source: proposed @ 393

Name Size Rev Age Author Last Change
../
atomix.HEAD.bg.po 6.8 KB 359   17 years Александър Шопов Махам флага за изпълнимост
deskbar-applet.HEAD.bg.po 16.1 KB 393   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. evolution-data-server - стандартизиране към е-поща.
fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po 22.8 KB 338   17 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%
gnome-power-manager.HEAD.bg.po 15.2 KB 327   17 years Александър Шопов Премествам ги на правилното им място.
gnome-screensaver.HEAD.bg.po 29.3 KB 336   17 years Александър Шопов 100% и нищо по-малко!
pessulus.HEAD.bg.po 3.7 KB 326   17 years Александър Шопов Добавям два нови превода. Отново се появява директория proposed. В нея …
sabayon.HEAD.bg.po 28.0 KB 326   17 years Александър Шопов Добавям два нови превода. Отново се появява директория proposed. В нея …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.