source: proposed @ 348

Name Size Rev Age Author Last Change
../
atomix.HEAD.bg.po 6.8 KB 341   17 years Александър Шопов Малко корекции от f'nor чрез Ник Ангелов
fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po 22.8 KB 338   17 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%
gnome-power-manager.HEAD.bg.po 15.2 KB 327   17 years Александър Шопов Премествам ги на правилното им място.
gnome-screensaver.HEAD.bg.po 29.3 KB 336   17 years Александър Шопов 100% и нищо по-малко!
pessulus.HEAD.bg.po 3.7 KB 326   17 years Александър Шопов Добавям два нови превода. Отново се появява директория proposed. В нея …
sabayon.HEAD.bg.po 28.0 KB 326   17 years Александър Шопов Добавям два нови превода. Отново се появява директория proposed. В нея …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.