB"
230
231#. KiB means kibibyte
232#: ../src/common/helpers.py:58
233#, python-format
234msgid "%s KiB"
235msgstr "%s KB"
236
237#. KB means kilo bytes
238#: ../src/common/helpers.py:61
239#, python-format
240msgid "%s KB"
241msgstr "%s KB"
242
243#. B means bytes
244#: ../src/common/helpers.py:64
245#, python-format
246msgid "%s B"
247msgstr "%s B"
248
249#: ../src/common/helpers.py:71
250msgid "Busy"
251msgstr "Зает"
252
253#: ../src/common/helpers.py:73
254msgid "Not Available"
255msgstr "Не съм на разположение"
256
257#: ../src/common/helpers.py:75
258msgid "Free for Chat"
259msgstr "Свободен за разговор"
260
261#: ../src/common/helpers.py:77
262msgid "Available"
263msgstr "На линия"
264
265#: ../src/common/helpers.py:79
266msgid "Connecting"
267msgstr "Свързване"
268
269#: ../src/common/helpers.py:81
270msgid "Away"
271msgstr "Отсъствам"
272
273#: ../src/common/helpers.py:83
274msgid "Offline"
275msgstr "Изключен"
276
277#: ../src/common/helpers.py:85
278msgid "Invisible"
279msgstr "Невидим"
280
281#: ../src/common/helpers.py:87
282msgid "Not in the roster"
283msgstr "Не е в списъка"
284
285#: ../src/common/helpers.py:89
286msgid "?contact has status:Unknown"
287msgstr "Неизвестно"
288
289#: ../src/common/helpers.py:91
290msgid "?contact has status:Has errors"
291msgstr "Има грешки"
292
293#: ../src/common/helpers.py:96
294msgid "?Subscription we already have:None"
295msgstr "Няма"
296
297#: ../src/common/helpers.py:98
298msgid "To"
299msgstr "За"
300
301#: ../src/common/helpers.py:100
302msgid "From"
303msgstr "От"
304
305#: ../src/common/helpers.py:102
306msgid "Both"
307msgstr "Двустранно"
308
309#: ../src/common/helpers.py:110
310msgid "?Ask (for Subscription):None"
311msgstr "Няма"
312
313#: ../src/common/helpers.py:112
314msgid "Subscribe"
315msgstr "Записване"
316
317#: ../src/common/helpers.py:151
318msgid "is paying attention to the conversation"
319msgstr "обръща внимание на разговора"
320
321#: ../src/common/helpers.py:153
322msgid "is doing something else"
323msgstr "прави нещо друго"
324
325#: ../src/common/helpers.py:155
326msgid "is composing a message..."
327msgstr "пише съобщение..."
328
329#. paused means he was compoing but has stopped for a while
330#: ../src/common/helpers.py:158
331msgid "paused composing a message"
332msgstr "спря да пише съобщение"
333
334#: ../src/common/helpers.py:160
335msgid "has closed the chat window or tab"
336msgstr "затвори прозореца или страницата"
337
338#: ../src/common/logger.py:41 ../src/common/logger.py:46
339#, python-format
340msgid "%s is file but it should be a directory"
341msgstr "%s e файл, а би трябвало да е папка"
342
343#: ../src/common/logger.py:42 ../src/common/logger.py:47
344msgid "Gajim will now exit"
345msgstr "Спиране на програмата"
346
347#. dot_gajim doesn't exist
348#. is '' on win9x so avoid that
349#: ../src/common/logger.py:50 ../src/common/logger.py:54
350#: ../src/common/logger.py:57
351#, python-format
352msgid "creating %s directory"
353msgstr "създаване на папка %s"
354
355#. it is file about file
356#: ../src/common/optparser.py:51
357#, python-format
358msgid "error: cannot open %s for reading\n"
359msgstr "грешка: %s не може да бъде отворен за четене\n"
360
361#. we cannot write file in a directory
362#: ../src/common/optparser.py:78
363#, python-format
364msgid "Unable to write file in %s\n"
365msgstr "Неуспех при запазването на файла в %s\n"
366
367#: ../src/advanced.py:52
368msgid "Preference Name"
369msgstr "Име на опцията"
370
371#: ../src/advanced.py:59
372msgid "Value"
373msgstr "Стойност"
374
375#: ../src/advanced.py:68
376msgid "Type"
377msgstr "Тип"
378
379#: ../src/chat.py:123 ../src/gtkgui.glade.h:68
380msgid "Chat"
381msgstr "Разговор"
382
383#: ../src/chat.py:125 ../src/gtkgui.glade.h:133
384msgid "Group Chat"
385msgstr "Стая"
386
387#. if we have 2 or more accounts
388#: ../src/chat.py:136
389msgid "account: "
390msgstr "акаунт: "
391
392#. Groups maynot change name from or to 'not in the roster'
393#: ../src/chat.py:239 ../src/chat.py:906 ../src/dialogs.py:113
394#: ../src/dialogs.py:319 ../src/dialogs.py:885 ../src/dialogs.py:886
395#: ../src/gajim.py:485 ../src/gajim.py:486 ../src/roster_window.py:830
396#: ../src/roster_window.py:1046 ../src/roster_window.py:1184
397#: ../src/roster_window.py:1373 ../src/roster_window.py:1407
398#: ../src/roster_window.py:1731 ../src/roster_window.py:1928
399#: ../src/roster_window.py:1930 ../src/roster_window.py:2003
400msgid "not in the roster"
401msgstr "не е в списъка"
402
403#: ../src/chat.py:290
404#, python-format
405msgid "Switch to %s"
406msgstr "Превключване на %s"
407
408#: ../src/chat.py:489
409msgid ""
410"If that is not your language for which you want to highlight misspelled "
411"words, then please set your $LANG as appropriate. Eg. for French do export "
412"LANG=fr_FR or export LANG=fr_FR.UTF-8 in ~/.bash_profile or to make it "
413"global in /etc/profile.\n"
414"\n"
415"Highlighting misspelled words feature will not be used"
416msgstr ""
417"Ако това не е езикът, за който искате осветяване на неправилно изписаните "
418"думи, настройте променливата $LANG. За български език напишете „export "
419"LANG=bg_BG“ или „export LANG=bg_BG.UTF-8“ в ~/.bash_profile или за системна "
420"настройка в /etc/profile.\n"
421"\n"
422"Осветяването на неправилно изписаните думи няма да се използва"
423
424#: ../src/chat.py:747
425#, python-format
426msgid "Actions for \"%s\""
427msgstr "Действия за „%s“"
428
429#: ../src/chat.py:759
430msgid "Read _Wikipedia Article"
431msgstr "Четене на статия от _Уикипедия"
432
433#: ../src/chat.py:763
434msgid "Look it up in _Dictionary"
435msgstr "Проверка в _речника"
436
437#. we must have %s in the url if not WIKTIONARY
438#: ../src/chat.py:778
439#, python-format
440msgid "Dictionary URL is missing an \"%s\" and it is not WIKTIONARY"
441msgstr "Липсва „%s“ в URL на речника и не е WIKTIONARY"
442
443#. we must have %s in the url
444#: ../src/chat.py:789
445#, python-format
446msgid "Web Search URL is missing an \"%s\""
447msgstr "Липсва „%s“ в URL за търсене"
448
449#: ../src/chat.py:792
450msgid "Web _Search for it"
451msgstr "_Търсене в уеб"
452
453#. if we have subject, show it too!
454#: ../src/chat.py:1117
455#, python-format
456msgid "Subject: %s\n"
457msgstr "Тема: %s\n"
458
459#: ../src/config.py:196 ../src/config.py:440
460#, python-format
461msgid "Every %s _minutes"
462msgstr "Всеки %s _минути"
463
464#: ../src/config.py:310
465msgid "Active"
466msgstr "Активен"
467
468#: ../src/config.py:318
469msgid "Event"
470msgstr "Събитие"
471
472#: ../src/config.py:324
473msgid "Sound"
474msgstr "Звук"
475
476#: ../src/config.py:934
477msgid "status message title"
478msgstr "заглавие на съобщението за състояние"
479
480#: ../src/config.py:934
481msgid "status message text"
482msgstr "текст на съобщението за състояние"
483
484#: ../src/config.py:987
485msgid "Choose Sound"
486msgstr "Избор на звук"
487
488#: ../src/config.py:994 ../src/config.py:1945 ../src/vcard.py:132
489msgid "All files"
490msgstr "Всички файлове"
491
492#: ../src/config.py:999
493msgid "Wav Sounds"
494msgstr "Формат WAV"
495
496#: ../src/config.py:1168
497msgid "OpenPGP is not usable in this computer"
498msgstr "OpenPGP не може да бъде използван на този компютър"
499
500#: ../src/config.py:1193
501msgid "You are currently connected to the server"
502msgstr "В момента сте свързани със сървъра"
503
504#: ../src/config.py:1194
505msgid "To change the account name, you must be disconnected."
506msgstr "Трябва да сте изключени, за да смените името на акаунта."
507
508#: ../src/config.py:1197 ../src/config.py:1201
509msgid "Invalid account name"
510msgstr "Невалидно име на акаунт"
511
512#: ../src/config.py:1198
513msgid "Account name cannot be empty."
514msgstr "Трябва да посочите някакво име на акаунта."
515
516#: ../src/config.py:1202
517msgid "Account name cannot contain spaces."
518msgstr "Името на акаунта не може да съдържа интервали."
519
520#: ../src/config.py:1206
521msgid "Invalid Jabber ID"
522msgstr "Невалиден Jabber ID"
523
524#: ../src/config.py:1207
525msgid "A Jabber ID must be in the form \"user@servername\"."
526msgstr "Jabber ID трябва да бъде под формата на „user@server“"
527
528#: ../src/config.py:1214 ../src/dialogs.py:749
529msgid "Invalid password"
530msgstr "Невалидна парола"
531
532#: ../src/config.py:1215
533msgid "You must enter a password for the new account."
534msgstr "Трябва да въведете парола за новия акаунт."
535
536#: ../src/config.py:1252
537msgid "Invalid entry"
538msgstr "Невалиден формат"
539
540#: ../src/config.py:1253
541msgid "Custom port must be a port number."
542msgstr "Портът по избор трябва все пак да е номер на порт"
543
544#: ../src/config.py:1342
545msgid "Account name is in use"
546msgstr "Името на акаунта се използва"
547
548#: ../src/config.py:1343
549msgid "You already have an account using this name."
550msgstr "Вече има регистриран акаунт с това име."
551
552#: ../src/config.py:1409
553msgid "No such account available"
554msgstr "Няма такъв наличен акаунт"
555
556#: ../src/config.py:1410
557msgid "You must create your account before editing your personal information."
558msgstr ""
559"Трябва първо да създадете акаунт и след това да редактирате личните данни."
560
561#: ../src/config.py:1417 ../src/config.py:2027 ../src/dialogs.py:623
562#: ../src/dialogs.py:729 ../src/vcard.py:375 ../src/vcard.py:403
563msgid "You are not connected to the server"
564msgstr "Не сте свързани към сървъра."
565
566#: ../src/config.py:1418
567msgid "Without a connection, you can not edit your personal information."
568msgstr "Трябва да сте свързани, за да редактирате личните данни."
569
570#: ../src/config.py:1445
571msgid "Failed to get secret keys"
572msgstr "Неуспех при извличането на частните ключове"
573
574#: ../src/config.py:1446
575msgid "There was a problem retrieving your OpenPGP secret keys."
576msgstr "Възникна проблем при извличането на частните ви OpenPGP ключове."
577
578#: ../src/config.py:1449 ../src/gtkgui.glade.h:194
579msgid "Passphrase"
580msgstr "Парола"
581
582#: ../src/config.py:1450
583msgid "Choose your OpenPGP key"
584msgstr "Изберете вашия OpenPGP ключ"
585
586#: ../src/config.py:1458 ../src/gtkgui.glade.h:182
587msgid "No key selected"
588msgstr "Няма избран ключ"
589
590#: ../src/config.py:1689 ../src/config.py:2050
591msgid "Name"
592msgstr "Име"
593
594#: ../src/config.py:1692
595msgid "Server"
596msgstr "Сървър"
597
598#. if not '@' or '@' starts the jid ==> agent
599#: ../src/config.py:1797 ../src/config.py:2269 ../src/dialogs.py:113
600#: ../src/dialogs.py:283 ../src/dialogs.py:319 ../src/roster_window.py:124
601#: ../src/roster_window.py:129 ../src/roster_window.py:153
602#: ../src/roster_window.py:1924 ../src/roster_window.py:1926
603#: ../src/roster_window.py:2003 ../src/systray.py:217
604msgid "Transports"
605msgstr "Транспорти"
606
607#: ../src/config.py:1812
608#, python-format
609msgid "Edit %s"
610msgstr "Редактиране на %s"
611
612#: ../src/config.py:1814
613#, python-format
614msgid "Register to %s"
615msgstr "Регистриране в %s"
616
617#: ../src/config.py:1834
618msgid "Text"
619msgstr "Текст"
620
621#: ../src/config.py:1842
622msgid "Image"
623msgstr "Изображение"
624
625#: ../src/config.py:1889
626msgid "Image is too big"
627msgstr "Изображението е твърде голямо"
628
629#: ../src/config.py:1889
630msgid ""
631"Image for emoticon has to be less than or equal to 24 pixels in width and 24 "
632"in height."
633msgstr ""
634"Изображението на емотиконата трябва да бъде по-малко или равно на 24 пиксела "
635"по ширина и височина."
636
637#: ../src/config.py:1939
638msgid "Choose Image"
639msgstr "Избор на изображение"
640
641#: ../src/config.py:1950 ../src/vcard.py:137
642msgid "Images"
643msgstr "Изображения"
644
645#: ../src/config.py:2028
646msgid "Without a connection, you can not browse available services"
647msgstr "Трябва да сте свързани, за да разглеждате наличните услуги"
648
649#: ../src/config.py:2033
650#, python-format
651msgid "Service Discovery using %s account"
652msgstr "Откриване на налични услуги за акаунт „%s“"
653
654#: ../src/config.py:2035
655msgid "Service Discovery"
656msgstr "Откриване на услуги"
657
658#: ../src/config.py:2055
659msgid "Service"
660msgstr "Услуга"
661
662#: ../src/config.py:2060
663msgid "Node"
664msgstr "Възел"
665
666#: ../src/config.py:2272 ../src/gtkgui.glade.h:323
667msgid "_Edit"
668msgstr "_Редактиране"
669
670#: ../src/config.py:2274 ../src/gtkgui.glade.h:213
671msgid "Re_gister"
672msgstr "_Регистриране"
673
674#: ../src/config.py:2446
675#, python-format
676msgid "Removing %s account"
677msgstr "Премахване на акаунт %s"
678
679#: ../src/config.py:2453
680#, python-format
681msgid "Account \"%s\" is connected to the server"
682msgstr "Акаунт „%s“ е свързан към сървъра"
683
684#: ../src/config.py:2454
685msgid "If you remove it, the connection will be lost."
