source: scripts @ 3111

Name Size Rev Age Author Last Change
../
backup 2775   9 years Александър Шопов Скриптове ползвани преди за резервни копия и статиите
svn-scripts 2770   9 years Александър Шопов identica.sh: Добавям автора на промяната
xml-stats 3093   5 years Александър Шопов stats.py - правилно подаване на версия на GNOME и правилна стандартна …
AshCommit.py 3.0 KB 1603   13 years Александър Шопов AshCommit?.py: модул за обработка на входящи съобщения на mailman
bashrc 657 bytes 3111   5 years Александър Шопов use hunspell instead of aspell
changelog.sh 1014 bytes 1768   13 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
dash 128 bytes 1377   14 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
emacs 764 bytes 1337   14 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
m 50 bytes 1337   14 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
points 92 bytes 1377   14 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
webkit-co.sh 235 bytes 3081   6 years Александър Шопов скрипт за изтеглянето на частта на WebKit? за превод
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.