source: scripts

Name Size Rev Age Author Last Change
../
xml-stats 3119   5 years Александър Шопов stats.py: порт към Python3
svn-scripts 3118   5 years Александър Шопов twidge.sh: проба за работа с twitter
svn-hooks 3232   3 years Александър Шопов svn-hooks: обновяване и подаване
backup 2775   9 years Александър Шопов Скриптове ползвани преди за резервни копия и статиите
webkit-co.sh 235 bytes 3081   5 years Александър Шопов скрипт за изтеглянето на частта на WebKit? за превод
points 92 bytes 1377   14 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
m 50 bytes 1337   14 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
emacs 764 bytes 1337   14 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
dash 128 bytes 1377   14 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
changelog.sh 1014 bytes 1768   13 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
bashrc 667 bytes 3259   3 years Александър Шопов bashrc: съвместимост с BSD sed (и GNU sed)
AshCommit.py 3.0 KB 1603   13 years Александър Шопов AshCommit?.py: модул за обработка на входящи съобщения на mailman
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.