686msgstr "Ако го премахнете, връзката ще се разпадне."
687
688#: ../src/config.py:2580
689msgid "New Room"
690msgstr "Нова стая"
691
692#: ../src/config.py:2610
693msgid "This bookmark has invalid data"
694msgstr "Тази отметка съдържа невалидни данни"
695
696#: ../src/config.py:2611
697msgid ""
698"Please be sure to fill out server and room fields or remove this bookmark."
699msgstr "Попълнете полетата за сървър и стая или изтрийте тази отметка."
700
701#: ../src/config.py:2831
702msgid ""
703"Account has been added successfully.\n"
704"You can set advanced options by using \"Edit->Accounts\" from the main "
705"window."
706msgstr ""
707"Акаунтът беше добавен успешно.\n"
708"Може да настроите допълнителните опции от менюто „Редактиране“->„Акаунти“ в "
709"основния прозорец."
710
711#: ../src/config.py:2842
712msgid ""
713"Your new account has been created and added to your gajim configuration.\n"
714"You can set advanced account options using \"Edit->Accounts\" in the main "
715"window menu."
716msgstr ""
717"Новият акаунт беше създаден и добавен в конфигурацията на Gajim.\n"
718"Може да настроите допълнителните опции от менюто „Редактиране“->„Акаунти“ в "
719"основния прозорец."
720
721#: ../src/config.py:2856
722msgid "You need to enter a username to add an account."
723msgstr "Трябва да въведете име на потребител за новия акаунт."
724
725#: ../src/config.py:2860
726msgid "You need to enter a valid server address to add an account."
727msgstr "Трябва да въведете валиден адрес на сървър за добавяне на акаунт."
728
729#: ../src/dialogs.py:55
730#, python-format
731msgid "Contact's name: <i>%s</i>"
732msgstr "Име на контакта: <i>%s</i>"
733
734#: ../src/dialogs.py:57
735#, python-format
736msgid "JID: <i>%s</i>"
737msgstr "JID: <i>%s</i>"
738
739#. we try to remove
740#. the last group
741#: ../src/dialogs.py:99
742msgid "Cannot remove last group"
743msgstr "Последната група не може да бъде премахната"
744
745#: ../src/dialogs.py:100
746msgid "At least one contact group must be present."
747msgstr "Трябва да съществува поне една група."
748
749#: ../src/dialogs.py:121
750msgid "Group"
751msgstr "Група"
752
753#: ../src/dialogs.py:127
754msgid "In the group"
755msgstr "В групата"
756
757#: ../src/dialogs.py:175
758msgid "KeyID"
759msgstr "Номер на ключ"
760
761#: ../src/dialogs.py:178
762msgid "Contact name"
763msgstr "Име на контакта"
764
765#: ../src/dialogs.py:209
766#, python-format
767msgid "%s Status Message"
768msgstr "Съобщение за състояние „%s“"
769
770#: ../src/dialogs.py:272
771#, python-format
772msgid "Please fill in the data of the contact you want to add in account %s"
773msgstr ""
774"Попълнете данните за контакта, който искате да добавите към акаунт „%s“"
775
776#: ../src/dialogs.py:274
777msgid "Please fill in the data of the contact you want to add"
778msgstr "Попълнете данните за контакта, който искате да добавите"
779
780#: ../src/dialogs.py:340
781msgid "Invalid user name"
782msgstr "Невалидно потребителско име"
783
784#: ../src/dialogs.py:341
785msgid "Contact names must be of the form \"user@servername\"."
786msgstr "Контактите трябва да бъдат във формата „user@servername“."
787
788#: ../src/dialogs.py:395
789msgid "Gajim - a GTK+ Jabber client"
790msgstr "Gajim - GTK+ Jabber клиент"
791
792#: ../src/dialogs.py:396
793#, python-format
794msgid "Version %s"
795msgstr "Версия %s"
796
797#: ../src/dialogs.py:407
798msgid "A GTK jabber client"
799msgstr "GTK Jabber клиент"
800
801#: ../src/dialogs.py:416
802msgid "translator-credits"
803msgstr ""
804"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
805"\n"
806"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
807"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
808"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
809
810#: ../src/dialogs.py:578
811#, python-format
812msgid "Subscription request for account %s from %s"
813msgstr "Искане за записване за акаунт „%s“ от %s"
814
815#: ../src/dialogs.py:581
816#, python-format
817msgid "Subscription request from %s"
818msgstr "Искане за записване от %s"
819
820#: ../src/dialogs.py:624
821msgid "You can not join a group chat unless you are connected."
822msgstr "Трябва да сте свързани, за да влезете в стая."
823
824#: ../src/dialogs.py:637
825#, python-format
826msgid "Join Group Chat as %s"
827msgstr "Влизане в стая като %s"
828
829#: ../src/dialogs.py:639 ../src/gtkgui.glade.h:162
830msgid "Join Group Chat"
831msgstr "Влизане в стая"
832
833#: ../src/dialogs.py:702
834#, python-format
835msgid "New Message as %s"
836msgstr "Ново съобщение като %s"
837
838#: ../src/dialogs.py:704 ../src/dialogs.py:799 ../src/gajim.py:414
839#: ../src/gtkgui.glade.h:179
840msgid "New Message"
841msgstr "Ново съобщение"
842
843#: ../src/dialogs.py:705
844msgid ""
845"Fill in the contact ID of the contact you would like\n"
846"to send a chat message to:"
847msgstr ""
848"Въведете JID на контакта, до който\n"
849"искате да изпратите съобщение:"
850
851#. if offline or connecting
852#: ../src/dialogs.py:713 ../src/dialogs.py:1026 ../src/dialogs.py:1147
853msgid "Connection not available"
854msgstr "В момента няма връзка"
855
856#: ../src/dialogs.py:714 ../src/dialogs.py:1027 ../src/dialogs.py:1148
857#, python-format
858msgid "Please make sure you are connected with \"%s\"."
859msgstr "Уверете се, че сте свързани към „%s“."
860
861#. if no @ was given
862#: ../src/dialogs.py:719 ../src/dialogs.py:1041
863msgid "Invalid contact ID"
864msgstr "Невалиден JID на контакта"
865
866#: ../src/dialogs.py:720 ../src/dialogs.py:1042
867msgid "Contact ID must be of the form \"username@servername\"."
868msgstr ""
869"Jabber ID на контакта трябва да бъде във формата „username@servername“."
870
871#: ../src/dialogs.py:730
872msgid "Without a connection, you can not change your password."
873msgstr "Трябва да сте свързани, за да променяте паролата."
874
875#: ../src/dialogs.py:750
876msgid "You must enter a password."
877msgstr "Трябва да въведете парола."
878
879#: ../src/dialogs.py:754
880msgid "Passwords do not match"
881msgstr "Паролите не съвпадат"
882
883#: ../src/dialogs.py:755
884msgid "The passwords typed in both fields must be identical."
885msgstr "Паролите, написани в двете полета, трябва да са едни и същи."
886
887#: ../src/dialogs.py:791 ../src/gajim.py:313
888msgid "Contact Signed In"
889msgstr "Включи се контакт"
890
891#: ../src/dialogs.py:795 ../src/gajim.py:338
892msgid "Contact Signed Out"
893msgstr "Изключи се контакт"
894
895#: ../src/dialogs.py:800 ../src/gajim.py:411
896msgid "New Single Message"
897msgstr "Ново еднократно съобщение"
898
899#: ../src/dialogs.py:804 ../src/dialogs.py:809 ../src/dialogs.py:825
900#, python-format
901msgid "From %s"
902msgstr "От %s"
903
904#: ../src/dialogs.py:805
905msgid "File Transfer Request"
906msgstr "Запитване за файлов трансфер"
907
908#: ../src/dialogs.py:811 ../src/gajim.py:704 ../src/gajim.py:724
909msgid "File Transfer Error"
910msgstr "Грешка при файловия трансфер"
911
912#: ../src/dialogs.py:815 ../src/gajim.py:781
913msgid "File Transfer Completed"
914msgstr "Файловият трансфер е приключен"
915
916#: ../src/dialogs.py:815 ../src/gajim.py:784
917msgid "File Transfer Stopped"
918msgstr "Файловият трансфер е преустановен"
919
920#: ../src/dialogs.py:834
921#, python-format
922msgid "To %s"
923msgstr "От %s"
924
925#: ../src/dialogs.py:991
926#, python-format
927msgid "Single Message as %s"
928msgstr "Еднократно съобщение като %s"
929
930#: ../src/dialogs.py:993
931msgid "Single Message"
932msgstr "Еднократно съобщение"
933
934#: ../src/dialogs.py:996
935#, python-format
936msgid "Send %s"
937msgstr "Изпращане на %s"
938
939#: ../src/dialogs.py:1005
940#, python-format
941msgid "Received %s"
942msgstr "Получено %s"
943
944#. we create a new blank window to send and we preset RE: and to jid
945#: ../src/dialogs.py:1057
946#, python-format
947msgid "RE: %s"
948msgstr "Относно: %s"
949
950#: ../src/dialogs.py:1058
951#, python-format
952msgid ""
953"\n"
954"\n"
955"\n"
956"== Original Message ==\n"
957"%s"
958msgstr ""
959"\n"
960"\n"
961"\n"
962"== Оригинално съобщение ==\n"
963"%s"
964
965#: ../src/dialogs.py:1099
966#, python-format
967msgid "XML Console for %s"
968msgstr "XML конзола за %s"
969
970#: ../src/dialogs.py:1101
971msgid "XML Console"
972msgstr "XML конзола"
973
974#. FIXME: add pango markup
975#. DO_NOT_TRANSLATE_4_08
976#: ../src/dialogs.py:1192
977#, python-format
978msgid "You have been invited to the %s room by %s"
979msgstr "Поканени сте в стаята „%s“ от „%s“"
980
981#. DO_NOT_TRANSLATE_4_08
982#: ../src/dialogs.py:1195
983#, python-format
984msgid "Comment: %s"
985msgstr "Коментар: %s"
986
987#. ('HTTP_AUTH', account, (method, url, iq_obj))
988#: ../src/gajim.py:153
989#, python-format
990msgid "HTTP (%s) Authorization for %s"
991msgstr "HTTP (%s) упълномощаване за „%s“"
992
993#: ../src/gajim.py:154
994msgid "Do you accept this request?"
995msgstr "Приемате ли това запитване?"
996
997#: ../src/gajim.py:462
998msgid "error while sending"
999msgstr "грешка при изпращане"
1000
1001#: ../src/gajim.py:488 ../src/gajim.py:498 ../src/roster_window.py:126
1002#: ../src/roster_window.py:1033 ../src/gtkgui.glade.h:129
1003msgid "General"
1004msgstr "Общи"
1005
1006#: ../src/gajim.py:502
1007msgid "Authorization accepted"
1008msgstr "Упълномощаването е прието"
1009
1010#: ../src/gajim.py:503
1011#, python-format
1012msgid "The contact \"%s\" has authorized you to see his status."
1013msgstr "Контактът „%s“ ви упълномощи да виждате състоянието му."
1014
1015#: ../src/gajim.py:509
1016#, python-format
1017msgid "Contact \"%s\" removed subscription from you"
1018msgstr "Контактът „%s“ премахна записването за вас"
1019
1020#: ../src/gajim.py:510
1021msgid "You will always see him as offline."
1022msgstr "Винаги ще го виждате като изключен."
1023
1024#: ../src/gajim.py:525
1025#, python-format
1026msgid "Contact with \"%s\" cannot be established"
1027msgstr "Не може да бъде установен контакт с „%s“"
1028
1029#: ../src/gajim.py:543
1030msgid "Account registration successful"
1031msgstr "Регистрацията на акаунта е успешна"
1032
1033#: ../src/gajim.py:544
1034#, python-format
1035msgid "The account \"%s\" has been registered with the Jabber server."
1036msgstr "Акаунтът „%s“ беше регистриран в Jabber сървъра."
1037
1038#: ../src/gajim.py:660
1039msgid "Your passphrase is incorrect"
1040msgstr "Паролата е грешна"
1041
1042#: ../src/gajim.py:661
1043msgid "You are currently connected without your OpenPGP key."
1044msgstr "В момента сте свързани без OpenPGP ключ."
1045
1046#. it is good to notify the user, in case he cannot see the output of the console
1047#: ../src/gajim.py:1005
1048msgid "Cannot save your preferences"
1049msgstr "Настройките на могат да бъдат запазени"
1050
1051#: ../src/gajim_themes_window.py:63
1052msgid "Theme"
1053msgstr "Тема"
1054
1055#: ../src/gajim_themes_window.py:125 ../src/gajim_themes_window.py:127
1056#: ../src/gajim_themes_window.py:128
1057msgid "theme_name"
1058msgstr "име_на_тема"
1059
1060#: ../src/groupchat_window.py:125 ../src/groupchat_window.py:968
1061#, python-format
1062msgid "You just received a new message in room \"%s\""
1063msgstr "Току-що получихте ново съобщение в стая „%s“"
1064
1065#: ../src/groupchat_window.py:126
1066msgid "If you close this window, this message will be lost."
1067msgstr "Ако затворите този прозорец, съобщението ще бъде загубено."
1068
1069#: ../src/groupchat_window.py:142
1070#, python-format
1071msgid "Are you sure you want to leave room \"%s\"?"
1072msgid_plural "Are you sure you want to leave rooms \"%s\"?"
1073msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да напуснете стаята „%s“?"
1074msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да напуснете стаите „%s“?"
1075
1076#: ../src/groupchat_window.py:147
1077msgid "If you close this window, you will be disconnected from this room."
1078msgid_plural ""
1079"If you close this window, you will be disconnected from these rooms."
1080msgstr[0] ""
1081"Ако затворите този прозорец, връзката със стаята ще бъде прекъсната."
1082msgstr[1] ""
1083"Ако затворите този прозорец, връзката със стаите ще бъде прекъсната."
