source: scripts @ 3331

Name Size Rev Age Author Last Change
../
backup 2775   9 years Александър Шопов Скриптове ползвани преди за резервни копия и статиите
svn-hooks 3232   4 years Александър Шопов svn-hooks: обновяване и подаване
svn-scripts 3118   5 years Александър Шопов twidge.sh: проба за работа с twitter
xml-stats 3119   5 years Александър Шопов stats.py: порт към Python3
AshCommit.py 3.0 KB 1603   13 years Александър Шопов AshCommit?.py: модул за обработка на входящи съобщения на mailman
bashrc 667 bytes 3259   3 years Александър Шопов bashrc: съвместимост с BSD sed (и GNU sed)
changelog.sh 1014 bytes 1768   13 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
dash 128 bytes 1377   14 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
emacs 764 bytes 1337   14 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
m 50 bytes 1337   14 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
points 92 bytes 1377   14 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
webkit-co.sh 235 bytes 3081   6 years Александър Шопов скрипт за изтеглянето на частта на WebKit? за превод
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.