1084
1085#: ../src/groupchat_window.py:152
1086msgid "Do not ask me again"
1087msgstr "Да не се задава този въпрос отново"
1088
1089#: ../src/groupchat_window.py:213 ../src/groupchat_window.py:407
1090msgid "This room has no subject"
1091msgstr "Няма тема за тази стая"
1092
1093#: ../src/groupchat_window.py:279
1094msgid "?Group Chat Contact Role:None"
1095msgstr "Не е установен"
1096
1097#: ../src/groupchat_window.py:281
1098msgid "Moderators"
1099msgstr "Председатели"
1100
1101#: ../src/groupchat_window.py:283
1102msgid "Participants"
1103msgstr "Участници"
1104
1105#: ../src/groupchat_window.py:285
1106msgid "Visitors"
1107msgstr "Посетители"
1108
1109#: ../src/groupchat_window.py:345
1110#, python-format
1111msgid "%s has been kicked by %s: %s"
1112msgstr "%s беше изритан от %s: %s"
1113
1114#: ../src/groupchat_window.py:351
1115#, python-format
1116msgid "%s has been banned by %s: %s"
1117msgstr "%s беше отлъчен от %s: %s"
1118
1119#. Someone changed his nick
1120#: ../src/groupchat_window.py:354
1121#, python-format
1122msgid "%s is now known as %s"
1123msgstr "%s вече е познат като %s"
1124
1125#: ../src/groupchat_window.py:385
1126#, python-format
1127msgid "%s has left"
1128msgstr "%s напусна"
1129
1130#: ../src/groupchat_window.py:387
1131#, python-format
1132msgid "%s is now %s"
1133msgstr "%s сега е %s"
1134
1135#: ../src/groupchat_window.py:417
1136msgid "Changing Subject"
1137msgstr "Промяна на темата"
1138
1139#: ../src/groupchat_window.py:418
1140msgid "Please specify the new subject:"
1141msgstr "Въведете новата тема:"
1142
1143#: ../src/groupchat_window.py:427
1144msgid "Changing Nickname"
1145msgstr "Промяна на псевдонима"
1146
1147#: ../src/groupchat_window.py:428
1148msgid "Please specify the new nickname you want to use:"
1149msgstr "Въведете новия псевдоним, който искате да използвате:"
1150
1151#: ../src/groupchat_window.py:451
1152msgid "Bookmark already set"
1153msgstr "Отметката вече е установена"
1154
1155#: ../src/groupchat_window.py:452
1156#, python-format
1157msgid "Room \"%s\" is already in your bookmarks."
1158msgstr "Стаята „%s“ вече присъства в отметките."
1159
1160#: ../src/groupchat_window.py:461
1161msgid "Bookmark has been added successfully"
1162msgstr "Отметката беше добавена успешно"
1163
1164#: ../src/groupchat_window.py:462
1165msgid "You can manage your bookmarks via Actions menu in your roster."
1166msgstr "Може да организирате отметките чрез менюто „Действия“."
1167
1168#. ask for reason
1169#: ../src/groupchat_window.py:720
1170#, python-format
1171msgid "Kicking %s"
1172msgstr "Изритване на %s"
1173
1174#: ../src/groupchat_window.py:721 ../src/groupchat_window.py:752
1175msgid "You may specify a reason below:"
1176msgstr "Може да уточните причина по-долу:"
1177
1178#. ask for reason
1179#: ../src/groupchat_window.py:751
1180#, python-format
1181msgid "Banning %s"
1182msgstr "Изритване на %s"
1183
1184#: ../src/groupchat_window.py:969 ../src/tabbed_chat_window.py:343
1185msgid "If you close this tab, the message will be lost."
1186msgstr "Ако затворите тази страница, съобщението ще бъде загубено."
1187
1188#. we talk about file
1189#: ../src/gtkgui_helpers.py:62 ../src/gtkgui_helpers.py:77
1190#, python-format
1191msgid "error: cannot open %s for reading"
1192msgstr "грешка: %s не може да бъде отворен за четене"
1193
1194#: ../src/history_window.py:138
1195#, python-format
1196msgid "%s is now %s: %s"
1197msgstr "%s сега е %s: %s"
1198
1199#: ../src/history_window.py:155
1200#, python-format
1201msgid "Status is now: %s: %s"
1202msgstr "Сегашното състояние е: %s: %s"
1203
1204#: ../src/history_window.py:177 ../src/history_window.py:179
1205#, python-format
1206msgid "Conversation History with %s"
1207msgstr "История на разговорите с %s"
1208
1209#: ../src/remote_control.py:53
1210msgid "D-Bus python bindings are missing in this computer"
1211msgstr "На този компютър няма инсталиран модул на Питон за D-Bus"
1212
1213#: ../src/remote_control.py:54
1214msgid "D-Bus capabilities of Gajim cannot be used"
1215msgstr "Възможностите за D-Bus не могат да бъдат използвани"
1216
1217#: ../src/remote_control.py:405
1218msgid "Session bus is not available"
1219msgstr "Няма наличен session bus"
1220
1221#: ../src/remote_control.py:413
1222msgid "D-Bus is not present on this machine"
1223msgstr "На тази машина няма инсталиран D-Bus"
1224
1225#: ../src/roster_window.py:265
1226#, python-format
1227msgid "You are already in room %s"
1228msgstr "Вече сте в стая „%s“"
1229
1230#: ../src/roster_window.py:413
1231msgid "New _Room"
1232msgstr "Нова _стая"
1233
1234#: ../src/roster_window.py:427
1235msgid "Manage Bookmarks..."
1236msgstr "Управление на отметките..."
1237
1238#: ../src/roster_window.py:442
1239#, python-format
1240msgid "to %s account"
1241msgstr "към акаунт „%s“"
1242
1243#: ../src/roster_window.py:454
1244#, python-format
1245msgid "using %s account"
1246msgstr "за акаунт „%s“"
1247
1248#: ../src/roster_window.py:470
1249#, python-format
1250msgid "as %s"
1251msgstr "като %s"
1252
1253#: ../src/roster_window.py:481
1254#, python-format
1255msgid "for account %s"
1256msgstr "за акаунт „%s“"
1257
1258#: ../src/roster_window.py:624
1259#, python-format
1260msgid "%s is now %s (%s)"
1261msgstr "%s вече е %s (%s)"
1262
1263#: ../src/roster_window.py:699
1264#, python-format
1265msgid "Transport \"%s\" will be removed"
1266msgstr "Транспортът „%s“ ще бъде премахнат"
1267
1268#: ../src/roster_window.py:699
1269#, python-format
1270msgid ""
1271"You will no longer be able to send and receive messages to contacts from %s."
1272msgstr ""
1273"Вече няма да можете да получавате и изпращате съобщения до контакти от „%s“"
1274
1275#: ../src/roster_window.py:742
1276msgid "Assign OpenPGP Key"
1277msgstr "Задаване на OpenPGP ключ"
1278
1279#: ../src/roster_window.py:743
1280msgid "Select a key to apply to the contact"
1281msgstr "Изберете ключ за този контакт"
1282
1283#: ../src/roster_window.py:846
1284msgid "I would like to add you to my roster"
1285msgstr ""
1286"Бих искал(а) да Ви добавя към списъка си. I would like to add you to my "
1287"roster."
1288
1289#: ../src/roster_window.py:874
1290msgid "Rename"
1291msgstr "Преименуване"
1292
1293#: ../src/roster_window.py:895
1294msgid "_Log on"
1295msgstr "С_вързване"
1296
1297#: ../src/roster_window.py:904
1298msgid "Log _off"
1299msgstr "Изкл_ючване"
1300
1301#: ../src/roster_window.py:916
1302msgid "Edit"
1303msgstr "Редактиране"
1304
1305#: ../src/roster_window.py:922 ../src/gtkgui.glade.h:370
1306msgid "_Remove from Roster"
1307msgstr "_Премахване от списъка"
1308
1309#: ../src/roster_window.py:1024
1310msgid "Authorization has been sent"
1311msgstr "Упълномощаването беше изпратено"
1312
1313#: ../src/roster_window.py:1025
1314#, python-format
1315msgid "Now \"%s\" will know your status."
1316msgstr "„%s“ вече ще знае състоянието ви."
1317
1318#: ../src/roster_window.py:1047
1319msgid "Subscription request has been sent"
1320msgstr "Искането за записване беше изпратено"
1321
1322#: ../src/roster_window.py:1048
1323#, python-format
1324msgid "If \"%s\" accepts this request you will know his status."
1325msgstr "Ако „%s“ приеме това запитване, ще знаете за състоянието му."
1326
1327#: ../src/roster_window.py:1175
1328#, python-format
1329msgid "Contact \"%s\" will be removed from your roster"
1330msgstr "Контактът „%s“ ще бъде премахнат от списъка ви"
1331
1332#: ../src/roster_window.py:1176
1333#, python-format
1334msgid ""
1335"By removing this contact you also remove authorization. Contact \"%s\" will "
1336"always see you as offline."
1337msgstr ""
1338"Премахвайки този контакт, прекратявате и упълномощаването. Контактът „%s“ "
1339"винаги ще ви вижда изключен."
1340
1341#: ../src/roster_window.py:1208
1342msgid "Password Required"
1343msgstr "Необходима е парола"
1344
1345#: ../src/roster_window.py:1209
1346#, python-format
1347msgid "Enter your password for account %s"
1348msgstr "Въведете парола за акаунт „%s“"
1349
1350#: ../src/roster_window.py:1210
1351msgid "Save password"
1352msgstr "Запазване на паролата"
1353
1354#: ../src/roster_window.py:1240
1355msgid "Passphrase Required"
1356msgstr "Необходима е парола"
1357
1358#: ../src/roster_window.py:1241
1359#, python-format
1360msgid "Enter GPG key passphrase for account %s"
1361msgstr "Въведете парола за GPG ключ за акаунт „%s“"
1362
1363#: ../src/roster_window.py:1242
1364msgid "Save passphrase"
1365msgstr "Запазване на паролата"
1366
1367#: ../src/roster_window.py:1289
1368msgid "No account available"
1369msgstr "Няма наличен акаунт"
1370
1371#: ../src/roster_window.py:1290
1372msgid "You must create an account before you can chat with other contacts."
1373msgstr ""
1374"За да разговаряте с други контакти, първо трябва да създадете Jabber акаунт."
1375
1376#: ../src/roster_window.py:1593 ../src/roster_window.py:1599
1377msgid "You have unread messages"
1378msgstr "Имате непрочетени съобщения"
1379
1380#: ../src/roster_window.py:1594 ../src/roster_window.py:1600
1381msgid ""
1382"Messages will only be available for reading them later if you have history "
1383"enabled."
1384msgstr ""
1385"Може да преглеждате съобщенията по-късно само ако е активирана опцията за "
1386"историята."
1387
1388#. for chat_with
1389#. for new_message
1390#: ../src/systray.py:178 ../src/systray.py:183
1391msgid "as "
1392msgstr "като "
1393
1394#: ../src/systray.py:238
1395msgid "All contacts in this group are offline or have errors"
1396msgstr "Всички контакти в тази група са изключени или има грешки"
1397
1398#: ../src/tabbed_chat_window.py:126 ../src/gtkgui.glade.h:190
1399msgid "OpenPGP Encryption"
1400msgstr "OpenPGP криптиране"
1401
1402#. we talk about a contact here
1403#: ../src/tabbed_chat_window.py:130
1404#, python-format
1405msgid "%s has not broadcasted an OpenPGP key nor you have assigned one"
1406msgstr "%s не предлага OpenPGP ключ и не сте задавали такъв"
1407
1408#. %s is being replaced in the code with JID
1409#: ../src/tabbed_chat_window.py:274 ../src/tabbed_chat_window.py:342
1410#, python-format
1411msgid "You just received a new message from \"%s\""
1412msgstr "Току-що получихте ново съобщение от „%s“"
1413
1414#: ../src/tabbed_chat_window.py:275
1415msgid "If you close the window, this message will be lost."
1416msgstr "Ако затворите прозореца, съобщението ще бъде загубено."
1417
1418#. we are not connected
1419#: ../src/tabbed_chat_window.py:515
1420msgid "A connection is not available"
1421msgstr "В момента няма връзка"
1422
1423#: ../src/tabbed_chat_window.py:516
1424msgid "Your message can not be sent until you are connected."
1425msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено, докато не се свържете."
1426
1427#: ../src/tabbed_chat_window.py:604
1428msgid "Sending private message failed"
1429msgstr "Неуспех при изпращането на частно съобщение"
1430
1431#. in second %s code replaces with nickname
1432#: ../src/tabbed_chat_window.py:606
1433#, python-format
1434msgid "You are no longer in room \"%s\" or \"%s\" has left."
1435msgstr "Вече не сте в стая „%s“ или „%s“ е напуснал(а)."
1436
1437#: ../src/tabbed_chat_window.py:709
1438msgid "Encryption enabled"
1439msgstr "Криптирането е включено"
1440
1441#: ../src/tabbed_chat_window.py:714
1442msgid "Encryption disabled"
1443msgstr "Криптирането е изключено"
1444
1445#: ../src/vcard.py:126
1446msgid "Choose Avatar"
1447msgstr "Избор на аватар"
1448
1449#. in bytes
1450#. 8 kb
1451#: ../src/vcard.py:166
1452#, python-format
1453msgid "The filesize of image \"%s\" is too large"
1454msgstr "Размерът на изображението „%s“ е твърде голям"
1455
1456#: ../src/vcard.py:168
1457msgid "The file must not be more than 8 kilobytes."
1458msgstr "Максималният размер е 8 килобайта."
1459
1460#: ../src/vcard.py:250
1461msgid "?Client:Unknown"
1462msgstr "Неизвестен"
1463
1464#: ../src/vcard.py:252
1465msgid "?OS:Unknown"
1466msgstr "Неизвестна"
1467
1468#: ../src/vcard.py:273 ../src/vcard.py:291
1469msgid " resource with priority "
1470msgstr " ресурс с приоритет "
1471
1472#: ../src/vcard.py:376
1473msgid "Without a connection you can not publish your contact information."
1474msgstr "Трябва да сте свързани, за да публикувате визитката."
1475
1476#: ../src/vcard.py:404
1477msgid "Without a connection, you can not get your contact information."
1478msgstr "Трябва да сте свързани, за да изтеглите визитката"
1479
1480#: ../src/gtkgui.glade.h:1
1481msgid "0"
1482msgstr "0"
1483
1484#: ../src/gtkgui.glade.h:2
1485msgid "<b>Advanced Configuration Editor</b>"
1486msgstr "<b>Редактор на настройките за напреднали</b>"
1487
1488#: ../src/gtkgui.glade.h:3
1489msgid "<b>Applications</b>"
1490msgstr "<b>Програми</b>"
1491
1492#: ../src/gtkgui.glade.h:4
1493msgid "<b>Changes in latest version</b>"
1494msgstr "<b>Промени в последната версия</b>"
1495
1496#. a header for custom browser/client/file manager. so translate sth like: Custom Settings
1497#: ../src/gtkgui.glade.h:6
1498msgid "<b>Custom</b>"
1499msgstr "<b>Персонални</b>"
1500
1501#: ../src/gtkgui.glade.h:7
1502msgid "<b>Format of a chat line</b>"
1503msgstr "<b>Формат на реда в разговор</b>"
1504
1505#: ../src/gtkgui.glade.h:8
1506msgid "<b>Interface Customization</b>"
1507msgstr "<b>Персонализиране на интерфейса</b>"
1508
1509#: ../src/gtkgui.glade.h:9
1510msgid "<b>Jabber Traffic</b>"
1511msgstr "<b>Jabber трафик</b>"
1512
1513#: ../src/gtkgui.glade.h:10
1514msgid "<b>Log</b>"
1515msgstr "<b>Дневник</b>"
1516
1517#: ../src/gtkgui.glade.h:11
1518msgid "<b>Miscellaneous</b>"
1519msgstr "<b>Разни</b>"
1520
1521#: ../src/gtkgui.glade.h:12
1522msgid "<b>Notifications</b>"
1523msgstr "<b>Уведомяване</b>"
1524
1525#: ../src/gtkgui.glade.h:13
1526msgid "<b>OpenPGP</b>"
1527msgstr "<b>OpenPGP</b>"
1528
1529#: ../src/gtkgui.glade.h:14
1530msgid "<b>Please choose on of the options below:</b>"
1531msgstr "<b>Изберете една от опциите по-долу:</b>"
1532
1533#: ../src/gtkgui.glade.h:15
1534msgid "<b>Preset Status Messages</b>"
1535msgstr "<b>Настроени съобщения за състояние</b>"
1536
1537#: ../src/gtkgui.glade.h:16
1538msgid "<b>Properties</b>"
1539msgstr "<b>Настройки</b>"
1540
1541#: ../src/gtkgui.glade.h:17
1542msgid "<b>Settings</b>"
1543msgstr "<b>Настройки</b>"
1544
1545#: ../src/gtkgui.glade.h:18
1546msgid "<b>Sounds</b>"
1547msgstr "<b>Звуци</b>"
1548
1549#: ../src/gtkgui.glade.h:19
1550msgid "<b>What do you want to do?</b>"
1551msgstr "<b>Какво искате да направите?</b>"
1552
1553#: ../src/gtkgui.glade.h:20
1554msgid "<b>XML Input</b>"
1555msgstr "<b>Вход в XML формат</b>"
1556
1557#: ../src/gtkgui.glade.h:21
1558msgid "A list of active, completed and stopped file transfers"
1559msgstr "Списък с активни, завършили и прекъснати файлови трансфери"
1560
1561#: ../src/gtkgui.glade.h:22
1562msgid "A_ccounts"
1563msgstr "А_каунти"
1564
1565#: ../src/gtkgui.glade.h:23
1566msgid "About"
1567msgstr "Относно"
1568
1569#: ../src/gtkgui.glade.h:24
1570msgid "Account"
1571msgstr "Акаунт"
1572
1573#: ../src/gtkgui.glade.h:25
1574msgid "Account Modification"
1575msgstr "Промяна на акаунт"
1576
1577#: ../src/gtkgui.glade.h:26
1578msgid "Account:"
1579msgstr "Акаунт:"
1580
1581#: ../src/gtkgui.glade.h:27
1582msgid "Accounts"
1583msgstr "Акаунти"
1584
1585#: ../src/gtkgui.glade.h:28
1586msgid "Activate/Disable notification for when a file transfer is complete"
1587msgstr "Включване/изключване на уведомяването при завършил файлов трансфер"
1588
1589#: ../src/gtkgui.glade.h:29
1590msgid "Ad_vanced Actions"
1591msgstr "Действия за _напреднали"
1592
1593#: ../src/gtkgui.glade.h:30
1594msgid "Add New Contact"
1595msgstr "Добавяне на нов контакт"
1596
1597#: ../src/gtkgui.glade.h:31
1598msgid "Add _Contact"
1599msgstr "Добавяне на _контакт"
1600
1601#: ../src/gtkgui.glade.h:32
1602msgid "Address"
1603msgstr "Адрес"
1604
1605#: ../src/gtkgui.glade.h:33
1606msgid "Advanced"
1607msgstr "Напреднали"
1608
1609#: ../src/gtkgui.glade.h:34
1610msgid "Advanced Configuration Editor"
1611msgstr "Редактор на настройки за напреднали"
1612
1613#: ../src/gtkgui.glade.h:35
1614msgid "After nickname:"
1615msgstr "След псевдонима:"
1616
1617#: ../src/gtkgui.glade.h:36
1618msgid "After time:"
1619msgstr "След времето:"
1620
1621#: ../src/gtkgui.glade.h:37
1622msgid ""
1623"All chat states\n"
1624"Composing only\n"
1625"Disabled"
1626msgstr ""
1627"Всички състояния\n"
1628"Само при писане\n"
1629"Изключено"
1630
1631#: ../src/gtkgui.glade.h:40
1632msgid "Allow _OS information to be sent"
1633msgstr "Позволяване изпращането на информация за _ОС"
1634
1635#: ../src/gtkgui.glade.h:41
1636msgid "Allow popup/notifications when I'm _away/na/busy/invisible"
1637msgstr ""
1638"Позволяване на прозорци/уведомления при _Отсъствам/Не съм на разположение/"
1639"Зает/Невидим"
1640
1641#: ../src/gtkgui.glade.h:42
1642msgid "Also known as iChat style"
1643msgstr "Познато и като стил „iChat“"
1644
1645#: ../src/gtkgui.glade.h:43
1646msgid "Always use compact _view"
1647msgstr "Винаги да се използва _компактен изглед"
1648
1649#: ../src/gtkgui.glade.h:44
1650msgid "Ask status message when I:"
1651msgstr "Питане за съобщение за състояние при преминаване в режим:"
1652
1653#: ../src/gtkgui.glade.h:45
1654msgid "Ask:"
1655msgstr "Питане за:"
1656
1657#: ../src/gtkgui.glade.h:46
1658msgid "Assign Open_PGP Key"
1659msgstr "Задаване на Open_PGP ключ"
1660
1661#: ../src/gtkgui.glade.h:47
1662msgid "Authorize contact so he can know when you're connected"
1663msgstr "Упълномощаване на контакта, така че да знае кога сте свързани"
1664
1665#: ../src/gtkgui.glade.h:48
1666msgid "Auto _away after:"
1667msgstr "Автоматично „_Отсъствам“ след:"
1668
1669#: ../src/gtkgui.glade.h:49
1670msgid "Auto _not available after:"
1671msgstr "Автоматично „Не съм на _разположение“ след:"
1672
1673#: ../src/gtkgui.glade.h:50
1674msgid "Auto join"
1675msgstr "Автоматично влизане"
1676
1677#: ../src/gtkgui.glade.h:51
1678msgid ""
1679"Autodetect at every application startup\n"
1680"Always use GNOME default applications\n"
1681"Always use KDE default applications\n"
1682"Custom"
1683msgstr ""
1684"Автоматично определяне при всяко стартиране на дадена програма\n"
1685"Винаги да се използват стандартните програми на GNOME\n"
1686"Винаги да се използват стандартните програми на KDE\n"
1687"Персонални"
1688
1689#: ../src/gtkgui.glade.h:55
1690msgid "Automatically authorize contact"
1691msgstr "Автоматично упълномощаване на контакта"
1692
1693#: ../src/gtkgui.glade.h:56
1694msgid "Background color"
1695msgstr "Цвят на фона"
1696
1697#: ../src/gtkgui.glade.h:57
1698msgid "Banner:"
1699msgstr "Заглавна лента:"
1700
1701#: ../src/gtkgui.glade.h:58
1702msgid "Before nickname:"
1703msgstr "Преди псевдонима:"
1704
1705#: ../src/gtkgui.glade.h:59
1706msgid "Before time:"
1707msgstr "Преди времето:"
1708
1709#: ../src/gtkgui.glade.h:60
1710msgid "Birthday:"
1711msgstr "Рожден ден:"
1712
1713#: ../src/gtkgui.glade.h:61
1714msgid "Bold"
1715msgstr "Получер"
1716
1717#: ../src/gtkgui.glade.h:62
1718msgid "C_onnect at startup"
1719msgstr "С_вързване при стартиране"
1720
1721#: ../src/gtkgui.glade.h:63
1722msgid "Cancels the selected file transfer"
1723msgstr "Отменя избрания файлов трансфер"
1724
1725#: ../src/gtkgui.glade.h:64
1726msgid "Chan_ge"
1727msgstr "Пром_яна"
1728
1729#: ../src/gtkgui.glade.h:65
1730msgid "Change Password"
1731msgstr "Промяна на парола"
1732
1733#: ../src/gtkgui.glade.h:66
1734msgid "Change _Nickname"
1735msgstr "Смяна на псе_вдоним"
1736
1737#: ../src/gtkgui.glade.h:67
1738msgid "Change _Subject"
1739msgstr "Промяна на _темата"
1740
1741#: ../src/gtkgui.glade.h:69
1742msgid "Chat state noti_fications:"
1743msgstr "У_ведомления при разговор:"
1744
1745#: ../src/gtkgui.glade.h:70
1746msgid "Chat with"
1747msgstr "Разговор с"
1748
1749#: ../src/gtkgui.glade.h:71
1750msgid "Check for new _version at application startup"
1751msgstr "Проверка за нова в_ерсия при стартиране"
1752
1753#: ../src/gtkgui.glade.h:72
1754msgid "Check if you want to register for a new jabber account"
1755msgstr "Изберете, ако искате да регистрирате нов Jabber акаунт"
1756
1757#: ../src/gtkgui.glade.h:73
1758msgid ""
1759"Check this option, only if someone you don't have in the roster spams/annoys "
1760"you. Use with caution, cause it blocks all messages from any contact that is "
1761"not in the roster"
1762msgstr ""
1763"Изберете тази опция само ако някой, който не в списъка, ви притеснява или "
1764"дразни. Използвайте я внимателно, тъй като блокира всички съобщения от всеки "
1765"контакт, който не е в списъка."
1766
1767#: ../src/gtkgui.glade.h:74
1768msgid ""
1769"Check this so Gajim will connect in port 5223 where legacy servers are "
1770"expected to have SSL capabilities. Note that Gajim uses TLS encryption by "
1771"default if broadcasted by the server, and with this option enabled TLS will "
1772"be disabled"
1773msgstr ""
1774"Изберете тази опция, за да може Gajim да се свързва по порт 5223, където се "
1775"очаква сървърите да предоставят възможности по SSL. Забележете, че Gajim "
1776"използва TLS криптиране по подразбиране и избирайки тази опция, изключвате "
1777"TLS."
1778
1779#: ../src/gtkgui.glade.h:75
1780msgid "Choose _Key..."
1781msgstr "Избор на _ключ..."
1782
1783#: ../src/gtkgui.glade.h:76
1784msgid "City:"
1785msgstr "Град:"
1786
1787#: ../src/gtkgui.glade.h:77
1788msgid "Clean _up"
1789msgstr "Из_чистване"
1790
1791#: ../src/gtkgui.glade.h:78
1792msgid "Click to change account's password"
1793msgstr "Натиснете, за да смените паролата на акаунта"
1794
1795#: ../src/gtkgui.glade.h:79
1796msgid "Click to get contact's extended information"
1797msgstr "Натиснете за допълнителна информация за контакта"
1798
1799#. remind to nkour that this string has typo
1800#: ../src/gtkgui.glade.h:81
1801msgid "Click to see features like on jabber servers"
1802msgstr "Натиснете, за да видите функционалностите на Jabber сървърите"
1803
1804#: ../src/gtkgui.glade.h:82
1805msgid "Click to see past conversation in this room"
1806msgstr "Натиснете, за да видите стари разговори в тази стая"
1807
1808#: ../src/gtkgui.glade.h:83
1809msgid "Click to see past conversations with this contact"
1810msgstr "Натиснете, за да видите стари разговори с този контакт"
1811
1812#: ../src/gtkgui.glade.h:84
1813msgid "Client:"
1814msgstr "Клиент:"
1815
1816#: ../src/gtkgui.glade.h:85
1817msgid "Company:"
1818msgstr "Фирма:"
1819
1820#: ../src/gtkgui.glade.h:86
1821msgid "Configure _Room"
1822msgstr "Настройки на _стаята"
1823
1824#: ../src/gtkgui.glade.h:87
1825msgid "Connection"
1826msgstr "Свързване"
1827
1828#: ../src/gtkgui.glade.h:88
1829msgid "Contact Information"
1830msgstr "Данни за контакта"
1831
1832#: ../src/gtkgui.glade.h:89
1833msgid "Contact _Info"
1834msgstr "_Данни за контакта"
1835
1836#: ../src/gtkgui.glade.h:90
1837msgid "Contact:"
1838msgstr "Контакт:"
1839
1840#: ../src/gtkgui.glade.h:91
1841msgid "Conversation History"
1842msgstr "История на разговорите"
1843
1844#: ../src/gtkgui.glade.h:92
1845msgid "Country:"
1846msgstr "Държава:"
1847
1848#: ../src/gtkgui.glade.h:93
1849msgid "Default _status iconset:"
1850msgstr "Стандартен _набор икони за състояние:"
1851
1852#: ../src/gtkgui.glade.h:94
1853msgid "Delete MOTD"
1854msgstr "Изтриване на MOTD"
1855
1856#: ../src/gtkgui.glade.h:95
1857msgid "Delete Message of the Day"
1858msgstr "Изтриване на съобщението за деня"
1859
1860#: ../src/gtkgui.glade.h:96
1861msgid "Deletes Message of the Day"
1862msgstr "Изтрива съобщението за деня"
1863
1864#: ../src/gtkgui.glade.h:97
1865msgid "Deny authorization from contact so he cannot know when you're connected"
1866msgstr ""
1867"Отказване на упълномощаване на контакт, така че да не знае кога сте свързани"
1868
1869#: ../src/gtkgui.glade.h:98
1870msgid "Department:"
1871msgstr "Отдел:"
1872
1873#: ../src/gtkgui.glade.h:99
1874msgid "E-Mail"
1875msgstr "Е-поща"
1876
1877#: ../src/gtkgui.glade.h:100
1878msgid "E-Mail:"
1879msgstr "Е-поща:"
1880
1881#: ../src/gtkgui.glade.h:101
1882msgid "Edit Groups"
1883msgstr "Редактиране на групи"
1884
1885#: ../src/gtkgui.glade.h:102
1886msgid "Edit Personal Information..."
1887msgstr "Редактиране на личните данни..."
1888
1889#: ../src/gtkgui.glade.h:103
1890msgid "Edit _Groups"
1891msgstr "Редактиране на _групи"
1892
1893#. XML Console enable checkbutton
1894#: ../src/gtkgui.glade.h:105
1895msgid "Enable"
1896msgstr "Активиране"
1897
1898#: ../src/gtkgui.glade.h:106
1899msgid "Enter it again for confirmation:"
1900msgstr "Въведете я отново за потвърждение:"
1901
1902#: ../src/gtkgui.glade.h:107
1903msgid "Enter new password:"
1904msgstr "Въведете нова парола:"
1905
1906#: ../src/gtkgui.glade.h:108
1907msgid "Enter your message:"
1908msgstr "Въведете съобщение за състояние:"
1909
1910#: ../src/gtkgui.glade.h:109
1911msgid "Events"
1912msgstr "Събития"
1913
1914#: ../src/gtkgui.glade.h:110
1915msgid "Every 5 _minutes"
1916msgstr "Всеки 5 _минути"
1917
1918#: ../src/gtkgui.glade.h:111
1919msgid "Extra Address:"
1920msgstr "Допълнителен адрес:"
1921
1922#. Family Name
1923#: ../src/gtkgui.glade.h:113
1924msgid "Family:"
1925msgstr "Фамилия:"
1926
1927#: ../src/gtkgui.glade.h:114
1928msgid "File Transfers"
1929msgstr "Файлови трансфери"
1930
1931#: ../src/gtkgui.glade.h:115
1932msgid "File _Transfers"
1933msgstr "_Файлови трансфери"
1934
1935#: ../src/gtkgui.glade.h:116
1936msgid "File manager:"
1937msgstr "Файлов мениджър:"
1938
1939#: ../src/gtkgui.glade.h:117
1940msgid "Filter:"
1941msgstr "Филтър:"
1942
1943#: ../src/gtkgui.glade.h:118
1944msgid "Font:"
1945msgstr "Шрифт:"
1946
1947#: ../src/gtkgui.glade.h:119
1948msgid "Format: YYYY-MM-DD"
1949msgstr "Формат: гггг-мм-дд"
1950
1951#: ../src/gtkgui.glade.h:120
1952msgid "From:"
1953msgstr "От:"
1954
1955#: ../src/gtkgui.glade.h:121 ../src/tooltips.py:215
1956msgid "Gajim"
1957msgstr "Gajim"
1958
1959#: ../src/gtkgui.glade.h:122
1960msgid "Gajim Themes Customization"
1961msgstr "Персонализиране на темите на Gajim"
1962
1963#: ../src/gtkgui.glade.h:123
1964msgid ""
1965"Gajim will automatically show the new received message in a new chat window "
1966"or tab in an existing chat window"
1967msgstr ""
1968"Автоматично ще се показва новото съобщение в нов прозорец за разговор или "
1969"страница в съществуващ прозорец"
1970
1971#: ../src/gtkgui.glade.h:124
1972msgid ""
1973"Gajim will notify you for new message via a popup in the bottom right of the "
1974"screen"
1975msgstr "Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана"
1976
1977#: ../src/gtkgui.glade.h:125
1978msgid ""
1979"Gajim will notify you via a popup window in the bottom right of the screen "
1980"about contacts that just signed in"
1981msgstr ""
1982"Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана при "
1983"свързване на контакти"
1984
1985#: ../src/gtkgui.glade.h:126
1986msgid ""
1987"Gajim will notify you via a popup window in the bottom right of the screen "
1988"about contacts that just signed out"
1989msgstr ""
1990"Ще се появява съобщение за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана при "
1991"изключване на контакти"
1992
1993#: ../src/gtkgui.glade.h:127
1994msgid ""
1995"Gajim will only change the icon of the contact that sent the new message"
1996msgstr "Само ще се променя иконата на контакта, който е изпратил съобщението"
1997
1998#: ../src/gtkgui.glade.h:128
1999msgid "Gajim: First Time Wizard"
2000msgstr "Помощник при първоначално стартиране на Gajim"
2001
2002#. Given Name
2003#: ../src/gtkgui.glade.h:131
2004msgid "Given:"
2005msgstr "Собствено:"
2006
2007#: ../src/gtkgui.glade.h:132
2008msgid "Go"
2009msgstr "Отиване"
2010
2011#: ../src/gtkgui.glade.h:134
2012msgid "Group:"
2013msgstr "Група:"
2014
2015#: ../src/gtkgui.glade.h:135
2016msgid "HTTP Connect"
2017msgstr "Свързване по HTTP"
2018
2019#: ../src/gtkgui.glade.h:136
2020msgid "Hides the window"
2021msgstr "Скрива прозореца"
2022
2023#: ../src/gtkgui.glade.h:137
2024msgid "Homepage:"
2025msgstr "Страница в Интернет:"
2026
2027#: ../src/gtkgui.glade.h:138
2028msgid "Hostname: "
2029msgstr "Хост: "
2030
2031#: ../src/gtkgui.glade.h:139
2032msgid "I already have an account I want to use"
2033msgstr "Вече имам регистриран акаунт"
2034
2035#: ../src/gtkgui.glade.h:140
2036msgid "I want to _register for a new account"
2037msgstr "Искам да _регистрирам нов Jabber акаунт"
2038
2039#: ../src/gtkgui.glade.h:141
2040msgid "I would like to add you to my contact list."
2041msgstr "Бих искал(а) да ви добавя към списъка си."
2042
2043#: ../src/gtkgui.glade.h:142
2044msgid "If checked, Gajim will also have a trayicon"
2045msgstr ""
2046"Ако тази опция е избрана, Gajim ще има и икона в областта за уведомяване."
2047
2048#: ../src/gtkgui.glade.h:143
2049msgid ""
2050"If checked, Gajim will broadcast capability to send and receive meta-"
2051"information related to a conversation you may have with a contact such as "
2052"composing a message"
2053msgstr ""
2054"Ако тази опция е избрана, Gajim ще излъчва възможността да изпраща и "
2055"получава мета-информация, свързана с разговора с даден контакт, като "
2056"например писане на съобщение."
2057
2058#. that should be changed to group chat from groupchat. if it stills says groupchat and we are preparing for 0.9 please remind me (nkour)
2059#: ../src/gtkgui.glade.h:145
2060msgid "If checked, Gajim will join this groupchat on startup"
2061msgstr "Ако тази опция е избрана, ще влизате в тази стая при стартиране."
2062
2063#: ../src/gtkgui.glade.h:146
2064msgid "If checked, Gajim will remember the password for this account"
2065msgstr "Ако тази опция е избрана, ще се запомни паролата за този акаунт."
2066
2067#: ../src/gtkgui.glade.h:147
2068msgid ""
2069"If checked, Gajim will remember the roster and chat window positions in the "
2070"screen and the sizes of them next time you run it"
2071msgstr ""
2072"Ако тази опция е избрана, ще се запомнят размерите и позициите на списъка и "
2073"прозореца за разговор на екрана за следващото стартиране на програмата."
2074
2075#: ../src/gtkgui.glade.h:148
2076msgid ""
2077"If checked, Gajim will replace ascii smilies like ':)' with equivalent "
2078"graphical emoticons"
2079msgstr ""
2080"Ако тази опция е избрана, усмивките в ASCII като „:)“ ще се изобразяват със "
2081"съответните графични емотикони."
2082
2083#: ../src/gtkgui.glade.h:149
2084msgid ""
2085"If checked, Gajim will send keep-alive packets so it prevents connection "
2086"timeout which results in disconnection"
2087msgstr ""
2088"Ако тази опция е избрана, Gajim ще изпраща пакети за поддържане на връзката "
2089"с цел избягване на разпадането ѝ."
2090
2091#: ../src/gtkgui.glade.h:150
2092msgid ""
2093"If checked, Gajim will store the password in ~/.gajim/config with 'read' "
2094"permission only for only you and of course the administrator"
2095msgstr ""
2096"Ако е избрано, паролата ще се запази в ~/.gajim/config с права за четене "
2097"само за потребителя и администратора"
2098
2099#: ../src/gtkgui.glade.h:151
2100msgid ""
2101"If checked, Gajim will use protocol-specific status icons. (eg. A contact "
2102"from MSN will have the equivalent msn icon for status online, away, busy, "
2103"etc...)"
2104msgstr ""
2105"Ако тази опция е избрана, ще се използват специфични за протокола икони за "
2106"състояние (т.е. контакт от MSN ще има еквивалентната за MSN икона за "
2107"състоянията „На линия“, „Отсъствам“, „Зает“ и т.н.)."
2108
2109#: ../src/gtkgui.glade.h:152
2110msgid ""
2111"If checked, Gajim, when launched, will automatically connect to jabber using "
2112"this account"
2113msgstr ""
2114"Ако тази опция е избрана, при стартиране Gajim ще се свързва автоматично, "
2115"използвайки този акаунт."
2116
2117#: ../src/gtkgui.glade.h:153
2118msgid ""
2119"If checked, all chat and group chat windows will have the information area "
2120"in the top and the buttons area in the bottom hidden. You can quick toggle "
2121"compact view with Alt+C. NOTE: The last state you leave a window/tab is not "
2122"a permanent one"
2123msgstr ""
2124"Ако тази опция е избрана, всички прозорци за разговор и стаи ще бъдат със "
2125"скрити поле за информация в горната си част и бутони в долната. Може бързо "
2126"да превключвате компактния изглед с „Alt+C“. ЗАБЕЛЕЖКА: Последното състояние "
2127"на прозореца не е постоянно."
2128
2129#: ../src/gtkgui.glade.h:154
2130msgid ""
2131"If you have 2 or more accounts and it is checked, Gajim will list all "
2132"contacts as if you had one account"
2133msgstr ""
2134"Ако имате два или повече акаунта и тази опция е избрана, Gajim ще изобразява "
2135"всички контакти като от един акаунт."
2136
2137#: ../src/gtkgui.glade.h:155
2138msgid "Incoming message:"
2139msgstr "Входящо съобщение:"
2140
2141#. Info/Query make the "IQ" initials. So translate like this 'YourLang/YourLang (Info/Query)'. Thanks (it's a tooltip so width is not a problem)
2142#: ../src/gtkgui.glade.h:157
2143msgid "Info/Query"
2144msgstr "Информация/запитване"
2145
2146#: ../src/gtkgui.glade.h:158
2147msgid "Information about you are stored on the server as vCard"
2148msgstr "Личните данни се запазват на сървъра като vCard"
2149
2150#: ../src/gtkgui.glade.h:159
2151msgid "Italic"
2152msgstr "Курсив"
2153
2154#: ../src/gtkgui.glade.h:160
2155msgid "Jabber"
2156msgstr "Jabber"
2157
2158#: ../src/gtkgui.glade.h:161
2159msgid "Jabber ID:"
2160msgstr "Jabber ID:"
2161
2162#: ../src/gtkgui.glade.h:163
2163msgid "Join _Group Chat"
2164msgstr "Влизане в _стая"
2165
2166#: ../src/gtkgui.glade.h:164
2167msgid "Join _Group Chat..."
2168msgstr "Влизане в _стая..."
2169
2170#: ../src/gtkgui.glade.h:165
2171msgid "Location"
2172msgstr "Местонахождение"
2173
2174#: ../src/gtkgui.glade.h:166
2175msgid "Log history"
2176msgstr "Запазване на разговорите"
2177
2178#: ../src/gtkgui.glade.h:167
2179msgid "Log presences in _contact's log file"
2180msgstr "Записване на състоянията в дневника на _контакта"
2181
2182#: ../src/gtkgui.glade.h:168
2183msgid "Log presences in an _external file"
2184msgstr "Записване на състоянията във външен _файл"
2185
2186#: ../src/gtkgui.glade.h:169
2187msgid "Manage Accounts"
2188msgstr "Управление на акаунти"
2189
2190#: ../src/gtkgui.glade.h:170
2191msgid "Manage Bookmarks"
2192msgstr "Управление на отметките"
2193
2194#: ../src/gtkgui.glade.h:171
2195msgid "Manage Emoticons"
2196msgstr "Управление на емотикони"
2197
2198#: ../src/gtkgui.glade.h:172
2199msgid "Manage Proxy Profiles"
2200msgstr "Настройки на сървъра-посредник"
2201
2202#: ../src/gtkgui.glade.h:173
2203msgid "Manage..."
2204msgstr "Управление на..."
2205
2206#. Middle Name
2207#: ../src/gtkgui.glade.h:175
2208msgid "Middle:"
2209msgstr "Бащино:"
2210
2211#: ../src/gtkgui.glade.h:176
2212msgid "Mo_derator"
2213msgstr "_Председател"
2214
2215#: ../src/gtkgui.glade.h:177
2216msgid "More"
2217msgstr "Още"
2218
2219#: ../src/gtkgui.glade.h:178
2220msgid "Name:"
2221msgstr "Име:"
2222
2223#: ../src/gtkgui.glade.h:180
2224msgid "New version of Gajim available"
2225msgstr "Има нова версия на Gajim"
2226
2227#: ../src/gtkgui.glade.h:181
2228msgid "Nickname:"
2229msgstr "Псевдоним:"
2230
2231#. None means no proxy profile selected
2232#: ../src/gtkgui.glade.h:184
2233msgid "None"
2234msgstr "Няма"
2235
2236#: ../src/gtkgui.glade.h:185
2237msgid "Notify me about contacts that: "
2238msgstr "Уведомяване за контакти при: "
2239
2240#: ../src/gtkgui.glade.h:186
2241msgid "OS:"
2242msgstr "ОС:"
2243
2244#: ../src/gtkgui.glade.h:187
2245msgid "On every _message"
2246msgstr "На _всяко съобщение"
2247
2248#: ../src/gtkgui.glade.h:188
2249msgid "Open Download Page"
2250msgstr "Отваряне на страницата за изтегляне"
2251
2252#: ../src/gtkgui.glade.h:189
2253msgid "Open..."
2254msgstr "Отваряне..."
2255
2256#: ../src/gtkgui.glade.h:191
2257msgid "Or choose a preset message:"
2258msgstr "Или изберете настроено съобщение:"
2259
2260#: ../src/gtkgui.glade.h:192
2261msgid "Outgoing message:"
2262msgstr "Изходящо съобщение:"
2263
2264#: ../src/gtkgui.glade.h:193
2265msgid "Pass_word:"
2266msgstr "_Парола:"
2267
2268#: ../src/gtkgui.glade.h:195
2269msgid "Password:"
2270msgstr "Парола:"
2271
2272#: ../src/gtkgui.glade.h:196
2273msgid "Personal Details"
2274msgstr "Лични данни"
2275
2276#: ../src/gtkgui.glade.h:197
2277msgid "Phone No.:"
2278msgstr "Телефон:"
2279
2280#: ../src/gtkgui.glade.h:198
2281msgid "Play _sounds"
2282msgstr "Изпълнение на _звуци"
2283
2284#: ../src/gtkgui.glade.h:199
2285msgid "Please fill in the data for your existing account"
2286msgstr "Попълнете данните за съществуващия акаунт"
2287
2288#: ../src/gtkgui.glade.h:200
2289msgid "Please fill in the data for your new account"
2290msgstr "Попълнете данните за нов акаунт"
2291
2292#: ../src/gtkgui.glade.h:201
2293msgid "Port: "
2294msgstr "Порт: "
2295
2296#: ../src/gtkgui.glade.h:202
2297msgid "Position:"
2298msgstr "Длъжност:"
2299
2300#: ../src/gtkgui.glade.h:203
2301msgid "Postal Code:"
2302msgstr "Пощенски код:"
2303
2304#: ../src/gtkgui.glade.h:204
2305msgid "Preferences"
2306msgstr "Настройки"
2307
2308#. Prefix in Name
2309#: ../src/gtkgui.glade.h:206
2310msgid "Prefix:"
2311msgstr "Обръщение:"
2312
2313#: ../src/gtkgui.glade.h:207
2314msgid "Print time:"
2315msgstr "Изписване на времето:"
2316
2317#: ../src/gtkgui.glade.h:208
2318msgid "Priori_ty:"
2319msgstr "Приори_тет:"
2320
2321#: ../src/gtkgui.glade.h:209
2322msgid ""
2323"Priority is used in Jabber to determine who gets the events from the jabber "
2324"server when two or more clients are connected using the same account; The "
2325"client with the highest priority gets the events"
2326msgstr ""
2327"Приоритетът в Jabber се използва, за да се определи кой да получава "
2328"събитията от Jabber сървър, когато два или повече клиента са свързани с един "
2329"и същ акаунт. Клиентът с най-голям приоритет ще получава събитията."
2330
2331#: ../src/gtkgui.glade.h:210
2332msgid "Profile, Avatar"
2333msgstr "Профил и аватар"
2334
2335#: ../src/gtkgui.glade.h:211
2336msgid "Protocol:"
2337msgstr "Протокол:"
2338
2339#: ../src/gtkgui.glade.h:212
2340msgid "Proxy:"
2341msgstr "Сървър-посредник:"
2342
2343#: ../src/gtkgui.glade.h:214
2344msgid "Re_quest Authorization from"
2345msgstr "_Повторно искане за упълномощаване от"
2346
2347#: ../src/gtkgui.glade.h:215
2348msgid "Recently:"
2349msgstr "Скоро посетени:"
2350
2351#: ../src/gtkgui.glade.h:216
2352msgid "Register to"
2353msgstr "Регистриране към"
2354
2355#: ../src/gtkgui.glade.h:217
2356msgid "Remove account from Gajim and from server"
2357msgstr "Премахване на акаунт от Gajim и от сървъра"
2358
2359#: ../src/gtkgui.glade.h:218
2360msgid "Remove account only from Gajim"
2361msgstr "Премахване на акаунт само от Gajim"
2362
2363#: ../src/gtkgui.glade.h:219
2364msgid "Remove file transfer from the list."
2365msgstr "Премахване на файловия трансфер от списъка."
2366
2367#: ../src/gtkgui.glade.h:220
2368msgid "Removes completed, canceled and failed file transfers from the list"
2369msgstr ""
2370"Премахва завършилите, прекъснатите или провалени файлови трансфери от списъка"
2371
2372#: ../src/gtkgui.glade.h:221
2373msgid "Removing selected file transfer"
2374msgstr "Премахване на избрания файлов трансфер"
2375
2376#: ../src/gtkgui.glade.h:222
2377msgid "Reply to this message"
2378msgstr "Отговор на това съобщение"
2379
2380#: ../src/gtkgui.glade.h:223
2381msgid "Reset to Default Colors"
2382msgstr "Възстановяване на стандартните цветове"
2383
2384#: ../src/gtkgui.glade.h:224
2385msgid "Resour_ce: "
2386msgstr "Ре_сурс: "
2387
2388#: ../src/gtkgui.glade.h:225
2389msgid ""
2390"Resource is sent to the Jabber server in order to separate the same JID in "
2391"two or more parts depending on the number of the clients connected in the "
2392"same server with the same account. So you might be connected in the same "
2393"account with resource 'Home' and 'Work' at the same time. The resource which "
2394"has the highest priority will get the events. (see below)"
2395msgstr ""
2396"Ресурсът се изпраща до Jabber сървъра, за да „раздели“ един и същи JID на "
2397"две или повече части в зависимост от броя на клиентите, свързани с един "
2398"сървър и един и същ акаунт. Така може да сте свързани със същия акаунт и "
2399"ресурси „Вкъщи“ и „На работа“ по едно и също време. Ресурсът с най-голям "
2400"приоритет ще получава събитията. (вижте по-долу)"
2401
2402#: ../src/gtkgui.glade.h:226
2403msgid "Resource:"
2404msgstr "Ресурс:"
2405
2406#: ../src/gtkgui.glade.h:227
2407msgid "Role:"
2408msgstr "Роля:"
2409
2410#: ../src/gtkgui.glade.h:228
2411msgid "Room Configuration"
2412msgstr "Настройки на стаята"
2413
2414#: ../src/gtkgui.glade.h:229
2415msgid "Room:"
2416msgstr "Стая:"
2417
2418#: ../src/gtkgui.glade.h:230
2419msgid "Save _passphrase (insecure)"
2420msgstr "Запазване на _паролата (несигурно)"
2421
2422#: ../src/gtkgui.glade.h:231
2423msgid "Save _position and size for roster and chat windows"
2424msgstr ""
2425"Запазване на _положението и размера на списъка с контакти и прозорците за "
2426"разговор"
2427
2428#: ../src/gtkgui.glade.h:232
2429msgid "Save conversation _logs for all contacts"
2430msgstr "Запазване на история на _разговорите за всички контакти"
2431
2432#: ../src/gtkgui.glade.h:233
2433msgid "Save pass_word"
2434msgstr "Запазване на паро_ла"
2435
2436#: ../src/gtkgui.glade.h:234
2437msgid "Sen_d"
2438msgstr "_Изпращане"
2439
2440#: ../src/gtkgui.glade.h:235
2441msgid "Send Authorization to"
2442msgstr "Упълномощаване на"
2443
2444#: ../src/gtkgui.glade.h:236
2445msgid "Send File"
2446msgstr "Изпращане на файл"
2447
2448#: ../src/gtkgui.glade.h:237
2449msgid "Send Single _Message"
2450msgstr "Изпращане на _еднократно съобщение"
2451
2452#: ../src/gtkgui.glade.h:238
2453msgid "Send _File"
2454msgstr "Изпращане на _файл"
2455
2456#: ../src/gtkgui.glade.h:239
2457msgid "Send keep-alive packets"
2458msgstr "Изпращане на пакети за поддържане на връзката"
2459
2460#: ../src/gtkgui.glade.h:240
2461msgid "Send message"
2462msgstr "Изпращане на съобщение"
2463
2464#: ../src/gtkgui.glade.h:241
2465msgid "Send message and close window"
2466msgstr "Изпращане на съобщението и затваряне на прозореца"
2467
2468#: ../src/gtkgui.glade.h:242
2469msgid "Sends a message to currently connected users to this server"
2470msgstr ""
2471"Изпраща съобщение на всички потребители, свързани със сървъра в момента"
2472
2473#: ../src/gtkgui.glade.h:243
2474msgid "Server:"
2475msgstr "Сървър:"
2476
2477#: ../src/gtkgui.glade.h:244
2478msgid "Servers Features"
2479msgstr "Функционалности на сървърите"
2480
2481#: ../src/gtkgui.glade.h:245
2482msgid "Set MOTD"
2483msgstr "Настройване на MOTD"
2484
2485#: ../src/gtkgui.glade.h:246
2486msgid "Set Message of the Day"
2487msgstr "Настройване на съобщение за деня"
2488
2489#: ../src/gtkgui.glade.h:247
2490msgid "Set _Avatar"
2491msgstr "Избор на _аватар"
2492
2493#: ../src/gtkgui.glade.h:248
2494msgid "Sets Message of the Day"
2495msgstr "Настройване на съобщение за деня"
2496
2497#: ../src/gtkgui.glade.h:249
2498msgid "Show _Offline Contacts"
2499msgstr "Показване на изкл_ючените контакти"
2500
2501#: ../src/gtkgui.glade.h:250
2502msgid "Show only in _roster"
2503msgstr "Показване само в спис_ъка"
2504
2505#: ../src/gtkgui.glade.h:251
2506msgid "Show roster window at application startup"
2507msgstr "Показване на списъка при стартиране"
2508
2509#: ../src/gtkgui.glade.h:252
2510msgid "Shows a list of file transfers between you and other"
2511msgstr "Показва списък с файловите трансфери между двата контакта"
2512
2513#: ../src/gtkgui.glade.h:253
2514msgid "Sign _in"
2515msgstr "_Свързване"
2516
2517#: ../src/gtkgui.glade.h:254
2518msgid "Sign _out"
2519msgstr "Изкл_ючване"
2520
2521#: ../src/gtkgui.glade.h:255
2522msgid "Sort contacts by status"
2523msgstr "Подреждане на контактите по състояние"
2524
2525#: ../src/gtkgui.glade.h:256
2526msgid "Start _Chat"
2527msgstr "Започване на _разговор"
2528
2529#: ../src/gtkgui.glade.h:257
2530msgid "State:"
2531msgstr "Щат:"
2532
2533#: ../src/gtkgui.glade.h:258
2534msgid "Status"
2535msgstr "Състояние"
2536
2537#: ../src/gtkgui.glade.h:259
2538msgid "Status message:"
2539msgstr "Съобщение за състояние:"
2540
2541#: ../src/gtkgui.glade.h:260
2542msgid "Status:"
2543msgstr "Състояние:"
2544
2545#. Ι'm a atk sting that should say Cancel instead of stop. say that to nkoukr
2546#: ../src/gtkgui.glade.h:262
2547msgid "Stop file transfer"
2548msgstr "Спиране на файловия трансфер"
2549
2550#: ../src/gtkgui.glade.h:263
2551msgid "Stoping selected file transfer"
2552msgstr "Спиране на избрания файлов трансфер"
2553
2554#. Ι'm a atk sting that should say Cancel instead of stop and should not have space at the end nor dot. say that to nkour
2555#: ../src/gtkgui.glade.h:265
2556msgid ""
2557"Stops the selected file transfer. If there is an incomplete file, kept in "
2558"the file system it will be removed. This operation is not reversable. "
2559msgstr ""
2560"Спира избрания файлов трансфер. Ако има частично записан файл, той ще бъде "
2561"изтрит. Тази операция е необратима."
2562
2563#: ../src/gtkgui.glade.h:266
2564msgid "Street:"
2565msgstr "Улица:"
2566
2567#: ../src/gtkgui.glade.h:267
2568msgid "Subject:"
2569msgstr "Тема:"
2570
2571#: ../src/gtkgui.glade.h:268
2572msgid "Subscription Request"
2573msgstr "Искане за записване"
2574
2575#: ../src/gtkgui.glade.h:269
2576msgid "Subscription:"
2577msgstr "Записване:"
2578
2579#. Suffix in Name
2580#: ../src/gtkgui.glade.h:271
2581msgid "Suffix:"
2582msgstr "Наставка:"
2583
2584#: ../src/gtkgui.glade.h:272
2585msgid "Synch_ronize account status with global status"
2586msgstr "Син_хронизиране на състоянието на акаунта с общото състояние"
2587
2588#: ../src/gtkgui.glade.h:273
2589msgid "Text color"
2590msgstr "Цвят на текста"
2591
2592#: ../src/gtkgui.glade.h:274
2593msgid "Text font"
2594msgstr "Шрифт на текста"
2595
2596#: ../src/gtkgui.glade.h:275
2597msgid "The auto away status message"
2598msgstr "Автоматично съобщение за състояние при „Отсъствам“"
2599
2600#: ../src/gtkgui.glade.h:276
2601msgid "The auto not available status message"
2602msgstr "Автоматично съобщение за състояние при „Не съм на разположение“"
2603
2604#: ../src/gtkgui.glade.h:277
2605msgid "The bar line which is on top of chat windows"
2606msgstr "Полето, което е в горната част на прозорците за разговор"
2607
2608#: ../src/gtkgui.glade.h:278
2609msgid "Theme:"
2610msgstr "Тема:"
2611
2612#: ../src/gtkgui.glade.h:279
2613msgid ""
2614"This action removes single file transfer from the list. If the transfer is "
2615"active, it is first stopped and then removed"
2616msgstr ""
2617"Това действие премахва файлов трансфер от списъка. Ако трансферът е активен, "
2618"първо се прекъсва и след това се премахва."
2619
2620#: ../src/gtkgui.glade.h:280
2621msgid "Title:"
2622msgstr "Титла:"
2623
2624#: ../src/gtkgui.glade.h:281
2625msgid "To:"
2626msgstr "До:"
2627
2628#: ../src/gtkgui.glade.h:282
2629msgid "Toggle Open_PGP Encryption"
2630msgstr "Превключване на Open_PGP криптиране"
2631
2632#: ../src/gtkgui.glade.h:283
2633msgid "Type:"
2634msgstr "Тип:"
2635
2636#: ../src/gtkgui.glade.h:284
2637msgid "Underline"
2638msgstr "Подчертано"
2639
2640#: ../src/gtkgui.glade.h:285
2641msgid "Update MOTD"
2642msgstr "Актуализиране на MOTD"
2643
2644#: ../src/gtkgui.glade.h:286
2645msgid "Update Message of the Day"
2646msgstr "Актуализиране на съобщението за деня"
2647
2648#: ../src/gtkgui.glade.h:287
2649msgid "Updates Message of the Day"
2650msgstr "Актуализиране на съобщението за деня"
2651
2652#: ../src/gtkgui.glade.h:288
2653msgid "Use _SSL (legacy)"
2654msgstr "Използване на _SSL (извън употреба)"
2655
2656#: ../src/gtkgui.glade.h:289
2657msgid "Use _emoticons"
2658msgstr "Използване на _емотикони"
2659
2660#: ../src/gtkgui.glade.h:290
2661msgid "Use _transports iconsets"
2662msgstr "Използване на _набор икони на транспортите"
2663
2664#: ../src/gtkgui.glade.h:291
2665msgid "Use a single chat window with _tabs"
2666msgstr "Използване на един прозорец за разговор със _страници"
2667
2668#: ../src/gtkgui.glade.h:292
2669msgid "Use authentication"
2670msgstr "Използване на удостоверяване"
2671
2672#: ../src/gtkgui.glade.h:293
2673msgid "Use custom hostname/port"
2674msgstr "Използване на различен хост/порт"
2675
2676#: ../src/gtkgui.glade.h:294
2677msgid "User ID:"
2678msgstr "Jabber ID:"
2679
2680#. I'm atk string. please remove my last space for 0.9. Remind that to nkour (he's a poor man)
2681#: ../src/gtkgui.glade.h:296
2682msgid "When a file transfer is complete show a popup notification "
2683msgstr ""
2684"Уведомяване чрез изскачащ прозорец при завършване на файловия трансфер "
2685
2686#: ../src/gtkgui.glade.h:297
2687msgid ""
2688"When a new message is received which is not from a contact already in a chat "
2689"window, the three following actions may happen in order for you to be "
2690"informed about it"
2691msgstr ""
2692"Когато се получи ново съобщение от контакт, за който няма отворен прозорец "
2693"за разговор, са възможни следните три вида уведомяване"
2694
2695#: ../src/gtkgui.glade.h:298
2696msgid "When new message is received"
2697msgstr "При получаване на ново съобщение"
2698
2699#: ../src/gtkgui.glade.h:299
2700msgid "Work"
2701msgstr "Работа"
2702
2703#: ../src/gtkgui.glade.h:300
2704msgid ""
2705"You need to have an account in order to connect to\n"
2706"the Jabber network."
2707msgstr ""
2708"Трябва да създадете акаунт, за да се свържете с\n"
2709"Jabber сървър."
2710
2711#: ../src/gtkgui.glade.h:302
2712msgid "Your JID:"
2713msgstr "Вашия JID:"
2714
2715#: ../src/gtkgui.glade.h:303
2716msgid "_About"
2717msgstr "_Относно"
2718
2719#: ../src/gtkgui.glade.h:304
2720msgid "_Actions"
2721msgstr "_Действия"
2722
2723#: ../src/gtkgui.glade.h:305
2724msgid "_Add Contact..."
2725msgstr "_Добавяне на контакт..."
2726
2727#: ../src/gtkgui.glade.h:306
2728msgid "_Add to Roster"
2729msgstr "Добавяне към _списъка..."
2730
2731#: ../src/gtkgui.glade.h:307
2732msgid "_Address:"
2733msgstr "_Адрес:"
2734
2735#: ../src/gtkgui.glade.h:308
2736msgid "_Admin"
2737msgstr "_Администратор"
2738
2739#: ../src/gtkgui.glade.h:309
2740msgid "_Administrator"
2741msgstr "_Администратор"
2742
2743#: ../src/gtkgui.glade.h:310
2744msgid "_Advanced"
2745msgstr "На_преднали"
2746
2747#: ../src/gtkgui.glade.h:311
2748msgid "_Authorize"
2749msgstr "_Упълномощаване"
2750
2751#: ../src/gtkgui.glade.h:312
2752msgid "_Ban"
2753msgstr "_Забраняване на достъпа"
2754
2755#: ../src/gtkgui.glade.h:313
2756msgid "_Bookmark This Room"
2757msgstr "_Добавяне на тази стая към отметките"
2758
2759#: ../src/gtkgui.glade.h:314
2760msgid "_Browser:"
2761msgstr "Интернет _браузър:"
2762
2763#: ../src/gtkgui.glade.h:315
2764msgid "_Cancel"
2765msgstr "_Отказ"
2766
2767#: ../src/gtkgui.glade.h:316
2768msgid "_Compact View"
2769msgstr "_Компактен изглед"
2770
2771#: ../src/gtkgui.glade.h:317
2772msgid "_Compact View    Alt+C"
2773msgstr "_Компактен изглед (Alt+C)"
2774
2775#: ../src/gtkgui.glade.h:318 ../src/filetransfers_window.py:580
2776msgid "_Continue"
2777msgstr "П_родължаване"
2778
2779#: ../src/gtkgui.glade.h:319
2780msgid "_Copy JID/Email Address"
2781msgstr "Копиране на _JID/Е-поща"
2782
2783#: ../src/gtkgui.glade.h:320
2784msgid "_Copy Link Location"
2785msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
2786
2787#: ../src/gtkgui.glade.h:321
2788msgid "_Deny"
2789msgstr "_Отказване"
2790
2791#: ../src/gtkgui.glade.h:322
2792msgid "_Earliest"
2793msgstr "На_й-стара"
2794
2795#: ../src/gtkgui.glade.h:324
2796msgid "_Edit Account..."
2797msgstr "_Редактиране на акаунт..."
2798
2799#: ../src/gtkgui.glade.h:325
2800msgid "_Finish"
2801msgstr "_Приключване"
2802
2803#: ../src/gtkgui.glade.h:326
2804msgid "_Highlight misspelled words"
2805msgstr "_Осветяване на неправилно изписаните думи"
2806
2807#: ../src/gtkgui.glade.h:327
2808msgid "_History"
2809msgstr "_История"
2810
2811#: ../src/gtkgui.glade.h:328
2812msgid "_Host:"
2813msgstr "_Хост:"
2814
2815#. Info/Query: all(?) jabber xml start with <iq Leaving it _IQ is not a bad idea unless you are sure your lang has this somehow else translated (NOTE: xml still will still say <iq in your language (of course))
2816#: ../src/gtkgui.glade.h:330
2817msgid "_IQ"
2818msgstr "_IQ"
2819
2820#: ../src/gtkgui.glade.h:331
2821msgid "_Icon in systray (aka. notification area)"
2822msgstr "_Икона в областта за уведомяване"
2823
2824#: ../src/gtkgui.glade.h:332
2825msgid "_Ignore events from contacts not in the roster"
2826msgstr "Прене_брегване на събития от контакти, които не са в списъка"
2827
2828#: ../src/gtkgui.glade.h:333
2829msgid "_Jabber ID:"
2830msgstr "_Jabber ID:"
2831
2832#: ../src/gtkgui.glade.h:334
2833msgid "_Join"
2834msgstr "_Влизане"
2835
2836#: ../src/gtkgui.glade.h:335
2837msgid "_Join Group Chat"
2838msgstr "_Влизане в стая"
2839
2840#: ../src/gtkgui.glade.h:336
2841msgid "_Kick"
2842msgstr "_Изритване"
2843
2844#: ../src/gtkgui.glade.h:337
2845msgid "_Latest"
2846msgstr "По_следна"
2847
2848#: ../src/gtkgui.glade.h:338
2849msgid "_Mail client:"
2850msgstr "_Пощенска програма:"
2851
2852#: ../src/gtkgui.glade.h:339
2853msgid "_Member"
2854msgstr "_Член"
2855
2856#: ../src/gtkgui.glade.h:340
2857msgid "_Merge accounts"
2858msgstr "_Смесване на акаунти"
2859
2860#: ../src/gtkgui.glade.h:341
2861msgid "_Message"
2862msgstr "_Съобщение"
2863
2864#: ../src/gtkgui.glade.h:342
2865msgid "_Modify"
2866msgstr "Пром_яна"
2867
2868#: ../src/gtkgui.glade.h:343
2869msgid "_Name: "
2870msgstr "_Име: "
2871
2872#: ../src/gtkgui.glade.h:344
2873msgid "_Never"
2874msgstr "_Никога"
2875
2876#: ../src/gtkgui.glade.h:345
2877msgid "_New Message"
2878msgstr "_Ново съобщение"
2879
2880#: ../src/gtkgui.glade.h:346
2881msgid "_New Message..."
2882msgstr "_Ново съобщение..."
2883
2884#: ../src/gtkgui.glade.h:347
2885msgid "_Nickname:"
2886msgstr "Псе_вдоним:"
2887
2888#: ../src/gtkgui.glade.h:348
2889msgid "_Notify me about it"
2890msgstr "_Уведомяване"
2891
2892#: ../src/gtkgui.glade.h:349
2893msgid "_Notify me when a file transfer is complete"
2894msgstr "_Уведомяване при завършване на файловия трансфер"
2895
2896#: ../src/gtkgui.glade.h:350
2897msgid "_OK"
2898msgstr "_Да"
2899
2900#: ../src/gtkgui.glade.h:351
2901msgid "_Occupant Actions"
2902msgstr "_Действия"
2903
2904#: ../src/gtkgui.glade.h:352
2905msgid "_Online Users"
2906msgstr "_Свързани потребители"
2907
2908#: ../src/gtkgui.glade.h:353 ../src/filetransfers_window.py:150
2909msgid "_Open Containing Folder"
2910msgstr "_Отваряне на папката"
2911
2912#: ../src/gtkgui.glade.h:354
2913msgid "_Open Email Composer"
2914msgstr "_Отваряне на пощенската програма"
2915
2916#: ../src/gtkgui.glade.h:355
2917msgid "_Open Link in Browser"
2918msgstr "_Отваряне на връзката в браузър"
2919
2920#: ../src/gtkgui.glade.h:356
2921msgid "_Owner"
2922msgstr "Со_бственик"
2923
2924#: ../src/gtkgui.glade.h:357
2925msgid "_Password:"
2926msgstr "_Парола:"
2927
2928#: ../src/gtkgui.glade.h:358
2929msgid "_Pause"
2930msgstr "П_ауза"
2931
2932#: ../src/gtkgui.glade.h:359
2933msgid "_Player:"
2934msgstr "_Плейър:"
2935
2936#: ../src/gtkgui.glade.h:360
2937msgid "_Pop it up"
2938msgstr "_Показване"
2939
2940#: ../src/gtkgui.glade.h:361
2941msgid "_Port:"
2942msgstr "По_рт:"
2943
2944#: ../src/gtkgui.glade.h:362
2945msgid "_Preferences"
2946msgstr "_Настройки"
2947
2948#: ../src/gtkgui.glade.h:363
2949msgid "_Presence"
2950msgstr "_Състояние"
2951
2952#: ../src/gtkgui.glade.h:364
2953msgid "_Previous"
2954msgstr "Наза_д"
2955
2956#: ../src/gtkgui.glade.h:365
2957msgid "_Publish"
2958msgstr "_Публикуване"
2959
2960#: ../src/gtkgui.glade.h:366
2961msgid "_Quit"
2962msgstr "_Изход"
2963
2964#: ../src/gtkgui.glade.h:367
2965msgid "_Refresh"
2966msgstr "_Актуализиране"
2967
2968#: ../src/gtkgui.glade.h:368
2969msgid "_Register new account"
2970msgstr "_Регистриране на нов акаунт"
2971
2972#: ../src/gtkgui.glade.h:369
2973msgid "_Remove"
2974msgstr "_Премахване"
2975
2976#: ../src/gtkgui.glade.h:371
2977msgid "_Rename"
2978msgstr "_Преименуване"
2979
2980#: ../src/gtkgui.glade.h:372
2981msgid "_Reply"
2982msgstr "_Отговор"
2983
2984#: ../src/gtkgui.glade.h:373
2985msgid "_Retrieve"
2986msgstr "_Извличане"
2987
2988#: ../src/gtkgui.glade.h:374
2989msgid "_Send"
2990msgstr "_Изпращане"
2991
2992#: ../src/gtkgui.glade.h:375
2993msgid "_Send & Close"
2994msgstr "Изпра_щане и затваряне"
2995
2996#: ../src/gtkgui.glade.h:376
2997msgid "_Send Private Message"
2998msgstr "_Изпращане на частно съобщение"
2999
3000#: ../src/gtkgui.glade.h:377
3001msgid "_Send Server Message"
3002msgstr "_Изпращане на съобщение от сървъра"
3003
3004#: ../src/gtkgui.glade.h:378
3005msgid "_Send Single Message"
3006msgstr "_Изпращане на еднократно съобщение"
3007
3008#: ../src/gtkgui.glade.h:379
3009msgid "_Server:"
3010msgstr "С_ървър:"
3011
3012#: ../src/gtkgui.glade.h:380
3013msgid "_Service Discovery"
3014msgstr "Откриване на _услуги"
3015
3016#: ../src/gtkgui.glade.h:381
3017msgid "_Service Discovery..."
3018msgstr "Откриване на _услуги..."
3019
3020#: ../src/gtkgui.glade.h:382
3021msgid "_Set Image..."
3022msgstr "_Избор на изображение..."
3023
3024#: ../src/gtkgui.glade.h:383
3025msgid "_Start Chat"
3026msgstr "_Започване на разговор"
3027
3028#: ../src/gtkgui.glade.h:384
3029msgid "_Status"
3030msgstr "_Състояние"
3031
3032#: ../src/gtkgui.glade.h:385
3033msgid "_Subscribe"
3034msgstr "_Записване"
3035
3036#: ../src/gtkgui.glade.h:386
3037msgid "_Subscription"
3038msgstr "_Записване"
3039
3040#: ../src/gtkgui.glade.h:387
3041msgid "_Use proxy"
3042msgstr "_Използване на сървър-посредник"
3043
3044#: ../src/gtkgui.glade.h:388
3045msgid "_Username:"
3046msgstr "И_ме на потребител:"
3047
3048#: ../src/gtkgui.glade.h:389
3049msgid "_Voice"
3050msgstr "_Глас"
3051
3052#: ../src/gtkgui.glade.h:390
3053msgid "_XML Console"
3054msgstr "_XML конзола"
3055
3056#: ../src/gtkgui.glade.h:391
3057msgid "_XML Console..."
3058msgstr "_XML конзола..."
3059
3060#: ../src/gtkgui.glade.h:392
3061msgid "file transfers list"
3062msgstr "списък с файлови трансфери"
3063
3064#: ../src/gtkgui.glade.h:393
3065msgid "minutes"
3066msgstr "минути"
3067
3068#: ../src/tooltips.py:211
3069#, python-format
3070msgid "Gajim - %s unread messages"
3071msgstr "Gajim - %s непрочетени съобщения"
3072
3073#: ../src/tooltips.py:213
3074msgid "Gajim - 1 unread message"
3075msgstr "Gajim - 1 непрочетено съобщение"
3076
3077#: ../src/tooltips.py:238 ../src/tooltips.py:240
3078#, python-format
3079msgid "Gajim - %s"
3080msgstr "Gajim - %s"
3081
3082#: ../src/tooltips.py:289 ../src/tooltips.py:350
3083#: ../src/filetransfers_window.py:387
3084msgid "Name: "
3085msgstr "Име: "
3086
3087#: ../src/tooltips.py:291
3088msgid "Subscription: "
3089msgstr "Записване: "
3090
3091#: ../src/tooltips.py:301
3092msgid "OpenPGP: "
3093msgstr "OpenPGP: "
3094
3095#: ../src/tooltips.py:312 ../src/tooltips.py:325 ../src/tooltips.py:385
3096msgid "Status: "
3097msgstr "Състояние: "
3098
3099#: ../src/tooltips.py:321
3100msgid "Resource: "
3101msgstr "Ресурс: "
3102
3103#: ../src/tooltips.py:356
3104msgid "Type: "
3105msgstr "Тип: "
3106
3107#: ../src/tooltips.py:358
3108msgid "Download"
3109msgstr "Изтегляне"
3110
3111#: ../src/tooltips.py:360
3112msgid "Upload"
3113msgstr "Качване"
3114
3115#: ../src/tooltips.py:362 ../src/filetransfers_window.py:389
3116msgid "Sender: "
3117msgstr "Изпращач: "
3118
3119#: ../src/tooltips.py:367 ../src/filetransfers_window.py:133
3120#: ../src/filetransfers_window.py:391
3121msgid "Recipient: "
3122msgstr "Получател: "
3123
3124#: ../src/tooltips.py:378
3125msgid "Size: "
3126msgstr "Размер: "
3127
3128#: ../src/tooltips.py:380
3129msgid "Transferred: "
3130msgstr "Прехвърлени: "
3131
3132#: ../src/tooltips.py:388 ../src/tooltips.py:409
3133msgid "not started"
3134msgstr "не е започнал"
3135
3136#: ../src/tooltips.py:392
3137msgid "stopped"
3138msgstr "преустановен"
3139
3140#: ../src/tooltips.py:394 ../src/tooltips.py:397
3141msgid "completed"
3142msgstr "завършил"
3143
3144#: ../src/tooltips.py:401
3145msgid "paused"
3146msgstr "временно прекъснат"
3147
3148#. stalled is not paused. it is like 'frozen' it stopped alone
3149#: ../src/tooltips.py:405
3150msgid "stalled"
3151msgstr "блокирал"
3152
3153#: ../src/tooltips.py:407
3154msgid "transferring"
3155msgstr "прехвърляне"
3156
3157#: ../src/filetransfers_window.py:73
3158msgid "File"
3159msgstr "Файл:"
3160
3161#: ../src/filetransfers_window.py:87
3162msgid "Progress"
3163msgstr "Напредък"
3164
3165#: ../src/filetransfers_window.py:118 ../src/filetransfers_window.py:189
3166#, python-format
3167msgid "Filename: %s"
3168msgstr "Име на файл: %s"
3169
3170#: ../src/filetransfers_window.py:120 ../src/filetransfers_window.py:237
3171#, python-format
3172msgid "Size: %s"
3173msgstr "Размер: %s"
3174
3175#: ../src/filetransfers_window.py:132 ../src/filetransfers_window.py:191
3176#, python-format
3177msgid "Sender: %s"
3178msgstr "Изпращач: %s"
3179
3180#: ../src/filetransfers_window.py:147
3181#, python-format
3182msgid "Saved in: %s"
3183msgstr "Запазен в: %s"
3184
3185#: ../src/filetransfers_window.py:149
3186msgid "File transfer completed"
3187msgstr "Файловият трансфер завърши"
3188
3189#: ../src/filetransfers_window.py:174 ../src/filetransfers_window.py:182
3190msgid "File transfer canceled"
3191msgstr "Файловият трансфер е прекъснат"
3192
3193#: ../src/filetransfers_window.py:174 ../src/filetransfers_window.py:183
3194msgid "Connection with peer cannot be established."
3195msgstr "Не може да бъде установен контакт с отсрещната машина."
3196
3197#: ../src/filetransfers_window.py:193
3198msgid "File transfer stopped by the contact of the other side"
3199msgstr "Файловият трансфер е преустановен от отсрещната страна"
3200
3201#. FIXME: user better name for this function
3202#. atm it's like it shows popup for incoming file transfer request
3203#: ../src/filetransfers_window.py:200
3204msgid "Choose File to Send..."
3205msgstr "Избор на файл за изпращане..."
3206
3207#: ../src/filetransfers_window.py:203
3208msgid "Send"
3209msgstr "Изпращане"
3210
3211#: ../src/filetransfers_window.py:234
3212#, python-format
3213msgid "File: %s"
3214msgstr "Файл: %s"
3215
3216#: ../src/filetransfers_window.py:240
3217#, python-format
3218msgid "Type: %s"
3219msgstr "Тип: %s"
3220
3221#: ../src/filetransfers_window.py:243
3222#, python-format
3223msgid "Description: %s"
3224msgstr "Описание: %s"
3225
3226#: ../src/filetransfers_window.py:245
3227#, python-format
3228msgid "%s wants to send you a file:"
3229msgstr "%s иска да ви изпрати файл:"
3230
3231#: ../src/filetransfers_window.py:248
3232msgid "Save File as..."
3233msgstr "Запазване на файла като..."
3234
3235#: ../src/filetransfers_window.py:262
3236msgid "This file already exists"
3237msgstr "Този файл вече съществува"
3238
3239#: ../src/filetransfers_window.py:263
3240msgid "Would you like to overwrite it?"
3241msgstr "Искате ли да го презапишете?"
3242
3243#: ../src/filetransfers_window.py:568
3244msgid "Pause"
3245msgstr "Пауза"
3246
3247#: ../scripts/gajim-remote.py:70
3248msgid "show a help on specific command"
3249msgstr "показване на помощ за специфична команда"
3250
3251#. parameter, named "on_command". User gets help for the command, specified by this parameter
3252#: ../scripts/gajim-remote.py:73
3253msgid "on_command"
3254msgstr "при_команда"
3255
3256#: ../scripts/gajim-remote.py:74
3257msgid "show help on command"
3258msgstr "показване на помощ за команда"
3259
3260#: ../scripts/gajim-remote.py:78
3261msgid "Shows or hides the roster window"
3262msgstr "Показва или скрива списъка"
3263
3264#: ../scripts/gajim-remote.py:82
3265msgid "Popup a window with the next unread message"
3266msgstr "Показване на следващото непрочетено съобщение в изскачащ прозорец"
3267
3268#: ../scripts/gajim-remote.py:86
3269msgid ""
3270"Print a list of all contacts in the roster. Each contact appear on a "
3271"separate line"
3272msgstr ""
3273"Показване на списък с всичко контакти. Всеки контакт се появява на отделен "
3274"ред"
3275
3276#: ../scripts/gajim-remote.py:89 ../scripts/gajim-remote.py:104
3277#: ../scripts/gajim-remote.py:116 ../scripts/gajim-remote.py:130
3278msgid "account"
3279msgstr "акаунт"
3280
3281#: ../scripts/gajim-remote.py:89
3282msgid "show only contacts of the given account"
3283msgstr "показва само контактите на дадения акаунт"
3284
3285#: ../scripts/gajim-remote.py:95
3286msgid "Print a list of registered accounts"
3287msgstr "Показване на списък с регистрираните акаунти"
3288
3289#: ../scripts/gajim-remote.py:99
3290msgid "Change the status of account or accounts"
3291msgstr "Промяна на състоянието на акаунта или акаунтите"
3292
3293#: ../scripts/gajim-remote.py:101
3294msgid "status"
3295msgstr "състояние"
3296
3297#: ../scripts/gajim-remote.py:101
3298msgid "one of: offline, online, chat, away, xa, dnd, invisible "
3299msgstr ""
3300"едно от: offline (изключен), online (на линия), chat (свободен за разговор), "
3301"away (отсъствам), xa (не съм на разположение), dnd (зает), invisible "
3302"(невидим)"
3303
3304#: ../scripts/gajim-remote.py:103 ../scripts/gajim-remote.py:127
3305msgid "message"
3306msgstr "съобщение"
3307
3308#: ../scripts/gajim-remote.py:103
3309msgid "status message"
3310msgstr "съобщение за състояние"
3311
3312#: ../scripts/gajim-remote.py:104
3313msgid ""
3314"change status of account \"account\". If not specified, try to change status "
3315"of all accounts that have \"sync with global status\" option set"
3316msgstr ""
3317"променя състоянието на акаунта. Ако не е указано се прави опит за смяна на "
3318"състоянието на всички акаунти, които имат настроена опция „синхронизиране с "
3319"глобалното състояние“"
3320
3321#: ../scripts/gajim-remote.py:110
3322msgid "Show the chat dialog so that you can send message to a contact"
3323msgstr ""
3324"Показване на диалогов прозорец за разговор, за да може да се изпрати "
3325"съобщение до контакта"
3326
3327#: ../scripts/gajim-remote.py:113
3328msgid "jid of the contact that you want to chat with"
3329msgstr "JID на контакта, с който искате да разговаряте"
3330
3331#: ../scripts/gajim-remote.py:116
3332msgid "if specified, contact is taken from the contact list of this account"
3333msgstr "ако е указано, контактът се взима от списъка с контакти на този акаунт"
3334
3335#: ../scripts/gajim-remote.py:121
3336msgid ""
3337"Send new message to a contact in the roster. Both OpenPGP key and account "
3338"are optional. If you want to set only 'account', without 'pgp key', just set "
3339"'pgp key' to ''."
3340msgstr ""
3341"Изпращане на ново съобщение до контакт от списъка. Опциите „account“ и "
3342"„OpenPGP“ са по избор. Ако искате да настроите само „account“ без “pgp key“, "
3343"настройте „pgp key“ на ''."
3344
3345#: ../scripts/gajim-remote.py:125
3346msgid "jid of the contact that will receive the message"
3347msgstr "JID на контакта, който ще получи съобщението"
3348
3349#: ../scripts/gajim-remote.py:127
3350msgid "message contents"
3351msgstr "текст на съобщението"
3352
3353#: ../scripts/gajim-remote.py:128
3354msgid "pgp key"
3355msgstr "OpenPGP ключ"
3356
3357#: ../scripts/gajim-remote.py:128
3358msgid "if specified, the message will be encrypted using this public key"
3359msgstr ""
3360"ако е указано, съобщението ще се криптира, използвайки този публичен ключ"
3361
3362#: ../scripts/gajim-remote.py:130
3363msgid "if specified, the message will be sent using this account"
3364msgstr "ако е указано, съобщението ще бъде изпратено от този акаунт"
3365
3366#: ../scripts/gajim-remote.py:135
3367msgid "Get detailed info on a contact"
3368msgstr "Получаване на подробна информация за контакта"
3369
3370#: ../scripts/gajim-remote.py:137
3371msgid "jid of the contact"
3372msgstr "JID на контакта"
3373
3374#: ../scripts/gajim-remote.py:158
3375msgid "Missing argument \"contact_jid\""
3376msgstr "Липсващ аргумент „contact_jid“"
3377
3378#: ../scripts/gajim-remote.py:163 ../scripts/gajim-remote.py:477
3379msgid "Service not available"
3380msgstr "Услугата не е достъпна"
3381
3382#: ../scripts/gajim-remote.py:181
3383#, python-format
3384msgid ""
3385"'%s' is not in your roster.\n"
3386"Please specify account for sending the message."
3387msgstr ""
3388"„%s“ не е в списъка ви.\n"
3389"Укажете акаунт за изпращането на това съобщение."
3390
3391#: ../scripts/gajim-remote.py:184
3392msgid "You have no active account"
3393msgstr "Нямате активен акаунт"
3394
3395#: ../scripts/gajim-remote.py:203
3396msgid "Session bus is not available."
3397msgstr "Няма наличен D-Bus за сесията."
3398
3399#: ../scripts/gajim-remote.py:212
3400#, python-format
3401msgid "Unknown dbus version: %s"
3402msgstr "Неизвестна версия на D-Bus: %s"
3403
3404#: ../scripts/gajim-remote.py:239
3405#, python-format
3406msgid ""
3407"Usage: %s %s %s \n"
3408"\t"
3409msgstr ""
3410"Употреба: %s %s %s \n"
3411"\t"
3412
3413#: ../scripts/gajim-remote.py:241
3414msgid "Arguments:"
3415msgstr "Аргументи:"
3416
3417#: ../scripts/gajim-remote.py:245
3418#, python-format
3419msgid "%s not found"
3420msgstr "%s не е намерен"
3421
3422#: ../scripts/gajim-remote.py:249
3423#, python-format
3424msgid ""
3425"Usage: %s command [arguments]\n"
3426"Command is one of:\n"
3427msgstr ""
3428"Употреба: %s команда [аргументи]\n"
3429"Командата е една от:\n"
3430
3431#: ../scripts/gajim-remote.py:308
3432#, python-format
3433msgid "Unknown type %s "
3434msgstr "Неизвестен тип %s "
3435
3436#: ../scripts/gajim-remote.py:450
3437#, python-format
3438msgid ""
3439"Argument \"%s\" is not specified. \n"
3440"Type \"%s help %s\" for more info"
3441msgstr ""
3442"Не е указан аргумент „%s“.\n"
3443"Напишете „%s help %s“ за повече информация"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.